Halvförsäkring Bil

Försäkringstrappan för bilar kan sägas bestå av tre steg. Längst ned är trafikförsäkring (vilket är lagstadgat att man måste ha). Nästa steg är halvförsäkring som ger ett stort och brett ekonomiskt skydd för både fordon och person. Det sista steget är helförsäkring som även ger ersättning för vagnskada.

Man bör alltid välja nivå beroende på vilket behov man har. Halvförsäkringen passar bäst till den som vill ha ett stort försäkringsskydd men har en bil som inte är värd att reparera så mycket vid vagnskada.

Vad ingår i halvförsäkringen?

I en halvförsäkring ingår en trafikförsäkring för bil samt ett stort ekonomiskt skydd både för bilen och för föraren.

Det som ingår är nedanstående punkter. Däremot kan det skilja sig mellan de olika bolagen på detaljer inom de olika punkterna.

Ekonomiskt skydd för fordonet

Ersättning från halvförsäkringen kan fås vid:

De flesta skador som uppstått vid brand. Däremot gäller detta inte om branden har uppstått av kortslutning, frost eller köld. Detta eftersom sådana bränder inte bör uppstå om man servar och underhåller sin bil ordentligt.

Glasskador på sido-, fram-, och bakfönster. Den vanligaste orsaken är stenskott.

Stöld av bilen eller monterade delar till den. Är delarna fabriksmonterade brukar ersättningsnivån vara högre än om de är eftermonterade.

Skada på bilen och dess tillbehör som uppstått vid stöld/stöldförsök eller rån.

Skada på vissa maskindelar samt elektronikdelar. Detta gäller främst motor och kraftöverföring och på denna punkt finns alltid en begränsning. Det kan exempelvis vara att den endast gäller om bilen körts mindre än 10 000 mil.

Ekonomiskt skydd för personen

De tre delar som framförallt ger ett ekonomiskt skydd för bilägaren är Kris, Räddning och Rättsskydd.

Genom krisskyddet kan man få hjälp med samtal hos psykolog eller terapeut om man har detta behov efter en trafiksituation som man upplevt som mycket obehaglig.

Räddningsskyddet används om bilen plötsligt går sönder och man blir stående långt från bostaden. I dessa fall ersätter försäkringen kostnaden för att bärgningsbil ska transportera bilen till verkstad. Därefter får även föraren ersättning för eventuell transport av bilen, sig själv och passagerare till hemorten. Transport till hemort ingår även om bilen skulle bli stulen.

Kommer man i tvist med någon person eller företag angående bilen kan rättskyddet användas. Det ger ersättning för domstolskostnader och eventuella advokatkostnader i en tvist som gått upp i domstol. Detta gäller främst vid köp, försäljning eller reparation.

Varför välja halvförsäkring till bilen?

Då halvförsäkring är steg två på försäkringstrappan kan man fråga sig varför man inte ska spara pengar och gå ner på steg ett eller varför man inte ska teckna en helförsäkring för sin bil och få större ekonomiskt skydd.

Säkrare än trafikförsäkring

Den stora fördelen med halvförsäkring istället för bara "trafikförsäkring" handlar om personskyddet. Man får visserligen även ett skydd för bilen med exempelvis ersättning vid stöld och viss brand men då man måste betala en självrisk på någon tusenlapp (vilket kan vara lika mycket som bilen köptes för) är det inte denna del som lockar många att välja detta alternativ.

Istället är det just personskyddet med främst rättskydd och krisskydd som gör halvförsäkringen värdefull. Rättskyddet gör att man kan få ersättning för juridisk hjälp om man kommer i en tvist som blir så stor att man dras inför domstol. Krisskyddet ger hjälp efter traumatiska situationer.

Att ta en kostnad som uppstått på bilen vid olycka kan alltså många acceptera och klara av. Det handlar om att antingen reparera bilen för någon tusenlapp eller skrota den. Men de kostnader som kan uppkomma vid tvist eller krissituation kan bli betydligt större och är därmed bra att försäkra sig mot detta.

