Jämför bilförsäkring för Audi

För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Audi är det två saker du bör fundera på. Delvis hur mycket din bil används, men även hur din privatekonomi klarar plötsliga och oförutsedda kostnader. När det gäller innehållet i försäkringen finns det olika nivåer (trafik- respektive halv- eller helförsäkring) men även ett antal tilläggsförsäkringar som kan tecknas till bilförsäkring för din Audi. Priset på bilförsäkringen beror delvis på innehållet, men även på vilken självrisknivå du är beredd att lägga dig på. Vill du jämföra bilförsäkring för din Audi?

Jämför bilförsäkringar till din Audi här.

bilförsäkring för audi

Bilmärket Audi

Audi grundades år 1909 och ägs sedan 1965 av det tyska bilföretaget Volkswagen. Från början var Audi ett bilmärke som konkurrerade med andra märken inom den breda personbilsmarknadens mellanprissegment. Audi kom senare att nischa sig och bli mer av ett prestigemärke. Enligt deras motto och slogan “Försprång genom teknik”, har Audi leverera flertalet kvalitativa och högpresterande bilar, däribland den mycket populära Audi Quattro med fyrhjulsdrift.Audi trafik-, halv- och helförsäkring

Audi trafikförsäkring

I Sverige är det lag på ha trafikförsäkring från och med första dagen du äger ett motorfordon som är registrerat för att köras i trafik. Har du inte detta kommer trafikförsäkringsföreningen att avgiftsbelägga dig som fordonsägare utifrån hur många dagar som fordonen inte varit försäkrat. Av den anledningen ska du vara snabb att försäkra ditt fordon redan samma dag som du köper det.

Trafikförsäkringen skyddar främst dina medtrafikanter och deras fordon. Uppstår en krock där du och din bil är involverade, är det din trafikförsäkring som ger en skadad medtrafikant ersättning för skador. Äger du en Audi som inte är värd mer än några tusen kan en trafikförsäkring vara ett rimligt försäkringsalternativ, då det helt enkelt räcker med att hålla sig till de lagstadgade kraven.


Audi halvförsäkring

Väljer du att utöka skyddet från en trafikförsäkring till en halvförsäkring, får du som bilägare samt din egen bil ett betydande ekonomiskt skydd. Halvförsäkringen innehåller ett komplett försäkringsskydd med undantaget att vagnskadeförsäkringen inte ingår. En halvförsäkring är med andra ord ett bra alternativ för dig som är ute efter ett brett försäkringsskydd men inte anser att de självrisker som gäller för en helförsäkring inte är värda att betala för att få bilen lagad. När du tecknar en halvförsäkring bör du vara medveten om att yttre skador på bilen, som kan uppstå till exempel i samband med kollision, skadegörelse eller ren otur, inte täcks av försäkringen.

Det finns däremot stora möjligheter att anpassa din halvförsäkring utefter just dig och din Audis unika situation. Med ett antal olika tilläggsförsäkringar kan du enkelt välja till delmoment som skyddar mot de risker som du utsätts mest för. Det du betalar extra för halvförsäkringen är alltså helt och hållet för att skydda dig själv och din egen bil, till skillnad från den obligatoriska trafikförsäkringen.


Audi helförsäkring

Det mest täckande skyddet får du med en helförsäkring till din Audi. Den inkluderar momentet vagnskadeförsäkringen, som ger ersättning för yttre skador på bilen. Helförsäkringen är med andra ord en rekommendation för dig som har en Audi med ett relativt högt värde. Köper du en ny Audi ingår det en vagnskadegaranti, vilket innebär att du till en början bara behöver en halvförsäkring. När vagnskadegarantin så småningom går ut, är det dags att teckna en helförsäkring, som alltså träder in som ersättare för vagnskadegarantin.


Audi märkesförsäkring

När man pratar om märkesförsäkringar, såsom en försäkring anpassad för bilar av märket Audi, syftar man till försäkringar som är tecknade hos ett större försäkringsbolag (till exempel If...) men med anpassade villkor. Märkesförsäkringar är alltså framtagna på precis samma sätt som vanliga bilförsäkringar, men med syfte att vara något mer förmånliga än de stora försäkringsbolagens vanliga försäkringsalternativ.

