Förebygga skada - Larm i villa

En larmanläggning ska:

  • Avhålla tjuven från inbrottsförsök.
  • Skrämma tjuven så att försöket avbryts.
  • Larma omgivningen, polis eller andra.

Ett larm gör det inte svårare att bryta sig in. Därför måste inbrottsskydd (lås m.m.) vara av god kvalitet. Om inbrottstiden förlängs avstår tjuven i regel från inbrott. Genom larmet kan polis eller andra hinna fram innan större skada skett. du kan välja mellan centrallarm kopplat till larmcentral med avtal om åtgärder eller lokallarm som uppmärksammar omgivningen. Om du väljer lokallarm bör du informera grannarna om vilken hjälp du önskar vid larm.

Kräv detta av villalarmet
Till- och frånkoppling ska ske via godkänt lås i entrédörr eller med hjälp av en särskild kod. Vid koppling via dörrlåset kan man för att höja säkerheten dessutom välja ett lås där nyckeln har patentskyddad profil, vilket försvårar kopiering. Volymdetektorer ska placeras inomhus där det finns stora värden eller där tjuven måste passera. Volymdetektorer bör finnas även om fönster och dörrar är larmade. Efter att larm har löst ut ska sirénen stängas av automatiskt efter högst 15 minuter och då koppla volymdetektorerna till bevakningsläge. Reservkraft (batterier) ska finnas som driver anläggningen vid strömavbrott. Anläggningen ska visa om den är inkopplad, om larm har löst ut, fel på strömförsörjningen och liknande. Larmet bör innehålla en funktion som förhindrar onödiga larm om larmanläggningen slås på då den ej är driftklar. På fastigheten ska tydligt anges att larm finns och vem som kan tillkallas vid larm. Informera grannarna om vad du önskar att de gör vid ett eventuellt larm. Det ska finnas minst en sirén utomhus och en inomhus (s k lokallarm). Många polisdistrikt har begränsad eller ingen utryckning vid endast lokallarm.

Några råd vid larminstallation
Om du väljer att låta ett larmföretag göra installationen rekommenderas att du vänder dig till en "godkänd" larminstallationsfirma med intyg eller certifikat från Svenska Stöldskyddsföreningen. Det är särskilt viktigt om försäkringsbolaget kräver larm i din bostad.

« Tillbaka

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00