Jämför företagsbilsförsäkring »

FöretagsförsäkringFöretagsförsäkring - Jämför pris och villkor

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig med priser!

Att ha en företagsförsäkring är inget lagstadgat krav men en rekommendation för att vara skyddad mot olyckor som annars kan innebära stora förluster för en oförsäkrad verksamhet.

Företagsförsäkringen kan ses som ett försäkringspaket bestående av flera olika försäkringar, som täcker allt ifrån företagets materiella tillgångar till anställda och kunder. Det blir därför lätt att verksamhetsanpassa en företagsförsäkring utefter de specifika risker och behov som är relevanta för företaget i fråga.

Olika typer av verksamheter har således vitt skilda sammansättningar av försäkringar i sina försäkringspaket. Av kostnadseffektiva skäl vill man självklart inkludera det som är viktigt och samtidigt exkludera det som inte är relevant.

Vissa branscher har genom avtalsbestämmelser (det vill säga standardavtal inom respektive branschorganisation) beslutat vad en företagsförsäkring måste omfatta. Det gäller bland annat handel, entreprenad, service och olika konsultbranscher. Inom andra branscher finns det krav på ansvarsskydd - däribland läkare, advokater, fastighetsmäklare och försäkringsförmedlare.

Var och när en företagsförsäkring ska gälla anpassas också efter verksamhetens specifika risker och behov. En företagsförsäkring kan gälla på den adress där företaget har sin huvudverksamhet (kontor, lager, butik, verkstad och så vidare) men även på andra platser där arbetet utförs, på ett begränsat område i anslutning till en arbetsplats, under transport till och från arbetet eller helt enkelt på hemmakontoret.

Värt att veta är att det ofta finns begränsningar för vilka länder företagsförsäkringen är giltig i. Lagar och regler skiljer sig mellan olika länder och det påverkar helt enkelt den risk som försäkringsbolagen tar i samband med en företagsförsäkring.

Tänk på att din hemförsäkring inte täcker din näringsverksamhet. Även om du har kontoret hemma behöver du alltså en företagsförsäkring för att skydda exempelvis verktyg, inventarier eller teknisk utrustning som används inom verksamheten. Hemförsäkringen täcker heller inte resor i jobbet.

Pris på en företagsförsäkring

Företagets SNI-kod ligger till grund för såväl premie som omfattning av företagsförsäkringen. Priset på en företagsförsäkring fastställs utifrån vilken typ av verksamhet som bedrivs, storleken på företaget samt vad omsättningen uppgår till. För ett nystartat företag är det den prognostiserade omsättningen som gäller. Observera att försäkringspremier aldrig är momsbelagda!

Omsättningen kan även ligga till grund för den ersättning ditt företag har rätt till vid eventuell skada för vissa moment i försäkringen. Det är därför vanligt att vissa försäkringsbolag bara försäkrar företag upp till en viss omsättningsnivå.

Vad ingår i en företagsförsäkring?

En olycka aktiverer i många fall flera försäkringsmoment av företagsförsäkringen. Vidare finns det vissa grundmoment som de allra flesta företagsförsäkringar innehåller. Det gäller främst de försäkringsskydd som täcker egendom, avbrott, ansvar, rättsskydd (samt tjänsteresa och kris).

Egendomsskyddet​ ersätter och skyddar den egendom som förvaras på ett ställe täckt av försäkringen (eller hos kund). Det kan till exempel gälla elektronik, verktyg, varor till försäljning, kontorsutrustning och så vidare. Ett exempel på vad som inte omfattas av egendomsskyddet är motordrivna fordon.

Avbrottsskyddet​ ger ersättning vid förlust på grund av det avbrott verksamheten får i samband med en skada som är ersättningsbar under egendomsskyddet. Ersättningen blir då omsättning minus rörliga kostnader och ersätter alltså fasta kostnader och förlorad vinst under den period som avbrottet varar.

Ansvarsförsäkringen​ (allmänt ansvar och produktansvar) gäller om någon kräver skadestånd från företaget på grund av en sak- eller personskada. Det kan till exempel vara om en såld produkt orsakat skada för en kund, eller om något går sönder vid en leverans och så vidare.

Rättsskyddsförsäkringen​ ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader då försäkringstagaren (företaget) hamnar i en rättslig tvist. Det kan till exempel bli aktuellt under konflikt med en hyresvärd eller en fakturerad kund.

Tjänstereseförsäkringen​ ger skydd för personal som är på tjänsteresa och omfattar även den egendom som tillhör personalen och företaget.

Krisförsäkringen​ gäller för terapi för anställda vid psykisk kris. Det kan till exempel handla om att en anställd vid ett rån blivit hotad och efter det behöver hjälp av en terapeut att bearbeta händelsen.

Andra vanliga delmoment av en företagsförsäkring är:

 • - Ansvar mot Ren förmögenhetsskada
 • - Extrakostnadsförsäkring
 • - Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • - Kundolycksfallsförsäkring
 • - Överfallsförsäkring
 • - Sjukavbrott
 • - Kyl & Frys
 • - VD- och styrelseansvar
 • - Kollektiv olycksfallsförsäkring

Vid tecknandet av en företagsförsäkring...

Tecknandet av en företagsförsäkring måste göras av en firmatecknare för att försäkringen ska bli giltig. I samband med att en företagsförsäkring ska tecknas görs - till skillnad från när en privatförsäkring tecknas - en kreditprövning på företaget i fråga. Helt enkelt för att försäkringsbolaget ska kunna fastställa företagets kreditvärdighet, som sedan kan komma att ligga till grund för prissättningen av försäkringen. (Eller helt enkelt utgöra en teckningsregel där viss kreditvärdighet måste uppnås för att en företagsförsäkringar ska kunna uppnås.)

Värt att veta gällande företagsförsäkring är att distansavtalslagen INTE är applicerbar vid tecknandet av en ny försäkring, eftersom distansavtalslagen inte gäller mellan företag och företag, utan enbart mellan företag och privatkund.

3 enkla steg!
 1. Fyll i formuläret
 2. Vi återkommer till dig med priser
 3. Teckna tryggt med hjälp av våra rådgivare

Företagsbilsförsäkring

Hur hittar man en bra företagsbilsförsäkring? Du väljer hur du vill försäkra din företagsbil och vi hjälper dig att jämföra och hitta priser.
Jämför företagsbilsförsäkringLäs mer om Företagsförsäkring

Guide - Allt du behöver veta om företagsförsäkringen
Rätt företagsförsäkring till rätt pris kan göra under när det är som mest motigt i ditt företagande. Vi har knåpat ihop...

Läs mer »
Företag och företagsbil hos samma försäkringsbolag?
Är du på jakt efter, eller vill förnya, både företagsförsäkringen och företagsbilens försäkring? Passa i så fall på att se över om du...

Läs mer »
Missa inte detta gällande företagsförsäkringen!
När du ser över olika företagsförsäkringar är rekommendationen att titta på både försäkringspremie och självrisk, eftersom självrisknivån...

Läs mer »
Rätt företagsförsäkring till rätt pris
Vill du dyka djupare i hur priset på din företagsförsäkring regleras har du hamnat helt ...

Läs mer »
Företagsförsäkringar, tillägg och ansvar
De olika delmomenten i företagsföräkringen skyddar en rad olika personer och aktörer som är i kontakt med företaget i ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00