Företagsförsäkring - Svedea försäkringsvillkor

Allmänna Avtalsbestämmelser

AA:2 Allmänna Avtalsbestämmelser och Definitioner

Grundvillkor

GRF10:1 Grundvillkor för Företagsförsäkring
GRK10:4 Grundvillkor för Konceptförsäkring
GRT40:3 Grundvillkor för tjänstereseförsäkring
GRF80:2 Grundvillkor för Förmögenhetsbrottsförsäkring
GRK90:2 Grundvillkor för Kollektiv olycksfallsförsäkring

Tilläggsvillkor

EGENDOM OCH AVBROTT

T102:2 Epidemiavbrottsförsäkring
T103:1 Skada till följd av väsentligt fel efter garantitiden
T104:1 Lokaliserings- och friläggningskostnader
T105:2 Allriskförsäkring för objekt
T106:2 Sanering- och husbocksförsäkring
T107:3 Sjukavbrottsförsäkring
T108:2 Entreprenadförsäkring
T111:1 Allriskförsäkring för bärbar dator, surfplatta och mobiltelefon

ANSVAR

T121:3 Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada
T122:2 Ansvarsförsäkring för bilverkstad
T123:3 Ansvarsförsäkring för datakonsulter
T124:2 Entreprenöransvarsförsäkring
T125:2 Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter
T128:2 Behandlingsskadeförsäkring
T129:3 Patientförsäkring
T130:2 Miljöansvarsförsäkring
T131:2 Byggherreansvarsförsäkring
T134:1 Åtkomst- och återställandekostnad för materialleverantör
T135:1 Tillfälligt lånad och nyttjad egendom
T163:3 VD- och Styrelseansvarsförsäkring
T167:3 Styrelseanvarsförsäkring

TRANSPORT

T181:3 Biltransportförsäkring
T182:3 Lyftförsäkring
T183:3 Provkollektionsförsäkring
T184:3 Utställningsförsäkring
T185:3 Verktygsförsäkring

ÖVRIGT

T161:2 Cistern- och oljeskadeförsäkring
T164:2 Kyl- och frysförsäkring
T171:2 Överfallsförsäkring