Jämför Citroën bilförsäkring

Den bästa bilförsäkringen till din Citroën hittar du lättast genom att jämföra olika försäkringsbolags utbud. För att underlätta ditt letande hjälpte vi på Insplanet dig att snabbt och enkelt se över de erbjudanden som finns för dig och din Citroën, bland Sveriges försäkringsbolag. Vi hjälper dig att identifiera dina försäkringsbehov och sedan se vilken försäkringslösning som matchar dig bäst. Självklart låter vi prisbilden vara en avgörande faktor - det är bara dumt att betala onödigt mycket för skydd som finns i likvärdig omfattning men till ett betydligt bättre pris.


Vad påverkar bilförsäkringens pris?

De faktorer som påverkar priset på din Citroën bilförsäkring går att dela in under kategorierna Förare, Bilen samt Försäkringsbolaget. När du jämför såväl pris som innehåll och villkor på din Citroën bilförsäkring är det alltså dessa tre aspekter du kan titta närmare på och möjligtvis även justera, för att kunna hitta den mest prisvärda försäkringslösningen.


Försäkringstagaren

 • Ålder
 • Om ålder på ägaren av bilen påverkar priset på bilförsäkringen eller inte varierar. Generellt har de allra flesta försäkringsbolag en brytpunkt eller åldersgräns vid 24-25 år, som innebär att premien för en bilförsäkring generellt är dyrare för yngre förare. Det är inte nödvändigtvis uttalat att brytpunkten gäller vid en specifik ålder, men det märks å andra sidan mycket tydligt vid en prisjämförelse av bilförsäkringar, att unga förare får betala betydligt högre premier än äldre.

  Utöver priset på försäkringspremien, kan även självrisknivåerna i försäkringen påverkas av bilägarens ålder. Allra tydligast märks det i trafikförsäkringens självrisk. Ett flertal försäkringsbolag har nämligen en extra självrisk för de under åldern 24-25. I vissa fall handlar det om så mycket som det dubbla priset i självrisk i just trafikförsäkringen, för förare under 24-25. Är du under 25 år och letar efter en billig bilförsäkring bör du därför titta extra på denna punkt. Försäkringen kan verka billigast på marknaden, men om du får betala en extra hög självrisk blir det kanske inte så billigt på lång sikt.


 • Boende
 • Bilägarens (försäkringstagarens) boende har också en inverkan på priset. Boendeaspekten går i sin tur att dela in i två olika delar, som båda spelar roll i prissättningen på bilfösräkringen. Den första delen kan till exempel handla om att fler trafikolyckor inträffar i en stad, jämfört med landsbygd. Eller så kan antalet bilstölder eller bildelsstölder vara extra höga i specifika bostadsområden. Å andra sidan, medför olika boenden även olika möjligheter för parkering av bilen, när den inte körs. Försäkringspremien sänks exempelvis om du har möjlighet att parkera bilen i ett garage i stället för på gatan eller på en parkeringsplats.


 • Skadefria år
 • Tidigare gällde hos de allra flesta försäkringsbolag att du fick bonusliknande poäng för varje skadefritt år du hade bakom dig vid det tillfälle du tecknade en ny bilförsäkring. Dessa har olika namn hos de olika bolagen men det resulterar i att du kan få ett bättre pris på din bilförsäkring och även lägre självrisk hos vissa bolag, förutsatt att du varit skadefri i ett antal år. Många skadefria år speglar nämligen att du som förare kör försiktigt, vilket minskar risken för olycka avsevärt.

  Idag är de senaste två till tre åren mer i fokus. Du anger alltså i samband med att du letar eller tecknar en ny försäkring, om du varit skadefri under de senaste två respektive tre åren. Har du varit vållande till en olycka de senaste tre åren, kan din försäkringspremie alltså bli något dyrare jämfört med om du varit skadefri. Att ange felaktiga uppgifter eller missa en skada som du faktiskt orsakat, kan förvisso ge dig en lägre försäkringspremie - men är olyckan väl framme igen, riskerar du att inte bli ersatt på rätt sätt. Det kan till exempel komma fram genom de gemensamma skaderegister som försäkringsbolagen delar sinsemellan.

  Det finns däremot pengar att spara för dig som håller koll på när du varit vållande till en skada, och sedan är snabb med att ändra dessa uppgifter i samband med att du vet att det passerat tre år sedan olyckstillfället. Bilförsäkringen löper som bekant under ett år, men innan du påbörjar kommande årsperiod bör du alltså justera dina uppgifter till det försäkringsbolag du har - eller ännu bättre, göra en prisjämförelse av olika bilförsäkringar för att försäkra dig om att du inte betalar för mycket för det skydd du får.


