Jämför bilförsäkring för Suzuki

Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Suzuki? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en Suzuki i snitt kostar att försäkra i varje län. Statistiken är hämtad från vår databas och gäller för 2018.

Det här kan du läsa om i artikeln:

 • Snittpris på försäkring för Suzuki 2018
 • Snittpris på trafikförsäkring
 • Snittpris på halvförsäkring
 • Snittpris på helförsäkring
 • Så här har snittet räknats fram
 • Försäkringsinfo Suzuki - trafik-, halv- och helförsäkring
 • Trafikförsäkring för Suzuki
 • Halvförsäkring för Suzuki
 • Helförsäkring för Suzuki
 • Märkesförsäkring för Suzuki
 • Info om Suzuki

 • Suzuki bilförsäkring insplanet

  Snittpris på försäkring för Suzuki 2018

  Under 2018 kostade det i snitt 3 587 kr/år att försäkra en Suzuki via Insplanet. Blekinge (2 216 kr) drog snittet nedåt medan Stockholm (4 365 kr/år) drog snittet uppåt. Längre ner hittar du statistiken uppdelad i trafik-, halv- och helförsäkring.

  Snittpremie i respektive län

  Län Halv Hel Trafik Medel
  BLEKINGE 2067 2564 2460 2216
  DALARNA 2778 3252 1419 2601
  GOTLAND 3259 2182 2451
  GÄVLEBORG 2479 4405 3152 3101
  HALLAND 2096 3224 2732 2945
  JÄMTLAND 1600 5535 3782 3598
  JÖNKÖPING 2777 4675 1972 3208
  KALMAR 2107 3854 2031 2284
  KRONOBERG 2492 4280 3208
  NORRBOTTEN 1618 3477 1609 2399
  SKÅNE 4301 4591 2663 4000
  STOCKHOLM 4296 5309 3194 4365
  SÖDERMANLAND 2438 5721 2123 3699
  UPPSALA 2442 4150 2978 3272
  VÄRMLAND 2689 4191 3474 3266
  VÄSTERBOTTEN 2687 2998 2842
  VÄSTERNORRLAND 2005 3591 2592 2715
  VÄSTMANLAND 3100 4971 3722 3679
  VÄSTRA GÖTALAND 3334 3902 2315 3240
  ÖREBRO 2894 4028 1840 3016
  ÖSTERGÖTLAND 2665 4505 2247 3327
  Medel 3202 4619 2779 3587

  Snittpris på trafikförsäkring

  Suzuki-ägare som jämförde och tecknade trafikförsäkring genom Insplanet fick i genomsnitt betala 2 779 kr/år under 2018. Lägst snitt fick kunder i Dalarna (1 419 kr/år) och högst snitt fick kunder i Jämtland (3 782 kr/år). Stockholm (4 043 kr/år) som brukar toppa liknande listor hade fjärde dyrast trafikförsäkring för Suzuki 2018.

  Snittpremie i respektive län

  Län Trafik
  BLEKINGE 2460
  DALARNA 1419
  GOTLAND 2181
  GÄVLEBORG 3152
  HALLAND 2732
  JÄMTLAND 3782
  JÖNKÖPING 1972
  KALMAR 2031
  NORRBOTTEN 1609
  SKÅNE 2663
  STOCKHOLM 3194
  SÖDERMANLAND 2123
  UPPSALA 2978
  VÄRMLAND 3474
  VÄSTMANLAND 3722
  VÄSTRA GÖTALAND 2315
  ÖREBRO 1840
  ÖSTERGÖTLAND 2247
  Medel 2779

  Snittpris på halvförsäkring

  För en halvförsäkring fick Suzuki-ägare som tecknade sin försäkring genom Insplanet i genomsnitt betala 3 202 kr/år under 2018. Skillnaden var stor mellan länen - kunder i Jämtland betalade till exempel i snitt endast 1 600 kr/år för sin halvförsäkring medan kunder i Skåne i snitt betalade 4 301 kr/år.

  Snittpremie i respektive län

  Län Halv
  BLEKINGE 2067
  DALARNA 2778
  GOTLAND 3259
  GÄVLEBORG 2479
  HALLAND 2096
  JÄMTLAND 1600
  JÖNKÖPING 2777
  KALMAR 2107
  KRONOBERG 2492
  NORRBOTTEN 1618
  SKÅNE 4301
  STOCKHOLM 4296
  SÖDERMANLAND 2438
  UPPSALA 2442
  VÄRMLAND 2689
  VÄSTERBOTTEN 2687
  VÄSTERNORRLAND 2005
  VÄSTMANLAND 3100
  VÄSTRA GÖTALAND 3334
  ÖREBRO 2894
  ÖSTERGÖTLAND 2665
  Medel 3202

  Snittpris på helförsäkring

  Under 2018 kostade det i snitt 4 619 kr/år att helförsäkra en Suzuki via Insplanet. Dyrast var premien i Södermanland (5 721 kr/år) - Jämtland (5 535 kr/år) hade näst högst snitt - medan Blekinge (2 564 kr/år) hade lägst snitt. Näst lägst snittpremie för helförsäkring 2018 hade Västerbotten (2 998 kr/år).

