Färre nyregistrerade bilar i september

Under september 2018 minskade andelen nyregistrerade bilar med 38,9 % mot föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik. Det beror mest troligt på bonus malus-systemet som infördes den 1 juli 2018. Tanken med den nya skatten är att öka andelen miljöanpassade fordon och minska andelen fossildrivna fordon.

Nytt fordonsskattesystem

Bonus malus-systemet är ett nytt fordonsskattesystem för nya personbilar klass I och klass II påställda i vägtrafikregistret den 1 juli 2018 eller senare. Det innebär att bilar med låga utsläpp belönas med en bonus upp till 60 000 kr per år medan nya bensin- och dieselbilar straffas med förhöjd fordonsskatt under tre år - till och med 2021.

Eftersom den nya fordonsskatten endast omfattar nya personbilar påställda den 1 juli 2018 eller senare passade många på att köpa bil innan bonus malus-systemet togs i bruk. En konsekvens ser vi nu - att andelen nyregistrerade bilar minskade med 38,9 % i september jämfört med september 2017. För dieselbilar är minskningen 60 %.

Effekt av bonus malus-systemet

Från den 1 januari 2018 fram till den 1 oktober 2018 har andelen nyregistreringar av personbilar ökat med 0,2 % jämfört med samma period 2017. Antal nyregistrerade dieseldrivna personbilar har dock minskat med hela 22,9 %. En tydlig effekt av bonus malus-systemets införande. Parallellt kan man se att intresset för elbilar ökar stadigt.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Volkswagen golf
Dubbdäck på hög

Dubbdäck tar fler liv än de räddar

Från och med den 1 oktober är det tillåtet att använda dubbdäck på svenska vägar. Dock pekar forskare vid Chalmers på att dubbdäck - tyvärr - tar fler ...

Läs mer »


Volkswagen golf

Färre nyregistrerade bilar i september

Under september 2018 minskade andelen nyregistrerade bilar med 38,9 % mot föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik. Det beror ...

Läs mer »


Digital bilförsäkring kommer till asien

Digital bilförsäkring till Asien

ComfortDelGro är en av världens största bolagskoncerner inom infrastruktur-transport med Kina, Singapore och Storbritannien som huvudmarknader. I ett ...

Läs mer »


Sveriges sämsta bilförare enligt svenska folket - omröstning

Vilket bilmärke kör sämst enligt svenska folket 2018?

Insplanet skrev förra veckan artikeln “Världens sämsta bilförare?” ...

Läs mer »


Bil som skenar fram på gatan

Världens sämsta bilförare?

BMW-förare har rykte om sig att vara dåliga bilförare. Dåliga i den bemärkelsen att de är mer riskbenägna än andra förare. Belackare fick vatten på sin kvarn ...

Läs mer »


Bild av två bilar som krockar - trafikolyckor 2017

Vägtrafikskador 2017: Regionala skillnader

Under 2017 omkom 253 personer - fördelat på 233 dödsolyckor - i vägtrafiken. Det är en minskning mot föregående år. Faktum är att det är den ...

Läs mer »


Bytte kön för att få billigare försäkring

Man i Kanada bytte kön för att spara 7 429 kr på försäkring

Att köpa försäkring kan vara tråkigt och tidskrävande. Det kan också vara dyrt. En anledning till varför det är ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00