Opel Bilförsäkring

Opel företaget:

Opel är ett av de bilmärken som har en mycket lång historia. Företaget grundades i 1862 och har sedan 20-talet ingått i den internationellt mycket stora bilkoncernen General Motors. Märket har alltid varit mest känd för att göra bruksbilar och två av de mer klassiska modellerna är Opel Kadett, samt Opel Rekord. Företaget har visserligen försökt ta sig in på andra marknader och har modeller både inom sportbilar och lyxbilar men fortfarande är det bruksbilarna som är överlägset vanligast.

Betala minst – Få ut mest

När man jämför Opel bilförsäkringar ska man inte i första hand titta på priset för att betala minst. Det viktigaste är att man hittar den försäkring som ekonomiskt är bäst i längden. Med det menas att man ska söka efter den försäkringslösning där man betalar minst premie samtidigt som man får ut mest ersättning om något skulle hända. Den som väljer en billig Opelförsäkring kan nämligen märka att det låga priset har sin baksida den dagen som olyckan är framme och ersättning ska betalas ut. Allt handlar alltså om att hitta rätt pris och rätt avtal.

6 steg till att få rätt pris 

1.     Jämför Opel bilförsäkring – och jämför igen.

Det finns många faktorer som man kan påverka för att få bäst pris på Opel försäkringen. En av de faktorer som väger tyngst är vilket försäkringsbolag man tecknar försäkringen hos. Bara genom att jämföra priserna hos ett tiotal olika bolag kan man spara tusenlappar varje år (beroende på bilmodell).

Att jämföra Opelförsäkring är alltså A och O i jakten på bästa pris. Men det betyder också att man bör jämföra prisnivåerna löpande. Många konsumenter lägger ner tid och energi på att jämföra priser på bilförsäkringar innan de tecknar den men sedan har de samma försäkring år ut och år in. Detta trots att premien kanske höjs eller att andra försäkringsbolag har kommit med betydligt bättre alternativ.

Att göra prisjämförelse är viktigt men att göra det regelbundet (exempelvis en gång var annat år) är minst lika viktigt.

2.     Eventuella rabatter

Vilken faktor som kommer tvåa på listan över ”faktorer som påverkar ditt pris på Opel bilförsäkring” är inte lika självklar. Men i många fall är det rabatterna som går att få. Det är inte ovanligt att försäkringsbolag erbjuder upp till 20-25% rabatt på bilförsäkringen om man tidigare har flera försäkringar hos bolaget. Vissa försäkringsbolag har även bankverksamhet vilket gör att man kan få rabatten om man exempelvis har lönekonto samt pensionssparar hos dem tidigare.

Däremot bör man inte nöja sig med att man får en stor rabattsats. Det är trots allt det slutgiltiga priset som är det man kommer att betala.

3.     Självrisk

Vid tecknande av helförsäkring får oftast en självrisknivå väljas. De som väljer en hög självrisk får betydligt lättare en billig Opelförsäkring. Men de får även betydligt mindre i ersättning (ersättning minus självrisk) om något skulle hända.

4.     Halv- eller helförsäkring?

Den billigaste Opelförsäkringen är en trafikförsäkring. Men det är ytterst få som väljer att enbart ha detta ekonomiska skydd utan de flesta väljer helförsäkring. De som däremot har en bil med mycket lågt värde kan med fördel välja halvförsäkring och därmed spara en del på försäkringspremien.

5.     Vem försäkrar bilen?

Alla försäkringsbolag kräver att det är ägaren av bilen som ska stå på försäkringen. Dessutom finns det ett krav att försäkringstagaren ska utnyttja bilen minst lika mycket som någon annan förare. Är man i ett förhållande där bägge kommer att utnyttja bilen finns därmed möjligheten att skriva den på den ena eller den andra i förhållandet. Skillnaden kan vara relativt stor på vilket pris på Opel bilförsäkring man får. Detta på grund av två faktorer, ålder och skadefria år.

Unga är oftare med i bilolyckor och därmed är premien ofta högre för dessa. Många gånger är även självrisken högre.

Med många skadefria år kan man även få ett bättre pris på Opelförsäkringen. Dessutom kan även detta påverka självrisken positivt då vissa bolag erbjuder lägre självrisk om man har ett visst antal skadefria år.

6.     Minska stöld- och skaderisken

Att minska risken för skada på fordonen är något som alltid premieras. Står bilen parkerad på husets uppfart eller på allmän parkering? Står den i garage eller ute på natten? Har den larm?  Allt detta påverkar priset.

