Audi Bilförsäkring

Företaget Audi: Audi grundades år 1909 och ägs sedan 1965 av det tyska bilföretaget Volkswagen. Från början var det ett alldagligt märke som konkurrerande med andra märken inom den breda personbilsmarknaden men på 80-talet nischades Audi mer mot att vara ett prestigemärke. Detta framförallt när Audi Quattro lanserades.

När man jämför Audi bilförsäkring är det framförallt två saker man ska fokusera på. Det första bör vara vilket behov som man har. Är det billigaste alternativet, enbart trafikförsäkring, en bra lösning eller är det helförsäkring med vissa tilläggsförsäkringar som passar bäst? Kanske ska bilen ställas av några månader per år för att på så vis minska premien.

Behov

  • Varför bilförsäkring?

Det finns tre stora orsaker till att teckna en bilförsäkring. För det första finns det en lag i Sverige som säger att man måste ha trafikförsäkring från och med första dagen som man äger ett motorfordon som är registrerat för att köras i trafik. Har man inte detta kommer trafikförsäkringsföreningen att avgiftsbelägga fordonsägaren utifrån hur många dagar som fordonen inte varit försäkrat. Av den anledningen ska man alltså vara snabb och försäkra sitt fordon redan samma dag som man köper det.

Den andra orsaken är att man får ett ekonomiskt skydd för sin bil vilket är vad de flesta tänker på när de ska teckna en bilförsäkring.  De som väljer helförsäkring kan få ersättning för de flesta skador som uppstår på fordonet oavsett om det sker till exempel på grund av brand, skadegörelse, att ägaren råkar repa bilen eller om det är en olycka.

Den tredje orsaken är att en halv- eller helförsäkring även ger ett betydande ekonomiskt skydd för bilägaren. Det är minst lika viktigt som det materiella skyddet men det är färre som fokuserar på dessa delar av försäkringen när man jämför Audi bilförsäkring. I försäkringen ingår alltid en krisförsäkring, ett räddningsskydd samt ett rättskydd. Utöver det kan man även teckna tilläggsförsäkringar som ger förbättrat ekonomiskt skydd vid olycka samt att man genom denna får snabbare rehabilitering till vardagslivet.

Att försäkra sin bil handlar alltså inte enbart om att försäkra sig mot materiella skador utan även om att följa lagen samt att ge sig själv ett ekonomiskt skydd.

  • Trafik- Halv eller helförsäkring?

Det som främst ska avgöra om man ska välja trafik-, halv-, eller helförsäkring för sin Audi är värdet på bilen samt nivån på självrisken.   Äger man en bil som är inte värd mer än några tusen kan trafikförsäkring vara ett alternativ.  Detta om man inte anser det vara värt att betala 1000-2000kr som självrisken vanligtvis är för de delar som halvförsäkringen innehåller. 

En del tittar enbart på vilket pris på Audi bilförsäkring man får och tecknar det försäkringsalternativ som är billigast vilket alltså är att enbart välja en trafikförsäkring.  Men de som går den vägen ska också vara medveten om att man inte har något försäkringsskydd alls för exempelvis brand, stöld, skadegörelse eller om man behöver krishjälp efter en traumatisk olycka.

Halvförsäkring innehåller ett komplett försäkringsskydd med undantaget att vagnskadeförsäkringen inte ingår. Vagnskadeförsäkringen ger ersättning för plötsliga skador som sker på bilen genom yttre påverkan. Det är exempelvis kollision, skadegörelse eller ren otur. Halvförsäkring är ett bra alternativ för den som har en billig bil och vill ha ett brett försäkringsskydd men inte anser att självrisken för helförsäkringen är värd att betala för att få bilen lagad.

Har man däremot en bil som är värd mer än bara någon tusenlapp är helförsäkring det bästa alternativet. Detta eftersom man då får ett komplett ekonomiskt skydd vilket gör att man oftast inte behöver betala mer än självrisken. 

  • Behövs tilläggsförsäkringar?

Att teckna ett försäkringstillägg till halv- eller helförsäkringen ska enbart ske om man har behov av detta. Dessa är nämligen framtagna för att möta speciella behov hos bilägaren. Vilka tilläggsförsäkringar som försäkringsbolagen har och erbjuder sina kunder varierar även om vissa är vanligare än andra. Men även om man inte tror sig vara i behov av något tillägg kan det vara bra att titta på utbudet och undersöka hur mycket dessa kostar.

Vissa tillägg kostar nämligen bara någon hundralapp mer per år men ger betydande hjälp om oturen skulle vara framme. Ett exempel är kollision med djur som är en relativt vanlig tilläggsförsäkring. Med detta tillägg behöver man inte betala någon självrisk om skadan har uppstått efter en kollision med djur. Priset brukar vara mycket litet och det man slipper är att betala är de tusenlappar som självrisken är för helförsäkringen.

