Jämför bilförsäkringBilförsäkring - Jämför pris & spara pengar!


Bilen du jämför är en:
CARFAXSe bilens historik

Bilförsäkringen är ett lagligt krav för att använda sitt fordon i trafiken. Detta gör den unik, eftersom andra försäkringar är frivilliga. Den lagstadgade delen av bilförsäkringen kallas trafikförsäkring. Den kan också kompletteras med helförsäkring eller halvförsäkring.

Vi på Insplanet har verktygen för att jämföra pris på bilförsäkring och information om hur försäkringen fungerar i praktiken. Jämför gratis med oss!

Vad ingår i bilförsäkringen?

En bilförsäkring kan delas upp i tre nivåer: Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Dessa tre kan ses som en trappa där trafikförsäkringen erbjuder ett grundläggande skydd, halvförsäkringen innehåller en trafikförsäkring och ett utökat skydd, och helförsäkringen täcker allt som ingår i en halvförsäkring samt ytterligare delar. Slutligen tillkommer också tilläggsförsäkringar, som kan komplettera försäkringen på specifika punkter.

Nedan följer mer information om de tre olika försäkringsnivåerna.

Trafikförsäkring – ett lagstadgat måste

Om man vill köra på vägarna i Sverige måste man ha en trafikförsäkring. Det är ett lagstadgat krav. Trafikförsäkringen finns till för att ersätta skador på förare och passagerare vid olycksfall. Den ersätter dessutom skador som kan uppstå på medtrafikanter och dess fordon. Med andra ord ska ingen som vistas i trafiken bli utan ersättning om olyckan är framme.

Trafikförsäkringen är den lägsta nivå av försäkring som krävs för att köra i Sverige. Men de allra flesta väljer att även halv- eller helförsäkra sin bil. Detta eftersom trafikförsäkringen inte ersätter för skador på ens eget fordon.

De som trots kravet inte tecknar en trafikförsäkring kan få dryga böter.

Trafikförsäkring för bil

Halvförsäkring – betydligt mer än ”hälften”

Trots att det heter halvförsäkring så täcker den betydligt mer än hälften av vad som ingår i en helförsäkring. Detaljerna varierar mellan olika försäkringsbolag, men generellt sett brukar en halvförsäkring täcka:

 • Brand
 • Skador på glasrutor – Exempelvis stenskott
 • Stöld
 • Vissa maskin- och elektronikskador
 • Krishjälp
 • Räddning
 • Rättsskydd

Hos många försäkringsbolag ingår även Drulletillägget i halvförsäkringen men detta kan variera. Läs mer om Drulletillägget på sidan om tilläggsförsäkringar för bil eller under ”Tilläggsförsäkring” nedan.

Halvförsäkring för bil

Helförsäkring – heltäckande skydd på vägarna

I en helförsäkring ingår allt som täcks av en trafik- och halvförsäkring – och mer därtill. Denna försäkringsnivå har även en vagnskadeförsäkring, som innebär att bilägaren kan få ersättning för alla yttre skador på bilen oavsett orsak – då förutsatt att man inte orsakat skadan medvetet.

Helförsäkring är vanligtvis den försäkringsnivå som rekommenderas. Detta eftersom skador på kaross, motor och andra delar kan vara mycket kostsamt att reparera. Har man dock köpt en bil för enbart några tusenlappar kan det räcka med en halvförsäkring. Detta eftersom omfattande reparationer antagligen kommer kosta mer än man betalade för bilen.

Helförsäkring för bil

Tilläggsförsäkring – för ett utökat skydd

Förutom det som ingår i trafik- halv- och helförsäkring kan man även komplettera sitt skydd med olika tilläggsförsäkringar. Dessa är ofta väldigt prisvärda komplement till bilförsäkringen eftersom de erbjuder ett högt värde till en förhållandevis låg kostnad.

Några av de vanligaste tilläggen är:

Hyrbil – En ersättning som täcker kostnaden av en hyrbil ifall att ens egen bil behöver repareras under en längre tid.

Självriskreducering – Helt enkelt en minskning av självrisken vid olika typer av olyckor.

Rehab/Olycksfall – Ett extra tillägg vid personskada som täcker vård och rehabilitering för chaufför eller passagerare vid en olycka.