Specifika förmåner och tillägg är på förhand redan justerade i priset på en märkesförsäkring, till exempel en bilförsäkring för Audi. Märkesförsäkringar brukar även vara kopplade till certifierade märkesverkstäder, som alltså hjälper till med rätt service och är experter på Audibilar.

Det inger självklart en känsla av trygghet att vända sig till den Audiförsäkring som rekommenderas av återförsäljaren. En bil är ett dyrt inköp och du som ägare av din nya Audi vill självklart känna dig rätt försäkrad.

Ofta har du möjlighet att få en märkesförsäkring under en prova-på period, på exempelvis två veckor. Under den tiden betalar du i regel inget för försäkringen och sedan övergår den till en märkesförsäkring som du betalar för. Då har ditt försäkringsbolag koll på att du inledningsvis är i behov av en halvförsäkring (eftersom det på nya bilar ingår ett vagnskadegaranti - som alltså står utanför din försäkring, oavsett om du väljer en märkesförsäkring eller inte). Efter några år byts din halvförsäkring sedermera ut till en helförsäkring, som då ger skydd för vagnskada.


Tjänar jag på att teckna en märkesförsäkring?

Du tjänar alltid på att jämföra olika alternativ innan du tecknar en ny bilförsäkring, oavsett märke, modell eller ålder på bilen. Precis som med ett flertal andra bilförsäkringar finns det specifika villkor som kan vara extra förmånliga i en märkesförsäkring. Samtidigt kan det finnas minst lika bra villkor, eller till och med bättre, i något annat alternativ.

Därför spelar dina körvanor in, men även dina parkeringsvanor, din familjesituation och så vidare. Det finns därmed inget enkelt svar om en märkesförsäkring är bättre än något annat alternativ - det hela handlar helt enkelt om dina specifika behov. Förmåner, såsom en vagnskadeförsäkring som räcker i ett visst antal år går att hitta hos ett flertal försäkringsbolag. Detsamma gäller olika tilläggsförsäkringar som även de kan ingå i både en halv- och helförsäkring.


Tilläggsförsäkringar till Audi

Att teckna försäkringstillägg till halv- eller helförsäkringen är för dig som vill anpassa din försäkring efter dina specifika behov. Vilka tilläggsförsäkringar som olika försäkringsbolag kan erbjuda varierar, även om vissa är vanligare än andra. Har du behov av en eller flera tilläggsförsäkringar bör du jämföra pris på din bilförsäkring efter att dessa tillägg lagts till. Den billigaste Audiförsäkringen kan ha en dyr tilläggsförsäkring vilket gör att den inte är det bästa alternativet i längden.

Även om du inte tror att du är i behov av något tillägg kan det vara bra att titta på utbudet och undersöka hur mycket dessa kostar. Vissa tillägg kostar nämligen bara någon hundralapp mer per år men ger betydande hjälp om oturen skulle vara framme. Ett exempel är djurkollision, som är en relativt vanlig tilläggsförsäkring. Med detta tillägg behöver du inte betala någon självrisk om skadan har uppstått efter en kollision med djur. Priset brukar vara mycket lågt och du slipper betala de tusenlappar som självrisken är för helförsäkringen.


Vad ska man tänka på när man jämför bilförsäkring för Audi?

Då det blivit mycket vanligt att försäkringstagare tecknar tilläggsförsäkringar har flera försäkringsbolag börjat erbjuda bilförsäkringar där delar av dessa tillägg redan ingår. De marknadsförs då med meningar som exempelvis ”Ingen självrisk vid kollision med djur” eller ”Alltid hyrbil om din bil är på verkstaden”. Du bör dock vara medveten om att dessa fördelar går att få till de flesta försäkringar bara du tecknar ett tillägg. I jakten på en billig Audiförsäkring ska du alltså tänka på att jämföra liknande försäkringslösningar med varandra. En försäkring hos ett bolag där ett tillägg för djurkollision ingår ska alltså jämföras med en försäkring hos ett annat bolag om tillägget djurkollision tecknas separat.

