Jämför bilförsäkring för Opel

Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Opel? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en Opel i genomsnitt kostar att försäkra i varje län. Statistiken är hämtad från vår databas och gäller för 2018.

Det här kan du läsa om i artikeln:

 • Snittpris på försäkring för Opel 2018
 • Snittpris på trafikförsäkring
 • Snittpris på halvförsäkring
 • Snittpris på helförsäkring
 • Så här har snittet räknats fram
 • Försäkringsinfo Opel - trafik-, halv- och helförsäkring
 • Trafikförsäkring för Opel
 • Halvförsäkring för Opel
 • Helförsäkring för Opel
 • Märkesförsäkring Opel
 • Info om Opel

 • bilförsäkring för Opel

  Snittpris på försäkring för Opel 2018

  Under 2018 kostade det i genomsnitt 4 116 kr/år att försäkra en Opel via Insplanet. Kunder i Gotlands län (1 965 kr) drog snittet nedåt medan kunder i Stockholms (4 892 kr) och Västmanlands län (4 856 kr/år) drog snittet uppåt. Längre ner hittar du statistiken uppdelad i trafik-, halv- och helförsäkring samt snittpremie i alla län.

  Snittpremie i respektive län

  Län Halv Hel Trafik Medel
  BLEKINGE 2222 5000 2997 3221
  DALARNA 3323 6287 3156 4124
  GOTLAND 1818 3498 1418 1965
  GÄVLEBORG 2862 5036 2684 3638
  HALLAND 3380 4812 2731 3809
  JÄMTLAND 4729 4657 4675
  JÖNKÖPING 3480 5845 2769 4280
  KALMAR 2746 4139 2589 3061
  KRONOBERG 3246 4670 2883 3736
  NORRBOTTEN 2641 4896 2583 3260
  SKÅNE 3877 5272 3263 4070
  STOCKHOLM 4782 6613 3687 4892
  SÖDERMANLAND 3159 3897 3364 3479
  UPPSALA 3660 5564 3261 4283
  VÄRMLAND 3094 5146 2536 3713
  VÄSTERBOTTEN 2836 4297 4246 3505
  VÄSTERNORRLAND 2930 3977 2732 3229
  VÄSTMANLAND 4047 7065 3642 4856
  VÄSTRA GÖTALAND 3877 4976 3013 3955
  ÖREBRO 3457 4886 2583 3758
  ÖSTERGÖTLAND 3376 4772 2611 3500
  Medel 3833 5365 3160 4116

  Snittpris på trafikförsäkring

  Opel-ägare som jämförde och tecknade trafikförsäkring genom Insplanet fick i genomsnitt betala 3 160 kr/år under 2018. Lägst snitt fick kunder på Gotland (1 418 kr/år) och högst snitt fick kunder i Västerbotten (4 246 kr/år). Skillnaden mellan länen kan bland annat bero på vilka bilar som försäkrades i respektive län under 2018.

  Snittpris i respektive län

  Län Trafik
  BLEKINGE 2997
  DALARNA 3156
  GOTLAND 1418
  GÄVLEBORG 2684
  HALLAND 2731
  JÖNKÖPING 2769
  KALMAR 2589
  KRONOBERG 2883
  NORRBOTTEN 2583
  SKÅNE 3263
  STOCKHOLM 3687
  SÖDERMANLAND 3364
  UPPSALA 3261
  VÄRMLAND 2536
  VÄSTERBOTTEN 4246
  VÄSTERNORRLAND 2732
  VÄSTMANLAND 3642
  VÄSTRA GÖTALAND 3013
  ÖREBRO 2583
  ÖSTERGÖTLAND 2611
  Medel 4126

  Snittpris på halvförsäkring

  För en halvförsäkring fick Opel-ägare som tecknade sin försäkring genom Insplanet i snitt betala 3 833 kr/år under 2018. Skillnaden var stor mellan länen - på Gotland betalade kunder till exempel i snitt 1 818 kr/år för sin halvförsäkring medan kunder i Jämtland och Stockholm i snitt betalade 4 729 kr/år respektive 4 782 kr/år.

  Snittpremie i respektive län

  Län Halv
  BLEKINGE 2222
  DALARNA 3323
  GOTLAND 1818
  GÄVLEBORG 2862
  HALLAND 3380
  JÄMTLAND 4729
  JÖNKÖPING 3480
  KALMAR 2746
  KRONOBERG 3246
  NORRBOTTEN 2641
  SKÅNE 3877
  STOCKHOLM 4782
  SÖDERMANLAND 3159
  UPPSALA 3660
  VÄRMLAND 3094
  VÄSTERBOTTEN 2836
  VÄSTERNORRLAND 2930
  VÄSTMANLAND 4047
  VÄSTRA GÖTALAND 3877
  ÖREBRO 3457
  ÖSTERGÖTLAND 3376
  Medel 3833

  Snittpris på helförsäkring

  Under 2018 kostade det i snitt 5 365 kr/år att helförsäkra en Opel genom Insplanet. Billigast var helförsäkringen på Gotland (3 498 kr/år) medan snittet i Västmanland (7 065 kr/år) - som hade högst snittpremie - var mer än dubbelt så högt. Skillnaden mellan länen kan bland annat bero på vilka bilar som försäkrats i respektive län.