För att få en billig Opel försäkring ska man alltså jämföra priset, utnyttja rabatterna, inte överförsäkra sig, välja rätt försäkringstagare samt minska risken för skada.

Få ut mest – Rätt avtal 

De ovan nämnda punkterna är bra att ha med sig när man jämför Opelförsäkring och söker det bästa priset. Men sedan handlar det minst lika mycket om att hitta avtal som gör att man får hög ersättning när väl olyckan är framme. Betalar man lite och får ett dåligt avtal kan det visa sig vara kostsamt i längden.

1.     Ersättningsnivå

Det är framförallt två punkter som avgör hur mycket man får ut vid skada – självrisk och ersättningsnivå. Den som jämför Opel bilförsäkringar utifrån ersättningsnivå bör därmed fokusera extra på just dessa.

Vid stöld ersätts alltid bilens värde oavsett vilket försäkringsbolag som väljs. Däremot kan åldersavdraget vara olika vilket ger olika stor ersättning.

Även vid stöld av tillbehör finns skillnader och detta främst vid stöld av eftermonterade tillbehör. De flesta bolag ger full ersättning för stöld av tillbehör som monterats i fabriken men vid eftermonterade tillbehör finns alltid en ersättningsgräns. Denna är ofta relativt låg och varierar mellan bolagen. Möjlighet finns även ibland att teckna tilläggsförsäkring som ökar ersättningsnivån för stöld på tillbehören.

En annan punkt där ersättningsnivån kan variera är vid maskin- och elektronikskada. Alla bolag har en gräns på hur länge som ersättning går att få från denna del av försäkringen men gränsen är olika. Detta både gällande hur många mil bilen får ha rullat eller hur många år den får vara för att ersättning ska kunna betalas ut.

2.     Självrisk

Vad man får ut för ersättning beror på ersättningsnivån men även hur mycket som sedan dras bort i självrisk d.v.s. den summa som försäkringstagaren får betala själv på skadan. Den som jämför Opel bilförsäkring kommer att se att självrisken varierar något mellan de olika bolagen men att skillnaden ändå inte är mer än några hundra kronor. Det är relativt lite och bör inte vara avgörande för vilken Opelförsäkring man väljer men finns det flera likvärdiga försäkringar kan denna punkt vara det som avgör vilken som anses vara mest fördelaktig.

Däremot kan det vara extra lönsamt för förare under 24 år (ibland 25 eller 26) att titta på denna punkt när de jämför Opel bilförsäkring. Detta eftersom självrisken hos vissa bolag är betydligt högre för dessa förare. Det är inte ovanligt att självrisken är dubbelt så dyr på trafikförsäkringen samt att man får betala 1000-2000kr mer vid vagnskada.

Ett sätt att minimera självrisken är att teckna ”Självriskeliminering”. Detta försäkringstillägg ger reducerad självrisk i vissa fall samt helt eliminerad självrisk i andra tillfällen. Den minskar alltså inte självrisken i samtliga tillfällen utan enbart i vissa.

3.     Ersättning efter behov

I jakten på en billig Opel bilförsäkring är det lätt att man glömmer att se till de behov man har som bilägare. Många tecknar en helförsäkring och tror att man får det ekonomiska skydd man behöver. Men det går att förbättra avtalen med tilläggsförsäkringar. Tillägg som för vissa förare kan vara mycket lönsamma att teckna.

Ett exempel är tillägget Rehab (även kallad Extra Olycksfall). Med detta försäkringstillägg får föraren en ersättning om bestående men skulle uppstå efter en olycka. Utöver det får man även tillgång till snabbare vård (om vårdkön är lång) samt hjälp till snabbare återgång till arbetslivet. Den extra kostnaden per år är inte stor men den extra tryggheten är desto större. Att man dessutom snabbare återgår till vardagen och arbetet gör att tillägget kan vara väldigt mycket värt om det behöver användas.

Ett annat tillägg är hyrbil. Detta ger försäkringstagaren ersättning för hyrbil under den perioden som den egna bilen måste repareras på verkstad och därmed inte går att utnyttja. Ett tillägg som framförallt är framtaget för de som dagligen är i mycket stort behov av bilen. 
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringJämför olika försäkringarFakta om Bilförsäkring

BMW
Den bästa bilförsäkringen till din BMW hittar du genom att jämföra olika bilförsäkringar med varandra. Det hjälper vi på Insplanet dig med. Vi kan försäkringar, ...

