Jämför bilförsäkring för Volvo

Ska du försäkra en Volvo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!

Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta att försäkra en Volvo. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en Volvo i snitt kostar att försäkra i varje län. Statistiken är hämtad från vår databas och gäller för 2018.

Hur mycket en bilförsäkring för Volvo kostar beror på många olika faktorer. Det beror framför allt på vilken bil som ska försäkras och vem som ska försäkra bilen. I regel får en dyrare och nyare Volvo högre försäkringspremie än en billigare och äldre bil.

En yngre försäkringstagare får i sin tur högre premie än en äldre person - framför allt om han eller hon bor i Stockholm. Det beror på att försäkringsbolag bedömer att yngre förare utgör en större risk än äldre. Eftersom storstadsregioner - Stockholm, Göteborg, Malmö - innebär förhöjd olycksrisk är snittpremien ofta högre där.

Eftersom försäkringsbolag gör olika riskbedömning får du inte samma offert hos alla bolag. Därför är det viktigt att du jämför försäkring innan du tecknar. Jämför både innehåll och pris för att få den bästa försäkringen för din Volvo. I tabellen kan du se hur mycket premien kan variera och det beror på anledningarna som nämns ovan.

Det här kan du läsa om i artikeln:

 • Snittpris på försäkring för Volvo 2018
 • Snittpris på trafikförsäkring
 • Snittpris på halvförsäkring
 • Snittpris på helförsäkring
 • Så här har snittet räknats fram
 • Försäkringsinfo Volvo - trafik-, halv- och helförsäkring
 • Trafikförsäkring för Volvo
 • Halvförsäkring för Volvo
 • Helförsäkring för Volvo
 • Tilläggsförsäkringar för Volvo
 • Märkesförsäkring Volvo
 • Info om Volvo

 • bilförsäkring för Volvo

  Snittpris på försäkring för Volvo 2018

  Under 2018 kostade det i snitt 4 362 kr/år att försäkra en Volvo via Insplanet. Kunder i Gotlands län (3 081 kr/år) drog snittet nedåt medan kunder i Stockholms län (5 665 kr/år) drog snittet uppåt. Längre ner hittar du statistiken uppdelad i trafik-, halv- och helförsäkring samt snittpris i respektive län.

  Snittpremie i respektive län

  Län Halv Hel Trafik Medel
  BLEKINGE 2761 4502 2816 3373
  DALARNA 3240 4441 3310 3754
  GOTLAND 2691 4849 2479 3081
  GÄVLEBORG 3310 4679 3034 3767
  HALLAND 2879 4925 3147 3774
  JÄMTLAND 2976 4230 2615 3550
  JÖNKÖPING 3621 5306 2948 4168
  KALMAR 3023 4757 2852 3716
  KRONOBERG 3420 4696 2666 3621
  NORRBOTTEN 2827 4407 2681 3298
  SKÅNE 3917 5196 3521 4175
  STOCKHOLM 5331 6995 4224 5665
  SÖDERMANLAND 3524 5127 3353 4073
  UPPSALA 3653 5868 3036 4356
  VÄRMLAND 2999 4585 3019 3642
  VÄSTERBOTTEN 2512 4583 2848 3322
  VÄSTERNORRLAND 3095 4276 2977 3541
  VÄSTMANLAND 3651 5223 3411 4146
  VÄSTRA GÖTALAND 3695 5323 3314 4241
  ÖREBRO 3815 5135 2870 3995
  ÖSTERGÖTLAND 3437 5002 3233 3931
  Medel 3909 5489 3399 4362

  Snittpris på trafikförsäkring

  Volvo-ägare som jämförde och tecknade trafikförsäkring via Insplanet fick i snitt betala 3 399 kr/år under 2018. Lägst snitt fick kunder på Gotland (2 479 kr/år) och högst snitt fick kunder i Stockholm (4 224 kr/år). I tio av 21 län var snittpriset 3 000 kr/år eller lägre och bara i ett län (Stockholm) var snittpremien 4 000 kr/år eller mer.

  Snittpris på halvförsäkring

  För en halvförsäkring fick Volvo-ägare som tecknade sin försäkring via Insplanet i snitt betala 3 909 kr/år under 2018. Skillnaden var inte så stor mellan länen - lägst premie hade Västerbotten (2 512 kr/år) och näst högst premie hade Skåne (3 917 kr/år). Stockholm (5 331 kr/år) hade dock överlägset högst snittpremie.

  Snittpris på helförsäkring

  Under 2018 kostade det i snitt 5 489 kr/år att helförsäkra en Volvo genom Insplanet. Högst var snittet i Stockholm (6 995 kr/år) - Uppsala (5 868 kr/år) hade näst högst snitt - medan Jämtland (4 230 kr/år) hade lägst snitt. Försäkringsbolag bedömer risken som större i storstadsregioner vilket delvis förklarar Stockholms höga snittpremie.

