Bilförsäkring för Land Rover

Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ville kopiera succén för den amerikanska jeepen. En rejäl och robust bil som tar sig fram oavsett terräng. Samma inriktning har Landrover idag även om modellerna har modifierats och förändrats genom åren.

bilförsäkring för land rover

Jämför försäkring för Land Rover – Inte första steget

Det finns en rad faktorer som påverkar vilket pris på Landrover bilförsäkring som försäkringstagaren får. Allt från om man har larm på bilen eller inte till om man samlar flera försäkringar hos samma försäkringsbolag. En av de faktorer som väger tyngst är val av försäkringsbolag. Det skiljer nämligen stora summor företagen mellan. Men allt för många fäster för stor vikt vid detta och jämför helförsäkring hos flera bolag och väljer sedan det alternativ som är billigast. Visserligen kanske de får en mycket billig Landrover försäkring men har de fått vad de har behov av?

Det första steget bör i många fall vara att istället se över sitt behov. Den som gör det kan sedan göra jämförelsen mellan de olika försäkringslösningarna på ett mer relevant sätt.

Att välja rätt försäkringsnivå handlar inte bara om att vara rätt försäkrad utan lika mycket om att inte betala för högt pris på Landroverförsäkringen.

Följande nivåer finns att välja på:

Trafikförsäkring

Redan från första dagen man äger en bil (om den inte är avställd) måste man ha en försäkring. Detta oavsett om man har tänkt köra med den eller inte. Den lägsta nivån är trafikförsäkring. Denna ger ersättning för skador på personer och egendom i det fall som det är bilägaren som är orsak till skadan. Genom att trafikförsäkringen är lagstadgad blir ingen utan ersättning om en olycka skulle uppstå i trafiken. Visar det sig att föraren inte har någon trafikförsäkring ersätts den utsatte från trafikförsäkringsföreningen. Samtidigt har föreningen rätten att avgiftsbelägga de personer som äger en påställd bil och inte har den försäkrad.

Varför/varför inte trafikförsäkring?

De två vanligaste orsakerna till att enbart välja trafikförsäkring är att bilens värde är mycket lågt samt att man gör allt för att få en så billig bilförsäkring för Land Rover som möjligt. Av dessa två orsaker är den första relevant medan den andra kan visa sig vara ett dumsnålt alternativ.

I de fall som bilen är värd väldigt lite kan det kännas onödigt dyrt att betala mer än bara trafikförsäkring. Detta med tanke på att man måste betala en självrisk om olyckan är framme. Det man i detta fall får fundera på är om självriskens kostnad är värd att betala för att få ut ersättning. Har bilen exempelvis ett marknadsvärde på 4000kr och självrisken är 1500 vid brand/stöld m.m så är frågan om det är värt det.

Att välja enbart trafikförsäkring för att få ett så bra pris på Landrover försäkringen som möjligt är lönsamt – så länge som olyckan håller sig borta. För när den sedan kommer står bilägaren helt utan ersättning.

Det finns bara en orsak till att man inte enbart ska välja trafikförsäkring – man väljer en större försäkringslösnings dvs halv- eller helförsäkring. Att välja bort trafikförsäkringen och åka oförsäkrat är både oansvarigt, olagligt och dyrt.

Halvförsäkring

En halvförsäkring innefattar följande delar:

  • Trafikförsäkring
  • Brand
  • Glasruteskador
  • Stöld
  • Maskin- och elektronikskada
  • Kris
  • Räddning
  • Rättsskydd

Med andra ord får man ett betydligt större försäkringsskydd med detta val än om man enbart väljer trafikförsäkring. Men det syns även på priset.

Varför/Varför inte halvförsäkring?

Många ser halvförsäkringens stora fördel i att man får ersättning vid exempelvis brand och stöld. Man får visserligen betala en självrisk men den brukar inte vara mer än 1500-2000kr. Men även om man anser att det är en för hög summa att betala för en gammal billig Land Rover så finns det andra fördelar med halvförsäkringen. De tre försäkringsdelarna Kris, Räddning och Rättsskydd ger ett personligt ekonomiskt skydd för personen. För även om bilen är billig och inte värd att reparera vet man aldrig hur man kommer att uppleva en krissituation (försäkringen kan ersättning för psykologhjälp) eller om någon drar bilägaren till rätten pga. av en tvist (försäkring kan ge ersättning för advokatkostnader).

Med ett större ekonomiskt skydd för både bilen och bilägaren kan halvförsäkring vara ett bra alternativ. De som jämför bilförsäkring för Land Rover hos olika försäkringsbolag bör alltså inte enbart titta på kostnad på eventuella självrisker utan även på vad man får för personligt skydd.

