Volkswagen bilförsäkring

Företaget Volkswagen:  Volkswagen, eller VW som det nästan oftare benämns med, ingår i en av de största biltillverkarkoncerner som finns i världen, Volkswagen AG. En koncern som innefattar flera olika bilmärken och producerar över 20.000 bilar per dag.  Precis som namnet avslöjar var tanken med märket att skapa en ”folkbil”. En bil som var anpassad för de flesta i samhället, som alla skulle trivas med och många skulle ha råd med. Ferdinand Porsche ritade den första modellen som sedan skulle gå under namnet VW 38 med hänvisning till att den lanserades detta år.

Sedan dess har utvecklingen minst sagt gått framåt men grundidén med just Vw är fortfarande att de flesta modellerna ska vara ”folkbilar”. Rimligt pris, hög prestanda och en framförallt en trevlig familjebil.

Att hitta en billig Volkswagen bilförsäkring

En bilförsäkring bör tecknas samma dag som bilen införskaffas. Det är även möjligt att ringa försäkringsbolaget och teckna den inför köpet av bil. Men att vänta till man kommit hem med bilen är inte alltid så lyckat.

Detta eftersom det är lag att man bilen minst måste vara trafikförsäkrad om den inte är avställd. Vid ägarbyte gäller det därför att komma ihåg att försäkra bilen tidigt eftersom man annars kan bli belagd med en straffavgift från trafikförsäkringsföreningen. Med andra ord är det genomtänkt att man jämför Vw försäkring i förväg så att man vet vilket bolag man vill ha försäkringen hos när väl den nya bilen köpts in.

Många fokuserar på att få en så billig Volkswagenförsäkring som möjligt och det är aldrig fel att spara pengar. Men det man i första hand bör fundera över är vilket behov man har. När det gäller försäkringar är det betydligt bättre att vara lite överförsäkrad än lite underförsäkrad. Dessutom är det inte säkert att den billigaste Vw-försäkringen är den billigaste i längden.

I jakten på ett bra pris bör man titta på två saker. Både försäkringspremien och självrisken. Genom att man jämför Volkswagenförsäkringar utifrån dessa två punkter kan man hitta den som är ”lönsammast” att ha i längden. Detta förutsatt att man även ser till att de har det försäkringsskydd som man har behov av.

Lägst pris på Vw försäkring

I och med att man kan leta bäst pris på Vw försäkring online går det extremt mycket fortare idag att jämföra premiekostnaderna än när man var tvungen att ringa runt till alla bolag och jämföra avtal och priser. På mindre än två minuter har man fått fram en rad olika bolag som presenterar gällande priser på den bil som anges. Det är första steget men man ska inte nöja sig där.

Eftersom det är en rad faktorer som påverkar vilket pris man får ska man testa att ändra dessa för att se om man därmed kan få en billigare Volkswagenförsäkring. Ett exempel som påverkar relativt mycket är vem som står på försäkringen.

Enligt försäkringsbolagen behöver den person som kör bilen mest även vara den som står skriven på bilen. Men i ett hushåll kan ju två personer i ett förhållande köra lika mycket och då kan det skilja en hel del på vem av dem som tecknar försäkring och därmed har bilen skriven på sig. Detta på grund av att skadefria mil och ålder bland annat påverkar hur billig Vw-försäkring man får. Dessutom påverkar även dessa två faktorer många gånger självrisken.

Vid en första jämförelse kan det visa sig att ett bolag är billigast på marknaden men det behöver inte betyda att de har den billigaste försäkringslösningen ändå. Det man som tredje steg bör göra är att se vad för slag rabatter man kan få som ger ett bättre pris. Ett exempel är att man redan har försäkringar hos ett bolag och därmed får samlingsrabatt om även bilförsäkringen placeras hos dem. Ett annat är att man har larm på bilen.

Därefter kan man se vilka bolag som erbjuder en billig Volkswagenförsäkring. Men det man bör komma ihåg då är att detta enbart är vad premien kostar. Det finns även en annan kostnad som man bör räkna med – självrisken.

Självrisk – Även en kostnad

Oavsett om man enbart har trafikförsäkring bil eller om man (som de flesta) tecknar en helförsäkring tillkommer oftast en självrisk vid olycka. Detta förutsatt att det inte är någon annan som varit orsak till skadan så att den personens försäkring täcker. Exempelvis om det sker en kollision och det var medtrafikantens fel är det dennes trafikförsäkring som ersätter hela skadekostnaden. Har inte personen trafikförsäkring (kör oförsäkrad) ersätter trafikförsäkringsföreningen. Med andra ord kan man aldrig bli helt utan ersättning vid skada då någon annan är skyldig till skadan.

