Bilförsäkring - Jämför pris & spara pengar!


Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användaravtal och integritetspolicy.

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Jämför priser och villkor åt dig
Samma priser som hos bolagen direkt
Våra kunder sparar i snitt 1 800 kr per år
Kostnadsfri rådgivning via chatt och telefon

Bilförsäkring är ett lagstadgat krav för att din bil ska få användas i trafiken. Detta gör den unik, eftersom andra försäkringar är frivilliga. Bilförsäkringens lagstadgade del kallas trafikförsäkring, och den kan även kompletteras med en helförsäkring eller halvförsäkring. Vi på Insplanet hjälper dig att jämföra bilförsäkringar från olika försäkringsbolag och ger dig information kring hur du kan tänka när du tecknar en bilförsäkring.


Läs mer:

Vad ingår i bilförsäkringen?

En bilförsäkring kan tecknas i tre olika nivåer: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Dessa tre kan ses som en trappa där trafikförsäkringen erbjuder ett grundläggande skydd, halvförsäkringen innehåller en trafikförsäkring och ett utökat skydd, och helförsäkringen täcker allt som ingår i en halvförsäkring samt ytterligare delar. Slutligen tillkommer också tilläggsförsäkringar, som kan komplettera bilförsäkringen på specifika punkter. Nedan följer mer information om de tre olika försäkringsnivåerna.

Trafikförsäkring

Om du vill köra din bil på vägarna i Sverige måste bilen ha en trafikförsäkring. Det är ett lagstadgat krav. Trafikförsäkringen finns till för att ersätta skador på förare och passagerare vid olycksfall. Den ersätter dessutom skador som kan uppstå på medtrafikanter och dess fordon. Med andra ord ska ingen som vistas i trafiken bli utan ersättning om olyckan är framme. Du kan även välja att halv- eller helförsäkra din bil. Detta eftersom trafikförsäkringen inte ersätter för skador på det egna fordonet.

Här kan du lära dig mer om trafikförsäkring.

Halvförsäkring

Trots att det heter halvförsäkring så täcker denna betydligt mer än hälften av vad som ingår i en helförsäkring. Detaljerna varierar mellan olika försäkringsbolag, men generellt sett brukar en halvförsäkring täcka:

 • Brand
 • Skador på glasrutor (exempelvis stenskott)
 • Stöld
 • Vissa maskin- och elektronikskador
 • Krishjälp
 • Räddning
 • Rättsskydd
 • (Eventuellt allrisk, även kallad "drulle")

Här kan du lära dig mer om halvförsäkring.

Helförsäkring

I en helförsäkring ingår allt som täcks av en trafikförsäkring samt en halvförsäkring – och mer därtill. Helförsäkringen har även en vagnskadeförsäkring, som innebär att du som bilägare kan få ersättning för alla yttre skador på din bil oavsett orsak – förutsatt att du inte orsakat skadan medvetet.

Helförsäkring är vanligtvis den försäkringsnivå som rekommenderas. Detta eftersom skador på kaross, motor och andra delar kan vara mycket kostsamma att reparera. Har du köpt en bil för enbart några tusenlappar kan det dock räcka med en halvförsäkring eller trafikförsäkring. Detta eftersom omfattande reparationer antagligen kommer kosta mer än du betalade för bilen i fråga.

Här kan du lära dig mer om helförsäkring.

Hur mycket kostar en bilförsäkring?

Priset på en bilförsäkring är i snitt 4 774 kr/år*. Priset du får på din bilförsäkring kan mycket väl bli lägre men även högre beroende på vilket omfattning du väljer. Vill du veta vad just din bilförsäkring kommer att kosta? Gör en kostnadsfri jämförelse via insplanet. Du får ditt pris inom 30 sekunder.

Det finns många faktorer som påverkar vilket pris du kommer att få på din bilförsäkring. Några faktorer som påverkar priset är: Vilket bilmärke du kör, vart du bor och hur gammal du är. En annan sak som påverkar priset är vilka tilläggsförsäkringar du väljer, som du kan läsa om nedan.