Det som skiljer halvförsäkring mot en helförsäkring är en vagnskadedel. Denna har alltid en högre självrisk än övriga försäkringsdelar. Det är inte ovanligt att de delar som ingår i halvförsäkringen främst har en självrisk på 1500kr medan vagnskadedelen har på självrisk på 4000.  För de med en bil med lågt värde kan halvförsäkring vara ett bra alternativ och genom att inte välja helförsäkring får man en billigare bilförsäkring Land Rover

Varför ska man då inte välja halvförsäkring?

Antingen har bilen så lågt värde att den inte är värd att försäkras med mer än trafikförsäkring eller så är värdet så högt att man är beredd att betala självrisken för vagnskadedelen och därmed är helförsäkring ett bättre alternativ.  Halvförsäkring är alltså ett mellanläge. Man får bättre pris på Land Rover försäkring men får betala med utebliven ersättning vid vagnskada.

Helförsäkring

Som nämnts ovan är det enbart en punkt som skiljer helförsäkringen mot halvförsäkringen. Detta är vagnskadedelen. Med en helförsäkring kan ersättning betalas ut för plötsliga skador på fordonet som uppstår. Med ”plötsliga” menas alltså inte rostskador eller andra frätskador som sakta har blivit värre med åren och sedan resulterar i en skada på fordonet. Plötsliga händelser är däremot ett träd som faller över bilen, skadegörelse eller kollision. Det spelar inte någon roll om det är föraren som är skyldig till skadan. Ersättning betalas ut ändå förutsatt att inte försäkringsbolaget anser att föraren har varit oaktsam. Det kan exempelvis vara att man varit påverkad av alkohol eller kör rejält över hastighetsbegränsningen.

Varför/Varför inte helförsäkring?

Helförsäkring är det vanligaste försäkringsskydd som väljs av de som bor i Sverige. Detta beror främst på att det ger ett heltäckande skydd. De som vill förbättra skyddet ytterligare väljer sedan en tilläggsförsäkring (läs nedan). Med helförsäkring fås ett ekonomiskt skydd för både bilägaren och bilen i de flesta situationer.

Orsaken till att man inte ska välja helförsäkring är två. För det första ingår det nästan alltid en vagnskadeförsäkring de första åren om man köper en helt ny bil från en bilfirma. I dessa fall behöver man bara teckna en halvförsäkring.  För det andra kan det vara värt att välja ett lägre försäkringsskydd i de fall som bilen har ett mycket lågt värde. Frågan man kan ställa sig är ”Är det värt att betala självrisken på vagnskadedelen om bilen blir skadad?”. Anser man inte det är det trafik- eller halvförsäkring som är ett bättre alternativ.

 Tilläggsförsäkring

Trafik-, halv- och helförsäkring är de stora stegen i försäkringstrappen. Men man ska inte glömma bort tilläggsförsäkringarna. Den som jämför Land Rover försäkring hos försäkringsbolag bör därför inte bara jämföra pris på helförsäkringar utan först sätta sig in i om man behöver någon tilläggsförsäkring. Dessa kan ge större trygghet, mer ekonomisk ersättning eller lägre självrisker. Vad som passar är mycket individuellt men man bör titta på tilläggsförsäkringar hos flera bolag när man jämför försäkring för Land Rover. Orsak till detta är att alla bolag inte har samma utbud.

När man väl har bestämt sig för försäkringsnivå och om man eventuellt ska ha tilläggsförsäkring kan nästa steg tas för att hitta ett billigt alternativ. Jämför bilförsäkring för Land Rover hos flera försäkringsbolag (vilket är mycket enkelt att göra via Insplanets jämförelsetjänst) och sök efter den försäkringslösning som passar behoven och har ett acceptabelt pris.

Varför/Varför inte tilläggsförsäkring?

Tilläggsförsäkringar är framtagna för att möta individuella behov hos bilägarna. Ett exempel är tillägget som ger eliminerad självrisk vid kollision med vilt. Detta kan vara mycket genomtänkt att ta om man bor så att man dagligen passerar skogsområden i gryning och skymning. Däremot är det inte lika relevant för de som enbart kör i stadstrafik dagtid.

Om en tilläggsförsäkring ska väljas eller inte handlar alltså om vilka behov man har. När man jämför försäkring Land Rover gällande pris och avtal bör man därför även titta på tilläggen för att se om det finns något som passar. Prismässigt brukar dessa inte vara speciellt dyra men kan ge ett betydande förbättrat ekonomiskt skydd. 