Läs mer »
Volkswagen försäkring
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Volkswagen bör du självklart jämföra olika alternativ innan du bestämmer dig för ...

Läs mer »
Mini Bilförsäkring
Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och...

Läs mer »
Land Rover Försäkring
Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ville ...

Läs mer »
Mitsubishi Försäkring
 År 1870 grundades Mitsubishi som ett rederi med inriktning mot transport. Under de kommande åren växte företaget och riktade sig även in mot ...

Läs mer »
Smart bilförsäkring
Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...

Läs mer »
Toyota bilförsäkring
Företaget Toyota: Namnet på bilföretaget Toyota skvallrar både om dess historia och var huvudkontoret idag ligger. Det var ...

Läs mer »
Subaru Bilförsäkring
Företaget Subaru: Det japanska bilmärket Subaru har främst blivit känd för att i stort sett alla modeller är fyrhjulsdrivna. Detta...

Läs mer »
Jeep bilförsäkring
Idag används ordet Jeep sin ett begrepp för fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i eländig terräng. Begreppet kommer från just bilmodellen Jeep som var ...

Läs mer »
Ferrari
Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...

Läs mer »
Citroen
Företaget Citroen: André Citroën grundade bilföretaget Citroën år 1919. Det som var speciellt för just detta bilmärke var en speciell ...

Läs mer »
Chrysler
Företaget Chrysler: När den första modellen av Chrysler lanserades 1924 (Model B-70) blev den snabbt en stor försäljningssuccé. Detta på ...

Läs mer »
Audi
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Audi är det två saker du bör fundera på. Delvis hur du kör, men även hur din privatekonomi ...

Läs mer »
Suzuki
Företaget: Länge förknippades Suzuki bara med motorcyklar, en bransch där de fortfarande är mycket stora, men idag erbjuder de även ...

Läs mer »
Volvo
När man letar efter den bästa försäkringen för sin Volvo är det viktigt att jämföra vad olika försäkringar kostar och vad som ingår i ...

Läs mer »
Opel
Opel företaget:Opel är ett av de bilmärken som har en mycket lång historia. Företaget grundades i 1862 och har sedan 20-talet...

Läs mer »
Mazda
Företaget:Mazda (eller Matsuda som det japanska uttalet är) är ett japanskt bilmärke som började säljas i Sverige 1972. Bilmärket har ...

Läs mer »
Saab
Jämför bilförsäkring SaabFör att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är ...

Läs mer »
Renault
Renault företaget:Louis Renault startade det franska bilföretaget Renault 1899 tillsammans med hans bröder Fernand och Marcel. Under...

Läs mer »
Märkesförsäkringar
Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...

Läs mer »
Alfa Romeo
FöretagetAlfa Romeo är ett italienskt bilmärke som är mest känd för sina sportmodeller. Men redan under 60- och ...

Läs mer »
Skoda
Skoda - Företaget: Skoda var från början ett tjeckiskt bilmärke och blev känt i Sverige som ett lågprisalternativ. Men sedan...

Läs mer »
Nissan
Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar och ...

Läs mer »
Kia
Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande från...

Läs mer »
Jaguar
Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under namnet ...

Läs mer »
Hyundai
Företaget:Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare hade de ...

Läs mer »
Fiat
Fiat FöretagetFiat är en Italiensk storkoncern med fokus på bilar, motorcyklar och andra motorfordon. ...

Läs mer »
Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...

Läs mer »
Halvförsäkring
Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar till bil för att...

Läs mer »
Helförsäkring
När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...

Läs mer »

Läs mer om Bilförsäkring

På väg till eller från midsommarfirandet? - Då inträffar flest olyckor!
- Då inträffar flest ...

Läs mer »
Vårtecken vi gärna undviker
Blåsippan ute i backarna står framrutan spräcks utav grusiga spår. Läcka i stugan och en sjunkande båt olyckor som vittnar om att nu är det ...

Läs mer »
Behovsguiden
Vad är behovsguiden?Behovsguiden är en komplett guide som hjälper dig att ta reda på vilken bilförsäkring som passar dina specifika försäkringsbehov allra ...

Läs mer »
Två av tre jämför inte sin försäkring - går miste om 1 500 kronor
Att två av tre personer inte jämför olika alternativ innan de tecknar en ny försäkring innebär att de i genomsnitt går miste om 1 500 ...

Läs mer »
Kör du som andra i din ålder?
Tjugoåringar och femtioåringar har mer gemensamt än förväntat. Samtidigt kostar trettioåringarna på sig något dyrare bilar. Och fyrtioåringarna, de visar sig ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00