Jämför bilförsäkring för Ford

Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Ford? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en Ford i genomsnitt kostar att försäkra i varje län. Statistiken är hämtad från vår databas och gäller för 2018.

Det här kan du läsa om i artikeln:

 • Snittpris på försäkring för Ford 2018
 • Snittpris på trafikförsäkring
 • Snittpris på halvförsäkring
 • Snittpris på helförsäkring
 • Så här har snittet räknats fram
 • Försäkringsinfo Ford - trafik-, halv- och helförsäkring
 • Trafikförsäkring för Ford
 • Halvförsäkring för Ford
 • Helförsäkring för Ford
 • Märkesförsäkring Ford
 • Info om Ford

 • bilförsäkring för Ford

  Snittpris på försäkring för Ford 2018

  Under 2018 kostade det i genomsnitt 4 202 kr/år att försäkra en Ford genom Insplanet. Kunder i Blekinge län (2 533 kr/år) drog snittet nedåt medan kunder i Stockholms län (4 923 kr/år) drog snittet uppåt. Längre ner hittar du statistiken uppdelad i trafik-, halv- och helförsäkring samt snittpremie i respektive län.

  Snittpremie i respektive län

  Län Halv Hel Trafik Medel
  BLEKINGE 2502 5259 2734 3830
  DALARNA 2918 4925 2189 3293
  GOTLAND 3547 4659 2709 3444
  GÄVLEBORG 2940 4797 3012 3584
  HALLAND 2624 4144 3047 3244
  JÄMTLAND 2760 4299 2020 3085
  JÖNKÖPING 2915 4977 3209 3831
  KALMAR 2603 5066 2872 3590
  KRONOBERG 2704 4915 3185 3630
  NORRBOTTEN 2824 4297 2573 3252
  SKÅNE 4344 5146 3161 4125
  STOCKHOLM 4940 6658 4110 5236
  SÖDERMANLAND 3518 4974 3440 4074
  UPPSALA 3682 5206 2984 4056
  VÄRMLAND 2510 5116 2246 3776
  VÄSTERBOTTEN 2299 3871 3325 3108
  VÄSTERNORRLAND 2686 4916 2931 3621
  VÄSTMANLAND 3213 4429 3325 3573
  VÄSTRA GÖTALAND 3455 5467 2979 4104
  ÖREBRO 3134 4823 2822 3626
  ÖSTERGÖTLAND 3289 4772 2614 3591
  Medel 3767 5383 3285 4178

  Snittpris på trafikförsäkring

  Ford-ägare som jämförde och tecknade trafikförsäkring genom Insplanet fick i genomsnitt betala 3 315 kr/år under 2018. Lägst snitt fick kunder på Gotland (1 457 kr/år) och högst snitt fick kunder i Norrbotten (5 532 kr/år). Stockholm (3 717 kr/år) som ofta har högst snittpremie hade näst högst snitt på trafikförsäkring för Ford.

  Snittpremie i respektive län

  Län Trafik
  BLEKINGE 2734
  DALARNA 2189
  GOTLAND 2709
  GÄVLEBORG 3012
  HALLAND 3047
  JÄMTLAND 2020
  JÖNKÖPING 3209
  KALMAR 2872
  KRONOBERG 3185
  NORRBOTTEN 2573
  SKÅNE 3161
  STOCKHOLM 4110
  SÖDERMANLAND 3440
  UPPSALA 2984
  VÄRMLAND 2246
  VÄSTERBOTTEN 3325
  VÄSTERNORRLAND 2931
  VÄSTMANLAND 3325
  VÄSTRA GÖTALAND 2979
  ÖREBRO 2822
  ÖSTERGÖTLAND 2614
  Medel 3285

  Snittpris på halvförsäkring

  För en halvförsäkring fick Ford-ägare som tecknade sin försäkring genom Insplanet i snitt betala 3 986 kr/år under 2018. Skillnaden var stor mellan länen - i Dalarna fick kunder i snitt betala 1 177 kr/år för sin halvförsäkring medan kunder i Stockholm och på Gotland i snitt betalade 4 941 kr/år respektive 4 911 kr/år för sin försäkring.

  Snittpremie i respektive län

  Län Halv
  BLEKINGE 2502
  DALARNA 2918
  GOTLAND 3547
  GÄVLEBORG 2940
  HALLAND 2624
  JÄMTLAND 2760
  JÖNKÖPING 2915
  KALMAR 2603
  KRONOBERG 2704
  NORRBOTTEN 2824
  SKÅNE 4344
  STOCKHOLM 4940
  SÖDERMANLAND 3518
  UPPSALA 3682
  VÄRMLAND 2510
  VÄSTERBOTTEN 2299
  VÄSTERNORRLAND 2686
  VÄSTMANLAND 3213
  VÄSTRA GÖTALAND 3455
  ÖREBRO 3134
  ÖSTERGÖTLAND 3289
  Medel 3767

  Snittpris på helförsäkring

  Under 2018 kostade det i snitt 5 289 kr/år att helförsäkra en Ford genom Insplanet. Billigast var helförsäkringen i Jämtland (3 083 kr/år) medan Norrbotten (7 103 kr/år) hade högst snittpremie. Varför skillnaden är stor mellan Jämtland och Norrbotten kan bero på många faktorer - till exempel ålder på bil och försäkringstagare.

