Parkeringsskada

Att komma tillbaka till bilen och upptäcka en skada på karossen är inte särskilt roligt. Har förövaren dessutom smitit från platsen - vilket alltför ofta är regel snarare än undantag - blir händelsen än mer påfrestande. Vad som gäller för att få ersättning vid parkeringsskada är en aning invecklat och beror främst på vilken omfattning du har på din bilförsäkring, men även på det bevismaterial som finns.


Bilförsäkringen vid parkeringsskada

Definitionen av en parkeringsskada är att den ska ha uppstått då din bil stått parkerad, varit orsakad av ett annat motordrivet fordon och att föraren ska ha smitit från platsen. En parkeringsskada kan alltid hanteras av Trafikförsäkringsföreningen (TFF), oavsett vilken omfattning du har på din bilförsäkring och vilket försäkringsbolag du har försäkringen hos. Däremot anmäler du vanligtvis skadan till ditt försäkringsbolag, som i sin tur kontaktar TFF.

Har du en helförsäkring, alternativt en halvförsäkring med vagnskadegaranti (den garanti som ingår de tre första åren för en ny bil), är det i regel lättare att få ersättning från ditt försäkringsbolag för skadan som uppstått, snarare än från TFF. Via helförsäkringens vagnskadeförsäkring eller den nya bilens vagnskadegaranti, kan du alltid få ersättning för yttre skador på bilen, såsom en parkeringsskada. Skulle du av någon anledning få avslag från ditt försäkringsbolag, kan du dock alltid vända dig till TFF.


Parkeringsskada som tilläggsförsäkring

Hos en del försäkringsbolag kan du dessutom teckna en tilläggsförsäkring för parkeringsskada. Det är vanligt att försäkringsbolag antingen erbjuder tillägget parkeringsskada eller tillägget skadegörelse till en bilförsäkring - och på senare år har det sistnämnda blivit mer vanligt än det förstnämnda. En tilläggsförsäkring som omfattar momentet parkeringsskada blir alltså allt mer ovanligt.

Det en tilläggsförsäkring kan göra, är att sänka de självriskkostnader som uppstår vid en parkeringsskada som ersätts av TFF. Ofta finns begränsningar för vilket belopp som kan ges i ersättning - exempelvis kan högsta ersättningsbelopp vara fem procent av aktuellt prisbasbelopp. För att ersättning från tilläggsförsäkringen ska kunna lämnas, krävs att du kan visa att skadan är ersättningsbar enligt trafikförsäkringsföreningens regelverk, det vill säga att du kommer få ersättning från TFF.


Anmäl parkeringsskada

Oavsett omfattning på bilförsäkringen ska du göra följande vid parkeringsskada:

 • Polisanmäl parkeringsskadan.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag och berätta vad som hänt - de förklarar även vilket bevismaterial du behöver för att påvisa att det är en parkeringsskada som inträffat.
 • Försäkringsbolaget kontaktar i sin tur Trafikförsäkringsföreningen (TFF), eller så hanterar de skadeanmälan som en vagnskada.
 • Ditt försäkringsbolag kan även hjälpa dig att ta kontakt med den återförsäljare som erbjuder dig en vagnskadegaranti, som din bil eventuellt omfattas av.

 • Ersättning från TFF vid parkeringsskada

  Oavsett vilken omfattning du har på din bilförsäkring ska du anmäla en parkeringsskada till ditt försäkringsbolag, som i sin tur vänder sig till Trafikförsäkringsföreningen (TFF), eftersom det är hos TFF du kan få ersättning för parkeringsskador. Innan du kontaktar ditt försäkringsbolag ska du anmäla skadan till polisen. Detta är ett av flera bevismoment som måste uppfyllas för att du ska ha möjlighet att få ersättning för skadan.

  Du behöver kunna förklara för TFF att skadan med största sannolikhet har orsakats av ett annat motordrivet fordon, vilket till exempel kan avgöras av att skadans utseende tyder på att den uppkommit av en annan bil, samt om du själv sett när skadan inträffat och ordagrant kan beskriva händelseförloppet eller om något vittne kan bekräfta fordonets skick när du parkerade det.

