Missa inte detta gällande företagsförsäkringen!

När du ser över olika företagsförsäkringar är rekommendationen att titta på både försäkringspremie och självrisk, eftersom självrisknivån mellan olika försäkringsbolag kan skilja sig markant.

Premien på en företagsförsäkring justeras efter volymen på företagets omsättning, huvudverksamheten, de geografiska förhållandena och så vidare. Självriskerna för de olika delmomenten i företagsförsäkringen är å andra sidan konstanta. Med andra ord betalar alla företag lika stora självrisker för samma typ av skador.

Samtidigt kan omfattningen av en skada variera avsevärt mycket. Därför ges skadeersättning ut i proportion till en skadas omfattning. Det kan röra sig om hur mycket som förstörs, hur länge ett eventuellt avbrott förlöper, i hur stor utsträckning det påverkar verksamheten och så vidare.

Men att självriskerna är konstanta, alltså samma för alla företag, innebär att en skada kan slå hårdare mot ett litet företags ekonomi.

En olycka som täcks av företagsförsäkringen kan dessutom innebära att flera moment av försäkringen ger ersättning. Det innebär även att respektive moment har en självrisk som betalas i samband med skadeersättningen. Den totala summan i självrisk kan med andra ord snabbt uppgå till många tusenlappar.

Självrisken för vissa moment i företagsförsäkringen kan även utgöras av en procentsats av aktuellt prisbasbelopp. Det är framförallt vanligt inom specifika branscher och innebär ändå att självrisken blir mer eller mindre konstant.

Inressant nog finns väsentliga skillnader att upptäcka mellan olika försäkringsbolags självrisker. En del försäkringsbolag har så mycket som dubbelt så höga självrisknivåer jämför med andra aktörer.


Varför varierar nivån på självriskerna så mycket?

Försäkringsbolagen har sina specifika riskanalyser som de följer och anpassar både villkor och målgruppsstrategier efter. I det läget har man som företagskund mycket att vinna på att se över vilket försäkringsbolag som ger bästa möjliga erbjudande och då även ta en titt på detaljer såsom olika självrisknivåer.

Kort sagt kan du alltså få betala nästan dubbelt så mycket i självrisk med ett försäkringsbolag, jämfört med ett annat. Jämför du olika alternativ innan du tecknar kan du undvika en sådan miss!
Relaterade artiklar

Företagsförsäkring

Guide till en bra företagsförsäkring Guide - Allt du behöver veta om företagsförsäkringen
Det finurliga med en företagsförsäkring är att den alltid består av flera mindre delar som sätts ihop till en ...
Läs mer »


Företagsförsäkring Missa inte detta gällande företagsförsäkringen!
När du ser över olika företagsförsäkringar är rekommendationen att titta på både försäkringspremie och självrisk, ...
Läs mer »