Jämför bilförsäkring för Hyundai

Ska du försäkra en Hyundai? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en Hyundai i genomsnitt kostar att försäkra i varje län. Statistiken är hämtad från vår databas och gäller för 2018.

Det här kan du läsa om i artikeln:

 • Snittpris på försäkring för Hyundai 2018
 • Snittpris på trafikförsäkring
 • Snittpris på halvförsäkring
 • Snittpris på helförsäkring
 • Så här har snittet räknats fram
 • Försäkringsinfo Hyundai - trafik-, halv- och helförsäkring
 • Trafikförsäkring för Hyundai
 • Halvförsäkring för Hyundai
 • Helförsäkring för Hyundai
 • Märkesförsäkring Hyundai
 • Info om Hyundai
 • Försäkra elbil från Hyundai
 • bilförsäkring för Hyundai

  Snittpris på försäkring för Hyundai 2018

  Under 2018 kostade det i genomsnitt 4 209 kr/år att försäkra en Hyundai via Insplanet. Kunder i Kronobergs län (2 994 kr/år) drog snittet nedåt medan kunder i Stockholms län (5 198 kr/år) drog snittet uppåt. Längre ner hittar du statistiken uppdelad i trafik-, halv- och helförsäkring samt snittpremie i respektive län.

  Snittpremie i respektive län

  Län Halv Hel Trafik Medel
  BLEKINGE 5483 5160 3007 4692
  DALARNA 3066 4712 2675 3749
  GOTLAND 2585 6720 3619
  GÄVLEBORG 2772 4073 2429 3294
  HALLAND 2589 4827 3809 3884
  JÄMTLAND 3134 4443 1506 3190
  JÖNKÖPING 3188 5357 2477 3689
  KALMAR 2652 4814 3309 3648
  KRONOBERG 2731 4192 1839 2994
  NORRBOTTEN 2491 4597 1985 3316
  SKÅNE 4196 4992 3209 4178
  STOCKHOLM 4607 6505 4227 5198
  SÖDERMANLAND 2872 4347 2951 3469
  UPPSALA 2973 5049 3144 4173
  VÄRMLAND 2377 4399 3942 3432
  VÄSTERBOTTEN 3538 4029 1443 3568
  VÄSTERNORRLAND 2970 4581 2854 3622
  VÄSTMANLAND 4120 6097 2813 4396
  VÄSTRA GÖTALAND 3449 4885 3326 4080
  ÖREBRO 3371 4547 3040 3730
  ÖSTERGÖTLAND 2625 4343 2699 3363
  Medel 3768 5191 3271 4209

  Snittpris på trafikförsäkring

  Hyundai-ägare som jämförde och tecknade trafikförsäkring genom Insplanet fick i genomsnitt betala 3 271 kr/år under 2018. Lägst snitt fick kunder i Västerbotten (1 443 kr/år) och högst snittpremie fick kunder i Stockholm (4 227 kr/år). Det kan finnas många till skillnaden mellan länen - till exempel vilka bilar som försäkras i varje län.

  Snittpremie i respektive län

  Län Trafik
  BLEKINGE 3007
  DALARNA 2675
  GÄVLEBORG 2429
  HALLAND 3809
  JÄMTLAND 1506
  JÖNKÖPING 2477
  KALMAR 3309
  KRONOBERG 1839
  NORRBOTTEN 1985
  SKÅNE 3209
  STOCKHOLM 4227
  SÖDERMANLAND 2951
  UPPSALA 3144
  VÄRMLAND 3942
  VÄSTERBOTTEN 1443
  VÄSTERNORRLAND 2854
  VÄSTMANLAND 2813
  VÄSTRA GÖTALAND 3326
  ÖREBRO 3040
  ÖSTERGÖTLAND 2699
  Medel 3271

  Snittpris på halvförsäkring

  För en halvförsäkring fick Hyundai-ägare som tecknade sin försäkring via Insplanet i genomsnitt betala 3 767 kr/år under 2018. Lägst var snittpremien i Värmland (2 377 kr/år) och absolut högst var premien i Blekinge (5 483 kr/år). Stockholm (4 607 kr/år) - som ofta har dyrast premie - hade näst lägst premie för halvförsäkring på Hyundai.

