Land Rover Bilförsäkring

Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ville kopiera succén för den amerikanska jeepen. En rejäl och robust bil som tar sig fram oavsett terräng. Samma inriktning har Landrover idag även om modellerna har modifierats och förändrats genom åren.

Jämför Landroverförsäkring – Inte första steget

Det finns en rad faktorer som påverkar vilket pris på Landrover bilförsäkring som försäkringstagaren får. Allt från om man har larm på bilen eller inte till om man samlar flera försäkringar hos samma försäkringsbolag. En av de faktorer som väger tyngst är val av försäkringsbolag. Det skiljer nämligen stora summor företagen mellan. Men allt för många fäster för stor vikt vid detta och jämför helförsäkring hos flera bolag och väljer sedan det alternativ som är billigast. Visserligen kanske de får en mycket billig Landrover försäkring men har de fått vad de har behov av?

Det första steget bör i många fall vara att istället se över sitt behov. Den som gör det kan sedan göra jämförelsen mellan de olika försäkringslösningarna på ett mer relevant sätt.

Att välja rätt försäkringsnivå handlar inte bara om att vara rätt försäkrad utan lika mycket om att inte betala för högt pris på Landroverförsäkringen.

Följande nivåer finns att välja på:

Trafikförsäkring

Redan från första dagen man äger en bil (om den inte är avställd) måste man ha en försäkring. Detta oavsett om man har tänkt köra med den eller inte. Den lägsta nivån är trafikförsäkring. Denna ger ersättning för skador på personer och egendom i det fall som det är bilägaren som är orsak till skadan. Genom att trafikförsäkringen är lagstadgad blir ingen utan ersättning om en olycka skulle uppstå i trafiken. Visar det sig att föraren inte har någon trafikförsäkring ersätts den utsatte från trafikförsäkringsföreningen. Samtidigt har föreningen rätten att avgiftsbelägga de personer som äger en påställd bil och inte har den försäkrad.

Varför/varför inte trafikförsäkring?

De två vanligaste orsakerna till att enbart välja trafikförsäkring är att bilens värde är mycket lågt samt att man gör allt för att få en så billig Land Rover bilförsäkring som möjligt. Av dessa två orsaker är den första relevant medan den andra kan visa sig vara ett dumsnålt alternativ.

I de fall som bilen är värd väldigt lite kan det kännas onödigt dyrt att betala mer än bara trafikförsäkring. Detta med tanke på att man måste betala en självrisk om olyckan är framme. Det man i detta fall får fundera på är om självriskens kostnad är värd att betala för att få ut ersättning. Har bilen exempelvis ett marknadsvärde på 4000kr och självrisken är 1500 vid brand/stöld m.m så är frågan om det är värt det.

Att välja enbart trafikförsäkring för att få ett så bra pris på Landrover försäkringen som möjligt är lönsamt – så länge som olyckan håller sig borta. För när den sedan kommer står bilägaren helt utan ersättning.

Det finns bara en orsak till att man inte enbart ska välja trafikförsäkring – man väljer en större försäkringslösnings dvs halv- eller helförsäkring. Att välja bort trafikförsäkringen och åka oförsäkrat är både oansvarigt, olagligt och dyrt.

Halvförsäkring

En halvförsäkring innefattar följande delar:

  • Trafikförsäkring
  • Brand
  • Glasruteskador
  • Stöld
  • Maskin- och elektronikskada
  • Kris
  • Räddning
  • Rättsskydd

Med andra ord får man ett betydligt större försäkringsskydd med detta val än om man enbart väljer trafikförsäkring. Men det syns även på priset.

Varför/Varför inte halvförsäkring?

Många ser halvförsäkringens stora fördel i att man får ersättning vid exempelvis brand och stöld. Man får visserligen betala en självrisk men den brukar inte vara mer än 1500-2000kr. Men även om man anser att det är en för hög summa att betala för en gammal billig Land Rover så finns det andra fördelar med halvförsäkringen. De tre försäkringsdelarna Kris, Räddning och Rättsskydd ger ett personligt ekonomiskt skydd för personen. För även om bilen är billig och inte värd att reparera vet man aldrig hur man kommer att uppleva en krissituation (försäkringen kan ersättning för psykologhjälp) eller om någon drar bilägaren till rätten pga. av en tvist (försäkring kan ge ersättning för advokatkostnader).

Med ett större ekonomiskt skydd för både bilen och bilägaren kan halvförsäkring vara ett bra alternativ. De som jämför Land Rover bilförsäkring hos olika försäkringsbolag bör alltså inte enbart titta på kostnad på eventuella självrisker utan även på vad man får för personligt skydd.