  Utan ditt eget eller någon annan persons vittnesmål om vad som hänt, samt övriga detaljer som kan påvisa att skadan inträffat, kan det bli mycket svårt att få ersättning från TFF. Det knepiga med parkeringsskador är helt enkelt att de är svåra att bevisa, även om de uppenbart har inträffat. Detta kan vara något att tänka på innan du parkerar bilen någonstans där du tror att risken för parkeringsskada är stor.

  Vilken omfattning du har på din bilförsäkring påverkar inte beslutet gällande om du får ersättning av Trafikförsäkringsföreningen eller inte. Snarare bedöms varje fall utifrån bestämmelser i Trafikskadelagen. Observera även att det därför måste röra sig om just definitionen parkeringsskada - du kan alltså inte få ersättning av TFF om till exempel en cykel kört in i din bil, eller om en bildörr från en annan bil stött in i din bil och skapat ett märke. Vid sådana skador är det ditt försäkringsbolag som kan hjälpa dig.


  Vad är Trafikförsäkringsföreningen?

  Trafikförsäkringsföreningen är en förening som ägs av flera olika försäkringsbolag och denna förening bildades i syfte att försäkra de bilar som ägarna inte betalar försäkring för. Om en bil som ägaren inte har försäkrat råkar ut för en skada eller olycka som i sin tur innebär skador på någon annan bil, någons egendom eller en annan person så innebär det att denna person eller motpart kan få ersättning från TFF, trots att bilen egentligen saknar en försäkring.

  Trafikförsäkringsföreningen erbjuder alltså bara skydd för motparterna, inte för den egna bilägaren eller bilen. Så det innebär att om din bil är försäkrad av TFF får du alltså ingen ersättning själv ifall du orsakar några skador eller olyckor. Att få bilen försäkrad av TFF rekommenderas inte eftersom det kostar väldigt mycket pengar med denna försäkring.


  E-post: info@insplanet.com
  Direktnummer: 08-51 00 00 42  Parkeringsskada
  Så här gör du när du ska importera bil till Sverige.

  Importbil: Så här gör du när du ska importera bil till Sverige

  Du kan spara pengar på att importera bil från till exempel Tyskland eller USA. Men det finns fler anledningar till varför ...

  Läs mer »


  Vilken försäkring man har kan vara lättare att glömma än vad man kanske tror.

  Vilken bilförsäkring har jag?

  Vilken försäkring man har kan vara lättare att glömma än vad man kanske tror. Många tecknar en försäkring i samband med att man köper en bil och sen har man ...

  Läs mer »


  Vad händer med din bilförsäkring när du säljer din bil?

  Vad händer med din försäkring när du säljer din bil?

  Det är mycket att hålla reda på när bilen ska säljas - köpeavtal ska skrivas, bilen ska provköras och pengar ska föras över. Det är ...

  Läs mer »


  Har du råkat tanka fel?

  Tankat fel bränsle - Täcker försäkringen feltankning?

  Alla gör vi misstag ibland, både stora och små. Ett stort, och förvånansvärt vanligt misstag är att man råkar tanka fel. Att råka ut ...

  Läs mer »


  Man som kör bil med sin familj

  Kan jag teckna min bilförsäkring på någon annan?

  Priset på en bilförsäkring ser väldigt olika ut från person till person. Det är till exempel dyrare för en ...

  Läs mer »


  Tillåtet att använda bilkamera i Sverige.

  Billigare bilförsäkring med bilkamera

  Sedan 2016 är det tillåtet att använda bilkamera i Sverige. Tyvärr är det få svenska bilister som använder bilkamera - trots att det kan innebära ...

  Läs mer »


  Dubbdäck på hög

  Dubbdäck tar fler liv än de räddar

  Från och med den 1 oktober är det tillåtet att använda dubbdäck på svenska vägar. Dock pekar forskare vid Chalmers på att dubbdäck - tyvärr - tar fler ...

  Läs mer »

  Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

  © 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
  Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

  Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
  Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00