  Snittpremie i respektive län

  Län Halv
  BLEKINGE 5483
  DALARNA 3066
  GOTLAND 2585
  GÄVLEBORG 2772
  HALLAND 2589
  JÄMTLAND 3134
  JÖNKÖPING 3188
  KALMAR 2652
  KRONOBERG 2731
  NORRBOTTEN 2491
  SKÅNE 4196
  STOCKHOLM 4607
  SÖDERMANLAND 2872
  UPPSALA 2973
  VÄRMLAND 2377
  VÄSTERBOTTEN 3538
  VÄSTERNORRLAND 2970
  VÄSTMANLAND 4120
  VÄSTRA GÖTALAND 3449
  ÖREBRO 3371
  ÖSTERGÖTLAND 2625
  Medel 3768

  Snittpris på helförsäkring

  Under 2018 kostade det i snitt 5 191 kr/år att helförsäkra en Hyundai via Insplanet. Billigast var premien i Västerbotten (4 029 kr/år), tätt följt av Gävleborg (4 073 kr/år). I tre län var snittpremien för helförsäkring på Hyundai mer än 6 000 kr/år - nämligen Gotland (6 720 kr/år), Stockholm (6 505 kr/år) och Västmanland (6 097 kr/år).

  Snittpremie i respektive län

  Län Hel
  BLEKINGE 5160
  DALARNA 4712
  GÄVLEBORG 4073
  HALLAND 4827
  JÄMTLAND 4443
  JÖNKÖPING 5357
  KALMAR 4814
  KRONOBERG 4192
  NORRBOTTEN 4597
  SKÅNE 4992
  STOCKHOLM 6505
  SÖDERMANLAND 4347
  UPPSALA 5049
  VÄRMLAND 4399
  VÄSTERBOTTEN 4029
  VÄSTERNORRLAND 4581
  VÄSTMANLAND 6097
  VÄSTRA GÖTALAND 4885
  ÖREBRO 4547
  ÖSTERGÖTLAND 4343
  Medel 5191

  Så här har snittet räknats fram

  Statistiken är hämtad från Insplanets databas och avser tecknade försäkringar för Hyundai. Den representerar inte Sveriges befolkning utan Insplanets kunder som äger Hyundai. Tänk på att det kan finnas naturliga förklaringar till varför statistiken ser ut som den gör - som antal sålda försäkringar i respektive län.

  Ex: Om det tecknats få men dyra bilförsäkringar för Hyundai i ett län kan statistiken bli missvisande. Det kan också vara åt andra hållet - att det tecknats få men billiga försäkringar för Hyundai i ett län. Vi har inte tagit hänsyn till liknande faktorer när vi tagit fram statistiken. Jämför försäkring för att se vilken premie du får!  Försäkringsinfo Hyundai - trafik-, halv- och helförsäkring

  När du ska försäkra din Hyundai kan du välja mellan tre olika nivåer - nämligen 1) trafikförsäkring, 2) halvförsäkring och 3) helförsäkring. Enligt lag är du skyldig att ha minst en trafikförsäkring men om du tecknar en halv- eller helförsäkring får du bättre skydd - dessutom ingår trafikförsäkring. Läs mer om respektive alternativ nedan.

  Trafikförsäkring för Hyundai

  Enligt trafikskadelagen måste din Hyundai vara trafikförsäkrad. Det gäller oavsett om bilen har användningsförbud eller körförbud, är stulet eller inte i körbart skick. För att kravet om trafikförsäkring ska sluta gälla måste du ställa av din Hyundai. Nedan kan du läsa mer om vilka skador i trafiken en trafikförsäkring kan ersätta.

