Volvo Bilförsäkring

Företaget Volvo: Första steget till Sveriges idag enda levande bilmärke togs 1926 då företaget bildades som dotterbolag till SKF. Tidigt breddade de sitt utbud till att både tillverka personbilar, bussar, traktorer och lastbilar. År 1945 var de till och med ensamma i världen om att ha denna bredd på produktionen. Bilmärket blev känt över hela världen efter populära personbilsmodeller som Volvo PV 544, PV 444, och Amazon. 

I slutet av 90-talet delades företaget upp och personbilstillverkningen såldes till Ford Motor Company även bilmodellerna fortfarande säljs under det inarbetade och förtroendeingivande märket Volvo.

Volvo bilförsäkring

Nedan presenteras 10 vanliga frågor som kan vara bra att vara insatt i för den som jämför Volvo bilförsäkringar.

Vem ska bilförsäkringen tecknas på?

Det är alltid den person som äger bilen som måste stå som försäkringstagare. Det som försäkringsbolagen även kräver är att det är försäkringstagaren som brukar bilen mest. Skulle bilen lånas ut gäller försäkringen ändå men det är viktigt att det främst är försäkringstagaren som använder bilen. Detta har införts för att man inte ska kunna skriva bil och försäkring på någon annan för att på så vis få bättre pris på Volvoförsäkringen.

Gäller bilförsäkringen utomlands?

Både ja och nej. Allt beror på var man åker och vilken del av försäkringen man behöver utnyttja. Så länge man håller sig till Sverige, Norge, Danmark, Island eller Finland gäller vanligtvis hela försäkringen. Detsamma gäller i många europeiska länder - men inte alla. Det som avgör detta är om länderna är anslutna till ”Grönakortsystemet”. För att försäkringen ska gälla bör man ha med sig internationellt försäkringsbevis som kan fås från försäkringsbolaget. Har man tänkt att köra utomlands är det därför alltid bäst att kontakta sitt försäkringsbolag och fråga vilka regler som gäller.

Måste man säga upp bilförsäkringen om man säljer bilen?

Det är inte nödvändigt då transportstyrelsen meddelar försäkringsbolagen om någon bil bytt ägare. Eventuella överbliven premie kan då betalas tillbaka. Har man inte betalat med autogiro måste man ändå kontakta bolaget för att de ska veta var de ska sätta in överblivna medel.

Vad händer om jag flyttar?

Man måste inte kontakta försäkringsbolaget vid flytt eftersom de får sina uppgifter från folkbokföringsadressen. Är man däremot folkbokförd på en adress men bor under en viss tid på annan ort måste detta anmälas. Orsaken är att vilket pris på Volvo bilförsäkring man får till viss del beror på i vilken stad som bilen används.

Vad är tillägget ”Drulle”?

Den som jämför Volvo bilförsäkringar bör alltid titta på vad som ingår. I en del försäkringar ingår ”Drulle” medan det i andra försäkringslösningar går att välja detta som en tillvalsförsäkring. Att bara jämföra pris på Volvoförsäkring blir alltså missvisande eftersom de kan bestå av olika delar.

Just ”Drulle” är en av de vanligaste tilläggsförsäkringarna. Med det tillägget kan man få ersättning för skador inne i bilen, exempelvis inredning, som man orsakat själv. Det kan t.ex. vara att man tappar ut målarfärg över sätet eller repar upp det med en kniv.

Eftersom tillägget är så vanligt är det flera försäkringsbolag som bakat in det i försäkringens grundpaket. Men vissa har den alltså separat.

Vilken faktor avgör mest för vilket pris på Volvoförsäkring man får?

Alla vill ha en billig Volvo bilförsäkring och genom att veta vilka faktorer som påverkar priset kan man lättare pressa ner det. Men det är svårt att säga vilken faktor som avgör priset mest. Detta eftersom det beror på de individuella förutsättningarna som försäkringstagaren har. Några av de faktorer som påverkar priset mycket (förutom val av försäkringsnivå) är följande:

- Självrisknivå. Går oftast att välja mellan flera olika nivåer.

- Modell och ålder. Nyare och dyrare bilar är generellt dyrare att försäkra

- Eventuell rabatt. Har man flera försäkringar hos samma försäkringsbolag brukar det ge rabatt. Inte sällan kring 20-25%.

- Försäkringsbolag. De som jämför Volvoförsäkring hos flera olika bolag kan se prisskillnader på över tusen kronor per år.

Vad ska man tänka på när man jämför Volvo bilförsäkring?