  Snittpremie i respektive län

  Län Hel
  BLEKINGE 2564
  DALARNA 3252
  GÄVLEBORG 4405
  HALLAND 3424
  JÄMTLAND 5535
  JÖNKÖPING 4675
  KALMAR 3854
  KRONOBERG 4280
  NORRBOTTEN 3477
  SKÅNE 4591
  STOCKHOLM 5309
  SÖDERMANLAND 5721
  UPPSALA 4150
  VÄRMLAND 4191
  VÄSTERBOTTEN 2998
  VÄSTERNORRLAND 3591
  VÄSTMANLAND 4971
  VÄSTRA GÖTALAND 3902
  ÖREBRO 4028
  ÖSTERGÖTLAND 4505
  Medel 4619

  Så här har snittet räknats fram

  Statistiken är hämtad från Insplanets databas och avser tecknade försäkringar för Chrysler. Den representerar inte Sveriges befolkning utan Insplanets kunder som äger Chrysler. Tänk på att det kan finnas naturliga förklaringar till varför statistiken ser ut som den gör - som antal sålda försäkringar i respektive län.

  Ex: Om det tecknats få men dyra bilförsäkringar för Suzuki i ett län kan statistiken bli missvisande. Det kan också vara åt andra hållet - att det tecknats få men billiga försäkringar för Suzuki i ett län. Vi har inte tagit hänsyn till liknande faktorer när vi tagit fram statistiken. Jämför försäkring för att se vilken premie du får!  Försäkringsinfo Suzuki - trafik-, halv- och helförsäkring

  När du ska försäkra din Suzuki kan du välja mellan tre olika nivåer - nämligen 1) trafikförsäkring, 2) halvförsäkring och 3) helförsäkring. Enligt lag är du skyldig att ha minst en trafikförsäkring men om du tecknar en halv- eller helförsäkring får du bättre skydd - dessutom ingår trafikförsäkring.

  Läs mer om respektive alternativ nedan.

  Trafikförsäkring för Suzuki

  Enligt trafikskadelagen måste din Suzuki vara trafikförsäkrad. Det gäller oavsett om bilen har användningsförbud eller körförbud, är stulet eller inte i körbart skick. För att kravet om trafikförsäkring ska sluta gälla måste du ställa av din Suzuki. Nedan kan du läsa mer om vilka skador i trafiken en trafikförsäkring kan ersätta.

  Läs även: Hitta billigaste bilförsäkringen - steg för steg

  Om din Suzuki är inblandad i en olycka får alla personer som skadas i din bil ersättning - förare som passagerare. Dock kan ersättningen minska om den skadade på ett eller annat sätt medverkat till olyckan. Om du är vållande till olyckan ersätter din trafikförsäkring skador på övriga bilar men inte på din egen.

  Läs mer om trafikförsäkring här.

  Halvförsäkring för Suzuki

  Det finns alternativ om du vill ha bättre skydd än det en trafikförsäkring kan erbjuda. Nästa nivå är en halvförsäkring. En halvförsäkring rekommenderas framför allt till dig som har en äldre Suzuki med lågt värde och till dig som har en ny Suzuki med vagnskadegaranti. För nya bilar brukar garantin ofta ingå i tre år.

  Läs mer om halvförsäkring här.

  Helförsäkring för Suzuki

  Tycker du att din Suzuki förtjänar det bästa ska du teckna en helförsäkring. Det som skiljer en helförsäkring från en halvförsäkring är att den ersätter vagnskada. Har du en ny Suzuki kan vagnskadegaranti ingå i tre år och under den perioden är halvförsäkring att rekommendera. Läs alltid villkor.

  Läs mer om helförsäkring här.  Info om Suzuki

  Suzuki förknippas främst med motorcyklar - en bransch där man är ledande - men faktum är att Suzuki även tillverkar bilar i olika prisklasser och storlekar. Steget in på svenska marknaden tog man på 80-talet med Suzuki Samurai. Idag tillverkar man Swift, Vitara, Ignis, S-Cross och sommaren 2019 är Jimny tillbaka.