Det som skiljer halvförsäkring mot en helförsäkring är en vagnskadedel. Denna har alltid en högre självrisk än övriga försäkringsdelar. Det är inte ovanligt att de delar som ingår i halvförsäkringen främst har en självrisk på 1500kr medan vagnskadedelen har på självrisk på 4000.  För de med en bil med lågt värde kan halvförsäkring vara ett bra alternativ och genom att inte välja helförsäkring får man en billigare Land Rover bilförsäkring

Varför ska man då inte välja halvförsäkring?

Antingen har bilen så lågt värde att den inte är värd att försäkras med mer än trafikförsäkring eller så är värdet så högt att man är beredd att betala självrisken för vagnskadedelen och därmed är helförsäkring ett bättre alternativ.  Halvförsäkring är alltså ett mellanläge. Man får bättre pris på Land Rover försäkring men får betala med utebliven ersättning vid vagnskada.

Helförsäkring

Som nämnts ovan är det enbart en punkt som skiljer helförsäkringen mot halvförsäkringen. Detta är vagnskadedelen. Med en helförsäkring kan ersättning betalas ut för plötsliga skador på fordonet som uppstår. Med ”plötsliga” menas alltså inte rostskador eller andra frätskador som sakta har blivit värre med åren och sedan resulterar i en skada på fordonet. Plötsliga händelser är däremot ett träd som faller över bilen, skadegörelse eller kollision. Det spelar inte någon roll om det är föraren som är skyldig till skadan. Ersättning betalas ut ändå förutsatt att inte försäkringsbolaget anser att föraren har varit oaktsam. Det kan exempelvis vara att man varit påverkad av alkohol eller kör rejält över hastighetsbegränsningen.

Varför/Varför inte helförsäkring?

Helförsäkring är det vanligaste försäkringsskydd som väljs av de som bor i Sverige. Detta beror främst på att det ger ett heltäckande skydd. De som vill förbättra skyddet ytterligare väljer sedan en tilläggsförsäkring (läs nedan). Med helförsäkring fås ett ekonomiskt skydd för både bilägaren och bilen i de flesta situationer.

Orsaken till att man inte ska välja helförsäkring är två. För det första ingår det nästan alltid en vagnskadeförsäkring de första åren om man köper en helt ny bil från en bilfirma. I dessa fall behöver man bara teckna en halvförsäkring.  För det andra kan det vara värt att välja ett lägre försäkringsskydd i de fall som bilen har ett mycket lågt värde. Frågan man kan ställa sig är ”Är det värt att betala självrisken på vagnskadedelen om bilen blir skadad?”. Anser man inte det är det trafik- eller halvförsäkring som är ett bättre alternativ.

 

Tilläggsförsäkring

Trafik-, halv- och helförsäkring är de stora stegen i försäkringstrappen. Men man ska inte glömma bort tilläggsförsäkringarna. Den som jämför Land Rover försäkring hos försäkringsbolag bör därför inte bara jämföra pris på helförsäkringar utan först sätta sig in i om man behöver någon tilläggsförsäkring. Dessa kan ge större trygghet, mer ekonomisk ersättning eller lägre självrisker. Vad som passar är mycket individuellt men man bör titta på tilläggsförsäkringar hos flera bolag när man jämför Land Rover försäkring. Orsak till detta är att alla bolag inte har samma utbud.

När man väl har bestämt sig för försäkringsnivå och om man eventuellt ska ha tilläggsförsäkring kan nästa steg tas för att hitta ett billigt alternativ. Jämför Land Rover bilförsäkring hos flera försäkringsbolag (vilket är mycket enkelt att göra via Insplanets jämförelsetjänst) och sök efter den försäkringslösning som passar behoven och har ett acceptabelt pris.

Varför/Varför inte tilläggsförsäkring?

Tilläggsförsäkringar är framtagna för att möta individuella behov hos bilägarna. Ett exempel är tillägget som ger eliminerad självrisk vid kollision med vilt. Detta kan vara mycket genomtänkt att ta om man bor så att man dagligen passerar skogsområden i gryning och skymning. Däremot är det inte lika relevant för de som enbart kör i stadstrafik dagtid.

Om en tilläggsförsäkring ska väljas eller inte handlar alltså om vilka behov man har. När man jämför Land Rover försäkring gällande pris och avtal bör man därför även titta på tilläggen för att se om det finns något som passar. Prismässigt brukar dessa inte vara speciellt dyra men kan ge ett betydande förbättrat ekonomiskt skydd. 
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringJämför olika försäkringarFakta om Bilförsäkring

Volvo
När du letar efter den bästa försäkringen för din Volvo är det viktigt att jämföra vad olika försäkringar kostar och vad som ...