Varför får jag olika priser? Skillnaderna i pris beror på att bolagen gör olika riskbedömningar och väljer att inrikta sig på olika kundtyper. Det lönar sig därför alltid att jämföra. Men kom ihåg att inte bara titta på priset utan även titta på vad som ingår i din försäkring!

Vill du se exakta snittpriser för samtliga län samt omfattningar?

Visa statistik
Län Halv Hel Trafik Medel
STOCKHOLM 5342 7697 4113 5979
SKÅNE 4067 5934 3352 4511
UPPSALA 3870 6009 3133 4579
VÄSTRA GÖTALAND 3865 5862 3310 4574
VÄSTMANLAND 3853 5958 3279 4566
ÖSTERGÖTLAND 3653 5636 3147 4328
ÖREBRO 3647 5562 2986 4267
JÖNKÖPING 3586 5897 3050 4512
SÖDERMANLAND 3544 5631 3091 4320
DALARNA 3475 5080 2988 3972
KRONOBERG 3219 5004 2682 3753
GÄVLEBORG 3168 5067 2935 3883
BLEKINGE 3079 5164 3062 3887
HALLAND 3075 5173 3094 4006
NORRBOTTEN 3052 5313 2761 3806
VÄSTERNORRLAND 3016 4925 2961 3808
VÄRMLAND 3014 5115 2832 3889
KALMAR 2814 5144 2744 3742
JÄMTLAND 2808 4657 2663 3684
GOTLAND 2804 4795 2160 3151
VÄSTERBOTTEN 2758 4736 2857 3458
Medel 4126 6192 3391 4774

*Siffran är baserad på genomsnittspris av försäkringar tecknade genom Insplanet under 2018.

Att hitta en billig bilförsäkring

Tillägg till bilförsäkringen

Förutom det som ingår i trafik- halv- och helförsäkring kan man även komplettera sitt skydd med olika tilläggsförsäkringar. Dessa är ofta väldigt prisvärda komplement till bilförsäkringen eftersom de erbjuder ett högt värde till en förhållandevis låg kostnad. Några av de mest vanliga tilläggen är:

Hyrbil

Med ett hyrbilstillägg kan du får ersättning för kostnaden av en hyrbil, om att din egen bil behöver repareras under en längre tid. Detta tillägg rekommenderas till dig som är i behov av din bil för att få vardagen att gå ihop, eller av någon annan anledning alltid behöver ha en bil nära till hands.

Vägassistans

I halvförsäkringens (och helförsäkringens) grundutförande ingår hjälp då din bil blir stillaståendes, exempelvis på grund av en punktering. Med en assistansförsäkring kan du utöka detta skydd ytterligare, och framförallt inkludera hjälp med bärgning av din bil till slutdestinationen, snarare än till närmaste verkstad.

Djurkollision

Tillägget djurkollision är en av de absolut vanligaste tilläggsförsäkringarna till bilen, och en vanlig uppfattning om djurkollisionstillägget är att det ger ersättning för hela skadan som uppstår vid en viltkollision. Men det stämmer inte riktigt. Djurkollisionstillägget är snarare till för att sänka eller ta bort dina självriskkostnader om du kolliderar med ett djur.

Skadegörelse eller parkeringsskada

Med tillägget skadegörelse kan du få självriskreducering, det vill säga en minskning av självrisken, alternativt självriskeliminering som tar bort självrisken helt och hållet, om din bil utsätts för skadegörelse. Hos en del försäkringsbolag finns istället ett tillägg för parkeringsskada, det vill säga då ett annat fordon kört in i din bil då den varit stillastående.

Jämför bilförsäkring

Det finns flera saker att tänka på när du jämför din bilförsäkring med andra bilförsäkringar. Olika försäkringsbolag kan ha skillnader i sina erbjudanden, dels gällande vad försäkringen täcker, och dels vilka tillägg som finns tillgängliga. Ytterligare en stor, och många gånger avgörande, skillnad är priset. När du jämför bilförsäkringar kommer du märka att det dyraste alternativet inte nödvändigtvis är det bästa. Vidare kan försäkringsbolagens utbud justeras löpande - därför rekommenderar vi på Insplanet alltid att du jämför bilförsäkring årligen.

