Jämför Ford bilförsäkring

En billig Ford bilförsäkring, som ger rätt skydd om olyckan är framme, hittar du lättast genom att se över och jämföra olika bilförsäkringar. Delvis handlar det om att avgöra om det är en trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring som behövs för just din Ford. Dessutom handlar det om att se över dina egna körvanor och den livssituation du befinner dig i för tillfället.

Aspekter som påverkar priset på bilförsäkringen är din ålder samt körvana (inklusive antal skadefria år), men även din boendesituation och hur du parkerar din Ford. Ytterligare en aspekt som kan påverka priset är hur väl din privatekonomi klarar av oförutsedda händelser. Sist men inte minst handlar det om att försöka avgöra om du utsätts för några specifika risker. Du kanske kör mycket bil längs med landsvägar eller i bostadsområden där det springer mycket vilt, och därmed vill skydda dig lite extra mot djurkollision. Alternativt kanske du är beroende av din bil för att ta dig till och från ditt arbete, och därmed i stort behov av att få en hyrbil under tiden din egen bil kan behöva stå på en verkstad.

Vi på Insplanet vet precis hur vi ska hjälpa dig att hitta den bästa bilförsäkringen till just dig och din Ford. Du jämför enkelt olika bilförsäkringar med varandra genom att fylla i några uppgifter, för att sedan se en komplett lista över de försäkringsalternativ som kan passa dig bäst.

Jämför och hitta en bra och billig bilförsäkring till din Ford här.


Ford märkesförsäkring

I samarbeten mellan bilmärken och större försäkringsbolag erbjuds ofta märkesförsäkringar, till exempel i samband med ett bilköp. Märkesförsäkringar kan vara mycket förmånliga, med specifika tillval och förmåner som på förhand är reglerade i försäkringen - men precis som med vilken annan försäkring som helst ska du självklart jämföra hur en Ford bilförsäkring står sig i jämförelse med liknande alternativ. I samarbeten mellan bilmärken och större försäkringsbolag erbjuds ofta märkesförsäkringar, till exempel i samband med ett bilköp. Märkesförsäkringar kan vara mycket förmånliga, med specifika tillval och förmåner som på förhand är reglerade i försäkringen - men precis som med vilken annan försäkring som helst ska du självklart jämföra hur en Ford bilförsäkring står


Ford trafikförsäkring

Med en trafikförsäkring är du skyddad i enlighet med vad som är ett lagstadgat krav för att få framföra bilen längs med våra Svenska vägar. Du måste med andra ord teckna en trafikförsäkring i samband med att du köper en Ford.

Trafikförsäkringen är obligatorisk eftersom den främst innehåller skydd mot tredje part i trafiken, det vill säga dina passagerare och medtrafikanter, samt deras fordon. Är du involverad i en trafikolycka är det din trafikförsäkring som kan ge ersättning för dina medtrafikanters eventuella skador, och på samma sätt är det deras trafikförsäkringar som skyddar dig om det är du som blir skadad.

Jämför du olika trafikförsäkringar med varandra märker du snabbt att innehållet är näst intill identiskt. Det är helt enkelt för att försäkringsbolag utformar sina trafikförsäkringar efter vad lagen säger. Du kan därför med gott samvete välja den billigaste trafikförsäkringen, utan att reflektera vidare kring innehållet. Först när du väljer ett utökat skydd till din Ford, i form av en halvförsäkring eller helförsäkring, märker du större skillnader mellan försäkringsbolagens olika utbud.


Ford halvförsäkring

En halvförsäkring tecknar du till din Ford för att utöka skyddet, så att du har möjlighet att få ersättning om din bil skadas. Halvförsäkringen kan se olika ut mellan olika försäkringsbolag, men inkluderar skydd mot skador såsom brand, inbrott och glasskador. Den ger även dig skydd i form av krisskydd och rättsskydd. Till din Ford finns det även ett antal tilläggsförsäkringar, för att skräddarsy skyddet efter just dig och din Ford. Mer information om några vanligt förekommande tilläggsförsäkringar hittar du här.


Ford helförsäkring

En helförsäkring tecknar du till din Ford om du är ute efter ett heltäckande skydd, som består av allt det en trafikförsäkring och halvförsäkring inkluderar - men även ett så kallat vagnskadeskydd. Med en helförsäkring är din Ford skyddad mot yttre skador, som till exempel kan uppstå i samband med en trafikolycka, ett bilinbrott eller om någon avsiktligt skadar din bil.

