Jämför bilförsäkring för Fiat

Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Fiat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en Fiat i snitt kostar att försäkra i varje län. Statistiken är hämtad från vår databas och gäller för 2018.

Det här kan du läsa om i artikeln:


bilförsäkring till fiat bilar

Snittpris på försäkring för Fiat 2018

Under 2018 kostade det i genomsnitt 4 368 kr/år att försäkra en Fiat genom Insplanet. Kunder i Norrbottens län (2 260 kr) drog snittet nedåt medan kunder i Jämtlands län (6 027 kr)* drog snittet uppåt. Längre ner hittar du statistiken uppdelad i trafik-, halv- och helförsäkring samt snittpremie i respektive län.

Snittpremie i respektive län

Län Halv Hel Trafik Medel
BLEKINGE 7093 1753 3533
DALARNA 2181 6094 3299
GOTLAND 2916 2916
GÄVLEBORG 2612 4484 2179 3092
HALLAND 4034 5143 1735 4562
JÄMTLAND 6027 6027
JÖNKÖPING 1890 5938 3910 4847
KALMAR 2349 4480 2438 3015
KRONOBERG 1667 4544 2495 3027
NORRBOTTEN 1951 3050 2048 2260
SKÅNE 3132 5347 3239 4052
STOCKHOLM 4576 6053 3594 4742
SÖDERMANLAND 3347 5079 2254 3291
UPPSALA 3899 5451 2329 4435
VÄRMLAND 2624 4237 1500 2883
VÄSTERBOTTEN 2244 7571 5440
VÄSTERNORRLAND 3714 6778 5859
VÄSTMANLAND 3993 3405 2231 3180
VÄSTRA GÖTALAND 3878 6739 3769 5082
ÖREBRO 2701 6418 2520 3761
ÖSTERGÖTLAND 1915 4235 1893 2906
Medel 3811 5796 3016 4368

Snittpris på trafikförsäkring

Fiat-ägare som jämförde och tecknade trafikförsäkring genom Insplanet fick i genomsnitt betala 3 016 kr/år under 2018. Lägst snitt fick kunder i Värmland (1 500 kr/år) och högst snitt fick kunder i Jönköping (3 910 kr/år). Under 2018 tecknades det trafikförsäkring för Fiat i 17 av 21 län genom Insplanet.

Snittpremie i respektive län

Län Trafik
BLEKINGE 1753
GOTLAND 2916
GÄVLEBORG 2179
HALLAND 1735
JÖNKÖPING 3910
KALMAR 2438
KRONOBERG 2495
NORRBOTTEN 2048
SKÅNE 3239
STOCKHOLM 3594
SÖDERMANLAND 2254
UPPSALA 2329
VÄRMLAND 1500
VÄSTMANLAND 2231
VÄSTRA GÖTALAND 3769
ÖREBRO 2520
ÖSTERGÖTLAND 1893
Medel 3016

Snittpris på halvförsäkring

För en halvförsäkring fick Fiat-ägare som tecknade sin försäkring via Insplanet i snitt betala 3 811 kr/år under 2018. Skillnaden var förhållandevis stor mellan länen - kunder i Kronoberg betalade till exempel i snitt 1 667 kr/år för sin halvförsäkring medan kunder i Stockholm betalade 4 576 kr/år.

Snittpremie i respektive län

Län Halv
DALARNA 2181
GÄVLEBORG 2612
HALLAND 4034
JÖNKÖPING 1890
KALMAR 2349
KRONOBERG 1667
NORRBOTTEN 1951
SKÅNE 3132
STOCKHOLM 4576
SÖDERMANLAND 3347
UPPSALA 3899
VÄRMLAND 2624
VÄSTERBOTTEN 2244
VÄSTERNORRLAND 3714
VÄSTMANLAND 3993
VÄSTRA GÖTALAND 3878
ÖREBRO 2701
ÖSTERGÖTLAND 1915
Medel 3811

Snittpris på helförsäkring

Under 2018 kostade det i snitt 5 796 kr/år att helförsäkra en Fiat genom Insplanet. Dyrast var helförsäkringen i Västerbotten (7 571 kr/år) - Stockholm (6 670 kr/år) hade sjunde (!) högst snittpremie - medan Norrbotten (3 050 kr/år) hade lägst snittpremie för helförsäkring tätt följt av Västmanland (3 405 kr/år).