  Den försäkrade bilen

 • Modell
 • Självklart spelar din bils utförande en stor, nästan avgörande, roll för priset av din bilförsäkring. Vilken Citroën-modell och vilket tillverkningsår är det som vägs in i bedömningen. Det försäkringsbolagen gör, är att de ser över olika typer av skadestatistik och inbrottsstatistik, men även transport- och reparationskostnader för bilar av samma modeller, för att sedan ta fram rättvisa kalkyler för prissättningen.


 • Körsträcka
 • I samband med att du tecknar en bilförsäkring, förväntas du ange hur lång körsträcka du uppskattar att bilen kommer att rulla under det kommande året. Detta är en uppskattning och behöver alltså inte vara några exakta siffror. Försäkringsbolagen bryr sig alltså inte om hur långt din bil har rullat de senaste åren, de vill snarare få en uppfattning om ditt kommande körbeteende. Om du däremot märker att bilen körs betydligt mer än vad som tidigare uppgetts bör försäkringsbolaget kontaktas så att detta justeras i försäkringsavtalet. Eftersom de flesta skador på bilarna uppstår i trafiksituationer blir det därmed en ökad risk beroende på hur mycket du kör. Ökad risk betyder alltid ökad premie. Samtidigt är det viktigt att försäkringsbolaget har rätt uppgifter, så att du kan få bästa möjliga hjälp om något händer.


 • Marknadsvärde
 • Om bilen kostat 150 000 kronor eller 250 000 kronor i inköp spelar oftast inte någon roll. Det är när det handlar om dyrare bilar, över 500 000 kronor, som marknadsvärdet förändrar priset. Detsamma gäller skicket av bilen. En bil av samma modell och årgång kan självklart variera betydligt i värde, beroende på hur väl omhändertagen den blivit, eller hur långt den rullat. Försäkringsbolagen tar dock ingen större hänsyn till bilens skick. Det kan dock bli svårt för dig som ägare av din Citroën att avgöra när det kan vara läge att byta mellan de olika nivåerna helförsäkring, halvförsäkring och trafikförsäkring. Eftersom det inte finns någon självklar gräns, blir det helt enkelt upp till dig att fundera på när du är redo att till exempel lämna helförsäkringen och dess vagnskadeskydd och istället teckna en halvförsäkring.


  Försäkringsbolaget

 • Rabatt
 • De allra flesta försäkringsbolagen kan erbjuda samlingsrabatt på försäkringspremien om du som kund samlar två eller flera försäkringar hos dem. Vanligtvis är det hemförsäkringen och bilförsäkringen som du framförallt uppmuntras att teckna hos ett och samma försäkringsbolag. Det betyder att du kan få mellan 10 - 20 procent rabatt på din Citroën bilförsäkring om du exempelvis har hemförsäkringen på samma försäkringsbolag. Det finns även de bolag som har finansverksamhet och i dessa fall kan de erbjuda bättre pris om du har flera finansiella tjänster hos dem.


 • Målgruppsstrategier
 • Den allra starkaste anledningen till varför du bör jämföra din bilförsäkring regelbundet handlar framförallt om försäkringsbolagens olika målgruppsstrategier. Försäkringsbranschen är helt enkelt full av olika nischer och anpassade lösningar, med ett ett flertal försäkringsbolag som vänder sig till specifika målgrupper. En vanlig uppfattning när det gäller just försäkringar är att de stora bolagens standardiserade försäkringar är de som ger mest trygghet. I själva verket finns det en mängd andra lösningar för dig och din Citroën.


 • Geografiska gränser
 • En del försäkringsbolag har tydliga geografiska gränser och riktlinjer att förhålla sig, vilket speglas i prissättningen av din bilförsäkring. Även om du och din Citroën passar in i ett försäkringsbolags kundfokus, kan du bli bemött med en oproportionerligt hög premie i samband med att du exempelvis flyttar. I extrema fall kan du till och med komma att bli kontaktad av ditt försäkringsbolag och bli informerad om de inte längre kan försäkra dig på grund av att du flyttat utanför de geografiska områden som bolaget överhuvudtaget verkar i. Detta är dock ovanligt, men det påvisar tydligt att försäkringsbolagen har olika nischer och specifika områden som de riktar sig mot.


  Bilmärket Citroën

  André Citroën grundade år 1919 det franska bilföretaget Citroën. Utmärkande för bilar från Citroën var deras speciella kuggtyper, vilka resulterade i betydligt starkare kugghjul jämfört med konkurrerande bilmärken. Dessa kugghjul kom senare att bli företagets logotyp och är än idag förknippat med Citroën. Idag ägs Citroën av Peugeot och tillverkas såväl personbilar som lastbilar och bussar.  E-post: info@insplanet.com
  Direktnummer: 08-51 00 00 42  Jämför bilförsäkring

  - Priser direkt från bolagen, börja här!