Köper du en helt ny Ford ingår en vagnskadegaranti. Så länge vagnskadegarantin fortfarande gäller är du inte i behov av vagnskadeskyddet, som alltså är det moment som är den avgörande skillnaden mellan en halvförsäkring och en helförsäkring. Det är därför lämpligt att teckna en helförsäkring först när vagnskadegarantin går ut. Innan dess räcker det gott och väl med en halvförsäkring till din Ford.


Hitta billigaste bilförsäkringen

Några saker att tänka på när du letar efter den billigaste bilförsäkringen till din Ford kan vara att se över möjligheterna att jobba med olika självrisknivåer, för att därmed kunna justera premiens nivå. Fokusera därför inte inte enbart på priset när du jämför Fordförsäkring, utan jämför även självriskbeloppet. Sammantaget är det dessa två som avgör hur mycket du kommer betala.


Självrisker i trafikförsäkringen

Inom trafikförsäkringen finns det tre olika faktorer som kan påverka hur mycket du betalar i självrisk i samband med ett olyckstillfälle. Det första är åldern på föraren. Vissa försäkringsbolag tar ut en självrisk i de fall som föraren är vållande till skadan. Andra gör det inte. En vanlig självrisknivå är 1 000 kronor men det förekommer även högre belopp och vid enstaka fall får försäkringstagaren själv välja mellan olika nivåer. Generellt sett får du bättre pris på bilförsäkringen om du väljer att ha hög självrisk. Då unga förare statistiskt är med om fler olyckor i trafiken får du ofta en högre självrisk när du är yngre.

En del bolag har ingen extra självrisk oavsett vilken ålder försäkringstagaren är. Däremot kan de ta ut en extra avgift om den person som kört fordonet varit under 24 år förutsatt att det inte varit försäkringstagaren. Den tredje och sista aspekten som påverkar självrisken är olycka i samband med brott. Om föraren är vållande till skadan och han/hon exempelvis varit påverkad av alkohol och därmed begått ett brott tar vissa bolag ut en högre självrisk. Denna kan variera med flera tusen kronor.


Självrisker i halvförsäkringen

Vid brandskador är det vanligt med ett fast belopp på självrisken. Vid glasskador är det både vanligt med fast belopp och med procentsats. Många gånger är det lägre självrisk om skada på vindruta bara behöver repareras, något som är vanligt vid stenskott.

När det gäller självrisk gällande räddning och rättsskydd är det ofta mycket lika mellan bolagen. Självrisk för räddning brukar ligga på ca 1 500 kronor – även om vissa skillnader kan förekomma. Självrisken för rättsskydd brukar vara mellan 20 och 25 procent av den kostnad som uppstått för att lösa tvistefrågan.

Det är mycket vanligt att försäkringstagaren själv får välja självrisk för vagnskada när försäkringen tecknas. Detta går även att justera i efterhand om man ångrar sitt val. Självrisken ligger vanligtvis mellan 3 000 och 9 000 kronor. Detta val påverkar mycket om man får en billig månadskostnad för bilförsäkringen eller en något dyrare.


Självrisker i helförsäkringen

Till både halvförsäkringen och helförsäkringen går det att teckna ett antal tilläggsförsäkringar. Många av dessa är självriskreducerande eller till och med självriskeliminerande. Vilket av de två alternativen beror främst på vilken nivå bilförsäkringen är. Med en halvförsäkring kan ett flertal tillägg innebära en reducering av den självrisk som behöver betalas i samband med den specifika skada som tilläggsförsäkringen syftar till (exempelvis djurkollision, skadegörelse eller parkeringsskada). Med en helförsäkring innebär samma tillägg i regel att hela självrisken reduceras helt och hållet, det vill säga att du som försäkringstagare inte behöver betala något alls för vissa skador.

E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringJämför olika försäkringarFakta om Bilförsäkring

Volvo
När du letar efter den bästa försäkringen för din Volvo är det viktigt att jämföra vad olika försäkringar kostar och vad som ...

Läs mer om Volvo försäkring »
Volkswagen
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Volkswagen bör du självklart jämföra olika alternativ innan du bestämmer dig för vilket ...

Läs mer om Volkswagen försäkring »
Audi
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Audi är det två saker du bör fundera på. Delvis hur mycket din bil används, men även hur din ...

