Svenska bilägare skulle kunna spara 5 miljarder årligen på sina bilförsäkringar

Idag dominerar fyra stora försäkringsbolag marknaden för motorförsäkringar samtidigt som 2 av 3 svenskar inte jämför bilförsäkringar vid bilköp. Statistik från jämförelsetjänsten Insplanet, visar att det skiljer i snitt 3 574 kronor per år mellan den billigaste och dyraste bilförsäkringen vilket gör att kunder i snitt sparar 1 000 kronor årligen på att använda tjänsten. Sett till att det finns nära fem miljoner försäkrade personbilar i Sverige skulle svenska bilägare kunna spara cirka fem miljarder kronor per år på att aktivt jämföra bilförsäkringar.

Läs även: Så kan du spara 53% på din bilförsäkring

I dag står fyra försäkringsbolag (If, Folksam, Trygg-Hansa och Länsförsäkringar) för 89 procent av marknaden för motorförsäkringar.(1)

Marknadsandelar baserat på försäkringsbolag
Försäkringsbolag Marknadsandel Beskrivning
If 25 % Stark distributionskanal i form av bilhandeln genom vagnskadegarantin för flera av de större bilmärkena, vilket ingår de 3 första åren för nya bilar, samt dess märkesförsäkringar.
Folksam 19 % Nära samarbete med de olika fackförbunden i Sverige.
Trygg-Hansa 11 % En del av SEB fram till 1999.
Länsförsäkringar 34 % Stark lokal förankring runt om i landet med både bank- och försäkringsverksamhet.

Källa: Svensk Försäkring, forsakringsmarknaden-2019k1.

Bilförsäkringsmarknaden omsätter cirka 30 miljarder kronor varje år och är den vanligaste försäkringsprodukten bland konsumenter(1). Lägger man till hem- och villaförsäkringar samt personförsäkringar är den samlade marknaden på uppemot hela 70 miljarder kronor årligen - vilket kan ställas mot den gigantiska bolånemarknaden vars storlek är på 120 miljarder kronor i räntenetto årligen(1) .

För många är det helt naturligt att jämföra sin bolåneränta kopplat till den digitala transformationen som utmanat storbankerna och gjort marknaden mer transparent. Men när det kommer till försäkringar så går det långsammare trots att kostnaderna ofta utgör en stor del av konsumenternas privatekonomi.

Tomas Jonson, vd på Insplanet.

Graf över bilförsäkring över tid

2 av 3 jämför inte försäkringar

Enligt en undersökning från 2016 som genomförts av Yougov på uppdrag av Insplanet, svarade 2 av 3 tillfrågade att de inte jämförde olika erbjudanden vid sitt senaste bilköp. Majoriteten uppgav att de hade valt sitt befintliga försäkringsbolag eller tecknat en försäkring via bilhandlaren (2). Enligt statistik från Insplanet, uppgår prisskillnaden mellan den billigaste och dyraste bilförsäkringen som erbjuds kunder till i snitt 3 574 kronor per år vilket motsvarar en besparing på halva priset vid det fall man ligger på det dyraste alternativet. I genomsnitt sparar kunder cirka 1 000 kronor per år genom att jämföra och byta försäkring via Insplanet. Sett till att det finns fem miljoner försäkrade personbilar i Sverige skulle besparingen för svenska bilägare totalt kunna bli fem miljarder kronor årligen. (3)

Den stora prisskillnaden beror på att försäkringsbolagen har olika målgruppsstrategier samt olika syn på risk och även prissättningen av olika risker. Mot bakgrund av detta finns det stora pengar att spara på att kolla priset bland fler aktörer på marknaden, säger Tomas Jonson.