  Snittpremie i respektive län

  Län Hel
  BLEKINGE 5000
  DALARNA 6287
  GOTLAND 3498
  GÄVLEBORG 5036
  HALLAND 4812
  JÄMTLAND 4657
  JÖNKÖPING 5845
  KALMAR 4139
  KRONOBERG 4670
  NORRBOTTEN 4896
  SKÅNE 5272
  STOCKHOLM 6613
  SÖDERMANLAND 3897
  UPPSALA 5564
  VÄRMLAND 5146
  VÄSTERBOTTEN 4297
  VÄSTERNORRLAND 3977
  VÄSTMANLAND 7065
  VÄSTRA GÖTALAND 4976
  ÖREBRO 4886
  ÖSTERGÖTLAND 4772
  Medel 5365

  Så här har snittet räknats fram

  Statistiken är hämtad från Insplanets databas och avser tecknade försäkringar för Opel. Den representerar inte Sveriges befolkning utan Insplanets kunder som äger Opel. Tänk på att det kan finnas naturliga förklaringar till varför statistiken ser ut som den gör - som antal sålda försäkringar i respektive län.

  Läs även: Hitta billigaste bilförsäkringen - steg för steg

  Ex: Om det tecknats få men dyra bilförsäkringar för Opel i ett län kan statistiken bli missvisande. Det kan också vara åt andra hållet - att det tecknats få men billiga försäkringar för Opel i ett län. Vi har inte tagit hänsyn till liknande faktorer när vi tagit fram statistiken. Jämför försäkring för att se vilken premie du får!  Försäkringsinfo Opel - trafik-, halv- och helförsäkring

  När du ska försäkra din Alfa Romeo kan du välja mellan tre olika nivåer - nämligen 1) trafikförsäkring, 2) halvförsäkring och 3) helförsäkring. Enligt lag är du skyldig att ha minst en trafikförsäkring men om du tecknar en halv- eller helförsäkring får du bättre skydd - dessutom ingår trafikförsäkring.

  Trafikförsäkring för Opel

  Enligt trafikskadelagen måste din Opel vara trafikförsäkrad. Det gäller oavsett om bilen har användningsförbud eller körförbud, är stulet eller inte i körbart skick. För att kravet om trafikförsäkring ska sluta gälla måste du ställa av din Opel. Nedan kan du läsa mer om vilka skador i trafiken en trafikförsäkring kan ersätta.

  Om din Opel är inblandad i en trafikolycka får alla personer som skadas i din bil ersättning - både förare och passagerare. Dock kan ersättningen minska om den skadade på ett eller annat sätt medverkat till olyckan. Om du är vållande till olyckan ersätter din trafikförsäkring endast skador på övriga bilar men inte på din egen.

  Läs mer om trafikförsäkring här.

  Halvförsäkring för Opel

  Det finns alternativ om du vill ha bättre skydd än det en trafikförsäkring kan erbjuda. Nästa nivå är en halvförsäkring. En halvförsäkring rekommenderas framför allt till dig som har en äldre Opel med lågt värde och till dig som har en ny Opel med vagnskadegaranti. För nya bilar brukar garantin ofta ingå i tre år.

  Läs mer om halvförsäkring här.

  Helförsäkring för Opel

  Tycker du att din Opel förtjänar det bästa ska du teckna en helförsäkring. Det som skiljer en helförsäkring från en halvförsäkring är att den ersätter vagnskada. Har du en ny Opel kan vagnskadegaranti ingå i tre år och under den perioden är halvförsäkring att rekommendera. Läs alltid villkor.

  Läs mer om helförsäkring här.

  Märkesförsäkring Opel

  Opel Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB och erbjuder märkesförsäkring för Opel-bilar. Det finns många fördelar med Opel märkesförsäkring - bland annat trygg reparation med kvalitet, snabb och smidig skadehantering samt ny personbil om din bil totalskadas när den är yngre än två år och inte gått mer än 4 000 mil.  Info om Opel

  Opel är ett bilmärke med lång historia. Adam Opel lämnade Tyskland 1885 och året därpå sålde han sin första cykel i hemlandet. När Opel dog 1895 tog hans fru och söner över företaget och 1899 tillverkade bolaget sin första bil. Snart var Opel en ledande aktör både inom bil- och cykelindustrin.

  Läs även: Vad kostar det att äga en bil?