Läs mer om Audi försäkring »
BMW
Den bästa bilförsäkringen till din BMW hittar du genom att jämföra olika bilförsäkringar med varandra. Det hjälper vi på Insplanet dig med. Vi ...

Läs mer om BMW försäkring »
Ford
En billig Ford bilförsäkring, som ger rätt skydd om olyckan är framme, hittar du lättast genom att se över och ...

Läs mer om Ford försäkring »
Renault
Renault företaget:Louis Renault startade det franska bilföretaget Renault 1899 tillsammans med hans bröder Fernand och Marcel. Under...

Läs mer om Renault försäkring »
Kia
Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande från...

Läs mer om Kia försäkring »
Skoda
Oavsett vilken Skodamodell du har vill du självklart hitta rätt bilförsäkring för just dig och din bil. Det ...

Läs mer om Skoda försäkring »
Nissan
Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar och ...

Läs mer om Nissan försäkring »
Opel
När du jämför bilförsäkringar för din Opel bör du inte enbart titta på priset, även om du vill hitta en så ...

Läs mer om Opel försäkring »
Porsche
Jämför olika bilförsäkringar till din Porsche innan du bestämmer dig för vilket bolag du vill teckna hos. Vi på
Läs mer om Porsche försäkring »
Citroen
Den bästa bilförsäkringen till din Citroën hittar du lättast genom att jämföra olika försäkringsbolags utbud. För att underlätta ditt letande hjälpte vi på ...

Läs mer om Citroen försäkring »
Peugeot
Din Peugeot, gammal som ny, försäkrar du bäst genom att jämföra bilförsäkringar samt avgöra vilken nivå du behöver på ditt skydd. Billigast ...

Läs mer om Peugeot försäkring »
Subaru
Företaget Subaru: Det japanska bilmärket Subaru har främst blivit känd för att i stort sett alla modeller är fyrhjulsdrivna. Detta...

Läs mer om Subaru försäkring »
Toyota
Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra såväl pris, villkor innehåll mellan olika försäkringsbolag. Även om det grundläggande skyddet i ...

Läs mer om Toyota försäkring »
Saab
Jämför bilförsäkring SaabFör att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är ...

Läs mer om Saab försäkring »
Seat
Till din Seat hittar du den bästa bilförsäkringen genom att se över ditt behov av skydd och samtidigt ställa detta mot det utbud som finns inom försäkringsbranschen. Du ...

Läs mer om Seat försäkring »
Mazda
Till din Mazda ska du självklart teckna den bästa bilförsäkringen du kan hitta, men även till det bästa priset. Att betala onödigt höga premier för ditt ...

Läs mer om Mazda försäkring »
Hyundai
Företaget:Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare hade de ...

Läs mer om Hyundai försäkring »
Honda
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra olika försäkringsbolags utbud och priser. Det kan nämligen skilja en hel ...

Läs mer om Honda försäkring »
Fiat
Fiat FöretagetFiat är en Italiensk storkoncern med fokus på bilar, motorcyklar och andra motorfordon. ...

Läs mer om Fiat försäkring »
Mini
Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och fram till år 2000 ...

Läs mer om Mini försäkring »
Jeep
Idag används ordet Jeep sin ett begrepp för fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i eländig terräng. Begreppet kommer från just bilmodellen Jeep som var ...

Läs mer om Jeep försäkring »
Lexus
En bra bilförsäkring till din Lexus hittar du enkelt genom att jämföra alternativ från olika försäkringsbolag. Vid en första ...

Läs mer om Lexus försäkring »
Jaguar
Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under namnet ...

Läs mer om Jaguar försäkring »
Chrysler
Den bästa bilförsäkringen till din Chrysler får de genom att jämföra utbudet bland olika försäkringsbolag. Bra villkor kan exempelvis handla om att du som är ...

Läs mer om Chrysler försäkring »
Mitsubishi
Att jämföra utbudet bland olika försäkringsbolag innan du tecknar en bilförsäkring till din Mitsubishi ger dig helt rätt förutsättningar för att du ska ...

Läs mer om Mitsubishi försäkring »
Ferrari
Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...

Läs mer om Ferrari försäkring »
Land Rover
Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ville ...

Läs mer om Land Rover försäkring »
Suzuki
Företaget: Länge förknippades Suzuki bara med motorcyklar, en bransch där de fortfarande är mycket stora, men idag erbjuder de även ...