Snittpremie i respektive län

Län Halv
BLEKINGE 7093
DALARNA 6094
GÄVLEBORG 4484
HALLAND 5143
JÄMTLAND 6027
JÖNKÖPING 5938
KALMAR 4480
KRONOBERG 4544
NORRBOTTEN 3050
SKÅNE 5347
STOCKHOLM 6053
SÖDERMANLAND 5079
UPPSALA 5451
VÄRMLAND 4237
VÄSTERBOTTEN 7571
VÄSTERNORRLAND 6778
VÄSTMANLAND 3405
VÄSTRA GÖTALAND 6739
ÖREBRO 6418
ÖSTERGÖTLAND 4235
Medel 5796

Så här har snittet räknats fram

Statistiken är hämtad från Insplanets databas och avser tecknade försäkringar för Fiat. Den representerar inte Sveriges befolkning utan Insplanets kunder som äger Fiat. Tänk på att det kan finnas naturliga förklaringar till varför statistiken ser ut som den gör - som antal sålda försäkringar i respektive län.

Ex: Om det tecknats få men dyra bilförsäkringar för Fiat i ett län kan statistiken bli missvisande. Det kan också vara åt andra hållet - att det tecknats få men billiga försäkringar för Fiat i ett län. Vi har inte tagit hänsyn till liknande faktorer när vi tagit fram statistiken. Jämför försäkring för att se vilken premie du får!Försäkringsinfo Fiat - trafik-, halv- och helförsäkring

När du ska försäkra din Fiat kan du välja mellan tre olika nivåer - nämligen 1) trafikförsäkring, 2) halvförsäkring och 3) helförsäkring. Enligt lag är du skyldig att ha minst en trafikförsäkring men om du tecknar en halv- eller helförsäkring får du bättre skydd - dessutom ingår trafikförsäkring.

Läs mer om respektive alternativ nedan.

Trafikförsäkring för Fiat

Enligt trafikskadelagen måste din Fiat vara trafikförsäkrad. Det gäller oavsett om bilen har användningsförbud eller körförbud, är stulet eller inte i körbart skick. För att kravet om trafikförsäkring ska sluta gälla måste du ställa av din Fiat. Nedan kan du läsa mer om vilka skador i trafiken en trafikförsäkring kan ersätta.

Läs även: Hitta billigaste bilförsäkringen - steg för steg

Om din Fiat är inblandad i en olycka får alla personer som skadas i din bil ersättning - förare som passagerare. Dock kan ersättningen minska om den skadade på ett eller annat sätt medverkat till olyckan. Om du är vållande till olyckan ersätter din trafikförsäkring skador på övriga bilar men inte på din egen.

Läs mer om trafikförsäkring här.

Halvförsäkring för Fiat

Det finns alternativ om du vill ha bättre skydd än det en trafikförsäkring kan erbjuda. Nästa nivå är en halvförsäkring. En halvförsäkring rekommenderas framför allt till dig som har en äldre Fiat med lågt värde och till dig som har en ny Fiat med vagnskadegaranti. För nya bilar brukar garantin ofta ingå i tre år.

Läs mer om halvförsäkring här.

Helförsäkring för Fiat

Tycker du att din Fiat förtjänar det bästa ska du teckna en helförsäkring. Det som skiljer en helförsäkring från en halvförsäkring är att den ersätter vagnskada. Har du en ny Fiat kan vagnskadegaranti ingå i tre år och under den perioden är halvförsäkring att rekommendera. Läs alltid villkor.

Läs mer om helförsäkring här.

Märkesförsäkring Fiat

Trygg Hansa erbjuder märkesförsäkring för Fiat. Den ersätter skador på 1) elektronik, 2) motor och 3) växellåda upp till 15 000 mil - såvida din Fiat inte är äldre än åtta år. Du får även 3 000 kr självriskrabatt för skador som täcks av din vagnskadegaranti. Vid reparation används originaldelar på märkesverkstäder.

Är Trygg Hansas märkesförsäkring bästa alternativet för dig och din Fiat?Info om Fiat

Fabbrica Italiana Automobili Torino grundades 11:e juli 1899. Samma år tillverkade 150 Fiat-arbetare 24 exemplar av 3 ½ HP i bilfabriken i Turin. Sedan 2014 är Fiat en del av Fiat Chrysler Automobiles (FCA). I koncernen ingår klassiska bilmärken som Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Maserati, Jeep och Ram.