  Bilförsäkring  Jämför olika försäkringar  Volvo

  När du letar efter den bästa försäkringen för din Volvo är det viktigt att jämföra vad olika försäkringar kostar och vad som ...

  Läs mer om Volvo försäkring »


  Volkswagen

  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Volkswagen bör du självklart jämföra olika alternativ innan du bestämmer dig för vilket ...

  Läs mer om Volkswagen försäkring »


  Audi

  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Audi är det två saker du bör fundera på. Delvis hur mycket din bil används, men även hur din ...

  Läs mer om Audi försäkring »


  BMW

  Den bästa bilförsäkringen till din BMW hittar du genom att jämföra olika bilförsäkringar med varandra. Det hjälper vi på Insplanet dig med. Vi ...

  Läs mer om BMW försäkring »


  Ford

  En billig Ford bilförsäkring, som ger rätt skydd om olyckan är framme, hittar du lättast genom att se över och ...

  Läs mer om Ford försäkring »


  Renault

  Renault företaget:Louis Renault startade det franska bilföretaget Renault 1899 tillsammans med hans bröder Fernand och Marcel. Under...

  Läs mer om Renault försäkring »


  Kia

  Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande från...

  Läs mer om Kia försäkring »


  Skoda

  Oavsett vilken Skodamodell du har vill du självklart hitta rätt bilförsäkring för just dig och din bil. Det ...

  Läs mer om Skoda försäkring »


  Nissan

  Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar och ...

  Läs mer om Nissan försäkring »


  Opel

  När du jämför bilförsäkringar för din Opel bör du inte enbart titta på priset, även om du vill hitta en så ...

  Läs mer om Opel försäkring »


  Porsche

  Jämför olika bilförsäkringar till din Porsche innan du bestämmer dig för vilket bolag du vill teckna hos. Vi på Läs mer om Porsche försäkring »


  Citroen

  Den bästa bilförsäkringen till din Citroën hittar du lättast genom att jämföra olika försäkringsbolags utbud. För att underlätta ditt letande hjälpte vi på ...

  Läs mer om Citroen försäkring »


  Peugeot

  Din Peugeot, gammal som ny, försäkrar du bäst genom att jämföra bilförsäkringar samt avgöra vilken nivå du behöver på ditt skydd. Billigast ...

  Läs mer om Peugeot försäkring »


  Subaru

  Företaget Subaru: Det japanska bilmärket Subaru har främst blivit känd för att i stort sett alla modeller är fyrhjulsdrivna. Detta...

  Läs mer om Subaru försäkring »


  Toyota

  Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra såväl pris, villkor innehåll mellan olika försäkringsbolag. Även om det grundläggande skyddet i ...

  Läs mer om Toyota försäkring »


  Saab

  Jämför bilförsäkring SaabFör att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är ...

  Läs mer om Saab försäkring »


  Seat

  Till din Seat hittar du den bästa bilförsäkringen genom att se över ditt behov av skydd och samtidigt ställa detta mot det utbud som finns inom försäkringsbranschen. Du ...

  Läs mer om Seat försäkring »


  Mazda

  Till din Mazda ska du självklart teckna den bästa bilförsäkringen du kan hitta, men även till det bästa priset. Att betala onödigt höga premier för ditt ...

  Läs mer om Mazda försäkring »


  Hyundai

  Företaget:Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare hade de ...

  Läs mer om Hyundai försäkring »


  Honda

  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra olika försäkringsbolags utbud och priser. Det kan nämligen skilja en hel ...

  Läs mer om Honda försäkring »


  Fiat

  Fiat FöretagetFiat är en Italiensk storkoncern med fokus på bilar, motorcyklar och andra motorfordon. ...

  Läs mer om Fiat försäkring »


  Mini

  Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och fram till år 2000 ...

  Läs mer om Mini försäkring »


  Jeep

  Idag används ordet Jeep sin ett begrepp för fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i eländig terräng. Begreppet kommer från just bilmodellen Jeep som var ...

  Läs mer om Jeep försäkring »


  Lexus

  En bra bilförsäkring till din Lexus hittar du enkelt genom att jämföra alternativ från olika försäkringsbolag. Vid en första ...

  Läs mer om Lexus försäkring »


  Jaguar

  Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under namnet ...

  Läs mer om Jaguar försäkring »


  Chrysler

  Den bästa bilförsäkringen till din Chrysler får de genom att jämföra utbudet bland olika försäkringsbolag. Bra villkor kan exempelvis handla om att du som är ...

  Läs mer om Chrysler försäkring »


  Mitsubishi

  Att jämföra utbudet bland olika försäkringsbolag innan du tecknar en bilförsäkring till din Mitsubishi ger dig helt rätt förutsättningar för att du ska ...

  Läs mer om Mitsubishi försäkring »


  Ferrari

  Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...

  Läs mer om Ferrari försäkring »


  Land Rover

  Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ville ...

