Helförsäkring för bil

Den som köper en bil för mer än bara någon tusenlapp bör främst överväga att teckna en helförsäkring. Med detta försäkringsskydd får man det största grundläggande ekonomiska skydd som går att för sin bil. Men man bör även se över utbudet av tilläggsförsäkringar eftersom dessa kan förbättra villkoren ytterligare.

Vad ingår i en helförsäkring?

En helförsäkring har exakt samma innehåll som en halvförsäkring men med ett tillägg – vagnskadeförsäkringen. Detta gör att man kan få ersättning för vagnskada d.v.s. yttre skador på bilen som kan uppkomma vid exempelvis skadegörelse eller olycka. Oavsett vilket försäkringsbolag man tecknar sin bilförsäkring på ingår följande delar i en helförsäkring:

Trafikförsäkring – Ett måste

Bilens Trafikförsäkring ersätter för personskador på alla som blir skadade i en olycka i trafiken. Detta oavsett om det är förare eller medtrafikanter. Trafikförsäkringen som är tecknad av den person som står som orsak till olyckan är den som ger ersättning för personskadorna.

Det är även trafikförsäkringen som ger ersättning för skador på medtrafikanters egendom. Vid en olycka där t.ex. en medtrafikants bil blir skadad ersätter trafikförsäkringen detta.

Eftersom det är lag på att man minst måste ha sin bil trafikförsäkrad behöver aldrig någon person bli utan ersättning vid olycka. Skulle föraren som är orsak till olyckan var oförsäkrad (vilket alltså är olagligt) fås ersättningen från trafikförsäkringsföreningen.

Halvförsäkring – Ett brett skydd

Halvförsäkringen för bilen är den del av det totala försäkringsskyddet som innehåller flest delar.

Kris, Rättsskydd och Räddning

Kris- och rättskydd samt räddning är de tre delar som främst är utformade för att ekonomiskt skydda föraren av bilen. Den person som är med om en traumatisk upplevelse i samband med exempelvis en olycka kan behöva krishjälp. Genom krisskyddet kan man då få besöka psykolog eller annat samtalsstöd för att prata om och bearbeta situationen. De flesta försäkringsbolag har däremot en gräns på hur många gånger man får gå vilket vanligtvis är 10 gånger.

Rättsskyddet går att utnyttja om ägaren av bilen blir dragen till domstol gällande en tvist kring bilen. Det täcker då kostnader kring detta med bland annat domstols- och advokatkostnad.

Den som blir stående med sin bil efter motorstopp eller olycka kan använda sig av räddningsskyddet. Det innebär att man får bärgning av bilen till verkstad. Både förare och passagerare får även ersättning för transport till hemort (inom Sverige). Kostnad för transport av bilen till hemorten kan även ersättas.

Yttre skador (Brand – Glas – Stöld/Skada)

Redan i halvförsäkringen finns ett visst skydd för skador som kan uppkomma på bilen. Den som däremot vill ha ett heltäckande skydd väljer helförsäkring eftersom den del som ersätts av halvförsäkringen är starkt begränsad.

Ersättning kan fås för följande punkter även om det alltid finns begränsningar inom varje punkt.

 • Brand

Brandskador ersätts som exempelvis uppstått av att den varit anlagd, genom blixtnedslag, explosion eller närliggande brand.

 • Glas

Skada på vindruta. I detta fall är stenskott den överlägset vanligaste orsaken

 • Vagnskada

Skada på bilen som uppkommit om någon försökt stjäla bilen eller vid fullbordad stöld. Detta gäller även tillbehör till bilen men inte personliga ägodelar som förvarats i bilen. En monterad DVD-spelare kan man alltså få ersättning för medan stöld av en bärbar DVD-spelare inte ger någon ersättning. I detta fall är det istället hemförsäkringen som ska täcka upp denna förlust.

 • Elektronik

Vissa skador på elektronik, växellåda och mekaniska delar inom kraftöverföring. Alla försäkringsbolag har en begränsning hur länge man kan få ersättning för detta. Det vanligaste är att det finns en begränsning på bilens ålder eller hur många mil den körts.

Helförsäkring – Vagnskadedelen

Även om det bara är en enda punkt som skiljer "helförsäkringen" mot halvförsäkringen så är det ett mycket stort ekonomiskt skydd. Med helförsäkring får man nämligen även ersättning för alla yttre skador som kan uppkomma på fordonet. Det handlar oftast om kollisionsskador men kan lika gärna handla om att man av ren otur repar lacken eller att bilen blir utsatt för skadegörelse.

