Chrysler bilförsäkring

Företaget Chrysler: När den första modellen av Chrysler lanserades 1924 (Model B-70) blev den snabbt en stor försäljningssuccé. Detta på grund av dess låga pris trots att den hade mycket av den modernaste fordonstekniken. Deras fokus har sedan dess varierat något. Under 60- och 70-talet var det stora ”amerikanare” som dominerade i utbudet. Dessa föll i popularitet när oljepriset sköt i höjden i slutet av 70-talet. På den Europeiska marknaden är det idag främst ett prestigemärke med bland annat  Chrysler 300C och Chrysler Crossfire.

Jämför Chrysler bilförsäkring

Vad är viktigast för dig när du jämför Chryslerförsäkring hos olika försäkringsbolag? Om du främst fokuserar på bra villkor och pris så har du samma fokus som större delen av Sveriges befolkning. I en undersökning som genomfördes 2013 visade sig nämligen att 39,2% prioriterar ”Bra villkor” och 33,6% sätter pris på Chrysler bilförsäkring som det mest avgörande i val av bolag.  Men det finns även andra punkter att värdera in. Detta var de sex vanligaste svaren i undersökningen.

Bra villkor

De allra flesta prioriterade bra villkor. I detta fall handlar det främst om att Chryslerförsäkringen ska kunna erbjuda det ekonomiska skydd som försäkringstagaren har behov av. Detta bör även vara det första man fokuserar på vid val av försäkring. Skillnaden är inte speciellt stor i de försäkringsdelar som i grunden alltid ingår i en bilförsäkring. Bilförsäkringen är nämligen en av de försäkringar som är mest likriktade på marknaden. Däremot kan det skilja sig åt mellan försäkringsbolagen gällande ”det lilla extra”.

Det kan handla om att förare under 25 år inte behöver betala någon extra självrisk (vilket annars är vanligt), att Allriskförsäkring ingår eller att skador på vissa maskin- och elektronikdelar ersätts upp till bilen blir 12 år (istället för 8 eller 10).  

Har man en billig bil och enbart söker efter en billig Chryslerförsäkring där inte några specifika tillägg ingår kan man välja den billigaste Chryslerförsäkringen som finns på marknaden. Men har man däremot en dyrare modell bör man vara mer noggrann och jämföra villkoren tydligare.

  • Bra pris på Chrysler bilförsäkring

Tätt efter ”Bra villkor” prioriterades att man kunde få en billig Chrysler bilförsäkring. Den som jämför Chryslerförsäkring ser snabbt att det går att spara stora summor årligen på att välja rätt försäkringslösning. Generellt kan sägas att det är tre stora faktorer som främst påverkar priset.

-          Försäkringsbolag

Val av försäkringsbolag väger mycket tungt för att få bäst pris på Chryslerförsäkring. En del bolag har specialiserat sig på vissa bilmärken medan andra har generella bilförsäkringar. Vissa marknadsför sig med att erbjuda en mycket billig Chryslerförsäkring medan andra fokuserar på att ge försäkringstagaren andra fördelar. Med andra ord kan det vara mycket lönsamt att undersöka de olika prisskillnaderna. Jämför pris men kom ihåg att även jämföra avtalen.

-          Person

Bostadsort, ålder samt hur många skadefria år som personen har påverkar priset. För att få en billig Chryslerförsäkring bör man därför jämföra vad priset blir beroende på vem i hushållet som tecknar försäkringen. Däremot har alla försäkringsbolag krav på att det ska vara bilens huvudsakliga förare som även är försäkringstagare. Att teckna den på en vän eller förälder för att på så vis få bättre pris på Chryslerförsäkringen är alltså inte ett alternativ. Men finns det två vuxna i hushållet, som bägge kommer att använda bilen, kan det vara värt att jämföra vad premien skulle bli för de bägge. 

-          Fordon

Vilken modell, hur bilen är parkerad nattetid, om den har larm och hur långt som bilen kommer att rulla årligen spelar in på vilket pris på Chrysler bilförsäkring man får.  Av dessa är det främst bilmärke och ålder som väger tyngst även om de andra faktorerna också spelar in.