Har man behov av en eller flera tilläggsförsäkringar bör man jämföra pris på Audi bilförsäkring efter att dessa tillägg lagts till. Den billigaste Audiförsäkringen kanske har en dyr tilläggsförsäkring vilket gör att den inte är billigast i längden.

Då det blivit mycket vanligt att försäkringstagarna tecknar tilläggsförsäkringar har flera försäkringsbolag börjat erbjuda bilförsäkringar där delar av dessa tillägg redan ingår. De marknadsförs då med meningar som exempelvis ”Ingen självrisk vid kollision med djur” eller ”Alltid hyrbil om din bil är på verkstaden”. 

De lockar människor att välja just dessa försäkringsalternativ men att få dessa fördelar går att få till de flesta försäkringar bara man tecknar ett tillägg.  I jakten på en billig Audi bilförsäkring ska man alltså alltid titta på att man jämför liknande försäkringslösningar. En försäkring hos ett bolag där ”Djurkollision” ingår ska alltså jämföras med en försäkring hos ett annat bolag om tillägget ”Djurkollision” tecknas separat.

Vad ska man tänka på när man jämför Audi bilförsäkring?

Många som ska teckna en bilförsäkring fokuserar enbart på att hitta en billig Audiförsäkring. Men det är betydligt bättre om fokus skulle vara på en billig och bra försäkringslösning. Om man jämför Audi bilförsäkringar bör man därför utgå från följande fyra steg. 

1 - Rätt skydd

Det första man ska fråga sig är vilket ekonomiskt skydd man är i behov av. Är det trafik-, halv-, eller helförsäkring? Behövs några tilläggsförsäkringar?  Det allra viktigaste är att man får en försäkring som ger det försäkringsskydd som passar det behov man har. Många gånger kan det vara genomtänkt att ringa upp ett försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare för att diskutera behovet. Det är nämligen inte säkert att man tänker på allt.

2 - Fokusera på det som är viktigast

Vad är viktigast för dig när du tecknar en bilförsäkring? Svaret är mycket individuellt. För vissa är det endast viktigt att man får en billig Audiförsäkring medan andra tittar på ersättningsnivåer eller möjligheten att kontakta försäkringsbolaget går att nå dygnet runt. Ytterligare väger flera faktorer mot varandra för att hitta den försäkringslösning som sammanlagt passar bäst.

Efter att man bestämt sig för vilket försäkringsbehov man har bör man alltså fokusera lite extra på de punkter man anser vara viktigast när man sedan jämför pris på Audi bilförsäkring.  Prisskillnader på några tior bör inte vara avgörande om man kan få bättre avtal på det ena eller andra bolaget.

3 - Rätt pris på Audiförsäkring

Det är lätt att spara tusenlappar på att välja en billig Audi bilförsäkring mot att välja något av de dyrare alternativen på marknaden. Detta trots att de innehållsmässigt många gånger inte skiljer sig speciellt mycket. Efter att man fastställt vilket behov man har och vad för delar av försäkringen som man anser vara viktigast är det dags att göra prisjämförelse.

Det finns väldigt många olika försäkringsbolag att jämföra och att jämföra pris på Audiförsäkring hos exakt varje försäkringsbolag i Sverige tar mycket lång tid. Så någonstans måste en gräns dras. Ska enbart de större och väletablerade företagen jämföras eller ska även lokala försäkringsbolag eller bolag som enbart erbjuder nischade försäkringar också vara med i jämförelsen?

4 -  Jämför igen om förutsättningarna ändras

När man tecknar en försäkring ska man leta efter en försäkringslösning som passar de behov man har. Men behoven kan ändras med åren och detta utan att man tänker på att förändra försäkringen. Att se över sina försäkringar med jämna mellanrum är därför inte bara ett sätt att se om man kan få ett billigare alternativ någon annanstans utan även för att se att man verkligen har det ekonomiskt skydd som man behöver utifrån den livssituation man är i.

En del väljer att göra jämförelsen en gång per år medan andra gör det vartannat eller var tredje år. Huvudsaken är, som tydligt poängterats, att man tittar på behov, jämför och därmed får bäst pris och bäst avtal.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringJämför olika försäkringarFakta om Bilförsäkring

Volkswagen försäkring
Företaget Volkswagen:  Volkswagen, eller VW som det nästan oftare benämns med, ingår i en av de största ...

Läs mer »
Mini Bilförsäkring
Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och...

Läs mer »
Land Rover Försäkring
Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ville ...