I de fall som man köper en helt ny bil är det mycket vanligt att en vagnskadegaranti ingår. Det betyder att man enbart behöver teckna en halvförsäkring under dessa tre år. Däremot bör man komma ihåg att teckna helförsäkring när dessa tre år har passerat eftersom man annars står utan vagnskadeförsäkringen.

Tilläggsförsäkring - Extra trygghet

Även om en helförsäkring till bilen ger ett stort och brett ekonomiskt skydd så bör man se över utbudet av tilläggsförsäkringar. Dessa kan både ge ett extra skydd, förbättra det skydd som man redan har eller sänka kostnaden på självrisken. Utbudet av tilläggsförsäkringar är olika mellan olika försäkringsbolag men de allra flesta går endast att teckna om man har helförsäkringen hos det försäkringsbolaget. Några av de tilläggsförsäkringar som är populärast på marknaden är:

 • Drulleförsäkring

Då detta tillägg är så populärt att teckna har vissa försäkringsbolag valt att inkludera det automatisk om man tecknar en halv- eller helförsäkring. När man jämför pris på helförsäkring till bil bör man alltså även se till vad som ingår. Kanske är en helförsäkring som har inkluderad drulleförsäkring billigare än en där man måste teckna denna som en tilläggsförsäkring.

 • Självriskreducering

Genom att teckna ett självriskreduceringstillägg kan självrisken minskas och i vissa fall helt försvinna. Exempel på fall där självrisken kan försvinna helt är vid kollision med djur eller kollision med utlandsregistrerat fordon.

 • Värde – Bil

Vid en olycka där bilen blir helt demolerad ersätter försäkringsbolaget hela bilens värde. Men de räknar även av för ålder och slitage. Det gör att man kan få ut betydligt mindre än vad man en gång köpte bilen för. Genom tillägget värde (finns många olika namn) blir avdraget mindre och därmed ersättningen högre.

 • Värde – Tillbehör

Om tillbehör till bilen (ex. GPS, Stereo) blir stulen är det skillnad på fabriksmonterade tillbehör och eftermonterade. Vanligtvis får man ersättning för värdet (oavsett värde) för fabriksmonterat tillbehör medan det finns en ersättningsgräns för eftermonterade. Denna gräns är ofta relativt låg (10-20.000kr) och har man värdefullare tillbehör bör man söka efter en tilläggsförsäkring som höjer detta tak.

 • Olycksfall (Rehab)

Vid olycksfall ersätter trafikförsäkringen för personskador. Men den som vill ha snabbare vård och även ersättning för medicinsk funktionsnedsättning bör teckna ett tillägg som ger detta.

Detta är bara ett exempel på de tilläggsförsäkringar som finns på marknaden. Är man i behov av någon speciell och inte försäkringsbolaget kan erbjuda det kan det därmed löna sig att leta vidare hos andra försäkringsbolag.

Pressa priset på helförsäkringen

Det finns en rad punkter som man kan göra för att få så billig helförsäkring som möjligt. Generellt gäller att jämföra och fråga.

 • Jämför

Att jämföra pris på helförsäkring till bilen är ett enkelt första steg för att inte betala för mycket. Detta sker enklast online. Då mängder av försäkringsbolag är kopplade till dessa tjänster får man snabbt jämför försäkringsbolag och bilförsäkringen ett mycket stort urval av försäkringslösningar och priser på dessa. Det man ska komma ihåg är att man bör göra dessa jämförelser regelbundet. Risken är annars att man sitter med samma försäkringsbolag år efter år utan att man är medveten om att priset inte alls är lika lågt i jämförelse med dess konkurrerande bolag som det var när den en gång tecknades.

 • Fråga

Det finns mängder av tips på vad man kan göra för att få en billiga bilförsäkringar billigare premie på sin bilförsäkring. Men i slutändan handlar det om vad försäkringsbolagen erbjuder för alternativ.

Det kan vara allt från att man kan få rabatt om man har flera försäkringar hos bolaget som att rabatt fås om man har bilen inlåst på nätterna. Det rekommenderas därför att man alltid frågar sitt försäkringsbolag vad man kan göra för att pressa priset.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringJämför olika försäkringarFakta om Bilförsäkring

Volkswagen försäkring
Företaget Volkswagen:  Volkswagen, eller VW som det nästan oftare benämns med, ingår i en av de största ...

Läs mer »
Mini Bilförsäkring
Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och...

Läs mer »
Land Rover Försäkring
Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ville ...

Läs mer »
Mitsubishi Försäkring
 År 1870 grundades Mitsubishi som ett rederi med inriktning mot transport. Under de kommande åren växte företaget och riktade sig även in mot ...

