Jämför Hyundai bilförsäkring

Företaget:
Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare hade de även licenstillverkat bilar åt Ford.  I Sverige har man kunnat köpa Hyundai sedan 1990 och idag är det ett lika självklart märke på den svenska marknaden som Honda, Mazda eller Ford.

Vad ingår – Vad ingår inte?

Det finns några saker som är viktiga att tänka på när man jämför Hyundaiförsäkring. Att söka ett bra pris är en självklarhet men lika viktigt är det att man är insatt i vad försäkringen täcker för skador samt när man inte kan få någon ersättning. Genom att vara insatt i detta behöver man inte missa tillfallen då man kan ansöka om ersättning men även undvika situationer som gör att man skulle bli utan ersättning om skada uppstår.

Trafikförsäkringen är ett måste
Eftersom trafikförsäkring är ett måste från dag ett man äger bilen kan man få den billigaste Hyundai bilförsäkringen genom att enbart teckna denna och inte välja halv-eller helförsäkring. Men samtidigt får man inte mycket till ekonomisk säkerhet.

Ersätter/Ersätter inte:

Skada på person
Vid en olycka ges ersättning för alla personskador som uppkommer. Den person som anses vara orsak till olyckan får betala sin försäkrings självrisk och därefter är det denna som står för alla ersättningar.

Skada på bilar m.m
I det fall som man är orsak till olyckan ersätter trafikförsäkringen för de skador som eventuellt har uppkommit på medtrafikants fordon (eller annan egendom).  Det som däremot denna försäkring inte täcker är för skador på den egna bilen.

Trafikförsäkring bil är alltså för den som enbart vill ha ett riktigt lågt pris på Hyundaiförsäkringen vilket man exempelvis bryr sig mest om i de fall som bilen har mycket lågt värde.

Däremot finns det saker att jämföra även för den som enbart väljer trafikförsäkring. Bland annat är det hur stor självrisken är. Dessutom kan det vara dubbel självrisk om personen som har försäkringen tecknad på sig är under exempelvis 24 år. För att få bäst pris på Hyundai bilförsäkring ska man i detta fall undersöka om man kan skriva bilen på någon i familjen som är över 24år. Förutom lägre självrisk så brukar det finnas fler skadefria år vilket gör att man får en något billigare Hyundaiförsäkring.

Halvförsäkringens delar
Det är framförallt på de punkter som halv- och helförsäkringen för bilen innehåller som man bör jämföra Hyundai bilförsäkring. Det är här som försäkringsbolagen skiljer sig mest åt. De punkter som presenteras finns alltid med i försäkringarna men det är detaljerna som kan vara olika. Detta inte minst gällande självrisk och vad som krävs för att man ska kunna få ersättning.

Brandskador
Alla brandskador som uppkommit av att de varit anlagda eller att de startats på grund av blixt eller närliggande brand ersätts. Detta eftersom man som ägare inte kan påverka detta.  Däremot finns det tillfällen då brandskador inte ersätts. Detta är om brandorsaken är exempelvis korrosion då det inte ska behöva ske om man underhåller och servar sin bil regelbundet.

Skada på glasruta
Generellt täcker halvförsäkringen för skador på alla glasrutor förutom takglas.

Stöld och skada
Blir bilen stulen eller skadad vid stöldförsök får man ersättning. Detsamma gäller tillbehör till bilen. Men detta kräver att man uppfyllt vissa aktsamhetskrav. I annat fall kan ersättningen minskas eller utebli helt.  Det kan exempelvis vara att man lånat ut bil och nycklar, att man förvarat nycklarna på ett osäkert ställe eller markerat upp nycklarna med registreringsnummer.

Maskinskada och Elektronikskada
Skador som uppkommit på motor, viss elektronik samt kraftöverförings delar kan ersättas. Men kravet i detta fall är att bilen inte får vara äldre än en viss ålder samt inte rullat mer än ett max antal mil.

Krisbearbetning

Den som upplevt en olycka mycket obehaglig kan få professionell hjälp med att bearbeta situationen. Detta sker vanligtvis med hjälp av psykolog som bekostas av försäkringen. Begränsningen på denna punkt handlar om att man maximalt får vanligtvis 10 besök. Att jämföra Hyundaiförsäkringar på denna punkt är oftast inte nödvändigt då det är näst intill en standard att ha maximalt 10 besök som maxgräns.

