Tilläggsförsäkring för företagsbilar

Det är främst på tilläggsförsäkringarna som man kan se skillnaden mellan bilförsäkring för privatpersoner och företag. En del finns för bägge medan andra är specifika för företagen. Detta är några av de vanligare tilläggsförsäkringarna för företagsbil.

Hyrbil
Då många företag är mycket beroende av sin bil kan det bli väldigt kostsamt om bilen behöver stå på verkstaden under flera dagar. För att undvika dessa inkomstbortfall kan en hyrbilsförsäkring tecknas. I dessa fall ersätter försäkringen kostnaden för hyrbilen. Hur stor del av kostnaden och hur många dagar ersättning kan ges varierar mellan olika bolag. Är man stort behov av bil kan detta därför vara en punkt man särskilt ska jämföra.

Företagets egendom

Eftersom en företagsbilförsäkring inte i grunden täcker den egendom som förvaras i bilen är det näst intill standard att teckna en tilläggsförsäkring som ersätter detta. Alternativet är att den grundläggande företagsförsäkringen täcker men detta bör man i så fall kontrollera försäkringsbolag.

Transportansvar

Transporterar företaget gods och material åt andra företag behövs en transportansvarsförsäkring. Detta för att försäkra det transporterande godset. Används släp bör man även vara nog att kontrollera i försäkringsvillkoren att varor på släpet även innefattas av försäkringen. För vissa varor krävs även extra säkerhet för att försäkringen ska täcka. Detta gäller främst stöldbegärligt gods.

Rörelseförsäkring (åkerier m.m.)

De företag som främst är inriktade på åkeriverksamhet och därmed dagligen kör gods åt kunder bör även ha rättsskydd- och ansvarsförsäkring samt en del som ersätter för skador för egendom. Detta går att teckna separat eller som en paketförsäkring.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Relaterade artiklar

hyrbil och andra tillägg i bilförsäkringen
hyrbil och andra tillägg i bilförsäkringen

Tilläggsförsäkring för företagsbilar

Det är främst på tilläggsförsäkringarna som man kan se skillnaden mellan bilförsäkring för privatpersoner och ...

Läs mer »


Jämför pris på företagsbilförsäkringar

5 Saker att tänka på i företagsbilförsäkring

Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00