Förebygga skada - Skydda villadörren

De flesta inbrott är tillfällighetsinbrott
Tjuvar undviker dörrar som det tar tid att bryta upp. De tycker inte heller om att bära ut saker genom ett fönster eftersom de då lätt blir upptäckta. Det betyder att en bra skyddad entrédörr är viktig om du vill undvika inbrott.

Till en dörr hör en karm
De flesta entrédörrar är idag av god kvalitet. Men för att dörren ska vara till nytta krävs att karmen är rätt monterad. Annars är dörren lätt att bryta upp. Ett alternativ är att behålla befintlig dörr och innanför denna montera en gallergrind som är godkänd av av Svenska Stöldskyddsföreningen. Detta kan vara en bra lösning om lägenheten har pardörrar eller där dörrarna av olika skäl, t ex i kulturmärkta fastigheter, inte får bytas.

Så förstärker du dörrens skydd
En ytterligare förstärkning av dörren vid låset är en s k långskylt. Gångjärnssidan bör skyddas mot angrepp med s k bakkantsbeslag, tappbärande gångjärn och stift genom gångjärnen.

Lås
Dörren bör ha både en hemmabekväm och en bortasäker låsning. Den hemmabekväma låsningen innebär att dörren kan låsas eller öppnas inifrån med hjälp av vred eller motsvarande. Således utan nyckel. Den bortasäkra låsningen innebär att låsning och upplåsning utifrån måste ske med hjälp av nyckel. Sådana lås provas och intygas av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) och intygas/certifieras av SBSC AB. Det finns intygade/certifierade s k tvåfunktionslås, som är både hemmabekväma och bortasäkra. I dörrkarmen sitter låsets slutbleck. Detta skall vara av typ säkerhetsslutbleck vilket innebär att en stålkåpa omsluter den utfällda låskolven och är fastsatt med snedställda skruvar.

Nycklar
Göm inte reservnycklar i närheten av dörren vare sig ute eller inne. Se till att nycklarna du bär på dig inte går att härleda till din bostad. Ett bra skydd är att använda Svenska Stöldskyddsföreningens Nyckelbricka. Då är det bara polisen som kan identifiera nycklarnas ägare.

Dörrspärr
Om du monterar en intygad dörrspärr kan du öppna dörren på glänt utan risk för att någon tränger in.

Om du behöver fler goda råd kontakta auktoriserad låssmed som tillhör Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, ditt försäkringsbolag eller din närpolis.

« Tillbaka

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00