Jämför bilförsäkring för Chevrolet

Ska du försäkra en Chevrolet? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en Chevrolet i genomsnitt kostar att försäkra i varje län. Statistiken är hämtad från vår databas och gäller för 2018!

Det här kan du läsa om i artikeln:

 • Snittpris på försäkring för Chevrolet 2018
 • Snittpris på trafikförsäkring
 • Snittpris på halvförsäkring
 • Snittpris på helförsäkring
 • Så här har snittet räknats fram
 • Försäkringsinfo Chevrolet- trafik-, halv- och helförsäkring
 • Trafikförsäkring för Chevrolet
 • Halvförsäkring för Chevrolet
 • Helförsäkring för Chevrolet
 • Märkesförsäkring Chevrolet
 • Info om Chevrolet

 • bilförsäkring för Chevrolet

  Snittpris på trafikförsäkring

  Under 2018 kostade det i genomsnitt 4 790 kr/år att försäkra en Chevrolet genom Insplanet. Kunder i Gotlands län (2 593 kr/år) drog snittet nedåt medan kunder i Norrbottens län (5 316 kr/år) drog snittet uppåt. Längre ner hittar du statistiken uppdelad i trafik-, halv- och helförsäkring samt snittpremie i respektive län.

  Snittpremie i respektive län

  Län Halv Hel Trafik Medel
  BLEKINGE 3338 2868 5995 4342
  DALARNA 3627 7636 8026 5815
  GOTLAND 2171 3438 2593
  GÄVLEBORG 3102 5329 2971 4113
  HALLAND 4267 5108 2837 4099
  JÄMTLAND 5010 2371 2899
  JÖNKÖPING 3704 5321 3109 4184
  KALMAR 2955 4280 2227 3315
  KRONOBERG 3429 4369 1760 3001
  NORRBOTTEN 2851 7782 4392 5316
  SKÅNE 4736 6885 3636 4683
  STOCKHOLM 5462 7734 3977 5781
  SÖDERMANLAND 2712 6653 2109 3762
  UPPSALA 4147 6874 3239 4602
  VÄRMLAND 2793 5177 2427 3054
  VÄSTERBOTTEN 2902 7052 2901 3656
  VÄSTERNORRLAND 3436 5037 2426 3642
  VÄSTMANLAND 4105 7691 5094 5698
  VÄSTRA GÖTALAND 4351 6476 2889 4640
  ÖREBRO 3346 5292 3973 4595
  ÖSTERGÖTLAND 2870 6946 4716 4855
  Medel 4280 6596 3396 4790

  Snittpris på trafikförsäkring

  Chevrolet-ägare som jämförde och tecknade trafikförsäkring genom Insplanet fick i genomsnitt betala 3 396 kr/år under 2018. Lägst snitt fick kunder i Gävleborg (1 760 kr/år) och högst snitt fick kunder i Dalarna (8 026 kr/år). Varför snittpremien är så hög i Dalarna kan bland annat bero på få förmedlade försäkringar och dyra bilar.

  Snittpremie i respektive län

  Län Trafik
  BLEKINGE 5995
  DALARNA 8026
  GOTLAND 3438
  GÄVLEBORG 2971
  HALLAND 2837
  JÄMTLAND 2371
  JÖNKÖPING 3109
  KALMAR 2227
  KRONOBERG 1760
  NORRBOTTEN 4392
  SKÅNE 3636
  STOCKHOLM 3977
  SÖDERMANLAND 2109
  UPPSALA 3239
  VÄRMLAND 2427
  VÄSTERBOTTEN 2901
  VÄSTERNORRLAND 2426
  VÄSTMANLAND 5094
  VÄSTRA GÖTALAND 5889
  ÖREBRO 3973
  ÖSTERGÖTLAND 4716
  Medel 3396

  Snittpris på halvförsäkring

  För en halvförsäkring fick Chevrolet-ägare som tecknade sin försäkring genom Insplanet i genomsnitt betala 4 280 kr/år under 2018. Skillnaden var ganska stor mellan länen - på Gotland var snittpremien 2 171 kr/år och i Stockholm 5 462 kr/år. Snittpremien är generellt högre i storstadsregioner än övriga landet.

  Snittpremie i respektive län

  Län Halv
  BLEKINGE 3338
  DALARNA 3627
  GOTLAND 2171
  GÄVLEBORG 3102
  HALLAND 4267
  JÖNKÖPING 3704
  KALMAR 2955
  KRONOBERG 3429
  NORRBOTTEN 2851
  SKÅNE 4736
  STOCKHOLM 5462
  SÖDERMANLAND 2712
  UPPSALA 4147
  VÄRMLAND 2793
  VÄSTERBOTTEN 2902
  VÄSTERNORRLAND 3436
  VÄSTMANLAND 4105
  VÄSTRA GÖTALAND 4351
  ÖREBRO 3346
  ÖSTERGÖTLAND 2870
  Medel 4280

  Snittpris på helförsäkring

  Under 2018 kostade det i snitt 6 596 kr/år att helförsäkra en Chevrolet via Insplanet. Absolut billigast var snittpremien för helförsäkring på Chevrolet i Blekinge (2 868 kr/år) och dyrast var snittpremien i Norrbotten (7 782 kr/år), tätt följt av Stockholm (7 734 kr/år), Västmanland (4 105 kr/år) och Dalarna (7 636 kr/år).