  Gör en kostnadsfri jämförelse

  Börja här

Gör en kostnadsfri jämförelse

Börja här

Jämför olika försäkringarTesla
Innan du försäkrar din Tesla är det viktigt att du jämför bilförsäkring hos olika bolag. Annars ...
Läs mer om försäkring för Tesla »


Volvo
Ska du försäkra en Volvo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan...
Läs mer om försäkring för Volvo »


Volkswagen
Har du en Volkswagen som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du info som ger dig en bild över...
Läs mer om försäkring för Volkswagen »


Audi
Behöver du en ny bilförsäkring till din Audi? Jämför bilförsäkring innan du tecknar! Nedan hittar du information som ger dig ...
Läs mer om försäkring för Audi »


BMW
Ska du försäkra din BMW? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du ...
Läs mer om försäkring för BMW »


Ford
Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Ford? Nedan hittar du information som ger dig ...
Läs mer om försäkring för Ford »


Renault
Ska du försäkra en Renault? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
Läs mer om försäkring för Renault »


Kia
Har du en Kia som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar...
Läs mer om försäkring för Kia »


Skoda
Oavsett vilken Skodamodell du har vill du hitta en bra bilförsäkring som passar dig och din bil. Börja med att fundera över vilket behov ...
Läs mer om försäkring för Skoda »


Nissan
Behöver du en ny bilförsäkring till din Nissan? Jämför bilförsäkring innan du ...
Läs mer om försäkring för Nissan »


Opel
Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Opel? Nedan hittar du information som ger dig ...
Läs mer om försäkring för Opel »


Porsche
Ska du försäkra en Porsche? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du...
Läs mer om försäkring för Porsche »


Citroen
Har du en Citroën som du ska försäkra? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
Läs mer om försäkring för Citroen »


Peugeot
Behöver du en ny försäkring till din Peugeot? Jämför bilförsäkring innan du ...
Läs mer om försäkring för Peugeot »


Subaru
Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Subaru? Nedan hittar du information som ger ...
Läs mer om försäkring för Subaru »


Toyota
Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra innehåll, pris och ...
Läs mer om försäkring för Toyota »


Saab
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är lika ...
Läs mer om försäkring för Saab »


Seat
Ska du försäkra en Seat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som ...
Läs mer om försäkring för Seat »


Mazda
Har du en Mazda som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Din Mazda förtjänar den bästa bilförsäkringen. Både när...
Läs mer om försäkring för Mazda »


Hyundai
Ska du försäkra en Hyundai? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
Läs mer om försäkring för Hyundai »


Honda
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra ...
Läs mer om försäkring för Honda »


Fiat
Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Fiat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för ...
Läs mer om försäkring för Fiat »


Mini
Behöver du teckna en ny bilförsäkring till din Mini? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Det finns...
Läs mer om försäkring för Mini »


Jeep
Har du en Jeep som du ska försäkra? Nedan hittar du all information du behöver för att välja rätt ...
Läs mer om försäkring för Jeep »


Lexus
En bra bilförsäkring till din Lexus hittar du enkelt genom att jämföra bilförsäkring. Vid en första anblick kan du se över priser och hur...
Läs mer om försäkring för Lexus »


Jaguar
Ska du försäkra en Jaguar? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ...
Läs mer om försäkring för Jaguar »


Chrysler
Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Chrysler? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du ...
Läs mer om försäkring för Chrysler »


Mitsubishi
Ska du försäkra en Mitsubishi? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
Läs mer om försäkring för Mitsubishi »


Ferrari
Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...
Läs mer om försäkring för Ferrari »


Land Rover
Har du en Land Rover som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig ...
Läs mer om försäkring för Land Rover »


Suzuki
Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Suzuki? Nedan hittar du information som ger dig förståelse ...
Läs mer om försäkring för Suzuki »


Chevrolet
Ska du försäkra en Chevrolet? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
Läs mer om försäkring för Chevrolet »


Alfa Romeo
Behöver du teckna en ny bilförsäkring till din Alfa Romeo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar! Nedan hittar du information...
Läs mer om försäkring för Alfa Romeo »


Smart
Ska du försäkra en Smart? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan...
Läs mer om försäkring för Smart »


Digital bilförsäkring
En traditionell bilförsäkring baseras på din ålder, var du bor och vilken bil du har. En digital bilförsäkring fungerar...
Läs mer »


Märkesförsäkringar
Så kallade märkesförsäkringar är bilförsäkringar anpassade för olika bilmärken. Ofta är en märkesförsäkring ett bra alternativ men det är inte ...
Läs mer »


Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...
Läs mer »


Halvförsäkring
Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...
Läs mer »


Helförsäkring
När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...
Läs mer »

Bilförsäkring till suzuki