Gör en kostnadsfri jämförelse

Börja här

Gör en kostnadsfri jämförelse

Börja här

Jämför olika försäkringarTesla
Innan du försäkrar din Tesla är det viktigt att du jämför bilförsäkring hos olika bolag. Annars ...
Läs mer om försäkring för Tesla »


Volvo
Ska du försäkra en Volvo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan...
Läs mer om försäkring för Volvo »


Volkswagen
Har du en Volkswagen som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du info som ger dig en bild över...
Läs mer om försäkring för Volkswagen »


Audi
Behöver du en ny bilförsäkring till din Audi? Jämför bilförsäkring innan du tecknar! Nedan hittar du information som ger dig ...
Läs mer om försäkring för Audi »


BMW
Ska du försäkra din BMW? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du ...
Läs mer om försäkring för BMW »


Ford
Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Ford? Nedan hittar du information som ger dig ...
Läs mer om försäkring för Ford »


Renault
Ska du försäkra en Renault? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
Läs mer om försäkring för Renault »


Kia
Har du en Kia som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar...
Läs mer om försäkring för Kia »


Skoda
Oavsett vilken Skodamodell du har vill du hitta en bra bilförsäkring som passar dig och din bil. Börja med att fundera över vilket behov ...
Läs mer om försäkring för Skoda »


Nissan
Behöver du en ny bilförsäkring till din Nissan? Jämför bilförsäkring innan du ...
Läs mer om försäkring för Nissan »


Opel
Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Opel? Nedan hittar du information som ger dig ...
Läs mer om försäkring för Opel »


Porsche
Ska du försäkra en Porsche? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du...
Läs mer om försäkring för Porsche »


Citroen
Har du en Citroën som du ska försäkra? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
Läs mer om försäkring för Citroen »


Peugeot
Behöver du en ny försäkring till din Peugeot? Jämför bilförsäkring innan du ...
Läs mer om försäkring för Peugeot »


Subaru
Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Subaru? Nedan hittar du information som ger ...
Läs mer om försäkring för Subaru »


Toyota
Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra innehåll, pris och ...
Läs mer om försäkring för Toyota »


Saab
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är lika ...
Läs mer om försäkring för Saab »


Seat
Ska du försäkra en Seat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som ...
Läs mer om försäkring för Seat »


Mazda
Har du en Mazda som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Din Mazda förtjänar den bästa bilförsäkringen. Både när...
Läs mer om försäkring för Mazda »


Hyundai
Ska du försäkra en Hyundai? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
Läs mer om försäkring för Hyundai »


Honda
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra ...
Läs mer om försäkring för Honda »


Fiat
Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Fiat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för ...
Läs mer om försäkring för Fiat »


Mini
Behöver du teckna en ny bilförsäkring till din Mini? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Det finns...
Läs mer om försäkring för Mini »


Jeep
Har du en Jeep som du ska försäkra? Nedan hittar du all information du behöver för att välja rätt ...
Läs mer om försäkring för Jeep »


Lexus
En bra bilförsäkring till din Lexus hittar du enkelt genom att jämföra bilförsäkring. Vid en första anblick kan du se över priser och hur...
Läs mer om försäkring för Lexus »


Jaguar
Ska du försäkra en Jaguar? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ...
Läs mer om försäkring för Jaguar »


Chrysler
Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Chrysler? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du ...
Läs mer om försäkring för Chrysler »


Mitsubishi
Ska du försäkra en Mitsubishi? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
Läs mer om försäkring för Mitsubishi »


Ferrari
Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...
Läs mer om försäkring för Ferrari »


Land Rover
Har du en Land Rover som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig ...
Läs mer om försäkring för Land Rover »


Suzuki
Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Suzuki? Nedan hittar du information som ger dig förståelse ...
Läs mer om försäkring för Suzuki »


Chevrolet
Ska du försäkra en Chevrolet? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
Läs mer om försäkring för Chevrolet »


Alfa Romeo
Behöver du teckna en ny bilförsäkring till din Alfa Romeo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar! Nedan hittar du information...
Läs mer om försäkring för Alfa Romeo »


Smart
Ska du försäkra en Smart? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan...
Läs mer om försäkring för Smart »


Digital bilförsäkring
En traditionell bilförsäkring baseras på din ålder, var du bor och vilken bil du har. En digital bilförsäkring fungerar...
Läs mer »


Märkesförsäkringar
Så kallade märkesförsäkringar är bilförsäkringar anpassade för olika bilmärken. Ofta är en märkesförsäkring ett bra alternativ men det är inte ...
Läs mer »


Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...
Läs mer »


Halvförsäkring
Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...
Läs mer »


Helförsäkring
När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...
Läs mer »

Bilförsäkring till fiat