Läs mer om Volvo försäkring »
Volkswagen
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Volkswagen bör du självklart jämföra olika alternativ innan du bestämmer dig för vilket ...

Läs mer om Volkswagen försäkring »
Audi
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Audi är det två saker du bör fundera på. Delvis hur mycket din bil används, men även hur din ...

Läs mer om Audi försäkring »
BMW
Den bästa bilförsäkringen till din BMW hittar du genom att jämföra olika bilförsäkringar med varandra. Det hjälper vi på Insplanet dig med. Vi ...

Läs mer om BMW försäkring »
Ford
En billig Ford bilförsäkring, som ger rätt skydd om olyckan är framme, hittar du lättast genom att se över och ...

Läs mer om Ford försäkring »
Renault
Renault företaget:Louis Renault startade det franska bilföretaget Renault 1899 tillsammans med hans bröder Fernand och Marcel. Under...

Läs mer om Renault försäkring »
Kia
Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande från...

Läs mer om Kia försäkring »
Skoda
Oavsett vilken Skodamodell du har vill du självklart hitta rätt bilförsäkring för just dig och din bil. Det ...

Läs mer om Skoda försäkring »
Nissan
Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar och ...

Läs mer om Nissan försäkring »
Opel
När du jämför bilförsäkringar för din Opel bör du inte enbart titta på priset, även om du vill hitta en så ...

Läs mer om Opel försäkring »
Porsche
Jämför olika bilförsäkringar till din Porsche innan du bestämmer dig för vilket bolag du vill teckna hos. Vi på
Läs mer om Porsche försäkring »
Citroen
Den bästa bilförsäkringen till din Citroën hittar du lättast genom att jämföra olika försäkringsbolags utbud. För att underlätta ditt letande hjälpte vi på ...

Läs mer om Citroen försäkring »
Peugeot
Din Peugeot, gammal som ny, försäkrar du bäst genom att jämföra bilförsäkringar samt avgöra vilken nivå du behöver på ditt skydd. Billigast ...

Läs mer om Peugeot försäkring »
Subaru
Företaget Subaru: Det japanska bilmärket Subaru har främst blivit känd för att i stort sett alla modeller är fyrhjulsdrivna. Detta...

Läs mer om Subaru försäkring »
Toyota
Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra såväl pris, villkor innehåll mellan olika försäkringsbolag. Även om det grundläggande skyddet i ...

Läs mer om Toyota försäkring »
Saab
Jämför bilförsäkring SaabFör att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är ...

Läs mer om Saab försäkring »
Seat
Till din Seat hittar du den bästa bilförsäkringen genom att se över ditt behov av skydd och samtidigt ställa detta mot det utbud som finns inom försäkringsbranschen. Du ...

Läs mer om Seat försäkring »
Mazda
Till din Mazda ska du självklart teckna den bästa bilförsäkringen du kan hitta, men även till det bästa priset. Att betala onödigt höga premier för ditt ...

Läs mer om Mazda försäkring »
Hyundai
Företaget:Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare hade de ...

Läs mer om Hyundai försäkring »
Honda
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra olika försäkringsbolags utbud och priser. Det kan nämligen skilja en hel ...

Läs mer om Honda försäkring »
Fiat
Fiat FöretagetFiat är en Italiensk storkoncern med fokus på bilar, motorcyklar och andra motorfordon. ...

Läs mer om Fiat försäkring »
Mini
Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och fram till år 2000 ...

Läs mer om Mini försäkring »
Jeep
Idag används ordet Jeep sin ett begrepp för fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i eländig terräng. Begreppet kommer från just bilmodellen Jeep som var ...

Läs mer om Jeep försäkring »
Lexus
En bra bilförsäkring till din Lexus hittar du enkelt genom att jämföra alternativ från olika försäkringsbolag. Vid en första ...

Läs mer om Lexus försäkring »
Jaguar
Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under namnet ...

Läs mer om Jaguar försäkring »
Chrysler
Den bästa bilförsäkringen till din Chrysler får de genom att jämföra utbudet bland olika försäkringsbolag. Bra villkor kan exempelvis handla om att du som är ...

Läs mer om Chrysler försäkring »
Mitsubishi
Att jämföra utbudet bland olika försäkringsbolag innan du tecknar en bilförsäkring till din Mitsubishi ger dig helt rätt förutsättningar för att du ska ...

Läs mer om Mitsubishi försäkring »
Ferrari
Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...

Läs mer om Ferrari försäkring »
Land Rover
Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ville ...