  Läs även: Hitta billigaste bilförsäkringen - steg för steg

  Om din Hyundai är inblandad i en trafikolycka får alla personer som skadas i din bil ersättning - både förare och passagerare. Dock kan ersättningen minska om den skadade på ett eller annat sätt medverkat till olyckan. Om du är vållande till olyckan ersätter din trafikförsäkring endast skador på övriga bilar men inte på din egen.

  Läs mer om trafikförsäkring här.

  Halvförsäkring för Hyundai

  Det finns alternativ om du vill ha bättre skydd än det en trafikförsäkring kan erbjuda. Nästa nivå är en halvförsäkring. En halvförsäkring rekommenderas framför allt till dig som har en äldre Hyundai med lågt värde och till dig som har en ny Hyundai med vagnskadegaranti. För nya bilar brukar garantin ofta ingå i tre år.

  Läs mer om halvförsäkring här.

  Helförsäkring för Hyundai

  Tycker du att din Hyundai förtjänar det bästa ska du teckna en helförsäkring. Det som skiljer en helförsäkring från en halvförsäkring är att den ersätter vagnskada. Har du en ny Hyundai kan vagnskadegaranti ingå i tre år och under den perioden är halvförsäkring att rekommendera. Läs alltid villkor.

  Läs mer om helförsäkring här.

  Märkesförsäkring Hyundai

  Folksam erbjuder märkesförsäkring för Hyundai. Om du tecknar Bilförsäkring Stor ingår hyrbilsförsäkring (75 % kostnadsersättning upp till 65 dagar vid skada) och maskinskadeförsäkring (gäller upp till 10 år eller 15 000 mil). Dessutom sänker du din självrisk för vagnskadegaranti med 3 000 kr om din bil är privatägd.

  Är Folksam märkesförsäkring bästa alternativet för dig?  Info om Hyundai

  Hyundai är Koreas största och världens femte största biltillverkare. Varje år säljs det cirka fem miljoner Hyundai-bilar världen över. I Sverige har bilmärket funnits sedan 1991 och hittills har man sålt 150 000 bilar till svenska kunder. Hyundai ligger i framkant när det gäller elbilar med tre modeller - IONIQ Hybrid, Electric och Plug-In.

  Försäkra elbil från Hyundai

  För tillfället (mars 2019) har Hyundai tre elbilar - IONIQ Hybrid, IONIQ Electric, IONIQ Plug-In. Hyundai tillverkar därtill Tucson som är en mildhybrid. Inom kort presenterar Hyundai dessutom NEXO och KONA Electric. Det innebär att Hyundai är ledande inom elbilssegmentet. Nedan hittar du mer info om att försäkra elbil.

  Det är enkelt att jämföra försäkring för elbil genom Insplanet. Det du behöver känna till är att det i regel är dyrare att försäkra en elbil än motsvarande fossildriven bil. Det beror på två saker - att elbilar är dyrare att köpa i genomsnitt och att de är dyrare att reparera överlag. Jämför försäkringar via Insplanet för att hitta bästa alternativet.

  Gör en kostnadsfri jämförelse

  Börja här

  Gör en kostnadsfri jämförelse

  Börja här

  Jämför olika försäkringar  Fiat
  Allt du behöver veta när du ska försäkra din Fiat.Om Fiat Läs mer om försäkring för Fiat »


  Mini
  Allt du behöver veta när du ska försäkra din Mini.Om Mini Läs mer om försäkring för Mini »


  Lexus
  Allt du behöver veta när du ska försäkra din Lexus.Om Lexus Läs mer om försäkring för Lexus »


  Jaguar
  Allt du behöver veta när du ska försäkra din Jaguar.Om ...
  Läs mer om försäkring för Jaguar »


  Chrysler
  Allt du behöver veta när du ska försäkra din Chrysler.Om ...
  Läs mer om försäkring för Chrysler »