Bärgningshjälp
Blir bilen stående efter olycka, motorstopp eller sabotage får man ersättning för vad det kostar att bärga den till närmaste verkstad. Man får även ersättning för biljetter till hemort via exempelvis tåg eller buss.  För att få denna hjälp får inte motorstoppet bestå av brist av drivmedel.

Hjälp i domstol
Om någon kommer i tvist med bilägaren och tvisten blir så stor att den tas upp i domstol täcker försäkringen kostnader som kan uppstå för advokat och ytterligare domstolskostnader. Detta gäller inte om tvisten gäller små mål vilket betyder att den ska ha ett betydande belopp som det rör. En vanlig gräns är ett halvt prisbasbelopp. Tvister som uppstår vid skilsmässa eller liknande ersätts inte heller av bilförsäkringen.

Helförsäkring – Vagnskada

Skada på fordon
Med vagnskadeförsäkring (det som skiljer halv- och helförsäkring) täcker försäkringen en rad yttre skador som kan uppstå på bilen. Det kan handla om skadegörelse, rent otur, olycka eller liknande. Även här finns begränsningar. Har skadan uppstått på grund av kyla, väta eller fukt anses bilägaren ha varit oförsiktigt och inte underhållit bilen tillräckligt vilket kan medföra minskad ersättning.

Överlag ska man även jämföra självrisken för de olika skadorna. En billig Hyundai bilförsäkring kan ha högre självrisk än de dyrare vilket alltså kan göra att den billigare försäkringen blir dyrare i längden.

Fyra steg för att få bättre pris på Hyundaiförsäkringen

Den finns en rad saker som påverkar vilket pris på Hyundai bilförsäkring man kan få. Men genom att gå via fyra steg så har man försäkrat sig om att hitta en relativt billig Hyundaiförsäkring.

- Jämför priser. Ta hjälp av onlinetjänsten där man snabbt får fram en mängd olika priser.

- Fråga. Kontakta försäkringsbolaget du har din bilförsäkring på och fråga om det går att pressa priset genom att genomföra vissa åtgärder. Ett exempel är larm som brukar kunna ge rabatt.

- Samla. Med flera försäkringar på samma bolag får man ofta rabatt.

Års översyn. Jämför, Fråga och Samla gäller en gång per år. Allt för att uppdatera försäkringarna så att man har det skydd man behöver och till ett bra pris. Den som hittat en billig Hyundai bilförsäkring ska vara nöjd. Men att lägga sig på latsidan och behålla samma försäkring år efter år är inte något att rekommendera. Genom årsöversyn ser man om det går att få ännu bättre pris.

Jämför Hyundai bilförsäkring - Glöm inte tillägget

Den som i första hand är ute efter en billig Hyundai bilförsäkring tittar främst på priset och väljer försäkringslösning utifrån det. Generellt går det bra att göra detta om man inte har några speciella krav på försäkringen då alla försäkringar har hög standard i Sverige. Men man bör ändå titta på de tilläggsförsäkringar som finns för att se vad man väljer bort. Det blir visserligen ett högre pris på Hyundaiförsäkring med tillägg men samtidigt kan man få ett passande ekonomistiskt skydd utifrån de behov man har. Exempel på försäkringstillägg till bilförsäkringen är hyrbil om bilen är på verkstad, självriskeliminering vid vissa olyckor, högre ersättning vid stöld/skadegörelse av tillbehör m.m.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringJämför olika försäkringarFakta om Bilförsäkring

Volkswagen försäkring
Företaget Volkswagen:  Volkswagen, eller VW som det nästan oftare benämns med, ingår i en av de största ...

Läs mer »
Mini Bilförsäkring
Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och...

Läs mer »
Land Rover Försäkring
Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ville ...

Läs mer »
Mitsubishi Försäkring
 År 1870 grundades Mitsubishi som ett rederi med inriktning mot transport. Under de kommande åren växte företaget och riktade sig även in mot ...

Läs mer »
Smart bilförsäkring
Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...

Läs mer »
Toyota bilförsäkring
Företaget Toyota: Namnet på bilföretaget Toyota skvallrar både om dess historia och var huvudkontoret idag ligger. Det var ...

Läs mer »
Subaru Bilförsäkring
Företaget Subaru: Det japanska bilmärket Subaru har främst blivit känd för att i stort sett alla modeller är fyrhjulsdrivna. Detta...