Drulle i bil – En försäkring som också täcker interiören av bilen, särskilt vid egenorsakade skador som till exempel att man tappar ut målarfärg över sätet eller råkar repa upp det med ett vasst föremål.

Tillägg till bilförsäkring

Jämför bilförsäkring – Vad ska man tänka på?

Det finns flera saker att tänka på när man jämför bilförsäkringar. Olika försäkringsbolag kan ha skillnader i sina erbjudanden, dels gällande vad försäkringen täcker, och dels vilka tillägg som finns tillgängliga. Priset kan dessutom skilja sig en del.

Det viktigaste är att man funderar över vilket ekonomiskt skydd man behöver, samt vilken del av försäkringen som man anser vara viktigast. För vissa är det viktigt med en låg självrisk för att skydda mot stora oväntade utgifter. För andra är utbudet av tilläggsförsäkringar viktigast för att kunna förbättra avtalet på specifika punkter. För många är det viktigast att få en så billig bilförsäkring som möjligt, och då är det främst priset avgör.

Det bästa sättet att hitta en bra bilförsäkring är att vara medveten om vilka delar som ingår i de olika försäkringsnivåerna. Men det är också viktigt att man har en god förståelse för sina behov, sin situation och sina förutsättningar.

Ska man välja trafik-, halv- eller helförsäkring?

Det är främst värdet på bilen som ska avgöra nivån på bilförsäkringen. Om bilen bara kostade kring 1 000 kr i inköp kan det vara onödigt att ha en helförsäkring, då självrisken på denna ändå brukar vara några tusen kronor. I detta fall rekommenderas antingen endast trafikförsäkring för bil eller en halvförsäkring.

En halv bilförsäkring har också en självrisk, men den ger ekonomiska skydd som kan vara värda att betala för, även om bilen har lågt värde. Det kan till exempel vara räddning om bilen blir stående och rättskydd om en tvist kring bilen går upp till domstol. Dessutom ingår krisskydd som gör att man kan få psykologhjälp efter traumatiska trafikolyckor.

Hur gör man lättast för att jämföra bilförsäkringar?

Det viktigaste är att jämföra priser och avtal med flera olika försäkringsbolag. En möjlighet är att kontakta bolagen direkt och be om att få ta del av deras priser och avtal.

Det enklaste sättet att jämföra bilförsäkringar är dock att använda en jämförelsefunktion online, till exempel den du hittar längst upp på denna sida. Fördelen är att man enbart uppger sina uppgifter en gång, och därefter presenteras en mängd försäkringsalternativ från flera olika försäkringsbolag. Den som jämför bilförsäkring online kan därmed spara både tid och pengar.

Att få den billigaste bilförsäkringen

Alla vill ha en billig bilförsäkring, det är inget konstigt. Det mest självklara sättet att få det lägsta möjliga priset är att jämföra erbjudanden och avtal från olika försäkringsbolag. Men genom att förstå hur prissättningen fungerar blir det möjligt att sänka kostnaden ännu mer.

Här presenteras flera olika faktorer som påverkar priset på bilförsäkringar, samt tips om vad man kan göra för att pressa premien så lågt som möjligt.

Vad påverkar priset?

Den faktor som mest påverkar priset är den nivå av försäkring man väljer. Att endast teckna en trafikförsäkring har det lägsta priset, medan en helförsäkring har det högsta. Priset blir så klart också högre om man tecknar tilläggsförsäkringar.

Utöver detta så påverkas priset också av försäkringstagarens situation och förutsättningar. Det är faktorer som kan vara väldigt svåra att påverka. Bilens märke, modell och värde är en sådan faktor. En del bilmärken är mer kostsamma att reparera och underhålla, viket i så fall leder till ett högre pris. Har bilen ett högt värde innebär det också en högre kostnad för försäkringsbolaget att täcka, och därför får nyare bilar oftast en högre premie än äldre bilar.

Försäkringstagarens ålder och bostadsort är också viktiga faktorer. Personer under 24 år oftast får betala en högre premie än personer över 24 år. Och man får generellt också ett lägre pris om bilen främst kommer att användas i glesbygd eller småstadsområde. Detta eftersom en mindre mängd trafik innebär en minskad risk för att hamna i en olycka.

Vidare så kan priset även påverkas av försäkringstagarens körhistoria/trafikhistoria. Det innebär i princip att om inte har varit inblandad i några olyckor på många år så kan man få en lägre premie, och detta eftersom man uppfattas som en säker bilförare.