  Snittpremie i respektive län

  Län Hel
  BLEKINGE 2868
  DALARNA 7636
  GÄVLEBORG 5329
  HALLAND 5108
  JÄMTLAND 5010
  JÖNKÖPING 5321
  KALMAR 4280
  KRONOBERG 4369
  NORRBOTTEN 7782
  SKÅNE 6885
  STOCKHOLM 7734
  SÖDERMANLAND 6653
  UPPSALA 6874
  VÄRMLAND 5177
  VÄSTERBOTTEN 7052
  VÄSTERNORRLAND 5037
  VÄSTMANLAND 7691
  VÄSTRA GÖTALAND 6476
  ÖREBRO 5292
  ÖSTERGÖTLAND 6946
  Medel 6596

  Så här har snittet räknats fram

  Statistiken är hämtad från Insplanets databas och avser tecknade försäkringar för Chevrolet. Den representerar inte Sveriges befolkning utan Insplanets kunder som äger Chevrolet. Tänk på att det kan finnas naturliga förklaringar till varför statistiken ser ut som den gör - som antal sålda försäkringar i respektive län.

  Läs även: Vad händer med din försäkring när du säljer din bil?

  Ex: Om det tecknats få men dyra bilförsäkringar för Chevrolet i ett län kan statistiken bli missvisande. Det kan också vara åt andra hållet - att det tecknats få men billiga försäkringar för Chevrolet i ett län. Vi har inte tagit hänsyn till liknande faktorer när vi tagit fram statistiken. Jämför försäkring för att se vilken premie du får!  Försäkringsinfo Chevrolet - trafik-, halv- och helförsäkring

  När du ska försäkra din Chevrolet kan du välja mellan tre olika nivåer - nämligen 1) trafikförsäkring, 2) halvförsäkring och 3) helförsäkring. Enligt lag är du skyldig att ha minst en trafikförsäkring men om du tecknar en halv- eller helförsäkring får du bättre skydd - dessutom ingår trafikförsäkring. Läs mer om respektive alternativ nedan.

  Trafikförsäkring för Chevrolet

  Enligt trafikskadelagen måste din Chevrolet vara trafikförsäkrad. Det gäller oavsett om bilen har användningsförbud eller körförbud, är stulet eller inte i körbart skick. För att kravet om trafikförsäkring ska sluta gälla måste du ställa av din Chevrolet. Nedan kan du läsa mer om vilka skador i trafiken en trafikförsäkring kan ersätta.

  Om din Chevrolet är inblandad i en trafikolycka får alla personer som skadas i din bil ersättning - både förare och passagerare. Dock kan ersättningen minska om den skadade på ett eller annat sätt medverkat till olyckan. Om du är vållande till olyckan ersätter din trafikförsäkring endast skador på övriga bilar men inte på din egen.

  Läs mer om trafikförsäkring här.

  Halvförsäkring för Chevrolet

  Det finns alternativ om du vill ha bättre skydd än det en trafikförsäkring kan erbjuda. Nästa nivå är en halvförsäkring. En halvförsäkring rekommenderas framför allt till dig som har en äldre Chevrolet med lågt värde och till dig som har en ny Chevrolet med vagnskadegaranti. För nya bilar brukar garantin ofta ingå i tre år.

  Läs mer om halvförsäkring här.

  Helförsäkring för Chevrolet

  Tycker du att din Chevrolet förtjänar det bästa ska du teckna en helförsäkring. Det som skiljer en helförsäkring från en halvförsäkring är att den ersätter vagnskada. Har du en ny Chevrolet kan vagnskadegaranti ingå i tre år och under den perioden är halvförsäkring att rekommendera. Läs alltid villkor.

  Läs mer om helförsäkring här.  Info om Chevrolet

  Chevrolet är en amerikansk biltillverkare grundat 1911. Bolaget är uppkallat efter sin grundare, Louis Chevrolet. Han föddes i Schweiz 1878 men 1886 gick flyttlasset till Frankrike. Under en resa till USA förälskade sig Chevrolet i motorsport och snart fick han anställning vid Fiats racingstall. Chevrolet blev en framgångsrik racingförare.

  Omedelbar försäljningssuccé

  General Motors grundare, William Durant, fick upp ögonen för unge Chevrolet som inte bara var intresserad av snabba bilar - han var dessutom intresserad av både design och konstruktion. Tillsammans skapade man en sexcylindrig sportbil som fick namnet Chevrolet Classic Six. Det blev en omedelbar försäljningssuccé.

  Chevrolet lämnar biltillverkaren

  När Durant ville konkurrera med Henry Fords billiga T-modeller och Chevrolet ville skapa exklusiva sportbilar avbröts samarbetet. Chevrolet lämnade bolaget som bar hans namn för att starta nytt bolag med sin bror Arthur. Företaget gick omkull när depressionen kom medan bilmärket Chevrolet kom att bli ett av världens största.