Det viktigaste att funderar över är vilket ekonomiskt skydd du behöver, samt vilken del av försäkringen som du anser väger tyngst för dig. För vissa är det viktigt med en låg självrisk, för att skydda sig mot stora oväntade utgifter. För andra är utbudet av tilläggsförsäkringar viktigast, för att kunna förbättra försäkringen på specifika punkter. Självklart vill de allra flesta dessutom få en så billig bilförsäkring som möjligt. Du behöver alltså ha en god förståelse för dina behov, din situation och dina förutsättningar.

Letar du efter försäkring till företagsbil? Kom ihåg att andra priser och villkor gäller för företag än för privatperson. Klicka vidare här för att läsa mer om företagsbilsförsäkring.

Jämför din bilförsäkring med andra bilförsäkringar

Det viktigaste är att jämföra priser och avtal med flera olika försäkringsbolag. En möjlighet är att kontakta bolagen direkt och be om att få ta del av deras priser och avtal. Alternativt kan du ta hjälp av oss på Insplanet och låta oss genomföra en komplett jämförelse åt dig. På bara några minuter kan du jämföra bilförsäkringar från ett flertal försäkringsbolag, och sedan välja vilken aktör du vill teckna en bilförsäkring hos. Alternativt, upptäcker du att det mest förmånliga erbjudandet är det du idag har hos ditt befintliga försäkringsbolag.

Självklart är det helt kostnadsfritt att jämföra bilförsäkringar via oss på Insplanet, och du väljer själv om du vill teckna en ny försäkring eller inte. Fördelen med vår tjänst är att du enbart uppger dina uppgifter en gång, och därefter därefter presenteras en mängd försäkringsalternativ från flera olika försäkringsbolag. På så sätt kan du maximera din besparing av såväl tid som pengar.

Välja trafik-, halv- eller helförsäkring?

Det är främst värdet på bilen som ska avgöra nivån på bilförsäkringen. Helt enkelt eftersom försäkringsskyddet ska stå i proportion till de ersättningskostnader som kan komma att uppstå för att bilen ska hållas intakt. Om bilen bara är värd någon tusenlapp eller två kan det vara onödigt att ha en helförsäkring, då självrisken på denna ändå brukar vara några tusen kronor. I detta fall rekommenderas i regel endast en trafikförsäkring.

Till en bil med mycket lågt värde kan även en halvförsäkring vara ett alternativ då denna försäkringsnivå ger ekonomiskt skydd som kan vara värt att betala för, trots bilens låga värde. Det kan till exempel vara räddningen om bilen blir stående och rättsskydd om en tvist kring bilen går upp till domstol. Dessutom ingår krisskydd som gör att du kan få psykologhjälp efter traumatiska trafikolyckor. Till de flesta bilar rekommenderas dock en helförsäkring, helt enkelt eftersom detta är det mest heltäckande skyddet.

Är din bil alldeles fabriksny, ingår en vagnskadegaranti under de allra första åren. Denna garanti kan ersätt det vagnskadeskydd som ingår i en helförsäkring, och det räcker alltså med att du har en halvförsäkring under denna period. När vagnskadegarantin sedan löper ut, är det dags att uppgradera till en heltäckande helförsäkring. Har du några frågor eller funderingar kring detta, är du varmt välkommen att ringa och tala med en av våra kunniga försäkringsrådgivare, som du når på 08 - 51 000 000.

Att hitta en billig bilförsäkring

Alla vill ha en billig bilförsäkring, det är inget konstigt. Det mest självklara sättet att få det lägsta möjliga priset är att jämföra erbjudanden och avtal från olika försäkringsbolag. Men genom att förstå hur prissättningen fungerar blir det möjligt att sänka kostnaden ännu mer. Här presenteras flera olika faktorer som påverkar priset på bilförsäkringar, samt tips om vad du kan göra för att pressa premien så lågt som möjligt.

Vad kostar en bilförsäkring?