Vad kan man göra för att få en billigare försäkring?

Oavsett vilken situation man har, och vilket försäkringsbolag man väljer, så finns det saker man kan göra för att få ett bättre pris. För att sänka sin försäkringspremie kan man till exempel:

 • Köra mindre – Enkelt förklarat, ju mer man kör desto mer kostar det. Detta påverkar premien mycket lite, men det är alltid något. När försäkringen ska tecknas fyller man i hur långt man förväntas köra under nästkommande år. Ju längre man förväntas köra desto högre premie.
 • Använda billarm och garage – Att öka säkerheten för sin bil är ett sätt att få ett bättre pris. Bättre säkerhet innebär minskad risk, vilket självklart gynnar försäkringsbolagen på samma sätt som det gynnar bilägaren.
 • Samla försäkringar och få rabatt – Genom att samla fler försäkringar i samma bolag går det ofta att få en rabatt på bilförsäkringen – ibland upp till 20 – 25 %.
 • Välja högre självrisk – Att välja en högre självrisk på försäkringen är ett sätt att få ett lägre pris. Nivån på självrisken är nämligen en av de faktorer som påverkar priset mest. Men samtidigt försämras avtalet betydligt då man måste betala en mycket högre kostnad om bilen skulle skadas. De allra flesta väljer därför så låg självrisk som möjligt när försäkringen tecknas.

Det här är några metoder man kan använda sig av för att pressa priset. Men olika försäkringsbolag kan värdera och prissätta efter dessa, och andra faktorer på väldigt olika sätt. Vi rekommenderar därför att man alltid ska prata med sitt försäkringsbolag direkt om man vill få en billigare bilförsäkring.

Teckna bilförsäkring – vad ska man tänka på?

Vem ska bilförsäkringen tecknas på?

Det är alltid personen som äger bilen som ska stå som försäkringstagare. Försäkringsbolagen kräver också att försäkringstagaren är den som brukar bilen mest. Skulle bilen lånas ut gäller försäkringen fortfarande, men det är viktigt att det främst är försäkringstagaren som använder bilen. Detta har införts för att man inte ska kunna skriva bil och försäkring på någon annan för att på så vis få bättre pris.

Gäller bilförsäkringen utomlands?

Både ja och nej. Allt beror på var man åker och vilken del av försäkringen man behöver utnyttja. Så länge man håller sig till Sverige, Norge, Danmark, Island eller Finland gäller vanligtvis hela försäkringen. Detsamma gäller i många europeiska länder - men inte alla.

Det som avgör är huruvida länderna är anslutna till ”Grönakortsystemet”. För att försäkringen ska gälla bör man ha med sig ett internationellt försäkringsbevis, vilket går att få från försäkringsbolaget. Har man tänkt köra utomlands är det därför alltid bäst att kontakta sitt försäkringsbolag och fråga vilka regler som gäller.

Måste man säga upp bilförsäkringen om man säljer bilen?

Det är inte nödvändigt att säga upp sin bilförsäkring vid försäljning. Detta eftersom Transportstyrelsen meddelar försäkringsbolagen om en bil byter ägare. Eventuell överbliven premie kan då betalas tillbaka. Har man inte betalat med autogiro måste man ändå kontakta bolaget för att de ska veta var de ska sätta in överblivna medel.

Vad händer om jag flyttar?

Man måste inte kontakta försäkringsbolaget vid flytt. Försäkringsbolaget får sina uppgifter från folkbokföringsadressen, och uppdaterar sina register om den ändras. Om man däremot under en viss tid bor på annan ort än sin folkbokförda adress måste detta anmälas till försäkringsbolaget. Detta eftersom att priset på bilförsäkringen till viss del beror på vilken stad som bilen används i.

Måste jag ha en bilförsäkring?

Ja, i alla fall minst en trafikförsäkring. Enligt Trafikskadelagen är du skyldig att ha en trafikförsäkring för varje fordon som du är registrerad ägare till enligt Centrala Bilregistret. Att försumma sin trafikförsäkringsplikt kostar för närvarande (december 2011) 105 kr per dag som ditt fordon är oförsäkrat. Denna avgift tas ut av Trafikförsäkringsföreningen, TFF, som är en statlig organisation. En trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag kostar ca 5-20 kr per dag, så det är jämförelsevis väldigt dyrt att inte försäkra bilen i tid.

