Jämför din bilförsäkring med andra bilförsäkringar

För att jämföra bilförsäkringar behöver du kunna identifiera de risker som din bil utsätts för mest och samtidigt väga in hur väl din privatekonomi klarar plötsliga utgifter. Vi på Insplanet rekommenderar att du årligen jämför din bilförsäkring med andra bilförsäkringar - för att på så vis hålla koll på hur möjligheterna för just din bil ser ut. Här nedan kan du läsa om tre frågor som kan vara bra att reflektera över i samband med en jämförelse av bilförsäkringar!


Vilken omfattning ska jag välja på bilförsäkringen?

Det första steget innan en jämförelse är att fatta beslut gällande trafik-, halv- eller helförsäkring. Alltså, hur omfattande skyddet ska vara. Är du osäker på vilken omfattning din bil behöver, kan du läsa mer om vad som ingår i trafikförsäkringen, halvförsäkringen samt helförsäkringen.

De allra flesta av de bilar som idag syns längs med våra vägar är helförsäkrade. Det har att göra med att vi generellt sett har mycket hög standard på våra bilar och att vi helt enkelt bryr oss om dem. Samtidigt är helförsäkringen den försäkringsnivå som har högst årspremie. Detta eftersom karosskador är både vanliga och mycket kostsamma att åtgärda.

Under en bils livslängd är det lämpligt att byta försäkringsnivå vid ett antal tillfällen. Eftersom det är upp till dig som försäkringstagare att avgöra vilken nivå som är lämplig för din bil, är det bra att jämföra bilförsäkringen årligen. Den mest lämpliga bilförsäkringen idag behöver inte nödvändigtvis vara en lika bra bilförsäkring imorgon, och det du anser är viktigt i nuläget, kan vara något helt annat om ett år.


Vilka tilläggsförsäkringar ska jag välja till min bilförsäkring?

Efter att ha fattat ett beslut kring bilförsäkringens omfattning, är det dags att fastställa vilka tilläggsförsäkringar som kan vara bra att ha till bilförsäkringen. Tilläggen är de moment i försäkringen som gör att du kan optimera ditt skydd efter dina unika behov. En del tillägg ger utökad hjälp i samband med olyckor, och andra tillägg innebär en reducerad eller eliminerad självrisk vid specifika olyckor, exempelvis djurkollision.

Att identifiera vilka behov du har handlar om att se över hur, var och när du kör din bil. Är du till exempel i behov av en bil för att få din vardag att gå ihop, är ett hyrbilstillägg en självklar rekommendation till dig. Ett vanligt exempel är småbarnsfamiljen som absolut behöver en fungerande bil vid hämtning och lämning på förskola, skola och fritidsaktiviteter. Eller så är hyrbilstillägget viktigt för att vara tillgänglig för någon i familjens närhet.

Tillägget vägassistans ger en utökad hjälp om du blir ståendes med bilen, exempelvis på grund av motorstopp eller punktering. I grundutförandet av din bilförsäkring ingår bärgning av bilen, men för att det även ska inkludera dig själv och ditt eventuella bagage behövs även tillägget assistans. Det kan till exempel vara en nödvändighet för dig som kör mycket längs med landsvägar i glesbygdsområden, där räddningshjälp kan vara skral och ta långt tid.

Många bilägare utsätts för risken att kollidera med vilt, till exempel vid körning nära många villaområden, där såväl rådjur som vildsvin gärna håller till. Det är alltså inte enbart längst med de mest ödsliga landsvägar som viltolyckorna inträffar. Å andra sidan kan det vara värt att överväga om det skydd som viltkollisionstillägg faktisk ger, möter de förväntningar som kan uppstå vid en sådan olycka.

