Jämför bilförsäkring för Hyundai

Företaget:
Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare hade de även licenstillverkat bilar åt Ford.  I Sverige har man kunnat köpa Hyundai sedan 1990 och idag är det ett lika självklart märke på den svenska marknaden som Honda, Mazda eller Ford.

bilförsäkring för hyundai

Vad ingår – Vad ingår inte?

Det finns några saker som är viktiga att tänka på innan du ska teckna bilförsäkring för din Hyundai online hos oss på Insplanet. Att söka ett bra pris är en självklarhet men lika viktigt är det att du är insatt i vad försäkringen täcker för skador samt när du inte kan få någon ersättning. Genom att vara insatt i detta behöver du inte missa tillfällen då du kan ansöka om ersättning men även undvika situationer som gör att du skulle bli utan ersättning om skada uppstår.

Först och främst är trafikförsäkring ett måste från dag ett du äger bilen. På så sätt kan du få den billigaste bilförsäkringen för din Hyundai genom att enbart teckna denna och inte välja halv-eller helförsäkring. Men samtidigt får du inte mycket till ekonomisk säkerhet.

Trafikförsäkring för Hyundai

Skada på person
Vid en olycka ges ersättning för alla personskador på förare, passarare och utomstående som uppkommer. Trafikförsäkringen ersätter även skador som du orsakar på annan egendom. Den person som anses vara orsak till olyckan får betala sin självrisk och därefter är det denna försäkring som står för alla ersättningar.

I trafikförsäkringen ingår även krishantering i form av samtalsterapi. Det innebär i fall du drabbas av psykisk ohälsa i samband med ett olycksfall, få hjälp att under tio samtal få träffa en psykolog och bearbeta händelsen.

Skada på bilar med mera
Skada på bilar m.m I det fall som du är orsak till olyckan ersätter trafikförsäkringen för de skador som eventuellt har uppkommit på medtrafikants fordon (eller annan egendom). Trafikförsäkringen täcker inte skador som uppstår på ditt eget fordon eller egendomar i fordonet vid olyckstillfället.
Billig bilförsäkring till Hyundai

Att endast teckna en trafikförsäkring är alltså för dig som enbart vill ha ett riktigt lågt pris på din bilförsäkring. Vilket du exempelvis bryr dig mest om i de fall som bilen har mycket lågt värde. Däremot finns det saker att jämföra även för dig som enbart väljer trafikförsäkring. Bland annat är det hur stor självrisken är. Dessutom kan det vara dubbel självrisk om du som har försäkringen tecknad på dig är under exempelvis 24 år. För att få bäst pris på bilförsäkring till Hyundai ska du i detta fall undersöka om du kan skriva bilen på någon i familjen som är över 24 år. Förutom lägre självrisk så brukar det finnas fler skadefria år vilket gör att du får en något billigare bilförsäkring till din Hyundai.

Halvförsäkring till Hyundai
Det är framförallt på de punkter som halv- och helförsäkringen för bilen innehåller som du bör jämföra bilförsäkring till din Hyundai. Det är här som försäkringsbolagen skiljer sig mest åt. De punkter som presenteras finns alltid med i försäkringarna men det är detaljerna som kan vara olika. Detta inte minst gällande självrisk och vad som krävs för att du ska kunna få ersättning.

Brandskador
Alla brandskador som uppkommer av anlagd art eller att de startats på grund av blixt eller närliggande brand får du ersättning för. Detta eftersom du som ägare inte kan påverka detta. Däremot finns det tillfällen då brandskador inte ersätts. Detta är om brandorsaken är exempelvis korrosion då det inte ska behöva ske om du underhåller och servar din bil regelbundet.

Skada på glasruta
Generellt täcker halvförsäkringen för skador på alla glasrutor förutom takglas.

Stöld och skada
Blir bilen stulen eller skadad vid stöldförsök får du ersättning. Detsamma gäller tillbehör till bilen. Men detta kräver att du uppfyllt vissa aktsamhetskrav. I annat fall kan ersättningen minskas eller utebli helt. Det kan exempelvis vara att du har lånat ut din bil och dess nycklar, att du förvarat nycklarna på ett osäkert ställe eller markerat upp nycklarna med registreringsnummer.

Maskinskada och Elektronikskada
Skador som uppkommit på motor, viss elektronik samt kraftöverföringsdelar kan ersättas. Men kravet i detta fall är att bilen inte får vara äldre än en viss ålder samt inte rullat mer än ett max antal mil.

Krisbearbetning Den som upplevt en olycka mycket obehaglig kan få professionell hjälp med att bearbeta situationen. Detta sker vanligtvis med hjälp av psykolog som bekostas av försäkringen. Begränsningen på denna punkt handlar om att du maximalt får vanligtvis tio besök. Att jämföra bilförsäkringar till Hyundai på denna punkt är oftast inte nödvändigt då det är näst intill en standard att ha maximalt tio besök som maxgräns.

Bärgningshjälp
Blir bilen stående efter olycka, motorstopp eller sabotage får du ersättning för vad det kostar att bärga den till närmaste verkstad. Du får även ersättning för biljetter till hemort via exempelvis tåg eller buss. För att få denna hjälp får inte motorstoppet bestå av brist av drivmedel.

