FöretagsbilförsäkringFöretagsbilförsäkring - Jämför pris och villkor


Bilen du jämför är en:
CARFAXSe bilens historik

Skillnaden mellan bilförsäkring för privatpersoner och företag är inte speciellt stor. I grunden är de uppbyggda på samma sätt med trafik- halv- och helförsäkring. Ett exempel på skillnad är däremot lös egendom som förvaras i bilen. Dessa täcks för en privatperson av hemförsäkringen medan det för ett företag går att få ersättning via antingen företagsförsäkringen eller ett tillägg till bilförsäkringen.

Vad ingår i bilförsäkringen?

En bilförsäkring finns att teckna i tre olika grundutförande, trafik- halv- och helförsäkring. Trafikförsäkringen finns det lag på att man måste ha. Men det är extremt få företag som väljer att enbart teckna denna försäkring då den inte täcker för någon enda skada som kan uppkomma på bilen. Då är det betydligt vanligare att man tecknar halv- eller helförsäkring beroende på bilens värde.

Trafikförsäkring

Om en olycka inträffar och man har trafikförsäkring täcker denna alla personskador som uppstår. Dessutom kan trafikförsäkringen även ersätta för skador på motpartens fordon. En trafikförsäkring går att teckna med eller utan självrisk.

Halvförsäkring

Vanligtvis kallar försäkringbolagen nästa steg i försäkringstrappan för halvförsäkring. Det betyder att man utöver trafikförsäkringen även kan få ersättning vid stöld, vissa skador på glas, på grund av brand samt vid räddning. Dessutom ingår ett kris- och rättsskydd.

  • Stöld

Halvförsäkringen ger ersättning om bilen stjäls och även i vissa fall om bilen utsätts för stöldförsök. All fabriksmonterad utrustning ingår även i detta stöldskydd. Däremot täcker inte bilförsäkringen lös egendom i bilen.

  • Brand

Ersättning kan ges om skador har skett på bilen på grund av brand eller explosion. Detta gäller även vid åsknedslag eller om det beror på kortslutning.

  • Maskin- och glasskada

Halvförsäkringen täcker en mycket liten del av de maskinskador som kan uppstå. För att få ett mer komplett skydd ska en helförsäkring tecknas. Däremot täcker den skador som uppstått på enstaka delar. Exakt vilka delar detta är framgår av försäkringsavtalet. På denna punkt har försäkringsbolagen nästan alltid även en klausul som säger att ingen ersättning kan utbetalas om bilen är äldre än exempelvis 8 år eller har rullat mer än 12 000 mil (Mycket lika mellan olika bolag)

När det gäller glasskador så är halvförsäkringen begränsad till hur skadan uppkommit. Är det exempelvis stenskott ersätts skadan men handlar det om skadegörelse eller olycka kan inte ersättning betalas ut. För att få ersättning i dessa fall bör en helförsäkring väljas.

  • Kris och rättshjälp

Med krishjälp menas att man kan få möjlighet att samtala med psykolog om man exempelvis varit med om en olycka. Däremot är antalet gånger man får träffa psykologen begränsat.

Rättshjälp kan fås om man hamnar tvist med en privatperson eller företag gällande exempelvis vid lagning, köp eller försäljning. Det betyder att försäkringsbolaget kan ersätta vissa kostnader men inte att de kommer att sätta sig in i tvisten och vara med vid eventuell rättegång. På denna punkt är företagsbilförsäkringen inte lika generös som en bilförsäkring för en privatperson.

  • Räddningshjälp

Får man driftstopp på grund av olycka, skadegörelse eller skada på bilen (inom Sverige) kan försäkringen ersätta för transport av fordonet till närmaste verkstad samt persontransport till hemorten. I de flesta fall gäller det även om föraren eller någon av passagerarna plötsligt blir sjuk och måste lämna bilen omgående.   Hur mycket hjälp man kan få varierar och möjligheten finns oftast även att komplettera med en tilläggsförsäkring som utökar möjligheten till ersättning vid dessa tillfällen.

Helförsäkring

Skillnaden på priset mellan en halv- och en helförsäkring brukar inte vara speciellt stor. Vad de skiljer innehållsmässigt är inte heller speciellt mycket. Det som tillkommer i helförsäkringen är enbart en vagnskadeförsäkring. Men skillnaden för bilägaren kan upplevas mycket stor.

Denna del ersätter nämligen skador på bilen förutsatt att det inte fabrikationsfel eller att ägaren medvetet har vållat dessa skador. Exempel är skadegörelse eller olycka.

De som köper en helt ny bil i Sverige får alltid med en period av vagnskadegaranti. Denna garanti täcker exakt samma sak som vagnskadedelen som helförsäkringen består av. Av den anledningen behöver man enbart teckna en halvförsäkring under de år som vagnskadegarantin är gällande.

3 enkla steg!
  1. Fyll i formuläret
  2. Vi återkommer till dig med priser
  3. Teckna tryggt med hjälp av våra rådgivare
Trygg tjänstebilLäs mer om Företagsbilsförsäkring

hyrbil och andra tillägg i bilförsäkringen Tilläggsförsäkring för företagsbilar
Det är främst på tilläggsförsäkringarna som man kan se skillnaden mellan bilförsäkring för privatpersoner och ...

Läs mer »
Jämför pris på företagsbilförsäkringar 5 Saker att tänka på i företagsbilförsäkring
Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra
Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00