  Snittpremie i respektive län

  Län Halv
  BLEKINGE 5259
  DALARNA 4925
  GOTLAND 4659
  GÄVLEBORG 4797
  HALLAND 4144
  JÄMTLAND 4299
  JÖNKÖPING 4977
  KALMAR 5066
  KRONOBERG 4915
  NORRBOTTEN 4297
  SKÅNE 5146
  STOCKHOLM 6658
  SÖDERMANLAND 4974
  UPPSALA 5206
  VÄRMLAND 5116
  VÄSTERBOTTEN 3871
  VÄSTERNORRLAND 4916
  VÄSTMANLAND 4429
  VÄSTRA GÖTALAND 5467
  ÖREBRO 4823
  ÖSTERGÖTLAND 4772
  Medel 5383

  Så här har snittet räknats fram

  Statistiken är hämtad från Insplanets databas och avser tecknade försäkringar för Ford. Den representerar inte Sveriges befolkning utan Insplanets kunder som äger Ford. Tänk på att det kan finnas naturliga förklaringar till varför statistiken ser ut som den gör - som antal sålda försäkringar i respektive län.

  Ex: Om det tecknats få men dyra bilförsäkringar för Ford i ett län kan statistiken bli missvisande. Det kan också vara åt andra hållet - att det tecknats få men billiga försäkringar för Ford i ett län. Vi har inte tagit hänsyn till liknande faktorer när vi tagit fram statistiken. Jämför försäkring för att se vilken premie du får!  Försäkringsinfo Ford - trafik-, halv- och helförsäkring

  När du ska försäkra din Ford kan du välja mellan tre olika nivåer - nämligen 1) trafikförsäkring, 2) halvförsäkring och 3) helförsäkring. Enligt lag är du skyldig att ha minst en trafikförsäkring men om du tecknar en halv- eller helförsäkring får du bättre skydd - dessutom ingår trafikförsäkring. Läs mer om respektive alternativ nedan.

  Trafikförsäkring för Ford

  Enligt trafikskadelagen måste din Ford vara trafikförsäkrad. Det gäller oavsett om bilen har användningsförbud eller körförbud, är stulet eller inte i körbart skick. För att kravet om trafikförsäkring ska sluta gälla måste du ställa av din Ford. Nedan kan du läsa mer om vilka skador i trafiken en trafikförsäkring kan ersätta.

  Om din Ford är inblandad i en trafikolycka får alla personer som skadas i din bil ersättning - både förare och passagerare. Dock kan ersättningen minska om den skadade på ett eller annat sätt medverkat till olyckan. Om du är vållande till olyckan ersätter din trafikförsäkring endast skador på övriga bilar men inte på din egen.

  Läs mer om trafikförsäkring här.

  Halvförsäkring för Ford

  Det finns alternativ om du vill ha bättre skydd än det en trafikförsäkring kan erbjuda. Nästa nivå är en halvförsäkring. En halvförsäkring rekommenderas framför allt till dig som har en äldre Ford med lågt värde och till dig som har en ny Ford med vagnskadegaranti. För nya bilar brukar garantin ofta ingå i tre år.

  Läs mer om halvförsäkring här.

  Helförsäkring för Ford

  Tycker du att din Ford förtjänar det bästa ska du teckna en helförsäkring. Det som skiljer en helförsäkring från en halvförsäkring är att den ersätter vagnskada. Har du en ny Ford kan vagnskadegaranti ingå i tre år och under den perioden är halvförsäkring att rekommendera. Läs alltid villkor.

  Läs mer om helförsäkring här.

  Märkesförsäkring Ford

  Ford Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB och erbjuder märkesförsäkring för Ford-bilar. Det finns många fördelar med Ford märkesförsäkring - bland annat trygg reparation med kvalitet, snabb och smidig skadehantering samt ny bil om din bil totalskadas när den är yngre än två år och inte gått mer än 4 000 mil.

  Är Ford märkesförsäkring bästa alternativet för dig?  Info om Ford

  Henry Ford grundade Ford Motor Company 1903 och bolagets första bil såldes den 23 juli samma år. Vid den här tiden titulerade sig Ford som chefsingenjör och vice vd men 1906 blev han verkställande direktör och huvudägare - från att tidigare ägt 25,5 % av Ford Motor Company. Model T lanserades 1908 och resten är historia.

  Fulländade löpandebandprincipen

  Det var inte Henry Ford som uppfann löpandebandprincipen men det var han som fulländade den. Innan Ford anammade konkurrenten Ransom Olds metoder tog det tolv timmar att bygga en T-Ford. Med löpandebandprincipen tog det 90 minuter - med bättre löner, lägre kostnader och ökad produktion som positiva konsekvenser.