  Så här har snittet räknats fram

  Statistiken är hämtad från Insplanets databas och avser tecknade försäkringar för Volvo. Den representerar inte Sveriges befolkning utan Insplanets kunder som äger Volvo. Tänk på att det kan finnas naturliga förklaringar till varför statistiken ser ut som den gör - som antal sålda försäkringar i respektive län.

  Ex: Om det tecknats få men dyra bilförsäkringar för Volvo i ett län kan statistiken bli missvisande. Det kan också vara åt andra hållet - att det tecknats få men billiga försäkringar för Volvo i ett län. Vi har inte tagit hänsyn till liknande faktorer när vi tagit fram statistiken. Jämför försäkring för att se vilken premie du får!  Försäkringsinfo Volvo - trafik-, halv- och helförsäkring

  När du ska försäkra din Volvo kan du välja mellan tre olika nivåer - nämligen 1) trafikförsäkring, 2) halvförsäkring och 3) helförsäkring. Enligt lag är du skyldig att ha minst en trafikförsäkring men om du tecknar en halv- eller helförsäkring får du bättre skydd - dessutom ingår trafikförsäkring. Läs mer om respektive alternativ nedan.

  Trafikförsäkring för Volvo

  Enligt trafikskadelagen måste din Volvo vara trafikförsäkrad. Det gäller oavsett om bilen har användningsförbud eller körförbud, är stulet eller inte i körbart skick. För att kravet om trafikförsäkring ska sluta gälla måste du ställa av din Volvo. Nedan kan du läsa mer om vilka skador i trafiken en trafikförsäkring kan ersätta.

  Om din Volvo är inblandad i en trafikolycka får alla personer som skadas i din bil ersättning - både förare och passagerare. Dock kan ersättningen minska om den skadade på ett eller annat sätt medverkat till olyckan. Om du är vållande till olyckan ersätter din trafikförsäkring endast skador på övriga bilar men inte på din egen.

  Läs mer om trafikförsäkring här.

  Halvförsäkring för Volvo

  Det finns alternativ om du vill ha bättre skydd än det en trafikförsäkring kan erbjuda. Nästa nivå är en halvförsäkring. En halvförsäkring rekommenderas framför allt till dig som har en äldre Volvo med lågt värde och till dig som har en ny Volvo med vagnskadegaranti. För nya bilar brukar garantin ofta ingå i tre år.

  I en halvförsäkring ingår nästan alltid ersättning för brand, glas- och maskinskador samt stöld. Dock kan det variera mellan försäkringsbolag. Hos vissa bolag kan du även få ersättning för bärgning och vidare transport om bilen går sönder. Utöver det ingår alltid trafikförsäkring när du tecknar halvförsäkring oavsett bolag.

  Läs mer om halvförsäkring här.

  Helförsäkring för Volvo

  Tycker du att din Volvo förtjänar det bästa ska du teckna en helförsäkring. Det som skiljer en helförsäkring från en halvförsäkring är att den ersätter vagnskada. Har du en ny Volvo kan vagnskadegaranti ingå i tre år och under den perioden är halvförsäkring att rekommendera. Läs alltid villkor.

  Läs mer om helförsäkring här.

  Tilläggsförsäkringar för Volvo

  Förutom dessa tre försäkringsnivåer har många försäkringsbolag tilläggsförsäkringar. Vilka dessa är varierar från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Kolla upp vilka erbjudanden som finns innan du tecknar en bilförsäkring. Hos vissa bolag kan vissa tilläggsförsäkringar ingå i halv- och helförsäkringens grundutförande.

  Märkesförsäkring Volvo

  Volvia erbjuder märkesförsäkring för Volvo. Den är speciellt framtagen för dig som äger och kör Volvo. Genom Volvia kan du teckna en trafik-, halv- eller helförsäkring. Du kan även teckna en Nice Price försäkring - perfekt för dig som har en Volvo som är åtta år eller äldre. Den ger samma skydd som en helförsäkring men till lägre pris.

  Info om Volvo

  En decemberkväll 1925 bestämde Assar Gabrielsson och Gustaf Larsson sig för att “igångsätta en tillverkning av automobiler i Sverige”. 1927 grundades Volvo som ett dotterbolag till Svenska Kullagerfabriken. Första modellen ÖV4 - kallad Jakob - rullade ut på Hisingen samma år. ÖV4 var förkortning för öppen vagn 4 cylindrar.

  Mycket har hänt sedan Gabrielsson och Larsson åt kräftor på Sturehof i Stockholm den där decemberkvällen. Idag är Volvo ett multinationellt bolag som sysselsätter 25 000 anställda och tillverkar en halv miljon bilar per år. Genom åren har Volvo tillverkat många klassiska bilar - inte minst Volvo PV, Volvo Amazon och Volvo V70.