Läs mer »
Smart bilförsäkring
Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...

Läs mer »
Toyota bilförsäkring
Företaget Toyota: Namnet på bilföretaget Toyota skvallrar både om dess historia och var huvudkontoret idag ligger. Det var ...

Läs mer »
Subaru Bilförsäkring
Företaget Subaru: Det japanska bilmärket Subaru har främst blivit känd för att i stort sett alla modeller är fyrhjulsdrivna. Detta...

Läs mer »
Jeep bilförsäkring
Idag används ordet Jeep sin ett begrepp för fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i eländig terräng. Begreppet kommer från just bilmodellen Jeep som var ...

Läs mer »
Ferrari
Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...

Läs mer »
Citroen
Företaget Citroen: André Citroën grundade bilföretaget Citroën år 1919. Det som var speciellt för just detta bilmärke var en speciell ...

Läs mer »
Chrysler
Företaget Chrysler: När den första modellen av Chrysler lanserades 1924 (Model B-70) blev den snabbt en stor försäljningssuccé. Detta på ...

Läs mer »
Audi
Företaget Audi: Audi grundades år 1909 och ägs sedan 1965 av det tyska bilföretaget Volkswagen. Från början var det ett alldagligt märke som ...

Läs mer »
Suzuki
Företaget: Länge förknippades Suzuki bara med motorcyklar, en bransch där de fortfarande är mycket stora, men idag erbjuder de även ...

Läs mer »
Volvo
När man letar efter den bästa försäkringen för sin Volvo är det viktigt att jämföra vad olika försäkringar kostar och vad som ingår i ...

Läs mer »
Opel
Opel företaget:Opel är ett av de bilmärken som har en mycket lång historia. Företaget grundades i 1862 och har sedan 20-talet...

Läs mer »
Mazda
Företaget:Mazda (eller Matsuda som det japanska uttalet är) är ett japanskt bilmärke som började säljas i Sverige 1972. Bilmärket har ...

Läs mer »
Saab
Saab företaget:Bilmärket Saab är en stor del av svensk fordonshistoria. Företaget första prototyp presenterades 1947 (92001) och sedan ...

Läs mer »
Renault
Renault företaget:Louis Renault startade det franska bilföretaget Renault 1899 tillsammans med hans bröder Fernand och Marcel. Under...

Läs mer »
Märkesförsäkringar
Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...

Läs mer »
Alfa Romeo
FöretagetAlfa Romeo är ett italienskt bilmärke som är mest känd för sina sportmodeller. Men redan under 60- och ...

Läs mer »
Skoda
Skoda - Företaget: Skoda var från början ett tjeckiskt bilmärke och blev känt i Sverige som ett lågprisalternativ. Men sedan...

Läs mer »
Nissan
Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar och ...

Läs mer »
Kia
Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande från...

Läs mer »
Jaguar
Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under namnet ...

Läs mer »
Hyundai
Företaget:Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare hade de ...

Läs mer »
Fiat
Fiat FöretagetFiat är en Italiensk storkoncern med fokus på bilar, motorcyklar och andra motorfordon. ...

Läs mer »
Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller annan ...

Läs mer »
Halvförsäkring
Försäkringstrappan för bilar kan sägas bestå av tre steg. Längst ned är trafikförsäkring (vilket är lagstadgat att man måste ha). Nästa steg ...

Läs mer »
Helförsäkring
Den som köper en bil för mer än bara någon tusenlapp bör främst överväga att teckna en helförsäkring. Med detta försäkringsskydd får man ...

Läs mer »

Läs mer om Bilförsäkring

Vårtecken vi gärna undviker
Blåsippan ute i backarna står framrutan spräcks utav grusiga spår. Läcka i stugan och en sjunkande båt olyckor som vittnar om att nu är det ...

Läs mer »
Behovsguiden
Vad är behovsguiden?Behovsguiden är en komplett guide som hjälper dig att ta reda på vilken bilförsäkring som passar dina specifika försäkringsbehov allra ...

Läs mer »
Två av tre jämför inte sin försäkring - går miste om 1 500 kronor
Att två av tre personer inte jämför olika alternativ innan de tecknar en ny försäkring innebär att de i genomsnitt går miste om 1 500 ...

Läs mer »
Kör du som andra i din ålder?
Tjugoåringar och femtioåringar har mer gemensamt än förväntat. Samtidigt kostar trettioåringarna på sig något dyrare bilar. Och fyrtioåringarna, de visar sig ...

Läs mer »
Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor
Västerbottenborna, tillsammans med Gotlänningarna och Kalmarborna, är de som kommer undan med lägst snittpremier på sina ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00