Läs mer om Suzuki försäkring »
Chevrolet
Den bästa försäkringen till din Chevrolet kan vi på Insplanet hjälpa dig att hitta. Vi ser över och jämför Sveriges försäkringsbolag, och ger dig en enkel och ...

Läs mer om Chevrolet försäkring »
Alfa Romeo
FöretagetAlfa Romeo är ett italienskt bilmärke som är mest känd för sina sportmodeller. Men redan under 60- och ...

Läs mer om Alfa Romeo försäkring »
Smart
Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...

Läs mer om Smart försäkring »
Märkesförsäkringar
Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...

Läs mer »
Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...

Läs mer »
Halvförsäkring
Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...

Läs mer »
Helförsäkring
När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...

Läs mer »

Läs mer om Bilförsäkring

Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor
Västerbottenborna, tillsammans med Gotlänningarna och Kalmarborna, är de som kommer undan med lägst snittpremier på sina ...

Läs mer »
Hitta billigaste bilförsäkringen - steg för steg
Att hitta en billig bilförsäkring blir betydligt enklare om du tar hjälp av oss på Insplanet i stället för att leta på egen hand. ...

Läs mer »
Två av tre betalar fel pris för sin bilförsäkring
Att två av tre försäkringstagare inte jämför olika alternativ innan de tecknar en ny bilförsäkring innebär att de riskerar att få ...

Läs mer »
Jämför din bilförsäkring med andra bilförsäkringar
För att jämföra bilförsäkringar behöver du kunna identifiera de risker som din bil utsätts för mest och samtidigt väga in hur väl...

Läs mer »
Parkeringsskada
Att komma tillbaka till bilen och upptäcka en skada på karossen är inte särskilt roligt. Har förövaren dessutom smitit från platsen - vilket alltför ofta är regel ...

Läs mer »
Hur skyddar bilförsäkringen vid viltolycka?
Ersättningen du kan få vid viltolycka beror på din bilförsäkrings omfattning, och framförallt om du har tecknat ett tillägg för ...

Läs mer »
Krock med rådjur, älg, vildsvin eller annat vilt
En djurkollision är en otäck upplevelse som kan påverkar din handlingsförmåga för en stund. Här kan du läsa om vad du ska tänka på ...

Läs mer »
Vägassistans
Vägassistans, vilket även kallas assistansförsäkring eller bilassistans, är en av de mest populära tilläggsförsäkringarna till bilförsäkringen. Med en ...

Läs mer »
Stenskott
Oavsett hur ansvarsfull bilägare och förare du är, kommer du förmodligen råka ut för stenskott förr eller senare. Plötsligt smäller det till på bilrutan och ett tråkigt ...

Läs mer »
Hyrbilsförsäkring
Din bilförsäkring kan utökas med en så kallad hyrbilsförsäkring, som ger ersättning för de hyrbilskostnader som kan komma att uppstå när din egen bil är obrukbar ...

Läs mer »
Hur fungerar betala-som-du-kör-försäkringar?
Betala-som-du-kör-försäkringar riktar sig främst till säkra och trygga bilförare, eller till bilägare som kör mindre än genomsnittet. ...

Läs mer »
tillägg i bilförsäkringar Tillägg att köpa till bilförsäkringen
Till din bilförsäkring finns ett antal tilläggsförsäkringar som kan ingå eller tecknas utöver både
Läs mer »
Behovsguiden
Vad är behovsguiden?Behovsguiden är en komplett guide som hjälper dig att ta reda på vilken bilförsäkring som passar dina specifika försäkringsbehov allra ...

Läs mer »
Kör du som andra i din ålder?
Tjugoåringar och femtioåringar har mer gemensamt än förväntat. Samtidigt kostar trettioåringarna på sig något dyrare bilar. Och fyrtioåringarna, de visar sig ...

Läs mer »
Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor
Västerbottenborna, tillsammans med Gotlänningarna och Kalmarborna, är de som kommer undan med lägst snittpremier på sina bilförsäkringar. De som...

Läs mer »
Bilmärkena med lägst försäkringskostnad
Från billigast till dyrast - vi på Insplanet har listat 39 bilmärken och rankat dem efter hur mycket de ...

Läs mer »
Samlarfordonsförsäkring
I de fall som en bil, eller annat fordon, främst används som ett samlarobjekt är samlarfordonsförsäkring ett mer passande alternativ mot den...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00