En stor anledning till varför vi konsumenter inte är mer aktiva när det kommer till våra försäkringar, är enligt en färsk rapport från Konkurrensverket att vi upplever det som svårt att jämföra försäkringsbolagens produkter på annat än pris (4). Detta då en stor del av produktens egenskaper inte går att bedöma på förhand, nämligen hur en framtida skada kommer att bedömas och regleras av försäkringsbolaget. Det blir då det enklaste för många att fokusera på att inte riskera att råka välja fel, snarare än att välja det mest rätta, vilket tenderar till att därmed bli att många väljer ett försäkringsbolag med ett välkänt varumärke och stort antal kunder före ett mindre välkänt bolag på den svenska marknaden, trots att man kan få ned det årliga priset på försäkringen.

Den nordiska försäkringsmarknaden beskrivs som en av de mest lönsamma marknaderna sett i ett globalt perspektiv. Även om den digitala utvecklingen ihop med etableringen av olika jämförelsetjänster har bidragit till ökad konkurrens och transparens, samt hjälpt mer okända försäkringsbolag att nå ut till den relativt låsta försäkringsmarknaden, går utvecklingen långsamt. I dag har de fyra försäkringsbolagen 89 procent marknadsandel gällande motorförsäkring och år 1997 hade de 97 procent, säger Tomas Jonson.
(1) I dag står fyra försäkringsbolag (If, Folksam, Trygg-Hansa och Länsförsäkringar) för 89 procent av marknaden för motorförsäkringar. Svensk Försäkring, försäkringsmarknaden-2019k1.

(2) Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 24–29 november 2016 har sammanlagt 1005 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige som äger en bil. Kompletterande information kommer från Insplanets databas över kundstatistik. Se bifogad rapport för ytterligare detaljer.

(3) För att få ut prisskillnaden mellan den dyraste och billigaste försäkringen har Insplanet tittat på samtliga erbjudanden som 500 000 användare har fått fram i sin jämförelse för att få fram ett genomsnitt. I genomsnitt sparar kunden 1000 kronor per år via Insplanet. Sett till att det enligt Konkurrensverket, fanns 5,1 miljoner försäkrade personbilar i Sverige i slutet av 2018 och att Insplanet gör antagandet att den genomsnittliga personen skulle kunna spara 1000 kronor på att jämföra bilförsäkring så skulle den årliga besparingen bli fem miljarder kronor totalt för svenska bilägare.

(4) Konkurrensverket, http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2019-2.pdf, sid 25.

Gör en kostnadsfri jämförelse

Börja här

Relaterade artiklar

2 av 3 svenskar inte jämför bilförsäkringar vid bilköp.

Välkommen, WaterCircles!
Från och med mars 2020 kan du köpa WaterCircles bilförsäkring via Insplanet. WaterCircles grundades 2010 och är ett ISO-certifierat ...
Läs mer »


Besiktning: det här gäller när du ska besikta bilen 2020
Är du en av alla svenska bilägare som skjuter upp bilbesiktningen till sista stund? Kanske är du osäker på vad som gäller och hur du ...
Läs mer »


Byta till sommardäck: datum och lagar 2020
Efter den 31 mars är du inte längre tvungen att använda vinterdäck, så länge det inte är vinterväglag. I den här artikeln går vi igenom vilka ...
Läs mer »


Whiplashskada: kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män Whiplashskada: kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män
Varje år drabbas fler än 30 000 svenskar av whiplashskada. Det är ett problem både för individen som drabbas och för samhället i ...
Läs mer »


Om elbilar
Funderar du på att byta fossilbilen mot en elbil för miljöns skull? Då har du säkert många frågor. Hur fungerar en elbil? Vad kostar den? Hur laddar jag en elbil och hur lång ...
Läs mer »


Elbilens historia
Redan i början på 1800-talet hade man allt som behövdes för att tillverka elbilar: hästvagnar, motorer och laddbara batterier. Holländske professorn Sibrandus Stratingh ...
Läs mer »


Vinterdäck på snöig väg Vinterdäck: lagar och viktiga datum 2020
Mellan 1 december till 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag. Men vad säger lagen? Och kan du ...
Läs mer »