Jämför bilförsäkring för Mitsubishi

Ska du försäkra en Mitsubishi? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en Mitsubishi i genomsnitt kostar att försäkra i varje län. Statistiken är hämtad från vår databas och gäller för 2018.

Jämför bilförsäkringar utan kostnad via Insplanet!

Det här kan du läsa om i artikeln:

 • Snittpris på försäkring för Mitsubishi 2018
 • Snittpris på trafikförsäkring
 • Snittpris på halvförsäkring
 • Snittpris på helförsäkring
 • Så här har snittet räknats fram
 • Försäkringsinfo Mitsubishi - trafik-, halv- och helförsäkring
 • Trafikförsäkring för Mitsubishi
 • Halvförsäkring för Mitsubishi
 • Helförsäkring för Mitsubishi
 • Märkesförsäkring Mitsubishi
 • Info om Mitsubishi

 • Mitsubishi bil försäkring

  Snittpris på försäkring för Mitsubishi 2018

  Under 2018 kostade det i genomsnitt 4 497 kr/år att försäkra en Mitsubishi genom Insplanet. Kunder i Blekinges län (2 429 kr/år) drog snittet nedåt medan kunder i Stockholms län (5 481 kr/år) drog snittet uppåt. Längre ner hittar du statistiken uppdelad i trafik-, halv- och helförsäkring samt snittpremie i respektive län.

  Snittpremie i respektive län

  Län Halv Hel Trafik Medel
  BLEKINGE 1974 5132 1760 2429
  DALARNA 3981 5034 4334 4530
  GOTLAND 2818 3255 1574 2616
  GÄVLEBORG 3408 4790 2691 3655
  HALLAND 2816 5194 3555 3984
  JÄMTLAND 1869 5374 1380 4351
  JÖNKÖPING 5011 5473 3752 4730
  KALMAR 3601 4632 5218 4190
  KRONOBERG 4444 7312 1883 3909
  NORRBOITEN 3364 6226 3070 4332
  SKÅNE 3632 5048 3024 3800
  STOCKHOLM 5057 7244 4043 5481
  SÖDERMANLAND 3304 5324 3624 4055
  UPPSALA 3671 5575 3143 4100
  VÄRMLAND 2596 5152 3049 3681
  VÄSTERBOTTEN 1512 4599 1740 2617
  VÄSTERNORRLAND 2762 5674 3150 4154
  VÄSTMANLAND 2889 4490 3071 3564
  VÄSTRA GÖTALAND 3604 5707 2942 4285
  ÖREBRO 2568 6152 3158 4480
  ÖSTERGÖTLAND 4790 5825 2530 4453
  Medel 4046 5924 3304 4497

  Snittpris på trafikförsäkring

  Mitsubishi-ägare som jämförde och tecknade trafikförsäkring genom Insplanet fick i snitt betala 3 304 kr/år under 2018. Lägst snitt fick kunder i Jämtland (1 380 kr/år) och högst snitt fick kunder i Kalmar (5 218 kr/år). Stockholm (4 043 kr/år) som brukar toppa liknande listor hade i snitt tredje dyrast trafikförsäkring för Mitsubishi 2018.

  Snittpremie i respektive län

  Län Halv
  BLEKINGE 1760
  DALARNA 4334
  GOTLAND 1574
  GÄVLEBORG 2691
  HALLAND 3555
  JÄMTLAND 1380
  JÖNKÖPING 3752
  KALMAR 5218
  KRONOBERG 1883
  NORRBOTTEN 3070
  SKÅNE 3024
  STOCKHOLM 4043
  SÖDERMANLAND 3624
  UPPSALA 3143
  VÄRMLAND 3049
  VÄSTERBOTTEN 1740
  VÄSTERNORRLAND 3150
  VÄSTMANLAND 3071
  VÄSTRA GÖTALAND 2942
  ÖREBRO 3158
  ÖSTERGÖTLAND 2530
  Medel 3304

  Snittpris på halvförsäkring

  För en halvförsäkring fick Mitsubishi-ägare som tecknade sin försäkring genom Insplanet i genomsnitt betala 4 046 kr/år under 2018. Skillnaden var stor mellan länen - kunder i Västerbotten betalade till exempel i snitt 1 512 kr/år för sin halvförsäkring medan kunder i Stockholm i snitt betalade 5 057 kr/år.