Det viktigaste är att man först funderar över vilket ekonomiskt skydd man behöver samt vilken punkt i bilförsäkringen som man anser vara viktigast. För vissa handlar det om att ha sådan låg självrisk som möjligt för att vara säker på att inte få oväntade stora utgifter. För andra är det viktigaste att möjligheten finns att teckna tilläggsförsäkringar som förbättrar avtalen på specifika punkter. Ytterligare andra fokuserar enbart på att få en billig Volvo bilförsäkring och låter priset vara helt avgörande. 

Vad kan göra för att få en billig Volvoförsäkring?

Oavsett vilket försäkringsbolag man väljer så finns det vägar att gå för att få ett bättre pris på Volvo bilförsäkringen. Så även den som jämför Volvoförsäkring hos många olika försäkringsbolag och därmed hittar ett billigt alternativ kan pressa priset ytterligare.  

Detta är några vägar att gå men det är en stark rekommendation att alltid fråga sitt försäkringsbolag eftersom vägarna man kan gå för att pressa priset kan variera mellan de olika bolagen.

  • Köra mindre – Detta påverkar premien mycket lite men trots allt något. Alltid när försäkringen ska tecknas fyller man i hur långt man förväntas köra under nästkommande år. Ju längre man förväntas köra desto högre premie.
  • Försäkringstagare över 24 år  – Många försäkringsbolag tar ut en högre premie av försäkringstagare som är under denna ålder. Utöver det kan även självrisken vara högre för de under 24 år.  Finns möjligheten att skriva försäkringen på en person som är äldre är det alltså ofta en fördel.
  • Larm och garage – Att öka säkerheten för sin Volvo är alltid ett sätt att få ett bättre pris på Volvo bilförsäkring. Bättre säkerhet ger minskad risk vilket självklart försäkringsbolagen gynnas av.
  • Samla och få rabatt – Genom att samla fler försäkringar i samma bolag fås ofta en rabatt på bilförsäkringen.
  • Självrisk – Att välja en högre självrisk på helförsäkringen är ett sätt att få en billig Volvoförsäkring. Detta eftersom detta är en av faktorer som påverkar priset mest. Men samtidigt försämras avtalet betydligt då man måste betala en mycket större självrisk om bilen skulle skadas. De allra flesta väljer därför någon av de lägsta självrisknivåerna som går att välja mellan när försäkringen tecknas.

Ska man välja trafikförsäkring eller halv- eller helförsäkring?

Det som främst ska avgöra vilken nivå på försäkring man ska teckna är värdet på bilen. Kostade bara bilen kring 1000kr i inköp kan det kännas onödigt att ha en helförsäkring då självrisken på denna brukar vara några tusen kronor. I detta fall är frågan om man ska ha en biltrafikförsäkring eller halvförsäkring.

En bilhalvförsäkring har även den en självrisk som ska betalas men samtidigt ger den ekonomiska skydd som kan vara värda att betala för trots bilens låga värde. Det är bland annat räddning om bilen blir stående samt rättskydd om en tvist går upp i domstol kring bilen. Dessutom ingår krisskydd som gör att man kan få psykologhjälp efter traumatiska trafikolyckor.

Hur gör man lättast för att jämföra Volvoförsäkring?

Möjligheten finns att manuellt ta kontakt med en rad försäkringsbolag och jämföra deras priser och avtal men det är betydligt enklare att göra detta genom den försäkringsjämförelsefunktion som finns att tillgå online. Fördelen är att man enbart uppger sina uppgifter en gång och därefter presenteras en mängd försäkringsalternativ från flera olika försäkringsbolag. Den som jämför Volvo bilförsäkring online kan därmed både spara tid och pengar.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

Bilförsäkring


Jämför olika försäkringarFakta om Bilförsäkring

Märkesförsäkringar
Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...

Läs mer »
Trafikförsäkring
När man tecknar en bilförsäkring behöver man...

Läs mer »
Halvförsäkring
Försäkringstrappan för bilar kan sägas bestå av tre steg. Längst ned är trafikförsäkring (vilket är lagstadgat att man måste ha). Nästa steg ...

Läs mer »
Helförsäkring
Den som köper en bil för mer än bara någon tusenlapp bör främst överväga att teckna en helförsäkring. Med detta försäkringsskydd får man ...

Läs mer »

Läs mer om Bilförsäkring

Ny teknisk lösning kan spara tusenlappar åt bra bilförare!
Är du en lugn förare som förtjänar en guldstjärna i boken? Då kanske Paydrive är försäkringsbolaget för just dig! Paydrive skapar...