Läs mer »
Jeep bilförsäkring
Idag används ordet Jeep sin ett begrepp för fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i eländig terräng. Begreppet kommer från just bilmodellen Jeep som var ...

Läs mer »
Ferrari
Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...

Läs mer »
Citroen
Företaget Citroen: André Citroën grundade bilföretaget Citroën år 1919. Det som var speciellt för just detta bilmärke var en speciell ...

Läs mer »
Chrysler
Företaget Chrysler: När den första modellen av Chrysler lanserades 1924 (Model B-70) blev den snabbt en stor försäljningssuccé. Detta på ...

Läs mer »
Audi
Företaget Audi: Audi grundades år 1909 och ägs sedan 1965 av det tyska bilföretaget Volkswagen. Från början var det ett alldagligt märke som ...

Läs mer »
Suzuki
Företaget: Länge förknippades Suzuki bara med motorcyklar, en bransch där de fortfarande är mycket stora, men idag erbjuder de även ...

Läs mer »
Volvo
När man letar efter den bästa försäkringen för sin Volvo är det viktigt att jämföra vad olika försäkringar kostar och vad som ingår i ...

Läs mer »
Opel
Opel företaget:Opel är ett av de bilmärken som har en mycket lång historia. Företaget grundades i 1862 och har sedan 20-talet...

Läs mer »
Mazda
Företaget:Mazda (eller Matsuda som det japanska uttalet är) är ett japanskt bilmärke som började säljas i Sverige 1972. Bilmärket har ...

Läs mer »
Saab
Saab företaget:Bilmärket Saab är en stor del av svensk fordonshistoria. Företaget första prototyp presenterades 1947 (92001) och sedan ...

Läs mer »
Renault
Renault företaget:Louis Renault startade det franska bilföretaget Renault 1899 tillsammans med hans bröder Fernand och Marcel. Under...

Läs mer »
Märkesförsäkringar
Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...

Läs mer »
Alfa Romeo
FöretagetAlfa Romeo är ett italienskt bilmärke som är mest känd för sina sportmodeller. Men redan under 60- och ...

Läs mer »
Skoda
Skoda - Företaget: Skoda var från början ett tjeckiskt bilmärke och blev känt i Sverige som ett lågprisalternativ. Men sedan...

Läs mer »
Nissan
Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar och ...

Läs mer »
Kia
Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande från...

Läs mer »
Jaguar
Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under namnet ...

Läs mer »
Hyundai
Företaget:Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare hade de ...

Läs mer »
Fiat
Fiat FöretagetFiat är en Italiensk storkoncern med fokus på bilar, motorcyklar och andra motorfordon. ...

Läs mer »
Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller annan ...

Läs mer »
Halvförsäkring
Försäkringstrappan för bilar kan sägas bestå av tre steg. Längst ned är trafikförsäkring (vilket är lagstadgat att man måste ha). Nästa steg ...

Läs mer »
Helförsäkring
Den som köper en bil för mer än bara någon tusenlapp bör främst överväga att teckna en helförsäkring. Med detta försäkringsskydd får man ...

Läs mer »

Läs mer om Bilförsäkring

Vårtecken vi gärna undviker
Blåsippan ute i backarna står framrutan spräcks utav grusiga spår. Läcka i stugan och en sjunkande båt olyckor som vittnar om att nu är det ...

Läs mer »
Behovsguiden
Vad är behovsguiden?Behovsguiden är en komplett guide som hjälper dig att ta reda på vilken bilförsäkring som passar dina specifika försäkringsbehov allra ...

Läs mer »
Två av tre jämför inte sin försäkring - går miste om 1 500 kronor
Att två av tre personer inte jämför olika alternativ innan de tecknar en ny försäkring innebär att de i genomsnitt går miste om 1 500 ...

Läs mer »
Kör du som andra i din ålder?
Tjugoåringar och femtioåringar har mer gemensamt än förväntat. Samtidigt kostar trettioåringarna på sig något dyrare bilar. Och fyrtioåringarna, de visar sig ...

Läs mer »
Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor
Västerbottenborna, tillsammans med Gotlänningarna och Kalmarborna, är de som kommer undan med lägst snittpremier på sina ...

Läs mer »
Jämför pris på Hyundai bilförsäkringar

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00