Läs mer om Land Rover försäkring »
Suzuki
Företaget: Länge förknippades Suzuki bara med motorcyklar, en bransch där de fortfarande är mycket stora, men idag erbjuder de även ...

Läs mer om Suzuki försäkring »
Chevrolet
Den bästa försäkringen till din Chevrolet kan vi på Insplanet hjälpa dig att hitta. Vi ser över och jämför Sveriges försäkringsbolag, och ger dig en enkel och ...

Läs mer om Chevrolet försäkring »
Alfa Romeo
FöretagetAlfa Romeo är ett italienskt bilmärke som är mest känd för sina sportmodeller. Men redan under 60- och ...

Läs mer om Alfa Romeo försäkring »
Smart
Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...

Läs mer om Smart försäkring »
Märkesförsäkringar
Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...

Läs mer »
Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...

Läs mer »
Halvförsäkring
Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...

Läs mer »
Helförsäkring
När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...

Läs mer »

Läs mer om Bilförsäkring

Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor
Västerbottenborna, tillsammans med Gotlänningarna och Kalmarborna, är de som kommer undan med lägst snittpremier på sina ...

Läs mer »
Hitta billigaste bilförsäkringen - steg för steg
Att hitta en billig bilförsäkring blir betydligt enklare om du tar hjälp av oss på Insplanet i stället för att leta på egen hand. ...

Läs mer »
Två av tre betalar fel pris för sin bilförsäkring
Att två av tre försäkringstagare inte jämför olika alternativ innan de tecknar en ny bilförsäkring innebär att de riskerar att få ...

Läs mer »
Jämför din bilförsäkring med andra bilförsäkringar
För att jämföra bilförsäkringar behöver du kunna identifiera de risker som din bil utsätts för mest och samtidigt väga in hur väl...

Läs mer »
Parkeringsskada
Att komma tillbaka till bilen och upptäcka en skada på karossen är inte särskilt roligt. Har förövaren dessutom smitit från platsen - vilket alltför ofta är regel ...

Läs mer »
Hur skyddar bilförsäkringen vid viltolycka?
Ersättningen du kan få vid viltolycka beror på din bilförsäkrings omfattning, och framförallt om du har tecknat ett tillägg för ...

Läs mer »
Krock med rådjur, älg, vildsvin eller annat vilt
En djurkollision är en otäck upplevelse som kan påverkar din handlingsförmåga för en stund. Här kan du läsa om vad du ska tänka på ...

Läs mer »
Vägassistans
Vägassistans, vilket även kallas assistansförsäkring eller bilassistans, är en av de mest populära tilläggsförsäkringarna till bilförsäkringen. Med en ...

Läs mer »
Stenskott
Oavsett hur ansvarsfull bilägare och förare du är, kommer du förmodligen råka ut för stenskott förr eller senare. Plötsligt smäller det till på bilrutan och ett tråkigt ...

Läs mer »
Hyrbilsförsäkring
Din bilförsäkring kan utökas med en så kallad hyrbilsförsäkring, som ger ersättning för de hyrbilskostnader som kan komma att uppstå när din egen bil är obrukbar ...

Läs mer »
Hur fungerar betala-som-du-kör-försäkringar?
Betala-som-du-kör-försäkringar riktar sig främst till säkra och trygga bilförare, eller till bilägare som kör mindre än genomsnittet. ...

Läs mer »
tillägg i bilförsäkringar Tillägg att köpa till bilförsäkringen
Till din bilförsäkring finns ett antal tilläggsförsäkringar som kan ingå eller tecknas utöver både
Läs mer »
Behovsguiden
Vad är behovsguiden?Behovsguiden är en komplett guide som hjälper dig att ta reda på vilken bilförsäkring som passar dina specifika försäkringsbehov allra ...

Läs mer »
Kör du som andra i din ålder?
Tjugoåringar och femtioåringar har mer gemensamt än förväntat. Samtidigt kostar trettioåringarna på sig något dyrare bilar. Och fyrtioåringarna, de visar sig ...

Läs mer »
Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor
Västerbottenborna, tillsammans med Gotlänningarna och Kalmarborna, är de som kommer undan med lägst snittpremier på sina bilförsäkringar. De som...

Läs mer »
Bilmärkena med lägst försäkringskostnad
Från billigast till dyrast - vi på Insplanet har listat 39 bilmärken och rankat dem efter hur mycket de ...

Läs mer »
Samlarfordonsförsäkring
I de fall som en bil, eller annat fordon, främst används som ett samlarobjekt är samlarfordonsförsäkring ett mer passande alternativ mot den...

Läs mer »
Försäkring för land rover

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00