Förebygga skada - Larm i lägenhet

En larmanläggning ska:

  • Avhålla tjuven från inbrottsförsök.
  • Skrämma tjuven så att försöket avbryts.
  • Larma omgivningen, polis eller andra.

Ett larm gör det inte svårare att bryta sig in. Därför måste inbrottsskydd (lås m.m.) vara av god kvalitet. Om inbrottstiden förlängs avstår tjuven i regel från inbrott. Genom larmet kan polis eller andra hinna fram innan större skada skett. du kan välja mellan centrallarm kopplat till larmcentral med avtal om åtgärder eller lokallarm som uppmärksammar omgivningen. Om du väljer lokallarm bör du informera grannarna om vilken hjälp du önskar vid larm.

Larm beroende på var du bor
Om du bor på bottenvåningen:
Med fönster eller balkongdörrar som är lätta att nå från marken bör du ha volymdetektorer som placeras inomhus där det finns stora värden eller där tjuven måste passera. Volymdetektorer bör finnas även om fönster och dörrar är larmade.

Om du bor högre upp:
Där risken för inbrott via fönster eller balkong är liten räcker det oftast med att larma entrédörren.

Om du bor högst upp:
Där någon kan ta sig in genom fönster eller balkong via tak eller vind bör du larma som om du bodde på bottenvåningen. En bra lösning är att förse entrédörren med gallergrind på insidan, samtidigt som själva dörren har en larmdetektor. Om dörren bryts upp utlöses larmet och det är osannolikt att tjuven då försöker bryta upp gallergrinden.

Kräv detta av lägenhetslarmet
Till- och frånkoppling ska ske via godkänt lås i entrédörr eller med hjälp av särskild kod. Vid koppling via dörrlåset kan man för att höja säkerheten dessutom välja ett lås där nyckeln har patentskyddad profil, vilket försvårar kopiering. Siren eller summer sätts i lägenheten, ej i trapphuset där det kan orsaka grannarna besvär. Efter att larm har löst ut ska sirenen stängas av automatiskt efter högst 15 minuter och då koppla volymdetektorerna till bevakningsläge. Anläggningen ska visa om den är inkopplad, om larm har löst ut, fel på strömförsörjningen och liknande. Vid dörrar och fönster ska tydligt anges att om larm finns och vem som kan tillkallas vid larm. Informera grannarna om vad du önskar att de gör vid ett eventuellt larm.

Några råd vid larminstallation
Om du väljer att låta ett larmföretag göra installationen rekommenderas att du vänder dig till en "godkänd" larminstallationsfirma med intyg eller certifikat från Svenska Stöldskyddsföreningen. Det är särskilt viktigt om försäkringsbolaget kräver larm i din bostad.

Om du behöver flera goda råd kontakta ditt försäkringsbolag eller din närpolis.

« Tillbaka

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00