Gör en kostnadsfri jämförelse

Börja härE-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringJämför olika försäkringarTesla
Innan du försäkrar din Tesla är det viktigt att du jämför bilförsäkring hos olika bolag. Annars är risken att du får sämre försäkring till en högre Läs mer om försäkring för Tesla »


Volvo
När du letar efter den bästa försäkringen för din Volvo är det viktigt att jämföra vad olika försäkringar kostar och vad som ...
Läs mer om försäkring för Volvo »


Volkswagen
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Volkswagen bör du självklart jämföra olika alternativ innan du bestämmer dig för ...
Läs mer om försäkring för Volkswagen »


Audi
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Audi är det två saker du bör fundera på. Delvis hur mycket din bil används, men även hur ...
Läs mer om försäkring för Audi »


BMW
Den bästa bilförsäkringen till din BMW hittar du genom att jämföra olika bilförsäkringar med varandra. Det hjälper vi på Insplanet dig med....
Läs mer om försäkring för BMW »


Ford
Ska du försäkra en Ford? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en Ford...
Läs mer om försäkring för Ford »


Renault
Ska du försäkra en Renault? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket ...
Läs mer om försäkring för Renault »


Kia
Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande ...
Läs mer om försäkring för Kia »


Skoda
Oavsett vilken Skodamodell du har vill du självklart hitta rätt bilförsäkring för just dig och din bil. Det ...
Läs mer om försäkring för Skoda »


Nissan
Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar ...
Läs mer om försäkring för Nissan »


Opel
Ska du försäkra en Opel? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en Opel...
Läs mer om försäkring för Opel »


Porsche
Jämför olika bilförsäkringar till din Porsche innan du bestämmer dig för vilket bolag du vill teckna hos. Vi på Läs mer om försäkring för Porsche »


Citroen
Ska du försäkra en Citroën? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket ...
Läs mer om försäkring för Citroen »


Peugeot
Din Peugeot, gammal som ny, försäkrar du bäst genom att jämföra bilförsäkringar samt avgöra vilken nivå du behöver på ditt skydd. Billigast ...
Läs mer om försäkring för Peugeot »


Subaru
Ska du försäkra en Subaru? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en ...
Läs mer om försäkring för Subaru »


Toyota
Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra såväl pris, villkor innehåll mellan olika försäkringsbolag. Även om det grundläggande skyddet...
Läs mer om försäkring för Toyota »


Saab
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är lika mellan olika ...
Läs mer om försäkring för Saab »


Seat
Ska du försäkra en Seat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en Seat...
Läs mer om försäkring för Seat »


Mazda
Till din Mazda ska du självklart teckna den bästa bilförsäkringen du kan hitta, men även till det bästa priset. Att betala onödigt höga premier för ditt ...
Läs mer om försäkring för Mazda »


Hyundai
Ska du försäkra en Hyundai? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket ...
Läs mer om försäkring för Hyundai »


Honda
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra olika försäkringsbolags ...
Läs mer om försäkring för Honda »


Fiat
Ska du försäkra en Fiat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en Fiat...
Läs mer om försäkring för Fiat »


Mini
Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och fram till år 2000 ...
Läs mer om försäkring för Mini »


Jeep
Har du en Jeep som du ska försäkra? Nedan hittar du all information du behöver för att välja rätt bilförsäkring. Du hittar bland annat tabeller som visar hur ...
Läs mer om försäkring för Jeep »


Lexus
En bra bilförsäkring till din Lexus hittar du enkelt genom att jämföra alternativ från olika försäkringsbolag. Vid en första ...
Läs mer om försäkring för Lexus »


Jaguar
Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under ...
Läs mer om försäkring för Jaguar »


Chrysler
Ska du försäkra en Chrysler? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket...
Läs mer om försäkring för Chrysler »


Mitsubishi
Ska du försäkra en Mitsubishi? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur ...
Läs mer om försäkring för Mitsubishi »


Ferrari
Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...
Läs mer om försäkring för Ferrari »


Land Rover
Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ...
Läs mer om försäkring för Land Rover »


Suzuki
Ska du försäkra en Suzuki? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en ...
Läs mer om försäkring för Suzuki »


Chevrolet
Ska du försäkra en Chevrolet? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur ...
Läs mer om försäkring för Chevrolet »


Alfa Romeo
Ska du försäkra en Alfa Romeo? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur ...
Läs mer om försäkring för Alfa Romeo »


Smart
Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...
Läs mer om försäkring för Smart »


Digital bilförsäkring
En traditionell bilförsäkring baseras på din ålder, var du bor och vilken bil du har. En digital bilförsäkring fungerar annorlunda. Den ...
Läs mer »


Märkesförsäkringar
Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...
Läs mer »


Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...
Läs mer »


Halvförsäkring
Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...
Läs mer »


Helförsäkring
När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...
Läs mer »

Försäkring för land rover