  Snittpremie i respektive län

  Län Halv
  BLEKINGE 1974
  DALARNA 3981
  GOTLAND 2818
  GÄVLEBORG 3408
  HALLAND 2816
  JÄMTLAND 1869
  JÖNKÖPING 5011
  KALMAR 3601
  KRONOBERG 4444
  NORRBOTTEN 3364
  SKÅNE 3632
  STOCKHOLM 5057
  SÖDERMANLAND 3304
  UPPSALA 3671
  VÄRMLAND 2596
  VÄSTERBOTTEN 1512
  VÄSTERNORRLAND 2762
  VÄSTMANLAND 2889
  VÄSTRA GÖTALAND 3604
  ÖREBRO 2568
  ÖSTERGÖTLAND 4790
  Medel 4046

  Snittpris på helförsäkring

  Under 2018 kostade det i snitt 5 924 kr/år att helförsäkra en Mitsubishi via Insplanet. Dyrast var snittpremien i Kronoberg (7 312 kr/år) - Stockholm (7 244 kr/år) hade näst högst snitt - medan Gotland (3 255 kr/år) hade lägst snitt. Näst lägst snittpremie för helförsäkring 2018 hade Västerbotten (4 599 kr/år).

  Snittpremie i respektive län

  Län Hel
  BLEKINGE 5132
  DALARNA 5034
  GOTLAND 3255
  GÄVLEBORG 4790
  HALLAND 5194
  JÄMTLAND 1869
  JÖNKÖPING 5374
  KALMAR 4632
  KRONOBERG 7312
  NORRBOTTEN 6226
  SKÅNE 5048
  STOCKHOLM 7244
  SÖDERMANLAND 5324
  UPPSALA 5575
  VÄRMLAND 5152
  VÄSTERBOTTEN 4599
  VÄSTERNORRLAND 5674
  VÄSTMANLAND 4490
  VÄSTRA GÖTALAND 5707
  ÖREBRO 6152
  ÖSTERGÖTLAND 5825
  Medel 5924

  Så här har snittet räknats fram

  Statistiken är hämtad från Insplanets databas och avser tecknade försäkringar för Chrysler. Den representerar inte Sveriges befolkning utan Insplanets kunder som äger Chrysler. Tänk på att det kan finnas naturliga förklaringar till varför statistiken ser ut som den gör - som antal sålda försäkringar i respektive län.

  Ex: Om det tecknats få men dyra bilförsäkringar för Mitsubishi i ett län kan statistiken bli missvisande. Det kan också vara åt andra hållet - att det tecknats få men billiga försäkringar för Mitsubishi i ett län. Vi har inte tagit hänsyn till liknande faktorer när vi tagit fram statistiken. Jämför försäkring för att se vilken premie du får!  Försäkringsinfo Mitsubishi - trafik-, halv- och helförsäkring

  När du ska försäkra din Mitsubishi kan du välja mellan tre olika nivåer - 1) trafikförsäkring, 2) halvförsäkring och 3) helförsäkring. Enligt lag är du skyldig att ha minst en trafikförsäkring men om du tecknar en halv- eller helförsäkring får du bättre skydd - därtill ingår trafikförsäkring.

  Trafikförsäkring för Mitsubishi

  Enligt trafikskadelagen måste din Mitsubishi vara trafikförsäkrad. Det gäller oavsett om bilen har användningsförbud eller körförbud, är stulet eller inte i körbart skick. För att kravet om trafikförsäkring ska sluta gälla måste du ställa av din Mitsubishi. Nedan kan du läsa mer om vilka skador i trafiken en trafikförsäkring kan ersätta.

  Läs även: Bilbrand - Täcker försäkringen?

  Om din Mitsubishi är inblandad i en trafikolycka får alla personer som skadas i din bil ersättning - både förare och passagerare. Dock kan ersättningen minska om den skadade på ett eller annat sätt medverkat till olyckan. Om du är vållande till olyckan ersätter din trafikförsäkring endast skador på övriga bilar men inte på din egen.

  Läs mer om trafikförsäkring här.

  Halvförsäkring för Mitsubishi

  Det finns alternativ om du vill ha bättre skydd än det en trafikförsäkring kan erbjuda. Nästa nivå är en halvförsäkring. En halvförsäkring rekommenderas framför allt till dig som har en äldre Mitsubishi med lågt värde och till dig som har en ny Mitsubishi med vagnskadegaranti. För nya bilar brukar garantin ingå i tre år.

  Läs mer om halvförsäkring här.

  Helförsäkring för Mitsubishi

  Tycker du att din Mitsubishi förtjänar det bästa ska du teckna en helförsäkring. Det som skiljer en helförsäkring från en halvförsäkring är att den ersätter vagnskada. Har du en ny Mitsubishi kan vagnskadegaranti ingå i tre år och under den perioden är halvförsäkring att rekommendera. Läs alltid villkor.

  Läs mer om helförsäkring här.

  Märkesförsäkring Mitsubishi

  Folksam erbjuder märkesförsäkring för Mitsubishi. Den är speciellt framtagen för dig som äger och kör Mitsubishi. Du kan välja mellan Trafikförsäkring, Bilförsäkring och Bilförsäkring Stor. I Bilförsäkring Stor ingår Trafikförsäkring och Bilförsäkring samt försäkring för hyrbil, assistans, feltankning, nyckelförlust och kupéskada.