  Läs mer om Land Rover försäkring »


  Suzuki

  Företaget: Länge förknippades Suzuki bara med motorcyklar, en bransch där de fortfarande är mycket stora, men idag erbjuder de även ...

  Läs mer om Suzuki försäkring »


  Chevrolet

  Den bästa försäkringen till din Chevrolet kan vi på Insplanet hjälpa dig att hitta. Vi ser över och jämför Sveriges försäkringsbolag, och ger dig en enkel och ...

  Läs mer om Chevrolet försäkring »


  Alfa Romeo

  FöretagetAlfa Romeo är ett italienskt bilmärke som är mest känd för sina sportmodeller. Men redan under 60- och ...

  Läs mer om Alfa Romeo försäkring »


  Smart

  Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...

  Läs mer om Smart försäkring »


  Märkesförsäkringar

  Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...

  Läs mer »


  Trafikförsäkring

  Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...

  Läs mer »


  Halvförsäkring

  Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...

  Läs mer »


  Helförsäkring

  När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...

  Läs mer »

  Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor

  Västerbottenborna, tillsammans med Gotlänningarna och Kalmarborna, är de som kommer undan med lägst snittpremier på sina ...

  Läs mer »


  Hitta billigaste bilförsäkringen - steg för steg

  Att hitta en billig bilförsäkring blir betydligt enklare om du tar hjälp av oss på Insplanet i stället för att leta på egen hand. ...

  Läs mer »


  Två av tre betalar fel pris för sin bilförsäkring

  Att två av tre försäkringstagare inte jämför olika alternativ innan de tecknar en ny bilförsäkring innebär att de riskerar att få ...

  Läs mer »


  Jämför din bilförsäkring med andra bilförsäkringar

  För att jämföra bilförsäkringar behöver du kunna identifiera de risker som din bil utsätts för mest och samtidigt väga in hur väl...

  Läs mer »


  Parkeringsskada

  Parkeringsskada

  Att komma tillbaka till bilen och upptäcka en skada på karossen är inte särskilt roligt. Har förövaren dessutom smitit från platsen - vilket alltför ofta är regel ...

  Läs mer »


  Hur skyddar bilförsäkringen vid viltolycka?

  Ersättningen du kan få vid viltolycka beror på din bilförsäkrings omfattning, och framförallt om du har tecknat ett tillägg för ...

  Läs mer »


  Krock med rådjur, älg, vildsvin eller annat vilt

  En djurkollision är en otäck upplevelse som kan påverkar din handlingsförmåga för en stund. Här kan du läsa om vad du ska tänka på ...

  Läs mer »


  Vägassistans

  Vägassistans, vilket även kallas assistansförsäkring eller bilassistans, är en av de mest populära tilläggsförsäkringarna till bilförsäkringen. Med en ...

  Läs mer »


  Stenskott

  Oavsett hur ansvarsfull bilägare och förare du är, kommer du förmodligen råka ut för stenskott förr eller senare. Plötsligt smäller det till på bilrutan och ett tråkigt ...

  Läs mer »


  Hyrbilsförsäkring

  Din bilförsäkring kan utökas med en så kallad hyrbilsförsäkring, som ger ersättning för de hyrbilskostnader som kan komma att uppstå när din egen bil är obrukbar ...

  Läs mer »


  Hur fungerar betala-som-du-kör-försäkringar?

  Betala-som-du-kör-försäkringar riktar sig främst till säkra och trygga bilförare, eller till bilägare som kör mindre än genomsnittet. ...

  Läs mer »


  tillägg i bilförsäkringar

  Tillägg att köpa till bilförsäkringen

  Till din bilförsäkring finns ett antal tilläggsförsäkringar som kan ingå eller tecknas utöver både Läs mer »


  Behovsguiden

  Vad är behovsguiden?Behovsguiden är en komplett guide som hjälper dig att ta reda på vilken bilförsäkring som passar dina specifika försäkringsbehov allra ...

  Läs mer »


  Kör du som andra i din ålder?

  Tjugoåringar och femtioåringar har mer gemensamt än förväntat. Samtidigt kostar trettioåringarna på sig något dyrare bilar. Och fyrtioåringarna, de visar sig ...

  Läs mer »


  Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor

  Västerbottenborna, tillsammans med Gotlänningarna och Kalmarborna, är de som kommer undan med lägst snittpremier på sina bilförsäkringar. De som...

  Läs mer »


  Bilmärkena med lägst försäkringskostnad

  Från billigast till dyrast - vi på Insplanet har listat 39 bilmärken och rankat dem efter hur mycket de ...

  Läs mer »


  Samlarfordonsförsäkring

  I de fall som en bil, eller annat fordon, främst används som ett samlarobjekt är samlarfordonsförsäkring ett mer passande alternativ mot den...

  Läs mer »


  Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

  © 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
  Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

  Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
  Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00