Hos en del försäkringsbolag säljs tilläggsförsäkringar i färdiga paket, med ett antal förvalda tillägg som tecknas till ett samlat pris. Är du ute efter just de tillägg som ingår i ett sådant utökat paket, är det självklart fördelaktigt att teckna ett sådant. Är du å andra sidan inte i behov av allt det skydd som ingår, ska du vara observant och tänka en extra gång kring vad du anser definierar en bra bilförsäkring för dig.


Vad ska jag betala för bilförsäkringen?

Det du slutligen kan tänka på i jakten på en bilförsäkring, är försäkringsbolagens olika självrisknivåer. Här handlar det om att väga in hur din privatekonomi står sig vid oväntade utgifter som kan uppstå till följd av en skada på bilen, men även hur mycket du är beredd att betala i årspremie för försäkringen. Det bästa alternativet för din bil har ju så generösa villkor som möjligt gällande de moment som är allra viktigast för dig.

För att få ut ersättning vid ett skadetillfälle betalar du som försäkringstagare en självrisk. När du tecknar en ny försäkring kan du välja mellan olika självrisknivåer. Väljer du att ha en hög självrisknivå kan du få en lägre årspremie på din bilförsäkring. Väljer du å andra sidan att ha så låg självrisknivå som möjligt, blir din premie för bilförsäkringen högre. Vad som definierar den bästa bilförsäkringen för just dig kan bara du själv avgöra.

Hos ett och samma bolag kan du alltså välja mellan olika självrisknivåer. Hur många nivåer det finns att välja bland skiljer sig mellan olika försäkringsbolag. Det innebär även att premien kan skilja sig en hel del, även inom ett och samma försäkringsbolag. Vet du med dig att din privatekonomi faktisk klarar av en hög självrisk i samband med en skada på bilen, kan du spara stora summor på att inte betala en onödigt hög premie.

Ytterligare en aspekt att överväga är att teckna en bilförsäkring som är framtagen för att gynna säkra och lugna bilförare, och som med hjälp av tekniska lösningar reglerar premien efter hur bilen körs. Dessa lösningar kan absolut vara den bästa bilförsäkringen för dig som inte kör din bil särskilt mycket, alternativt kör mycket lugnt och helt enkelt inte vill betala för andras vårdslöshet och slarv trafiken.


E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42
Dubbdäck på hög

Dubbdäck tar fler liv än de räddar

Från och med den 1 oktober är det tillåtet att använda dubbdäck på svenska vägar. Dock pekar forskare vid Chalmers på att dubbdäck - tyvärr - tar fler ...

Läs mer »


Volkswagen golf

Färre nyregistrerade bilar i september

Under september 2018 minskade andelen nyregistrerade bilar med 38,9 % mot föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik. Det beror ...

Läs mer »


Digital bilförsäkring kommer till asien

Digital bilförsäkring till Asien

ComfortDelGro är en av världens största bolagskoncerner inom infrastruktur-transport med Kina, Singapore och Storbritannien som huvudmarknader. I ett ...

Läs mer »


Sveriges sämsta bilförare enligt svenska folket - omröstning

Vilket bilmärke kör sämst enligt svenska folket 2018?

Insplanet skrev förra veckan artikeln “Världens sämsta bilförare?” ...

Läs mer »


Bil som skenar fram på gatan

Världens sämsta bilförare?

BMW-förare har rykte om sig att vara dåliga bilförare. Dåliga i den bemärkelsen att de är mer riskbenägna än andra förare. Belackare fick vatten på sin kvarn ...

Läs mer »


Bild av två bilar som krockar - trafikolyckor 2017

Vägtrafikskador 2017: Regionala skillnader

Under 2017 omkom 253 personer - fördelat på 233 dödsolyckor - i vägtrafiken. Det är en minskning mot föregående år. Faktum är att det är den ...

Läs mer »


Bytte kön för att få billigare försäkring

Man i Kanada bytte kön för att spara 7 429 kr på försäkring

Att köpa försäkring kan vara tråkigt och tidskrävande. Det kan också vara dyrt. En anledning till varför det är ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00