Hjälp i domstol
Om någon kommer i tvist med bilägaren och tvisten blir så stor att den tas upp i domstol täcker försäkringen kostnader som kan uppstå för advokat och ytterligare domstolskostnader. Detta gäller inte om tvisten gäller små mål vilket betyder att den ska ha ett betydande belopp som det rör. En vanlig gräns är ett halvt prisbasbelopp. Tvister som uppstår vid skilsmässa eller liknande ersätts inte heller av bilförsäkringen.

Helförsäkring till Hyundai – vagnskada

Skada på fordon
Med vagnskadeförsäkring (det som skiljer halv- och helförsäkring) täcker försäkringen en rad yttre skador som kan uppstå på bilen. Det kan handla om skadegörelse, rent otur, olycka eller liknande. Även här finns begränsningar. Har skadan uppstått på grund av kyla, väta eller fukt anses du som bilägare ha varit oförsiktigt och inte underhållit bilen tillräckligt vilket kan medföra minskad ersättning.

Överlag ska du även jämföra självrisken för de olika skadorna. En billig bilförsäkring till en Hyundai kan ha högre självrisk än de dyrare vilket alltså kan göra att den billigare försäkringen blir dyrare i längden.

Fyra steg till bästa bilförsäkringen till din Hyundai

Den finns en rad saker som påverkar vilket pris på bilförsäkringen du kan få till din Hyundai. Men genom att gå via fyra steg så har du försäkrat sig om att hitta en relativt billig bilförsäkring till Hyundai.

• Jämför priser.
Ta hjälp av oss på Insplanet och använd jämförelsetjänsten som vi erbjuder helt gratis. Där du snabbt får fram en mängd olika priser och dessutom kostnadsfri rådgivning i de fall du är osäker och behöver experthjälp.

• Fråga.
Kontakta försäkringsbolaget du har din bilförsäkring på och fråga om det går att pressa priset genom att genomföra vissa åtgärder. Ett exempel är larm som brukar kunna ge rabatt.

• Samla.
Med flera försäkringar hos ett och samma försäkringsbolag får du ofta rabatt.

• Års översyn.
Jämför, fråga och samla gäller en gång per år. Allt för att uppdatera försäkringarna så att du har det skydd du behöver och till ett bra pris. Den som hittat en billig bilförsäkring för Hyundai ska vara nöjd. Men att lägga sig på latsidan och behålla samma försäkring år efter år är inte något att rekommendera. Genom årsöversyn ser du om det går att få ännu bättre pris.

Försäkra Hyundai elbil

Hyundai är en miljöbilspionjär. Man driver till exempel Project IONIQ och har en renodlad elbilspool i Amsterdam. För tillfället har Hyundai tre laddbara modeller.

Hyundais laddbara modeller 2018:
  • Hyundai IONIQ Electric
  • Hyundai IONIQ Hybrid
  • Hyundai IONIQ Plug-In

läs mer om elbil försäkring här

Bra att veta när du ska teckna bilförsäkring för elbil är att en vanlig bilförsäkring inte alltid täcker skador på elbil. En elbil har nämligen elektronik och elbilsbatteri som du inte hittar i en bensin-/dieselbil. Du kan därför behöva teckna en bilförsäkring som är anpassad för elbil. Jämför försäkringsbolag innan du tecknar försäkring.

Jämför bilförsäkring till Hyundai - Glöm inte tillägget

Du som i första hand är ute efter en billig bilförsäkring till din Hyundai tittar främst på priset och väljer försäkringslösning utifrån det. Generellt går det bra att göra detta om du inte har några speciella krav på försäkringen då alla försäkringar har hög standard i Sverige. Men du bör ändå titta på de tilläggsförsäkringar som finns för att se vad du väljer bort. Det blir visserligen ett högre pris på bilförsäkringen med tillägg men samtidigt kan du få ett passande ekonomistiskt skydd utifrån de behov du har. Exempel på försäkringstillägg till bilförsäkringen är hyrbil om bilen är på verkstad, självriskeliminering vid vissa olyckor, högre ersättning vid stöld/skadegörelse av tillbehör med mera.

Gör en kostnadsfri jämförelse

Börja härE-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringJämför olika försäkringarTesla

Innan du försäkrar din Tesla är det viktigt att du jämför bilförsäkring hos olika bolag. Annars är risken att du får sämre försäkring till en högre Läs mer »


Volvo

När du letar efter den bästa försäkringen för din Volvo är det viktigt att jämföra vad olika försäkringar kostar och vad som ...

Läs mer om försäkring för Volvo »


Volkswagen

För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Volkswagen bör du självklart jämföra olika alternativ innan du bestämmer dig för ...

Läs mer om försäkring för Volkswagen »


Audi

För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Audi är det två saker du bör fundera på. Delvis hur mycket din bil används, men även hur ...

Läs mer om försäkring för Audi »


BMW

Den bästa bilförsäkringen till din BMW hittar du genom att jämföra olika bilförsäkringar med varandra. Det hjälper vi på Insplanet dig med....