Den som jämför Volkswagen bilförsäkring bör även jämföra självrisken. Att ha en billig Vw-försäkring och ha hög självrisk betyder att man får betala stora summor om olyckan är framme. Det i sig ger knappast någon ekonomisk trygghet.

Trafikförsäkring

Inom trafikförsäkringen finns det tre olika självriskfaktorer som kan påverka hur mycket man som försäkringstagare kommer att behöva betala.

  1. Är du vållande?

Vissa försäkringsbolag tar ut en självrisk i de fall som föraren är vållande till skadan. Andra gör det inte. En vanlig självrisknivå är 1000kronor men det förekommer även högre och vid enstaka fall att försäkringstagaren kan välj mellan olika nivåer. Generellt gäller att man får bättre pris på Volkswagen bilförsäkring om man väljer att ha hög självrisk.

  1. Är du under 24 år

Då unga förare är med om fler olyckor får de även betala detta med högre självrisk. Men inte hos alla bolag.  

  1. Är föraren under 24 år

En del bolag har ingen extra självrisk oavsett vilken ålder försäkringstagaren är. Däremot kan de ta ut en extra avgift om den person som kört fordonet varit under 24 år förutsatt att det inte varit försäkringstagaren.

  1. Olycka i samband med brott

Om föraren är vållande till skadan och han/hon exempelvis varit påverkad av alkohol och därmed begått ett brott tar vissa bolag ut en högre självrisk. Denna kan variera med flera tusen kronor.

För de förare som är under 24 år är dessa fyra punkter viktiga att tänka på när de söker en billig Vwförsäkring. Med extra självrisker på flera tusen kanske inte det bolag med lägst pris fortfarande känns som det bästa alternativet.

Halvförsäkring – Stöld

Det finns två självrisken man bör titta på. För det första vad självrisken är om bilen blir stulen (eller tillbehör) och för det andra om det är någon extra självrisk om bilen blir stulen och det visar sig att den inte varit låst. Här är det ibland ett fast belopp och ibland en procentats. Det förekommer även att olika belopp/procentsatser används beroende på flera olika faktorer.

Halvförsäkring – Maskinskada

Det vanligaste är att självrisken är en fast kostnad mellan 1000-5000kronor. Har man en direktimporterad bil bör man titta på denna punkt extra när man jämför Volkswagenförsäkring. Detta eftersom det mycket ofta finns speciella regler kring detta med exempelvis högre självrisk på just maskinskador.

Halvförsäkring – Brand och Glas

Vid brandskador är det vanligast med ett fast belopp på självrisken. Vid glasskador är det både vanligt med fast belopp och med procentsats. Många gånger är det lägre självrisk om skada på vindruta bara behöver repareras, något som är vanligt vid stenskott.

Halvförsäkring – Räddning  & Rättskydd

När det gäller självrisk gällande räddning och rättskydd är det ofta mycket lika mellan bolagen. Självrisk för räddning brukar ligga på ca 1500kronor – även om vissa skillnader kan förekomma. Självrisken för rättskydd brukar vara 20-25% av den kostnad som uppstått för att lösa tvistefrågan.

Helförsäkring - Vagnskada

Det är mycket vanligt att försäkringstagaren själv får välja självrisk för vagnskada när försäkringen tecknas. Detta går även att justera i efterhand om man ångrar sitt val. Självrisken ligger vanligtvis på 3000-9000. Detta val påverkar mycket om man får en billig Vw-bilförsäkring. Däremot minskar det kraftigt den ekonomiska tryggheten om man vet att man måste betala 9000 om en skada skulle uppstå.

Så fokusera inte enbart på priset när du jämför Volkswagenförsäkring. Se även på självrisken. Sammantaget är det dessa två som avgör hur mycket du kommer betala.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringJämför olika försäkringarFakta om Bilförsäkring

Volkswagen försäkring
Företaget Volkswagen:  Volkswagen, eller VW som det nästan oftare benämns med, ingår i en av de största ...

Läs mer »
Mini Bilförsäkring
Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och...

Läs mer »
Land Rover Försäkring
Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ville ...

Läs mer »
Mitsubishi Försäkring
 År 1870 grundades Mitsubishi som ett rederi med inriktning mot transport. Under de kommande åren växte företaget och riktade sig även in mot ...