  Bröderna Karl och Heinrich Opel dog 1927 respektive 1928. Deras två bröder - Fritz och Wilhelm - sålde cykeltillverkningen till amerikanska General Motors. Opel är än idag en del av General Motors. Opel har tillverkat många klassiska bilar genom åren - inte minst Kadett och Rekord. Idag är Opel en biltillverkare på frammarsch.

  Gör en kostnadsfri jämförelse

  Börja här

  Gör en kostnadsfri jämförelse

  Börja här

  Jämför olika försäkringar  Tesla
  Innan du försäkrar din Tesla är det viktigt att du jämför bilförsäkring hos olika bolag. Annars ...
  Läs mer om försäkring för Tesla »


  Volvo
  Ska du försäkra en Volvo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan...
  Läs mer om försäkring för Volvo »


  Volkswagen
  Har du en Volkswagen som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du info som ger dig en bild över...
  Läs mer om försäkring för Volkswagen »


  Audi
  Behöver du en ny bilförsäkring till din Audi? Jämför bilförsäkring innan du tecknar! Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Audi »


  BMW
  Ska du försäkra din BMW? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du ...
  Läs mer om försäkring för BMW »


  Ford
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Ford? Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Ford »


  Renault
  Ska du försäkra en Renault? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
  Läs mer om försäkring för Renault »


  Kia
  Har du en Kia som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar...
  Läs mer om försäkring för Kia »


  Skoda
  Oavsett vilken Skodamodell du har vill du hitta en bra bilförsäkring som passar dig och din bil. Börja med att fundera över vilket behov ...
  Läs mer om försäkring för Skoda »


  Nissan
  Behöver du en ny bilförsäkring till din Nissan? Jämför bilförsäkring innan du ...
  Läs mer om försäkring för Nissan »


  Opel
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Opel? Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Opel »


  Porsche
  Ska du försäkra en Porsche? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du...
  Läs mer om försäkring för Porsche »


  Citroen
  Har du en Citroën som du ska försäkra? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Citroen »


  Peugeot
  Behöver du en ny försäkring till din Peugeot? Jämför bilförsäkring innan du ...
  Läs mer om försäkring för Peugeot »


  Subaru
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Subaru? Nedan hittar du information som ger ...
  Läs mer om försäkring för Subaru »


  Toyota
  Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra innehåll, pris och ...
  Läs mer om försäkring för Toyota »


  Saab
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är lika ...
  Läs mer om försäkring för Saab »


  Seat
  Ska du försäkra en Seat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som ...
  Läs mer om försäkring för Seat »


  Mazda
  Har du en Mazda som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Din Mazda förtjänar den bästa bilförsäkringen. Både när...
  Läs mer om försäkring för Mazda »


  Hyundai
  Ska du försäkra en Hyundai? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
  Läs mer om försäkring för Hyundai »


  Honda
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra ...
  Läs mer om försäkring för Honda »


  Fiat
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Fiat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för ...
  Läs mer om försäkring för Fiat »


  Mini
  Behöver du teckna en ny bilförsäkring till din Mini? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Det finns...
  Läs mer om försäkring för Mini »


  Jeep
  Har du en Jeep som du ska försäkra? Nedan hittar du all information du behöver för att välja rätt ...
  Läs mer om försäkring för Jeep »


  Lexus
  En bra bilförsäkring till din Lexus hittar du enkelt genom att jämföra bilförsäkring. Vid en första anblick kan du se över priser och hur...
  Läs mer om försäkring för Lexus »


  Jaguar
  Ska du försäkra en Jaguar? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ...
  Läs mer om försäkring för Jaguar »


  Chrysler
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Chrysler? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du ...
  Läs mer om försäkring för Chrysler »


  Mitsubishi
  Ska du försäkra en Mitsubishi? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Mitsubishi »


  Ferrari
  Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...
  Läs mer om försäkring för Ferrari »


  Land Rover
  Har du en Land Rover som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Land Rover »


  Suzuki
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Suzuki? Nedan hittar du information som ger dig förståelse ...
  Läs mer om försäkring för Suzuki »


  Chevrolet
  Ska du försäkra en Chevrolet? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Chevrolet »


  Alfa Romeo
  Behöver du teckna en ny bilförsäkring till din Alfa Romeo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar! Nedan hittar du information...
  Läs mer om försäkring för Alfa Romeo »


  Smart
  Ska du försäkra en Smart? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan...
  Läs mer om försäkring för Smart »


  Digital bilförsäkring
  En traditionell bilförsäkring baseras på din ålder, var du bor och vilken bil du har. En digital bilförsäkring fungerar...
  Läs mer »


  Märkesförsäkringar
  Så kallade märkesförsäkringar är bilförsäkringar anpassade för olika bilmärken. Ofta är en märkesförsäkring ett bra alternativ men det är inte ...
  Läs mer »


  Trafikförsäkring
  Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...
  Läs mer »


  Halvförsäkring
  Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...
  Läs mer »


  Helförsäkring
  När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...
  Läs mer »

  Opel bil bilförsäkring