Läs mer om försäkring för BMW »


Ford

En billig bilförsäkring för Ford, som ger rätt skydd om olyckan är framme, hittar du lättast genom att se över och Läs mer om försäkring för Ford »


Renault

Renault företaget:Louis Renault startade det franska bilföretaget Renault 1899 tillsammans med hans bröder Fernand och Marcel. ...

Läs mer om försäkring för Renault »


Kia

Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande ...

Läs mer om försäkring för Kia »


Skoda

Oavsett vilken Skodamodell du har vill du självklart hitta rätt bilförsäkring för just dig och din bil. ...

Läs mer om försäkring för Skoda »


Nissan

Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar ...

Läs mer om försäkring för Nissan »


Opel

När du jämför bilförsäkringar för din Opel bör du inte enbart titta på priset, även om du vill hitta en så ...

Läs mer om försäkring för Opel »


Porsche

Jämför olika bilförsäkringar till din Porsche innan du bestämmer dig för vilket bolag du vill teckna hos. Vi på Läs mer om försäkring för Porsche »


Citroen

Den bästa bilförsäkringen till din Citroën hittar du lättast genom att jämföra olika försäkringsbolags utbud. För att underlätta ditt letande hjälpte vi på...

Läs mer om försäkring för Citroen »


Peugeot

Din Peugeot, gammal som ny, försäkrar du bäst genom att jämföra bilförsäkringar samt avgöra vilken nivå du behöver på ditt skydd. Billigast ...

Läs mer om försäkring för Peugeot »


Subaru

Företaget Subaru: Det japanska bilmärket Subaru har främst blivit känd för att i stort sett alla modeller är fyrhjulsdrivna. ...

Läs mer om försäkring för Subaru »


Toyota

Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra såväl pris, villkor innehåll mellan olika försäkringsbolag. Även om det grundläggande skyddet...

Läs mer om försäkring för Toyota »


Saab

För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är lika ...

Läs mer om försäkring för Saab »


Seat

Till din Seat hittar du den bästa bilförsäkringen genom att se över ditt behov av skydd och samtidigt ställa detta mot det utbud som finns inom försäkringsbranschen....

Läs mer om försäkring för Seat »


Mazda

Till din Mazda ska du självklart teckna den bästa bilförsäkringen du kan hitta, men även till det bästa priset. Att betala onödigt höga premier för ditt ...

Läs mer om försäkring för Mazda »


Hyundai

Företaget: Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare ...

Läs mer om försäkring för Hyundai »


Honda

För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra olika försäkringsbolags utbud och priser. Det kan nämligen skilja en ...

Läs mer om försäkring för Honda »


Fiat

Fiat FöretagetFiat är en Italiensk storkoncern med fokus på bilar, motorcyklar och andra motorfordon. Inom ...

Läs mer om försäkring för Fiat »


Mini

Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och fram till år 2000 ...

Läs mer om försäkring för Mini »


Jeep

Idag används ordet Jeep sin ett begrepp för fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i eländig terräng. Begreppet kommer från just bilmodellen Jeep som var ...

Läs mer om försäkring för Jeep »


Lexus

En bra bilförsäkring till din Lexus hittar du enkelt genom att jämföra alternativ från olika försäkringsbolag. Vid en första ...

Läs mer om försäkring för Lexus »


Jaguar

Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under ...

Läs mer om försäkring för Jaguar »


Chrysler

Den bästa bilförsäkringen till din Chrysler får de genom att jämföra utbudet bland olika försäkringsbolag. Bra villkor kan exempelvis handla om att du som...

Läs mer om försäkring för Chrysler »


Mitsubishi

Att jämföra utbudet bland olika försäkringsbolag innan du tecknar en bilförsäkring till din Mitsubishi ger dig helt rätt förutsättningar för att du ska ...

Läs mer om försäkring för Mitsubishi »


Ferrari

Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...

Läs mer om försäkring för Ferrari »


Land Rover

Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ...

Läs mer om försäkring för Land Rover »


Suzuki

Företaget: Länge förknippades Suzuki bara med motorcyklar, en bransch där de fortfarande är mycket stora, men idag erbjuder de ...

Läs mer om försäkring för Suzuki »


Chevrolet

Den bästa försäkringen till din Chevrolet kan vi på Insplanet hjälpa dig att hitta. Vi ser över och jämför Sveriges försäkringsbolag, och ger dig en enkel ...

Läs mer om försäkring för Chevrolet »


Alfa Romeo

FöretagetAlfa Romeo är ett italienskt bilmärke som är mest känd för sina sportmodeller. Men redan under 60- och ...

Läs mer om försäkring för Alfa Romeo »


Smart

Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...

Läs mer om försäkring för Smart »


Digital bilförsäkring

En traditionell bilförsäkring baseras på din ålder, var du bor och vilken bil du har. En digital bilförsäkring fungerar annorlunda. Den ...

Läs mer »


Märkesförsäkringar

Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...

Läs mer »


Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...

Läs mer »


Halvförsäkring

Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...

Läs mer »


Helförsäkring

När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...

Läs mer »

Jämför pris på Hyundai bilförsäkringar

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00