  Info om Mitsubishi

  Mitsubishi grundades 1870 som ett rederi med inriktning transport. Med åren växte företaget och snart riktade man sig även in mot finans- och gruvsektorn. Det resulterade i att Mitsubishi 1908 delades upp i bank-, fastighets- gruv- och skeppbyggnadsverksamhet. Idag är Mitsubishi framför allt känt för sin biltillverkning.

  Gör en kostnadsfri jämförelse

  Börja här

  Gör en kostnadsfri jämförelse

  Börja här

  Jämför olika försäkringar  Tesla
  Innan du försäkrar din Tesla är det viktigt att du jämför bilförsäkring hos olika bolag. Annars ...
  Läs mer om försäkring för Tesla »


  Volvo
  Ska du försäkra en Volvo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan...
  Läs mer om försäkring för Volvo »


  Volkswagen
  Har du en Volkswagen som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du info som ger dig en bild över...
  Läs mer om försäkring för Volkswagen »


  Audi
  Behöver du en ny bilförsäkring till din Audi? Jämför bilförsäkring innan du tecknar! Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Audi »


  BMW
  Ska du försäkra din BMW? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du ...
  Läs mer om försäkring för BMW »


  Ford
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Ford? Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Ford »


  Renault
  Ska du försäkra en Renault? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
  Läs mer om försäkring för Renault »


  Kia
  Har du en Kia som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar...
  Läs mer om försäkring för Kia »


  Skoda
  Oavsett vilken Skodamodell du har vill du hitta en bra bilförsäkring som passar dig och din bil. Börja med att fundera över vilket behov ...
  Läs mer om försäkring för Skoda »


  Nissan
  Behöver du en ny bilförsäkring till din Nissan? Jämför bilförsäkring innan du ...
  Läs mer om försäkring för Nissan »


  Opel
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Opel? Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Opel »


  Porsche
  Ska du försäkra en Porsche? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du...
  Läs mer om försäkring för Porsche »


  Citroen
  Har du en Citroën som du ska försäkra? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Citroen »


  Peugeot
  Behöver du en ny försäkring till din Peugeot? Jämför bilförsäkring innan du ...
  Läs mer om försäkring för Peugeot »


  Subaru
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Subaru? Nedan hittar du information som ger ...
  Läs mer om försäkring för Subaru »


  Toyota
  Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra innehåll, pris och ...
  Läs mer om försäkring för Toyota »


  Saab
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är lika ...
  Läs mer om försäkring för Saab »


  Seat
  Ska du försäkra en Seat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som ...
  Läs mer om försäkring för Seat »


  Mazda
  Har du en Mazda som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Din Mazda förtjänar den bästa bilförsäkringen. Både när...
  Läs mer om försäkring för Mazda »


  Hyundai
  Ska du försäkra en Hyundai? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
  Läs mer om försäkring för Hyundai »


  Honda
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra ...
  Läs mer om försäkring för Honda »


  Fiat
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Fiat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för ...
  Läs mer om försäkring för Fiat »


  Mini
  Behöver du teckna en ny bilförsäkring till din Mini? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Det finns...
  Läs mer om försäkring för Mini »


  Jeep
  Har du en Jeep som du ska försäkra? Nedan hittar du all information du behöver för att välja rätt ...
  Läs mer om försäkring för Jeep »


  Lexus
  En bra bilförsäkring till din Lexus hittar du enkelt genom att jämföra bilförsäkring. Vid en första anblick kan du se över priser och hur...
  Läs mer om försäkring för Lexus »


  Jaguar
  Ska du försäkra en Jaguar? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ...
  Läs mer om försäkring för Jaguar »


  Chrysler
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Chrysler? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du ...
  Läs mer om försäkring för Chrysler »


  Mitsubishi
  Ska du försäkra en Mitsubishi? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Mitsubishi »


  Ferrari
  Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...
  Läs mer om försäkring för Ferrari »


  Land Rover
  Har du en Land Rover som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Land Rover »


  Suzuki
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Suzuki? Nedan hittar du information som ger dig förståelse ...
  Läs mer om försäkring för Suzuki »


  Chevrolet
  Ska du försäkra en Chevrolet? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Chevrolet »


  Alfa Romeo
  Behöver du teckna en ny bilförsäkring till din Alfa Romeo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar! Nedan hittar du information...
  Läs mer om försäkring för Alfa Romeo »


  Smart
  Ska du försäkra en Smart? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan...
  Läs mer om försäkring för Smart »


  Digital bilförsäkring
  En traditionell bilförsäkring baseras på din ålder, var du bor och vilken bil du har. En digital bilförsäkring fungerar...
  Läs mer »


  Märkesförsäkringar
  Så kallade märkesförsäkringar är bilförsäkringar anpassade för olika bilmärken. Ofta är en märkesförsäkring ett bra alternativ men det är inte ...
  Läs mer »


  Trafikförsäkring
  Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...
  Läs mer »


  Halvförsäkring
  Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...
  Läs mer »


  Helförsäkring
  När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...
  Läs mer »

  Bilförsäkring till Mitsubishi