  Många klassiska bilmodeller

  Genom åren har Chevrolet tillverkat många klassiska bilmodeller. Några exempel är Avalanche, Bel Air, Camaro, Chevelle, Colorado, Corvette, El Camino, Impala, Malibu, Silverado, Suburban, Tahoe, Trailblazer, Trans Sport och Van. Sedan 2015 är Corvette enda Chevrolet-bilen som säljs på den europeiska marknaden.

  Gör en kostnadsfri jämförelse

  Börja här

  Gör en kostnadsfri jämförelse

  Börja här

  Jämför olika försäkringar  Tesla
  Innan du försäkrar din Tesla är det viktigt att du jämför bilförsäkring hos olika bolag. Annars ...
  Läs mer om försäkring för Tesla »


  Volvo
  Ska du försäkra en Volvo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan...
  Läs mer om försäkring för Volvo »


  Volkswagen
  Har du en Volkswagen som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du info som ger dig en bild över...
  Läs mer om försäkring för Volkswagen »


  Audi
  Behöver du en ny bilförsäkring till din Audi? Jämför bilförsäkring innan du tecknar! Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Audi »


  BMW
  Ska du försäkra din BMW? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du ...
  Läs mer om försäkring för BMW »


  Ford
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Ford? Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Ford »


  Renault
  Ska du försäkra en Renault? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
  Läs mer om försäkring för Renault »


  Kia
  Har du en Kia som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar...
  Läs mer om försäkring för Kia »


  Skoda
  Oavsett vilken Skodamodell du har vill du hitta en bra bilförsäkring som passar dig och din bil. Börja med att fundera över vilket behov ...
  Läs mer om försäkring för Skoda »


  Nissan
  Behöver du en ny bilförsäkring till din Nissan? Jämför bilförsäkring innan du ...
  Läs mer om försäkring för Nissan »


  Opel
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Opel? Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Opel »


  Porsche
  Ska du försäkra en Porsche? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du...
  Läs mer om försäkring för Porsche »


  Citroen
  Har du en Citroën som du ska försäkra? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Citroen »


  Peugeot
  Behöver du en ny försäkring till din Peugeot? Jämför bilförsäkring innan du ...
  Läs mer om försäkring för Peugeot »


  Subaru
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Subaru? Nedan hittar du information som ger ...
  Läs mer om försäkring för Subaru »


  Toyota
  Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra innehåll, pris och ...
  Läs mer om försäkring för Toyota »


  Saab
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är lika ...
  Läs mer om försäkring för Saab »


  Seat
  Ska du försäkra en Seat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som ...
  Läs mer om försäkring för Seat »


  Mazda
  Har du en Mazda som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Din Mazda förtjänar den bästa bilförsäkringen. Både när...
  Läs mer om försäkring för Mazda »


  Hyundai
  Ska du försäkra en Hyundai? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
  Läs mer om försäkring för Hyundai »


  Honda
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra ...
  Läs mer om försäkring för Honda »


  Fiat
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Fiat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för ...
  Läs mer om försäkring för Fiat »


  Mini
  Behöver du teckna en ny bilförsäkring till din Mini? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Det finns...
  Läs mer om försäkring för Mini »


  Jeep
  Har du en Jeep som du ska försäkra? Nedan hittar du all information du behöver för att välja rätt ...
  Läs mer om försäkring för Jeep »


  Lexus
  En bra bilförsäkring till din Lexus hittar du enkelt genom att jämföra bilförsäkring. Vid en första anblick kan du se över priser och hur...
  Läs mer om försäkring för Lexus »


  Jaguar
  Ska du försäkra en Jaguar? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ...
  Läs mer om försäkring för Jaguar »


  Chrysler
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Chrysler? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du ...
  Läs mer om försäkring för Chrysler »


  Mitsubishi
  Ska du försäkra en Mitsubishi? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Mitsubishi »


  Ferrari
  Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...
  Läs mer om försäkring för Ferrari »


  Land Rover
  Har du en Land Rover som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Land Rover »


  Suzuki
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Suzuki? Nedan hittar du information som ger dig förståelse ...
  Läs mer om försäkring för Suzuki »


  Chevrolet
  Ska du försäkra en Chevrolet? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Chevrolet »


  Alfa Romeo
  Behöver du teckna en ny bilförsäkring till din Alfa Romeo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar! Nedan hittar du information...
  Läs mer om försäkring för Alfa Romeo »


  Smart
  Ska du försäkra en Smart? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan...
  Läs mer om försäkring för Smart »


  Digital bilförsäkring
  En traditionell bilförsäkring baseras på din ålder, var du bor och vilken bil du har. En digital bilförsäkring fungerar...
  Läs mer »


  Märkesförsäkringar
  Så kallade märkesförsäkringar är bilförsäkringar anpassade för olika bilmärken. Ofta är en märkesförsäkring ett bra alternativ men det är inte ...
  Läs mer »


  Trafikförsäkring
  Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...
  Läs mer »


  Halvförsäkring
  Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...
  Läs mer »


  Helförsäkring
  När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...
  Läs mer »

  Chevrolet bilförsäkring