Gör en kostnadsfri jämförelse

Börja härE-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Jämför bilförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

BilförsäkringJämför olika försäkringarTesla
Innan du försäkrar din Tesla är det viktigt att du jämför bilförsäkring hos olika bolag. Annars är risken att du får sämre försäkring till en högre Läs mer om försäkring för Tesla »


Volvo
Ska du försäkra en Volvo? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en ...
Läs mer om försäkring för Volvo »


Volkswagen
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Volkswagen bör du självklart jämföra olika alternativ innan du bestämmer dig för ...
Läs mer om försäkring för Volkswagen »


Audi
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Audi är det två saker du bör fundera på. Delvis hur mycket din bil används, men även hur ...
Läs mer om försäkring för Audi »


BMW
Den bästa bilförsäkringen till din BMW hittar du genom att jämföra olika bilförsäkringar med varandra. Det hjälper vi på Insplanet dig med....
Läs mer om försäkring för BMW »


Ford
Ska du försäkra en Ford? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en Ford...
Läs mer om försäkring för Ford »


Renault
Ska du försäkra en Renault? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket ...
Läs mer om försäkring för Renault »


Kia
Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande ...
Läs mer om försäkring för Kia »


Skoda
Oavsett vilken Skodamodell du har vill du självklart hitta rätt bilförsäkring för just dig och din bil. Det ...
Läs mer om försäkring för Skoda »


Nissan
Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar ...
Läs mer om försäkring för Nissan »


Opel
Ska du försäkra en Opel? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en Opel...
Läs mer om försäkring för Opel »


Porsche
Jämför olika bilförsäkringar till din Porsche innan du bestämmer dig för vilket bolag du vill teckna hos. Vi på Läs mer om försäkring för Porsche »


Citroen
Ska du försäkra en Citroën? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket ...
Läs mer om försäkring för Citroen »


Peugeot
Din Peugeot, gammal som ny, försäkrar du bäst genom att jämföra bilförsäkringar samt avgöra vilken nivå du behöver på ditt skydd. Billigast ...
Läs mer om försäkring för Peugeot »


Subaru
Ska du försäkra en Subaru? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en ...
Läs mer om försäkring för Subaru »


Toyota
Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra såväl pris, villkor innehåll mellan olika försäkringsbolag. Även om det grundläggande skyddet...
Läs mer om försäkring för Toyota »


Saab
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är lika mellan olika ...
Läs mer om försäkring för Saab »


Seat
Ska du försäkra en Seat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en Seat...
Läs mer om försäkring för Seat »


Mazda
Till din Mazda ska du självklart teckna den bästa bilförsäkringen du kan hitta, men även till det bästa priset. Att betala onödigt höga premier för ditt ...
Läs mer om försäkring för Mazda »


Hyundai
Ska du försäkra en Hyundai? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket ...
Läs mer om försäkring för Hyundai »


Honda
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra olika försäkringsbolags ...
Läs mer om försäkring för Honda »


Fiat
Ska du försäkra en Fiat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en Fiat...
Läs mer om försäkring för Fiat »


Mini
Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och fram till år 2000 ...
Läs mer om försäkring för Mini »


Jeep
Har du en Jeep som du ska försäkra? Nedan hittar du all information du behöver för att välja rätt bilförsäkring. Du hittar bland annat tabeller som visar hur ...
Läs mer om försäkring för Jeep »


Lexus
En bra bilförsäkring till din Lexus hittar du enkelt genom att jämföra alternativ från olika försäkringsbolag. Vid en första ...
Läs mer om försäkring för Lexus »


Jaguar
Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under ...
Läs mer om försäkring för Jaguar »


Chrysler
Ska du försäkra en Chrysler? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket...
Läs mer om försäkring för Chrysler »


Mitsubishi
Ska du försäkra en Mitsubishi? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur ...
Läs mer om försäkring för Mitsubishi »


Ferrari
Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...
Läs mer om försäkring för Ferrari »


Land Rover
Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ...
Läs mer om försäkring för Land Rover »


Suzuki
Ska du försäkra en Suzuki? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en ...
Läs mer om försäkring för Suzuki »


Chevrolet
Ska du försäkra en Chevrolet? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur ...
Läs mer om försäkring för Chevrolet »


Alfa Romeo
Ska du försäkra en Alfa Romeo? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som visar hur ...
Läs mer om försäkring för Alfa Romeo »


Smart
Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...
Läs mer om försäkring för Smart »


Digital bilförsäkring
En traditionell bilförsäkring baseras på din ålder, var du bor och vilken bil du har. En digital bilförsäkring fungerar annorlunda. Den ...
Läs mer »


Märkesförsäkringar
Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...
Läs mer »


Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...
Läs mer »


Halvförsäkring
Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...
Läs mer »


Helförsäkring
När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...
Läs mer »

Audi försäkring