Den faktor som påverkar priset mest är vilken försäkringsnivå du väljer. Väljer du en trafikförsäkring kommer du undan billigast, medan en helförsäkring är det dyraste alternativet. Priset på bilförsäkringen blir så klart också högre om du tecknar tilläggsförsäkringar, oavsett vilken försäkringsnivå du väljer. Vidare kan du välja mellan olika självrisknivåer, det vill säga hur mycket du själv betalar vid en skada.

Utöver detta så påverkas priset också av försäkringstagarens och försäkringsobjektets situation och förutsättningar. Det är faktorer som kan vara väldigt svåra att påverka. Bilens märke, modell och värde är exempel på sådana faktorer. En del bilmärken är mer kostsamma att reparera och underhålla, vilket i så fall leder till ett högre pris. Har bilen ett högt värde innebär det också en högre kostnad för försäkringsbolaget att täcka, och därför får nyare bilar oftast en högre premie än äldre bilar.

Försäkringstagarens ålder och bostadsort är också viktiga faktorer. Personer under 24 år får oftast betala en högre premie än personer över 24 år. Och du får generellt också ett lägre pris om bilen främst kommer att användas i glesbygd eller småstadsområde. Detta eftersom en mindre mängd trafik innebär en minskad risk för att hamna i en olycka.

Vidare kan priset även påverkas av försäkringstagarens körhistoria/trafikhistoria. Kort sagt är försäkringsbolagen intresserade av om du varit inblandad i, och då framförallt varit vållande till, några olyckor under de senaste två till tre åren. Har du inte det så kan du få en lägre premie, eftersom försäkringsbolagen då uppfattar dig som en säker bilförare.

Vägen till den billigaste bilförsäkringen

Oavsett vilken situation du har, eller vilket försäkringsbolag du väljer, så finns det saker du kan göra för att få ett bättre pris på din bilförsäkring. Här nedan presenteras några punkter du kan ha i åtanke om du vill pressa priset, men olika bolag kan värdera och prissätta efter dessa och andra faktorer, på väldigt olika sätt. Men generellt gäller att du bör:

 • Köra mindre. Enkelt förklarat, ju mer du kör desto mer kostar det. Detta påverkar premien mycket lite, men det är alltid något. När försäkringen ska tecknas fyller du i hur långt du förväntas köra under nästkommande år. Ju längre du förväntas köra desto högre premie.
 • Använda billarm och garage. Att öka säkerheten för din bil är ett sätt att få ett bättre pris. Bättre säkerhet innebär minskad risk, vilket självklart gynnar försäkringsbolagen på samma sätt som det gynnar bilägaren.
 • Samla försäkringar och få rabatt. Genom att samla fler försäkringar hos samma försäkringsbolag går det ofta att få en rabatt på bilförsäkringen – ibland upp till 20 procent. Allra vanligast är att rabatt ges då hem- respektive bilförsäkringen samlas hos ett och samma bolag.
 • Välja högre självrisk. Att välja en högre självrisk på försäkringen är ett sätt att få ett lägre pris. Nivån på självrisken är nämligen en av de faktorer som påverkar priset mest. Men samtidigt försämras avtalet betydligt då du måste betala en mycket högre kostnad om bilen skulle skadas. De allra flesta väljer därför så låg självrisk som möjligt när försäkringen tecknas.

Teckna bilförsäkring – att tänka på

Vem ska bilförsäkringen tecknas på?

Det är alltid personen som äger bilen som ska stå som försäkringstagare. Försäkringsbolagen kräver också att försäkringstagaren är den som brukar bilen mest. Skulle bilen lånas ut gäller försäkringen fortfarande, men det är viktigt att det främst är försäkringstagaren som använder bilen. Detta har införts för att man inte ska kunna skriva bil och försäkring på någon annan för att på så vis få bättre pris.

Gäller bilförsäkringen utomlands?

Både ja och nej. Allt beror på var man åker och vilken del av försäkringen man behöver utnyttja. Så länge man håller sig till Sverige, Norge, Danmark, Island eller Finland gäller vanligtvis hela försäkringen. Detsamma gäller i många europeiska länder - men inte alla. Det som avgör är huruvida länderna är anslutna till ”Grönakortsystemet” eller inte. För att försäkringen ska gälla bör du ha med dig ett internationellt försäkringsbevis, vilket går att få från ditt försäkringsbolag.