  Volvo grundades med en vision som tog avstamp i ett ord - nämligen säkerhet. Den visionen sitter fortfarande i väggarna på varenda Volvofabrik. Målet är att ingen ska förolyckas eller skadas allvarligt i en Volvo år 2020. Genom sitt arbete för att skydda människor har Volvo med sina innovationer räddat många liv.

  Gör en kostnadsfri jämförelse

  Börja här

  Gör en kostnadsfri jämförelse

  Börja här

  Jämför olika försäkringar  Tesla
  Innan du försäkrar din Tesla är det viktigt att du jämför bilförsäkring hos olika bolag. Annars ...
  Läs mer om försäkring för Tesla »


  Volvo
  Ska du försäkra en Volvo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan...
  Läs mer om försäkring för Volvo »


  Volkswagen
  Har du en Volkswagen som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du info som ger dig en bild över...
  Läs mer om försäkring för Volkswagen »


  Audi
  Behöver du en ny bilförsäkring till din Audi? Jämför bilförsäkring innan du tecknar! Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Audi »


  BMW
  Ska du försäkra din BMW? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du ...
  Läs mer om försäkring för BMW »


  Ford
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Ford? Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Ford »


  Renault
  Ska du försäkra en Renault? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
  Läs mer om försäkring för Renault »


  Kia
  Har du en Kia som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar...
  Läs mer om försäkring för Kia »


  Skoda
  Oavsett vilken Skodamodell du har vill du hitta en bra bilförsäkring som passar dig och din bil. Börja med att fundera över vilket behov ...
  Läs mer om försäkring för Skoda »


  Nissan
  Behöver du en ny bilförsäkring till din Nissan? Jämför bilförsäkring innan du ...
  Läs mer om försäkring för Nissan »


  Opel
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Opel? Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Opel »


  Porsche
  Ska du försäkra en Porsche? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du...
  Läs mer om försäkring för Porsche »


  Citroen
  Har du en Citroën som du ska försäkra? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Citroen »


  Peugeot
  Behöver du en ny försäkring till din Peugeot? Jämför bilförsäkring innan du ...
  Läs mer om försäkring för Peugeot »


  Subaru
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Subaru? Nedan hittar du information som ger ...
  Läs mer om försäkring för Subaru »


  Toyota
  Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra innehåll, pris och ...
  Läs mer om försäkring för Toyota »


  Saab
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är lika ...
  Läs mer om försäkring för Saab »


  Seat
  Ska du försäkra en Seat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som ...
  Läs mer om försäkring för Seat »


  Mazda
  Har du en Mazda som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Din Mazda förtjänar den bästa bilförsäkringen. Både när...
  Läs mer om försäkring för Mazda »


  Hyundai
  Ska du försäkra en Hyundai? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
  Läs mer om försäkring för Hyundai »


  Honda
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra ...
  Läs mer om försäkring för Honda »


  Fiat
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Fiat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för ...
  Läs mer om försäkring för Fiat »


  Mini
  Behöver du teckna en ny bilförsäkring till din Mini? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Det finns...
  Läs mer om försäkring för Mini »


  Jeep
  Har du en Jeep som du ska försäkra? Nedan hittar du all information du behöver för att välja rätt ...
  Läs mer om försäkring för Jeep »


  Lexus
  En bra bilförsäkring till din Lexus hittar du enkelt genom att jämföra bilförsäkring. Vid en första anblick kan du se över priser och hur...
  Läs mer om försäkring för Lexus »


  Jaguar
  Ska du försäkra en Jaguar? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ...
  Läs mer om försäkring för Jaguar »


  Chrysler
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Chrysler? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du ...
  Läs mer om försäkring för Chrysler »


  Mitsubishi
  Ska du försäkra en Mitsubishi? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Mitsubishi »


  Ferrari
  Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...
  Läs mer om försäkring för Ferrari »


  Land Rover
  Har du en Land Rover som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Land Rover »


  Suzuki
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Suzuki? Nedan hittar du information som ger dig förståelse ...
  Läs mer om försäkring för Suzuki »


  Chevrolet
  Ska du försäkra en Chevrolet? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Chevrolet »


  Alfa Romeo
  Behöver du teckna en ny bilförsäkring till din Alfa Romeo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar! Nedan hittar du information...
  Läs mer om försäkring för Alfa Romeo »


  Smart
  Ska du försäkra en Smart? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan...
  Läs mer om försäkring för Smart »


  Digital bilförsäkring
  En traditionell bilförsäkring baseras på din ålder, var du bor och vilken bil du har. En digital bilförsäkring fungerar...
  Läs mer »


  Märkesförsäkringar
  Så kallade märkesförsäkringar är bilförsäkringar anpassade för olika bilmärken. Ofta är en märkesförsäkring ett bra alternativ men det är inte ...
  Läs mer »


  Trafikförsäkring
  Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...
  Läs mer »


  Halvförsäkring
  Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...
  Läs mer »


  Helförsäkring
  När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...
  Läs mer »

  Volvo bilförsäkring