Helförsäkring inte alltid värd sin kostnad

Orsaken att inte välja helförsäkring handlar om att enda skillnaden på denna är att den har en vagnskadedel. Det betyder att man kan få ersättning för skada på bilen vid olycka eller att man exempelvis haft oturen och skrapat sönder lacken. Men för att få ersättning måste en självrisk betalas vilket inte sällan ligger på kring 3000kr. Att betala så mycket för att laga en bil som är värd 3-5.000 tycker många är onödigt. I dessa fall väljer man istället halvförsäkring.

3 saker att tänka på vid val av halvförsäkring

Vad är skillnaden?

Många försäkringsbolag vill hellre sälja helförsäkring istället för halvförsäkring. Detta inte bara för att den kostar mer utan även för att det ger ett tydligare skydd för vad som ingår och inte ingår inom försäkringens ramar. Av den anledningen är prisskillnaden ofta inte stor mellan halv- och helförsäkring till bilen. Det man bör fråga sig är alltså om den lilla prisskillnaden är värd det mindre försäkringsskydd man får vid enbart halvförsäkring.

Vissa väljer halvförsäkring per automatik eftersom de tror att de sparar mycket på detta. Men den som börjar jämföra ser att skillnaden inte är speciellt stor.

Jämför inte bara priset

Allt för många stirrar sig blind på priset i val av försäkring. Man är nöjd att man billig bilförsäkring hittat en billig bilförsäkring – till den dag något händer. För det är när olyckan är framme som det verkligen visar sig om försäkringen är bra och inte bara billig.

På samtliga punkter som presenterades under ”Vad ingår i en halvförsäkring” skiljer sig försäkringsbolagen åt. Det kan vara att självrisken är 3000kr eller 2000kr, att högsta ersättningsnivån är olika hög eller att skada på maskindelar ersätts upp till 7 eller 10 år. Det man bör göra är att fundera över vilka punkter man anser vara viktigast och därefter söka en försäkring som uppfyller dessa på bästa sätt.

Drulle ingår eller

Drulleförsäkring (Allriskförsäkring) är något som ibland automatiskt ingår i halvförsäkringen medan det i andra fall är en tilläggsförsäkring som måste tecknas separat. Drulleförsäkringen innebär att man kan få ersättning för skador på inredningen (ex. spillt ut kaffe eller målarfärg) samt ersättning för borttappade nycker och feltankning. Det är en av de mest populära tilläggsförsäkringarna och man bör vara noga med att kontrollera om denna del ingår eller inte.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringJämför olika försäkringarFakta om Bilförsäkring

Volkswagen försäkring
Företaget Volkswagen:  Volkswagen, eller VW som det nästan oftare benämns med, ingår i en av de största ...

Läs mer »
Mini Bilförsäkring
Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och...

Läs mer »
Land Rover Försäkring
Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ville ...

Läs mer »
Mitsubishi Försäkring
 År 1870 grundades Mitsubishi som ett rederi med inriktning mot transport. Under de kommande åren växte företaget och riktade sig även in mot ...

Läs mer »
Smart bilförsäkring
Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...

Läs mer »
Toyota bilförsäkring
Företaget Toyota: Namnet på bilföretaget Toyota skvallrar både om dess historia och var huvudkontoret idag ligger. Det var ...

Läs mer »
Subaru Bilförsäkring
Företaget Subaru: Det japanska bilmärket Subaru har främst blivit känd för att i stort sett alla modeller är fyrhjulsdrivna. Detta...

Läs mer »
Jeep bilförsäkring
Idag används ordet Jeep sin ett begrepp för fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i eländig terräng. Begreppet kommer från just bilmodellen Jeep som var ...

Läs mer »
Ferrari
Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...