Läs mer »
Samlarfordonsförsäkring
I de fall som en bil, eller annat fordon, främst används som ett samlarobjekt är samlarfordonsförsäkring ett mer passande alternativ mot den...

Läs mer »
Det är viktigt att ha rätt skydd
Det är inte bara du utan även dina medtrafikanter som kan komma att skadas i trafiken. Att du har en bilförsäkring är därför ...

Läs mer »
Billig bilförsäkring för alla
Vi är alla tvungna att ha en bilförsäkring om vi har en bil. Många tänker att man kanske inte behöver en om man har en äldre bil...

Läs mer »
Skaffa en bra bilförsäkring
Alla bilar som är i trafik i Sverige måste ha minst en bil ...

Läs mer »

Bilmodeller

Volkswagen försäkring Volkswagen försäkring
Företaget Volkswagen:  Volkswagen, eller VW som det nästan oftare benämns med, ingår i en av de största ...

Läs mer »
Bilförsäkring för Mini Mini Bilförsäkring
Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och...

Läs mer »
Försäkring för land rover Land Rover Försäkring
Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ville ...

Läs mer »
Mitsubishi Försäkring
 År 1870 grundades Mitsubishi som ett rederi med inriktning mot transport. Under de kommande åren växte företaget och riktade sig även in mot ...

Läs mer »
Smart bilförsäkring
Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...

Läs mer »
Toyota bilförsäkring
Företaget Toyota: Namnet på bilföretaget Toyota skvallrar både om dess historia och var huvudkontoret idag ligger. Det var ...

Läs mer »
Subaru Bilförsäkring
Företaget Subaru: Det japanska bilmärket Subaru har främst blivit känd för att i stort sett alla modeller är fyrhjulsdrivna. Detta...

Läs mer »
Jeep bilförsäkring
Idag används ordet Jeep sin ett begrepp för fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i eländig terräng. Begreppet kommer från just bilmodellen Jeep som var ...

Läs mer »
Ferrari
Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...

Läs mer »
Citroen
Företaget Citroen: André Citroën grundade bilföretaget Citroën år 1919. Det som var speciellt för just detta bilmärke var en speciell ...

Läs mer »
Chrysler
Företaget Chrysler: När den första modellen av Chrysler lanserades 1924 (Model B-70) blev den snabbt en stor försäljningssuccé. Detta på ...

Läs mer »
Audi
Företaget Audi: Audi grundades år 1909 och ägs sedan 1965 av det tyska bilföretaget Volkswagen. Från början var det ett alldagligt märke som ...

Läs mer »
Suzuki
Företaget: Länge förknippades Suzuki bara med motorcyklar, en bransch där de fortfarande är mycket stora, men idag erbjuder de även ...

Läs mer »
Volvo
Företaget Volvo: Första steget till Sveriges idag enda levande bilmärke togs 1926 då företaget bildades som dotterbolag till SKF. Tidigt ...

Läs mer »
Opel
Opel företaget:Opel är ett av de bilmärken som har en mycket lång historia. Företaget grundades i 1862 och har sedan 20-talet...

Läs mer »
Mazda
Företaget:Mazda (eller Matsuda som det japanska uttalet är) är ett japanskt bilmärke som började säljas i Sverige 1972. Bilmärket har ...

Läs mer »
Saab
Saab företaget:Bilmärket Saab är en stor del av svensk fordonshistoria. Företaget första prototyp presenterades 1947 (92001) och sedan ...

Läs mer »
Renault
Renault företaget:Louis Renault startade det franska bilföretaget Renault 1899 tillsammans med hans bröder Fernand och Marcel. Under...

Läs mer »
Alfa Romeo
FöretagetAlfa Romeo är ett italienskt bilmärke som är mest känd för sina sportmodeller. Men redan under 60- och ...

Läs mer »
Jämför pris på Skoda bilförsäkringar Skoda
Skoda - Företaget: Skoda var från början ett tjeckiskt bilmärke och blev känt i Sverige som ett lågprisalternativ. Men sedan...

Läs mer »
Jämför pris på nissan bilmodeller Nissan
Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar och ...

Läs mer »
Kia
Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande från...

Läs mer »
Jaguar
Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under namnet ...

Läs mer »
Jämför pris på Hyundai bilförsäkringar Hyundai
Företaget:Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare hade de ...

Läs mer »
Fiat
Fiat FöretagetFiat är en Italiensk storkoncern med fokus på bilar, motorcyklar och andra motorfordon. ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00