Att kunden känner till försäkringsbolaget

Varje gång man tecknar en försäkring på ett nytt försäkringsbolag så är det en chansning. Man vet inte vad för slags service de kommer att ge och hur lätt/svårt det är att få ersättning. Då försäkringar i grunden handlar om trygghet är det därför inte så konstigt att över 15% prioriterade ”Ett försäkringsbolag som jag känner till”.  Försäkringstagaren kan mycket väl vara medveten om att han/hon hade kunnat få något bättre pris på Chrysler bilförsäkringen om ett konkurrerande försäkringsbolag valts. Men tryggheten är för många värt sitt pris.

Bra och snabb service

Det var ca 10% av de som svarade i undersökningen som prioriterade ”Bra och Snabb Service” i valet av försäkringsbolag. Detta är en punkt som är relativt svår att jämföra bolagen i mellan men en sak som går att titta på är kontaktmöjligheter till försäkringsbolaget och om dessa stämmer överens med vad man själv anser vara viktigt. Vissa bolag har enbart öppet kontorstid medan andra har skadejouren öppet dygnet runt. En del erbjuder kontakt via telefon och mail medan andra ger chatmöjlighet eller möjlighet att skadeanmäla via en app i mobilen. 

De som vill jämföra Chrysler försäkringar på denna punkt bör utvärdera egna erfarenheter av försäkringsbolag man tidigare haft eller fråga vänner om de kan rekommendera något bolag. Att bolagen själva säger att de har bra och snabb service är en självklarhet men att de sedan kan leva upp till detta är inte alltid lika självklart.

Hög ersättning

Det är flera faktorer som påverkar hur mycket man kan få ut från sin försäkring i ersättning.  När det gäller stöld ersätts hela bilens värde men hur marknadsvärdet räknas ut kan variera. Därutöver skiljer sig bolagen kraftigt åt gällande hur mycket man kan få i ersättning för stöld av eftermonterade tillbehör. Den som har mycket värdefulla tillbehör bör därför titta extra på denna punkt.

Det man inte ska glömma är även att självrisken i längden påverkar hur mycket ersättning som försäkringstagaren får. Med en hög självrisk blir den sammanlagda utbetalningen mindre.

Annat

Ungefär 1% svarade att det var andra saker som påverkade valet av försäkringsbolag i första hand. Det kan vara att man väljer ett specifikt försäkringsbolag av gammal vana även om man inte vet om de varken har bäst villkor eller bäst pris. En annan orsak kan vara att man lärt känna den som jobbar på försäkringsbolaget och att man därmed känner sig tryggare i att ha en personlig kontakt med denna person. Detta i likhet med banktjänstemän som många får ett starkt förtroende för och därmed inte byter bank trots att det skulle kunna vara ekonomiskt lönsamt.

 
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringJämför olika försäkringarFakta om Bilförsäkring

Volkswagen försäkring
Företaget Volkswagen:  Volkswagen, eller VW som det nästan oftare benämns med, ingår i en av de största ...

Läs mer »
Mini Bilförsäkring
Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och...

Läs mer »
Land Rover Försäkring
Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ville ...

Läs mer »
Mitsubishi Försäkring
 År 1870 grundades Mitsubishi som ett rederi med inriktning mot transport. Under de kommande åren växte företaget och riktade sig även in mot ...

Läs mer »
Smart bilförsäkring
Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...

Läs mer »
Toyota bilförsäkring
Företaget Toyota: Namnet på bilföretaget Toyota skvallrar både om dess historia och var huvudkontoret idag ligger. Det var ...

Läs mer »
Subaru Bilförsäkring
Företaget Subaru: Det japanska bilmärket Subaru har främst blivit känd för att i stort sett alla modeller är fyrhjulsdrivna. Detta...

Läs mer »
Jeep bilförsäkring
Idag används ordet Jeep sin ett begrepp för fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i eländig terräng. Begreppet kommer från just bilmodellen Jeep som var ...