  Säkra bilar för alla

  Löpandebandprincipen startade en industriell revolution. Den gjorde det nämligen möjligt att tillverka cirka två miljoner T-modeller varje år. Principen startade också en social revolution. Medarbetarnas löner kunde nämligen höjas från 2,50 till 5,00 dollar per dag. Henry Ford hade en vision om att bygga säkra bilar för alla. Det lyckades.

  Gör en kostnadsfri jämförelse

  Börja här

  Gör en kostnadsfri jämförelse

  Börja här

  Jämför olika försäkringar  Tesla
  Innan du försäkrar din Tesla är det viktigt att du jämför bilförsäkring hos olika bolag. Annars ...
  Läs mer om försäkring för Tesla »


  Volvo
  Ska du försäkra en Volvo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan...
  Läs mer om försäkring för Volvo »


  Volkswagen
  Har du en Volkswagen som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du info som ger dig en bild över...
  Läs mer om försäkring för Volkswagen »


  Audi
  Behöver du en ny bilförsäkring till din Audi? Jämför bilförsäkring innan du tecknar! Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Audi »


  BMW
  Ska du försäkra din BMW? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du ...
  Läs mer om försäkring för BMW »


  Ford
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Ford? Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Ford »


  Renault
  Ska du försäkra en Renault? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
  Läs mer om försäkring för Renault »


  Kia
  Har du en Kia som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar...
  Läs mer om försäkring för Kia »


  Skoda
  Oavsett vilken Skodamodell du har vill du hitta en bra bilförsäkring som passar dig och din bil. Börja med att fundera över vilket behov ...
  Läs mer om försäkring för Skoda »


  Nissan
  Behöver du en ny bilförsäkring till din Nissan? Jämför bilförsäkring innan du ...
  Läs mer om försäkring för Nissan »


  Opel
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Opel? Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Opel »


  Porsche
  Ska du försäkra en Porsche? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du...
  Läs mer om försäkring för Porsche »


  Citroen
  Har du en Citroën som du ska försäkra? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Citroen »


  Peugeot
  Behöver du en ny försäkring till din Peugeot? Jämför bilförsäkring innan du ...
  Läs mer om försäkring för Peugeot »


  Subaru
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Subaru? Nedan hittar du information som ger ...
  Läs mer om försäkring för Subaru »


  Toyota
  Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra innehåll, pris och ...
  Läs mer om försäkring för Toyota »


  Saab
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är lika ...
  Läs mer om försäkring för Saab »


  Seat
  Ska du försäkra en Seat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som ...
  Läs mer om försäkring för Seat »


  Mazda
  Har du en Mazda som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Din Mazda förtjänar den bästa bilförsäkringen. Både när...
  Läs mer om försäkring för Mazda »


  Hyundai
  Ska du försäkra en Hyundai? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
  Läs mer om försäkring för Hyundai »


  Honda
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra ...
  Läs mer om försäkring för Honda »


  Fiat
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Fiat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för ...
  Läs mer om försäkring för Fiat »


  Mini
  Behöver du teckna en ny bilförsäkring till din Mini? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Det finns...
  Läs mer om försäkring för Mini »


  Jeep
  Har du en Jeep som du ska försäkra? Nedan hittar du all information du behöver för att välja rätt ...
  Läs mer om försäkring för Jeep »


  Lexus
  En bra bilförsäkring till din Lexus hittar du enkelt genom att jämföra bilförsäkring. Vid en första anblick kan du se över priser och hur...
  Läs mer om försäkring för Lexus »


  Jaguar
  Ska du försäkra en Jaguar? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ...
  Läs mer om försäkring för Jaguar »


  Chrysler
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Chrysler? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du ...
  Läs mer om försäkring för Chrysler »


  Mitsubishi
  Ska du försäkra en Mitsubishi? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Mitsubishi »


  Ferrari
  Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...
  Läs mer om försäkring för Ferrari »


  Land Rover
  Har du en Land Rover som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Land Rover »


  Suzuki
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Suzuki? Nedan hittar du information som ger dig förståelse ...
  Läs mer om försäkring för Suzuki »


  Chevrolet
  Ska du försäkra en Chevrolet? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Chevrolet »


  Alfa Romeo
  Behöver du teckna en ny bilförsäkring till din Alfa Romeo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar! Nedan hittar du information...
  Läs mer om försäkring för Alfa Romeo »


  Smart
  Ska du försäkra en Smart? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan...
  Läs mer om försäkring för Smart »


  Digital bilförsäkring
  En traditionell bilförsäkring baseras på din ålder, var du bor och vilken bil du har. En digital bilförsäkring fungerar...
  Läs mer »


  Märkesförsäkringar
  Så kallade märkesförsäkringar är bilförsäkringar anpassade för olika bilmärken. Ofta är en märkesförsäkring ett bra alternativ men det är inte ...
  Läs mer »


  Trafikförsäkring
  Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...
  Läs mer »


  Halvförsäkring
  Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...
  Läs mer »


  Helförsäkring
  När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...
  Läs mer »

  Ford bilförsäkring