Läs mer »
Citroen
Företaget Citroen: André Citroën grundade bilföretaget Citroën år 1919. Det som var speciellt för just detta bilmärke var en speciell ...

Läs mer »
Chrysler
Företaget Chrysler: När den första modellen av Chrysler lanserades 1924 (Model B-70) blev den snabbt en stor försäljningssuccé. Detta på ...

Läs mer »
Audi
Företaget Audi: Audi grundades år 1909 och ägs sedan 1965 av det tyska bilföretaget Volkswagen. Från början var det ett alldagligt märke som ...

Läs mer »
Suzuki
Företaget: Länge förknippades Suzuki bara med motorcyklar, en bransch där de fortfarande är mycket stora, men idag erbjuder de även ...

Läs mer »
Volvo
När man letar efter den bästa försäkringen för sin Volvo är det viktigt att jämföra vad olika försäkringar kostar och vad som ingår i ...

Läs mer »
Opel
Opel företaget:Opel är ett av de bilmärken som har en mycket lång historia. Företaget grundades i 1862 och har sedan 20-talet...

Läs mer »
Mazda
Företaget:Mazda (eller Matsuda som det japanska uttalet är) är ett japanskt bilmärke som började säljas i Sverige 1972. Bilmärket har ...

Läs mer »
Saab
Saab företaget:Bilmärket Saab är en stor del av svensk fordonshistoria. Företaget första prototyp presenterades 1947 (92001) och sedan ...

Läs mer »
Renault
Renault företaget:Louis Renault startade det franska bilföretaget Renault 1899 tillsammans med hans bröder Fernand och Marcel. Under...

Läs mer »
Märkesförsäkringar
Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...

Läs mer »
Alfa Romeo
FöretagetAlfa Romeo är ett italienskt bilmärke som är mest känd för sina sportmodeller. Men redan under 60- och ...

Läs mer »
Skoda
Skoda - Företaget: Skoda var från början ett tjeckiskt bilmärke och blev känt i Sverige som ett lågprisalternativ. Men sedan...

Läs mer »
Nissan
Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar och ...

Läs mer »
Kia
Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande från...

Läs mer »
Jaguar
Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under namnet ...

Läs mer »
Hyundai
Företaget:Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare hade de ...

Läs mer »
Fiat
Fiat FöretagetFiat är en Italiensk storkoncern med fokus på bilar, motorcyklar och andra motorfordon. ...

Läs mer »
Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller annan ...

Läs mer »
Halvförsäkring
Försäkringstrappan för bilar kan sägas bestå av tre steg. Längst ned är trafikförsäkring (vilket är lagstadgat att man måste ha). Nästa steg ...

Läs mer »
Helförsäkring
Den som köper en bil för mer än bara någon tusenlapp bör främst överväga att teckna en helförsäkring. Med detta försäkringsskydd får man ...

Läs mer »

Läs mer om Bilförsäkring

Vårtecken vi gärna undviker
Blåsippan ute i backarna står framrutan spräcks utav grusiga spår. Läcka i stugan och en sjunkande båt olyckor som vittnar om att nu är det ...

Läs mer »
Behovsguiden
Vad är behovsguiden?Behovsguiden är en komplett guide som hjälper dig att ta reda på vilken bilförsäkring som passar dina specifika försäkringsbehov allra ...

Läs mer »
Två av tre jämför inte sin försäkring - går miste om 1 500 kronor
Att två av tre personer inte jämför olika alternativ innan de tecknar en ny försäkring innebär att de i genomsnitt går miste om 1 500 ...

Läs mer »
Kör du som andra i din ålder?
Tjugoåringar och femtioåringar har mer gemensamt än förväntat. Samtidigt kostar trettioåringarna på sig något dyrare bilar. Och fyrtioåringarna, de visar sig ...

Läs mer »
Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor
Västerbottenborna, tillsammans med Gotlänningarna och Kalmarborna, är de som kommer undan med lägst snittpremier på sina ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00