Läs mer »
Smart bilförsäkring
Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...

Läs mer »
Toyota bilförsäkring
Företaget Toyota: Namnet på bilföretaget Toyota skvallrar både om dess historia och var huvudkontoret idag ligger. Det var ...

Läs mer »
Subaru Bilförsäkring
Företaget Subaru: Det japanska bilmärket Subaru har främst blivit känd för att i stort sett alla modeller är fyrhjulsdrivna. Detta...

Läs mer »
Jeep bilförsäkring
Idag används ordet Jeep sin ett begrepp för fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i eländig terräng. Begreppet kommer från just bilmodellen Jeep som var ...

Läs mer »
Ferrari
Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...

Läs mer »
Citroen
Företaget Citroen: André Citroën grundade bilföretaget Citroën år 1919. Det som var speciellt för just detta bilmärke var en speciell ...

Läs mer »
Chrysler
Företaget Chrysler: När den första modellen av Chrysler lanserades 1924 (Model B-70) blev den snabbt en stor försäljningssuccé. Detta på ...

Läs mer »
Audi
Företaget Audi: Audi grundades år 1909 och ägs sedan 1965 av det tyska bilföretaget Volkswagen. Från början var det ett alldagligt märke som ...

Läs mer »
Suzuki
Företaget: Länge förknippades Suzuki bara med motorcyklar, en bransch där de fortfarande är mycket stora, men idag erbjuder de även ...

Läs mer »
Volvo
När man letar efter den bästa försäkringen för sin Volvo är det viktigt att jämföra vad olika försäkringar kostar och vad som ingår i ...

Läs mer »
Opel
Opel företaget:Opel är ett av de bilmärken som har en mycket lång historia. Företaget grundades i 1862 och har sedan 20-talet...

Läs mer »
Mazda
Företaget:Mazda (eller Matsuda som det japanska uttalet är) är ett japanskt bilmärke som började säljas i Sverige 1972. Bilmärket har ...

Läs mer »
Saab
Saab företaget:Bilmärket Saab är en stor del av svensk fordonshistoria. Företaget första prototyp presenterades 1947 (92001) och sedan ...

Läs mer »
Renault
Renault företaget:Louis Renault startade det franska bilföretaget Renault 1899 tillsammans med hans bröder Fernand och Marcel. Under...

Läs mer »
Märkesförsäkringar
Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...

Läs mer »
Alfa Romeo
FöretagetAlfa Romeo är ett italienskt bilmärke som är mest känd för sina sportmodeller. Men redan under 60- och ...

Läs mer »
Skoda
Skoda - Företaget: Skoda var från början ett tjeckiskt bilmärke och blev känt i Sverige som ett lågprisalternativ. Men sedan...

Läs mer »
Nissan
Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar och ...

Läs mer »
Kia
Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande från...

Läs mer »
Jaguar
Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under namnet ...

Läs mer »
Hyundai
Företaget:Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare hade de ...

Läs mer »
Fiat
Fiat FöretagetFiat är en Italiensk storkoncern med fokus på bilar, motorcyklar och andra motorfordon. ...

Läs mer »
Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...

Läs mer »
Halvförsäkring
Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar till bil för att...

Läs mer »
Helförsäkring
När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...

Läs mer »

Läs mer om Bilförsäkring

Skador och oförutsedda händelser
Ibland inträffar oförutsedda händelser som kan innebära att du, dina familjemedlemmar eller dina ägodelar skadas eller drabbas av en olyckshändelse. ...

Läs mer »
Vårtecken vi gärna undviker
Blåsippan ute i backarna står framrutan spräcks utav grusiga spår. Läcka i stugan och en sjunkande båt olyckor som vittnar om att nu är det ...

Läs mer »
Behovsguiden
Vad är behovsguiden?Behovsguiden är en komplett guide som hjälper dig att ta reda på vilken bilförsäkring som passar dina specifika försäkringsbehov allra ...

Läs mer »
Två av tre jämför inte sin försäkring - går miste om 1 500 kronor
Att två av tre personer inte jämför olika alternativ innan de tecknar en ny försäkring innebär att de i genomsnitt går miste om 1 500 ...

Läs mer »
Kör du som andra i din ålder?
Tjugoåringar och femtioåringar har mer gemensamt än förväntat. Samtidigt kostar trettioåringarna på sig något dyrare bilar. Och fyrtioåringarna, de visar sig ...

Läs mer »
Volkswagen försäkring

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00