Läs mer »
Mitsubishi Försäkring
 År 1870 grundades Mitsubishi som ett rederi med inriktning mot transport. Under de kommande åren växte företaget och riktade sig även in mot ...

Läs mer »
Smart bilförsäkring
Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...

Läs mer »
Toyota bilförsäkring
Företaget Toyota: Namnet på bilföretaget Toyota skvallrar både om dess historia och var huvudkontoret idag ligger. Det var ...

Läs mer »
Subaru Bilförsäkring
Företaget Subaru: Det japanska bilmärket Subaru har främst blivit känd för att i stort sett alla modeller är fyrhjulsdrivna. Detta...

Läs mer »
Jeep bilförsäkring
Idag används ordet Jeep sin ett begrepp för fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i eländig terräng. Begreppet kommer från just bilmodellen Jeep som var ...

Läs mer »
Ferrari
Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...

Läs mer »
Citroen
Företaget Citroen: André Citroën grundade bilföretaget Citroën år 1919. Det som var speciellt för just detta bilmärke var en speciell ...

Läs mer »
Chrysler
Företaget Chrysler: När den första modellen av Chrysler lanserades 1924 (Model B-70) blev den snabbt en stor försäljningssuccé. Detta på ...

Läs mer »
Audi
Företaget Audi: Audi grundades år 1909 och ägs sedan 1965 av det tyska bilföretaget Volkswagen. Från början var det ett alldagligt märke som ...

Läs mer »
Suzuki
Företaget: Länge förknippades Suzuki bara med motorcyklar, en bransch där de fortfarande är mycket stora, men idag erbjuder de även ...

Läs mer »
Volvo
När man letar efter den bästa försäkringen för sin Volvo är det viktigt att jämföra vad olika försäkringar kostar och vad som ingår i ...

Läs mer »
Opel
Opel företaget:Opel är ett av de bilmärken som har en mycket lång historia. Företaget grundades i 1862 och har sedan 20-talet...

Läs mer »
Mazda
Företaget:Mazda (eller Matsuda som det japanska uttalet är) är ett japanskt bilmärke som började säljas i Sverige 1972. Bilmärket har ...

Läs mer »
Saab
Saab företaget:Bilmärket Saab är en stor del av svensk fordonshistoria. Företaget första prototyp presenterades 1947 (92001) och sedan ...

Läs mer »
Renault
Renault företaget:Louis Renault startade det franska bilföretaget Renault 1899 tillsammans med hans bröder Fernand och Marcel. Under...

Läs mer »
Märkesförsäkringar
Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...

Läs mer »
Alfa Romeo
FöretagetAlfa Romeo är ett italienskt bilmärke som är mest känd för sina sportmodeller. Men redan under 60- och ...

Läs mer »
Skoda
Skoda - Företaget: Skoda var från början ett tjeckiskt bilmärke och blev känt i Sverige som ett lågprisalternativ. Men sedan...

Läs mer »
Nissan
Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar och ...

Läs mer »
Kia
Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande från...

Läs mer »
Jaguar
Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under namnet ...

Läs mer »
Hyundai
Företaget:Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare hade de ...

Läs mer »
Fiat
Fiat FöretagetFiat är en Italiensk storkoncern med fokus på bilar, motorcyklar och andra motorfordon. ...

Läs mer »
Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller annan ...

Läs mer »
Halvförsäkring
Försäkringstrappan för bilar kan sägas bestå av tre steg. Längst ned är trafikförsäkring (vilket är lagstadgat att man måste ha). Nästa steg ...

Läs mer »
Helförsäkring
Den som köper en bil för mer än bara någon tusenlapp bör främst överväga att teckna en helförsäkring. Med detta försäkringsskydd får man ...

Läs mer »

Läs mer om Bilförsäkring

Vårtecken vi gärna undviker
Blåsippan ute i backarna står framrutan spräcks utav grusiga spår. Läcka i stugan och en sjunkande båt olyckor som vittnar om att nu är det ...

Läs mer »
Behovsguiden
Vad är behovsguiden?Behovsguiden är en komplett guide som hjälper dig att ta reda på vilken bilförsäkring som passar dina specifika försäkringsbehov allra ...

Läs mer »
Två av tre jämför inte sin försäkring - går miste om 1 500 kronor
Att två av tre personer inte jämför olika alternativ innan de tecknar en ny försäkring innebär att de i genomsnitt går miste om 1 500 ...

Läs mer »
Kör du som andra i din ålder?
Tjugoåringar och femtioåringar har mer gemensamt än förväntat. Samtidigt kostar trettioåringarna på sig något dyrare bilar. Och fyrtioåringarna, de visar sig ...

Läs mer »
Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor
Västerbottenborna, tillsammans med Gotlänningarna och Kalmarborna, är de som kommer undan med lägst snittpremier på sina ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00