Vad gäller vid försäljning av bilen?

Det är inte nödvändigt att säga upp bilförsäkringen vid försäljning. Detta eftersom Transportstyrelsen meddelar försäkringsbolagen då en bil byter ägare. Eventuell överbliven premie kan då betalas tillbaka. Har du inte betalat med autogiro måste du ändå kontakta bolaget för att de ska veta var de ska sätta in överblivna medel.

Vad händer med bilförsäkringen vid flytt?

Du måste inte kontakta ditt försäkringsbolag (där du har din bilförsäkring tecknad) vid flytt. Försäkringsbolaget får automatiskt uppgifter om folkbokföringsadressen, och uppdaterar sina register om något ändras. Om du däremot under en viss tid bor på annan ort än din folkbokförda adress måste detta anmälas till försäkringsbolaget. Detta eftersom att priset på bilförsäkringen till viss del beror på vilken stad som bilen används i.

Vanliga skador på bilen

Du kan drabbas av många olika skador i och på din bil, både i trafiken och genom olyckor som inte är trafikrelaterade. Beroende på vilken bilförsäkring och vilka försäkringstillägg du väljer kan du få ekonomisk ersättning för de flesta skador. Nedan har vi listat exempel på skador du kan drabbas av som bilägare och vilken typ av försäkring som skyddar dig.

Stenskott

Det går snabbt och plötsligt hör du hur det smäller till. Rekommendationen är att försöka laga ett stenskott så snart som möjligt, innan det blivit större än storleken av en enkrona. Har skadan blivit större än så behöver hela framrutan bytas ut, och då täcker din halvförsäkring detta.

Självförvållade skador på bilen

Ibland inträffar händelser som gör att du får skador på bilen där du själv bär ansvar för hur skadan uppkommit. För att skydda dig mot självförvållade skador på bilen krävs att du tecknar en halvförsäkring som innefattar drulleförsäkring.

Skador i bilen på grund av skadegörelse

Om du drabbas av skadegörelse på bilen kan du få ersättning från din helförsäkring. De flesta helförsäkringar innehåller ett skydd mot skadegörelse, men du kan även teckna en tilläggsförsäkring, som hjälper dig att reducera eller eliminera de höga självrisker som kan uppstå vid skadehantering av skadegörelse.

Parkeringsskada

Parkeringsskador är svåra att värja sig mot, och de flesta bilförare får någon gång en vagnskada som orsakats av en annan förare när den egna bilen lämnats obevakad. Ersättning för parkeringsskada utgår om du tecknat en vagnskadeförsäkring på din bil. Om du kan bevisa att parkeringsskadan uppkommit när din bil stått parkerad på grund av ett annat motorfordon kan du även få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen, oavsett din bilförsäkrings omfattning.

Fläckar i bilen

Har du råkat spilla i bilen och fått en ful fläck på bilklädseln eller i taket? Med en helförsäkring med allrisktillägg kan du i vissa fall få ersättning för att kunna byta ut den skadade delen om det inte anses tillräckligt att sanera bilen. Detta är dock en bedömningsfråga och allrisktillägget är ingen garanti för att försäkringsbolaget godkänner din begäran om skadereglering.

Skador på grund av husdjur i bilen

Om din hund eller något annat husdjur orsakat skador i bilen kan det vara knepigt att få ut ersättning från ditt försäkringsbolag, eftersom många försäkringar har undantag för denna typ av skada. Om du vill teckna ett allrisktillägg som täcker skador på bilen orsakade av husdjur är det viktigt att du kontrollerar vad som ingår.

Avställningsförsäkring

Om du har en bil som för tillfället inte används och därför är avställd kan du teckna en försäkring som täcker skador som kan uppkomma under avställningsperioden. Dessa innefattar skydd mot bland annat brand, stöld och vagnskada.

Frågor och svar om bilförsäkring

Måste jag ha en bilförsäkring?

