FöretagsbilförsäkringFöretagsbilförsäkring - Jämför pris och villkor

Letar du efter en prisvärd försäkring för företagets bilar? Här kan du läsa mer om vad som ingår i företagsbilförsäkringen och genom att fylla i dina uppgifter snabbt och smidigt jämföra försäkringsbolagens villkor och utbud.


Lämna ditt telefonnr så kontaktar vi dig med priser!


Bilen du jämför är en:
CARFAXSe bilens historik
Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användaravtal och integritetspolicy.

Vad ingår i en företagsbilförsäkring?

Skillnaden mellan en bilförsäkring för privatpersoner och en bilförsäkring för företag är inte speciellt stor. I grunden är de uppbyggda på samma sätt med trafik - halv- och helförsäkring, men det finns sock vissa skillnader. Ett exempel är försäkring för lös egendom som förvaras i bilen. Detta täcks för en privatperson av hemförsäkringen medan det för ett företag går att få ersättning via antingen företagsförsäkringen eller genom ett tillägg till bilförsäkringen.

En bilförsäkring finns att teckna i tre olika grundutförande, trafik- halv- och helförsäkring. Trafikförsäkringen finns det lag på att man måste ha. Men det är extremt få företag som väljer att enbart teckna denna försäkring då den inte täcker någon enda skada som kan uppkomma på bilen. Då är det betydligt vanligare att man tecknar halv- eller helförsäkring beroende på bilens värde.


Trafikförsäkring för företagsbilar

Om en olycka inträffar och man har trafikförsäkring täcker denna alla personskador som uppstår. Dessutom kan trafikförsäkringen även ersätta för skador på motpartens fordon. En trafikförsäkring går att teckna med eller utan självrisk. Alla företagsbilar måste alltså ha en trafikförsäkring för att få användas i trafiken, men vi rekommenderar att denna kompletteras med antingen halv-, hel- eller tilläggsförsäkringar. Detta för att få ett heltäckande skydd och undvika att företaget får stora kostnader om något skulle hända.


Halvförsäkring företagsbilar

De flesta företag väljer att utöver trafikförsäkringen även teckna en halvförsäkring för företagsbilarna. Detta nästa steg i försäkringstrappan innebär att man utöver trafikförsäkringen även kan få ersättning vid stöld, vissa skador på glas, på grund av brand samt vid räddning. Dessutom ingår ett kris- och rättsskydd. Nedan kan du läsa mer om vad som ingår i företagsbilförsäkringen om en halvförsäkring tecknas:


Stöld

Halvförsäkringen ger ersättning om bilen stjäls och även i vissa fall om bilen utsätts för stöldförsök. All fabriksmonterad utrustning ingår även i detta stöldskydd. Däremot täcker inte bilförsäkringen lös egendom i bilen.


Brand

Ersättning kan ges om skador har skett på bilen på grund av brand eller explosion. Detta gäller även vid åsknedslag eller om det beror på kortslutning.


Maskin- och glasskada

Halvförsäkringen täcker en mycket liten del av de maskinskador som kan uppstå. För att få ett mer komplett skydd ska en helförsäkring tecknas. Däremot täcker den skador som uppstått på enstaka delar. Exakt vilka delar detta är framgår av försäkringsavtalet. På denna punkt har försäkringsbolagen nästan alltid även en klausul som säger att ingen ersättning kan utbetalas om bilen är äldre än exempelvis 8 år eller har rullat mer än 12 000 mil (Mycket lika mellan olika bolag).

När det gäller glasskador så är halvförsäkringen begränsad till hur skadan uppkommit. Är det exempelvis stenskott ersätts skadan men handlar det om skadegörelse eller olycka kan inte ersättning betalas ut. För att få ersättning i dessa fall bör en helförsäkring väljas.


Kris och rättshjälp

Med krishjälp menas att man kan få möjlighet att samtala med psykolog om man exempelvis varit med om en olycka. Däremot är antalet gånger man får träffa psykologen begränsat.

