Företag och företagsbil hos samma försäkringsbolag?

Är du på jakt efter, eller vill förnya, både företagsförsäkringen och företagsbilens försäkring? Passa i så fall på att se över om du tjänar på att ha de olika försäkringarna hos samma försäkringsbolag!

En företagsbil har en separat företagsbilförsäkring som skiljer sig helt från företagsförsäkringen. Samtidigt är det vanligt att man tecknar de två försäkringarna hos samma försäkringsbolag. I vissa fall kan det finnas utrymme för att få rabatt på försäkringspremierna - men det är inte helt tydligt vad som gäller.

För privata försäkringar (såsom hemförsäkringen, bilförsäkringen, barnförsäkringen, eller sjuk- och olycksfallsförsäkringen) finns det hos vissa större försäkringsbolag möjlighet att samla flera försäkringar och därmed få rabatt på försäkringspremierna. När det kommer till företagsförsäkringar är det i regel inte lika utstakade modeller eller bestämda procentsatser gällande eventuell rabatt.

Det hela handlar om de stora variationerna i näringslivet och företags vitt skilda försäkringsbehov. Olika verksamheter, olika strategier och olika stora omsättningsvolymer kräver anpassade lösningar som skapar större skillnader företagsförsäkringar emellan, jämfört med privata försäkringar. Det förklarar även varför företagsförsäkringen har en speciell struktur, bestående av flera olika delar och moment.

Till en företagsbilförsäkring finns det även tillägg som kan vara mer avgörande för en företagsbil jämfört med en privatbil. Även en sådan aspekt skapar större skillnader mellan olika företags försäkringsbehov.

När det kommer till att samla företagsförsäkringen och företagsbilens försäkring hos samma försäkringsbolag finns det alltså inga lika självskrivna regler att förhålla sig till.

Rekommendationen är därför att snarare våga jämföra olika alternativ för företags- respektive företagsbilförsäkringen och snarare utgå från villkor, tillägg och självrisker. Upptäcker du med tiden att ditt företag blir en omfattade kund till ett bolag (det skulle till exempel kunna röra sig om ett företag med ett flertal företagsbilar som försäkras) kan det mycket väl finnas möjlighet till en förhandling gällande just premierna!
Relaterade artiklar

En företagsbil har en separat företagsbilförsäkring som skiljer sig helt från företagsförsäkringen. Samtidigt är det vanligt att man tecknar de två försäkringarna hos samma försäkringsbolag.

Guide till en bra företagsförsäkring Guide - Allt du behöver veta om företagsförsäkringen
Det finurliga med en företagsförsäkring är att den alltid består av flera mindre delar som sätts ihop till en heltäckande försäkring ...
Läs mer »


En företagsbil har en separat företagsbilförsäkring som skiljer sig helt från företagsförsäkringen. Samtidigt är det vanligt att man tecknar de två försäkringarna hos samma försäkringsbolag. Företag och företagsbil hos samma försäkringsbolag?
Är du på jakt efter, eller vill förnya, både företagsförsäkringen och företagsbilens försäkring? Passa i så fall på att se över om du...
Läs mer »


Företagsförsäkring Missa inte detta gällande företagsförsäkringen!
När du ser över olika företagsförsäkringar är rekommendationen att titta på både försäkringspremie och självrisk, eftersom självrisknivån...
Läs mer »