Ja, i alla fall minst en trafikförsäkring. Enligt Trafikskadelagen är du skyldig att ha en trafikförsäkring för varje fordon som du är registrerad ägare till enligt Centrala Bilregistret. Att försumma sin trafikförsäkringsplikt kostar för närvarande (december 2011) 105 kr per dag som ditt fordon är oförsäkrat. Denna avgift tas ut av Trafikförsäkringsföreningen, TFF, som är en statlig organisation. En trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag kostar ca 5-20 kr per dag, så det är jämförelsevis väldigt dyrt att inte försäkra bilen i tid.

Kan jag nyttja den tidigare ägarens försäkring när jag köper en begagnad bil?

Nej. Enligt trafikskadelagen måste fordonets ägare köpa trafikförsäkring på bilen från samma dag som man registreras som ägare till fordonet i Bilregistret. Du kan aldrig nyttja en tidigare ägares försäkring så snart du registrerats som ny ägare till fordonet.

Kan jag som fordonsägare göra något för att få så liten premieskatt som möjligt?

Ja. Du kan inte påverka själva skattesatsen, men du kan jämföra hur stor del av det totala priset (om du har en halv- eller helförsäkring) som utgörs av trafikförsäkringspremien. Ju mindre del av priset som utgörs av trafikförsäkring, desto mindre blir effekten av skatten, som beräknas procentuellt utifrån trafikförsäkringspremien. Tala med din försäkringsrådgivare, som kan hjälpa dig att reda ut begreppen.

Vad är det för skillnad på halv- och helförsäkring?

En halvförsäkring innehåller en trafikförsäkring och en delkaskoförsäkring. En helförsäkring innehåller trafik och delkasko, men också en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring täcker skador som du vållar din egen bil, till exempel kollision med annat fordon eller djur. Även skador vid singelolycka och uppsåtlig skadegörelse på bilen täcks normalt enbart av vagnskadeförsäkringen.

Varför får unga förare så högt pris?

En försäkringspremie ska motsvara den risk för skadekostnad man utgör, och enligt statistiken råkar yngre förare ut för skador oftare än äldre förare.

Kan jag försäkra bilen på en släkting istället för mig själv?

Nej, inte om du är huvudsaklig brukare till fordonet. Endast den registrerade ägaren till fordonet kan stå som försäkringstagare. Om du skriver över ägandet på en närstående och försäkrar fordonet på denna person, kan ersättningen vid en eventuell skada sättas ned eller helt utebli om denna person inte är den huvudsakliga brukaren av fordonet. Detta beror på att man inte betalat in rätt pris för den risk som faktiskt funnits, och därmed lämnat en oriktig uppgift. Vid en skada kan försäkringsbolaget göra en undersökning av fordonets bruk.

Hur hög är självrisken vid krock med djur/vilt?

Skador på den egna bilen som inte ersätts av annan förares försäkring, kan ersättas av din vagnskadeförsäkring, om villkoren uppfylls. Självrisken är då lika med vagnskadesjälvrisken. Hos de flesta försäkringsbolag kan du köpa en tilläggsförsäkring som heter Självriskreducering vid viltkollision. Detta tillägg ingår ofta i ett större tilläggspaket vars namn varierar mellan olika bolag, exempelvis bilplus/bilextra/bilallrisk. Detta tilläggspaket brukar kosta ca 400-500 kr per fordon och år. Med detta paket slipper man självrisken vid viltkollision och uppsåtlig skadegörelse på fordonet. Hos vissa bolag ingår självriskreducering vid viltkollision i helförsäkringen redan från början. Prata med din försäkringsrådgivare och red ut vad som gäller för just ditt bolag och dina förutsättningar. Alla som kör bil utanför storstadsområden löper större eller mindre risk för viltolycka.

Vad avgör hur högt pris jag får betala för bilförsäkringen?

Det är ett antal faktorer som spelar in för att försäkringsbolagen ska kunna bedöma risken och därmed priset. Några av dessa premiegrundande faktorer är: Var du bor, vem du är, när du tog körkort, din skadefrihet, bilens klassning, stöldbegärligheten och marknadsvärdet, hur långt du kör per år, och hur du parkerar bilen nattetid.

Snabbskjuts till toppen av sidan

Arbetar...