Rättshjälp kan fås om man hamnar tvist med en privatperson eller företag gällande exempelvis vid lagning, köp eller försäljning. Det betyder att försäkringsbolaget kan ersätta vissa kostnader men inte att de kommer att sätta sig in i tvisten och vara med vid eventuell rättegång. På denna punkt är företagsbilförsäkringen inte lika generös som en bilförsäkring för en privatperson.


Räddningshjälp

Får man driftstopp på grund av olycka, skadegörelse eller skada på bilen (inom Sverige) kan försäkringen ersätta för transport av fordonet till närmaste verkstad samt persontransport till hemorten. I de flesta fall gäller det även om föraren eller någon av passagerarna plötsligt blir sjuk och måste lämna bilen omgående. Hur mycket hjälp man kan få varierar och möjligheten finns oftast även att komplettera med en tilläggsförsäkring som utökar möjligheten till ersättning vid dessa tillfällen.


Helförsäkring företagsbilar

Skillnaden på priset mellan en halv- och en helförsäkring brukar inte vara speciellt stor. Vad de skiljer innehållsmässigt är inte heller speciellt mycket. Det som tillkommer i helförsäkringen är den så kallade vagnskadeförsäkringen. Men skillnaden för bilägaren kan upplevas mycket stor.

När din företagsbil är helförsäkrad ersätts nämligen skador på bilen förutsatt att det inte rör sig om fabriksfel eller att ägaren medvetet har vållat dessa skador. Exempel på skador som ersätts genom helförsäkringens vagnskadeförsäkring är skadegörelse eller olycka.

De som köper en helt ny bil i Sverige får alltid med en period av vagnskadegaranti. Denna garanti täcker exakt samma sak som vagnskadedelen som helförsäkringen består av. Av den anledningen behöver man enbart teckna en halvförsäkring under de år som vagnskadegarantin är gällande, för att sedan uppgradera till en helförsäkring efter det att vagnskadegarantin på din nya företagsbil löpt ut.


Hur får jag den billigaste företagsbilförsäkringen?

När du ska teckna en företagsbilförsäkring för företagets bilflotta finns det några punkter att tänka på för att säkerställa att du får det mest prisvärda alternativet:

 • Priset bör stå i relation till vilka skador försäkringen täcker
  Det är därför viktigt att inte stirra sig blind på försäkringspremien för företagsbilförsäkringen, utan se även till att jämför vad som ingår i försäkringsbolagens olika paket.
 • Överväg om du och ditt företag är beredd att betala en högre självrisk
  Försäkringspremien står ofta i relation till nivån på självrisken, - ju billigare försäkringspremie desto högre självrisk.
 • Hur används företagets bilar?
  Hur ofta, mycket och var bilarna körs är avgörande för hur heltäckande försäkringen behöver vara. Om bilarna ofta körs långa sträckor på landsväg kan det exempelvis vara en god investering att teckna djurkollisonstillägg för att undvika dyra kostnader om olyckan skulle vara framme.
 • Jämför och uppdatera innehållet i din företagsbilförsäkring kontinuerligt
  Förutsättningarna för företagets bilar (och därmed försäkringsbehovet) samt försäkringsbolagens utbud varierar från år till år. För att säkerställa att du har rätt försäkring till det bästa priset på marknaden rekommenderar vi därför att se över försäkringen för företagets bilar årligen.

Jämför och teckna företagsbilförsäkring.


Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Check Fyll i formuläret

Check Vi återkommer till dig med priser

Check Teckna tryggt med hjälp av våra rådgivare

Företag & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för företag och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din företagsbil.

Aktuellt just nu

Tilläggsförsäkring för företagsbilar

Det är främst på tilläggsförsäkringarna som man kan se skillnaden mellan bilförsäkring för privatpersoner och ...

Läs mer »


5 Saker att tänka på i företagsbilförsäkring

Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00