Läs mer »
Ferrari
Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...

Läs mer »
Citroen
Företaget Citroen: André Citroën grundade bilföretaget Citroën år 1919. Det som var speciellt för just detta bilmärke var en speciell ...

Läs mer »
Chrysler
Företaget Chrysler: När den första modellen av Chrysler lanserades 1924 (Model B-70) blev den snabbt en stor försäljningssuccé. Detta på ...

Läs mer »
Audi
Företaget Audi: Audi grundades år 1909 och ägs sedan 1965 av det tyska bilföretaget Volkswagen. Från början var det ett alldagligt märke som ...

Läs mer »
Suzuki
Företaget: Länge förknippades Suzuki bara med motorcyklar, en bransch där de fortfarande är mycket stora, men idag erbjuder de även ...

Läs mer »
Volvo
När man letar efter den bästa försäkringen för sin Volvo är det viktigt att jämföra vad olika försäkringar kostar och vad som ingår i ...

Läs mer »
Opel
Opel företaget:Opel är ett av de bilmärken som har en mycket lång historia. Företaget grundades i 1862 och har sedan 20-talet...

Läs mer »
Mazda
Företaget:Mazda (eller Matsuda som det japanska uttalet är) är ett japanskt bilmärke som började säljas i Sverige 1972. Bilmärket har ...

Läs mer »
Saab
Saab företaget:Bilmärket Saab är en stor del av svensk fordonshistoria. Företaget första prototyp presenterades 1947 (92001) och sedan ...

Läs mer »
Renault
Renault företaget:Louis Renault startade det franska bilföretaget Renault 1899 tillsammans med hans bröder Fernand och Marcel. Under...

Läs mer »
Märkesförsäkringar
Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...

Läs mer »
Alfa Romeo
FöretagetAlfa Romeo är ett italienskt bilmärke som är mest känd för sina sportmodeller. Men redan under 60- och ...

Läs mer »
Skoda
Skoda - Företaget: Skoda var från början ett tjeckiskt bilmärke och blev känt i Sverige som ett lågprisalternativ. Men sedan...

Läs mer »
Nissan
Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar och ...

Läs mer »
Kia
Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande från...

Läs mer »
Jaguar
Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under namnet ...

Läs mer »
Hyundai
Företaget:Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare hade de ...

Läs mer »
Fiat
Fiat FöretagetFiat är en Italiensk storkoncern med fokus på bilar, motorcyklar och andra motorfordon. ...

Läs mer »
Trafikförsäkring
När man tecknar en bilförsäkring behöver man...

Läs mer »
Halvförsäkring
Försäkringstrappan för bilar kan sägas bestå av tre steg. Längst ned är trafikförsäkring (vilket är lagstadgat att man måste ha). Nästa steg ...

Läs mer »
Helförsäkring
Den som köper en bil för mer än bara någon tusenlapp bör främst överväga att teckna en helförsäkring. Med detta försäkringsskydd får man ...

Läs mer »

Läs mer om Bilförsäkring

Vårtecken vi gärna undviker
Blåsippan ute i backarna står framrutan spräcks utav grusiga spår. Läcka i stugan och en sjunkande båt olyckor som vittnar om att nu är det ...

Läs mer »
Behovsguiden
Vad är behovsguiden?Behovsguiden är en komplett guide som hjälper dig att ta reda på vilken bilförsäkring som passar dina specifika försäkringsbehov allra ...

Läs mer »
Två av tre jämför inte sin försäkring - går miste om 1 500 kronor
Att två av tre personer inte jämför olika alternativ innan de tecknar en ny försäkring innebär att de i genomsnitt går miste om 1 500 ...

Läs mer »
Kör du som andra i din ålder?
Tjugoåringar och femtioåringar har mer gemensamt än förväntat. Samtidigt kostar trettioåringarna på sig något dyrare bilar. Och fyrtioåringarna, de visar sig ...

Läs mer »
Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor
Västerbottenborna, tillsammans med Gotlänningarna och Kalmarborna, är de som kommer undan med lägst snittpremier på sina ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00