  Mitsubishi
  Allt du behöver veta när du ska försäkra din Mitsubishi.Om ...
  Läs mer om försäkring för Mitsubishi »


  Suzuki
  Allt du behöver veta när du ska försäkra din Suzuki.Om ...
  Läs mer om försäkring för Suzuki »


  Land Rover
  Allt du behöver veta när du ska försäkra din Land Rover.Om Land ...
  Läs mer om försäkring för Land Rover »


  Chevrolet
  Allt du behöver veta när du ska försäkra din Chevrolet.Om ...
  Läs mer om försäkring för Chevrolet »


  Audi
  Allt du behöver veta när du ska försäkra din Audi.Om Audi Läs mer om försäkring för Audi »


  Volvo
  Allt du behöver veta när du ska försäkra din Volvo.Om Volvo Läs mer om försäkring för Volvo »


  Volkswagen
  Allt du behöver veta när du ska försäkra din Volkswagen.Om ...
  Läs mer om försäkring för Volkswagen »


  BMW
  Allt du behöver veta när du ska försäkra din BMW.Om BMW Läs mer om försäkring för BMW »


  Ford
  Allt du behöver veta när du ska försäkra din Ford.Om Ford Läs mer om försäkring för Ford »


  Tesla
  Innan du försäkrar din Tesla är det viktigt att du jämför bilförsäkring hos olika bolag. Annars ...
  Läs mer om försäkring för Tesla »


  Renault
  Ska du försäkra en Renault? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
  Läs mer om försäkring för Renault »


  Kia
  Har du en Kia som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar...
  Läs mer om försäkring för Kia »


  Skoda
  Oavsett vilken Skodamodell du har vill du hitta en bra bilförsäkring som passar dig och din bil. Börja med att fundera över vilket behov ...
  Läs mer om försäkring för Skoda »


  Nissan
  Behöver du en ny bilförsäkring till din Nissan? Jämför bilförsäkring innan du ...
  Läs mer om försäkring för Nissan »


  Opel
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Opel? Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Opel »


  Porsche
  Ska du försäkra en Porsche? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du...
  Läs mer om försäkring för Porsche »


  Citroen
  Har du en Citroën som du ska försäkra? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Citroen »


  Peugeot
  Behöver du en ny försäkring till din Peugeot? Jämför bilförsäkring innan du ...
  Läs mer om försäkring för Peugeot »


  Subaru
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Subaru? Nedan hittar du information som ger ...
  Läs mer om försäkring för Subaru »


  Toyota
  Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra innehåll, pris och ...
  Läs mer om försäkring för Toyota »


  Saab
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är lika ...
  Läs mer om försäkring för Saab »


  Seat
  Ska du försäkra en Seat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som ...
  Läs mer om försäkring för Seat »


  Mazda
  Har du en Mazda som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Din Mazda förtjänar den bästa bilförsäkringen. Både när...
  Läs mer om försäkring för Mazda »


  Hyundai
  Ska du försäkra en Hyundai? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
  Läs mer om försäkring för Hyundai »


  Honda
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra ...
  Läs mer om försäkring för Honda »


  Jeep
  Har du en Jeep som du ska försäkra? Nedan hittar du all information du behöver för att välja rätt ...
  Läs mer om försäkring för Jeep »


  Digital bilförsäkring
  En traditionell bilförsäkring baseras på din ålder, var du bor och vilken bil du har. En digital bilförsäkring fungerar...
  Läs mer »


  Märkesförsäkringar
  Så kallade märkesförsäkringar är bilförsäkringar anpassade för olika bilmärken. Ofta är en märkesförsäkring ett bra alternativ men det är inte ...
  Läs mer »


  Trafikförsäkring
  Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...
  Läs mer »


  Halvförsäkring
  Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...
  Läs mer »


  Helförsäkring
  När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...
  Läs mer »

  Jämför pris på Hyundai bilförsäkringar