Kan jag nyttja den tidigare ägarens försäkring när jag köper en begagnad bil?

Nej. Enligt trafikskadelagen måste fordonets ägare köpa trafikförsäkring på bilen från samma dag som man registreras som ägare till fordonet i Bilregistret. Du kan aldrig nyttja en tidigare ägares försäkring så snart du registrerats som ny ägare till fordonet.

Kan jag som fordonsägare göra något för att få så liten premieskatt som möjligt?

Ja. Du kan inte påverka själva skattesatsen, men du kan jämföra hur stor del av det totala priset (om du har en halv- eller helförsäkring) som utgörs av trafikförsäkringspremien. Ju mindre del av priset som utgörs av trafikförsäkring, desto mindre blir effekten av skatten, som beräknas procentuellt utifrån trafikförsäkringspremien. Tala med din försäkringsrådgivare, som kan hjälpa dig att reda ut begreppen.

Vad är det för skillnad på halv- och helförsäkring?

En halvförsäkring innehåller en trafikförsäkring och en delkaskoförsäkring. En helförsäkring innehåller trafik och delkasko, men också en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring täcker skador som du vållar din egen bil, till exempel kollision med annat fordon eller djur. Även skador vid singelolycka och uppsåtlig skadegörelse på bilen täcks normalt enbart av vagnskadeförsäkringen.

Varför får unga förare så högt pris?

En försäkringspremie ska motsvara den risk för skadekostnad man utgör, och enligt statistiken råkar yngre förare ut för skador oftare än äldre förare.

Kan jag försäkra bilen på en släkting istället för mig själv?

Nej, inte om du är huvudsaklig brukare till fordonet. Endast den registrerade ägaren till fordonet kan stå som försäkringstagare. Om du skriver över ägandet på en närstående och försäkrar fordonet på denna person, kan ersättningen vid en eventuell skada sättas ned eller helt utebli om denna person inte är den huvudsakliga brukaren av fordonet. Detta beror på att man inte betalat in rätt pris för den risk som faktiskt funnits, och därmed lämnat en oriktig uppgift. Vid en skada kan försäkringsbolaget göra en undersökning av fordonets bruk.

Hur hög är självrisken vid krock med djur/vilt?

Skador på den egna bilen som inte ersätts av annan förares försäkring, kan ersättas av din vagnskadeförsäkring, om villkoren uppfylls. Självrisken är då lika med vagnskadesjälvrisken. Hos de flesta försäkringsbolag kan du köpa en tilläggsförsäkring som heter Självriskreducering vid viltkollision. Detta tillägg ingår ofta i ett större tilläggspaket vars namn varierar mellan olika bolag, exempelvis bilplus/bilextra/bilallrisk. Detta tilläggspaket brukar kosta ca 400-500 kr per fordon och år. Med detta paket slipper man självrisken vid viltkollision och uppsåtlig skadegörelse på fordonet. Hos vissa bolag ingår självriskreducering vid viltkollision i helförsäkringen redan från början. Prata med din försäkringsrådgivare och red ut vad som gäller för just ditt bolag och dina förutsättningar. Alla som kör bil utanför storstadsområden löper större eller mindre risk för viltolycka.

Vad avgör hur högt pris jag får betala för bilförsäkringen?

Det är ett antal faktorer som spelar in för att försäkringsbolagen ska kunna bedöma risken och därmed priset. Några av dessa premiegrundande faktorer är: Var du bor, vem du är, när du tog körkort, din skadefrihet, bilens klassning, stöldbegärligheten och marknadsvärdet, hur långt du kör per år, och hur du parkerar bilen nattetid.

Till toppen av sidan

3 enkla steg!
 1. Fyll i formuläret
 2. Se priser och jämför försäkringar
 3. Teckna tryggt och enkelt
Jämför bilförsäkring med insplanet och hitta en och billig försäkring på en minut.Fakta om Bilförsäkring

Ford
En billig Ford bilförsäkring, som ger rätt skydd om olyckan är framme, hittar du lättast genom att se över och jämföra olika bilförsäkringar. ...

Läs mer »
Peugeot
Din Peugeot, gammal som ny, försäkrar du bäst genom att jämföra bilförsäkringar samt avgöra vilken nivå du behöver på ditt skydd. Billigast ...

Läs mer »
BMW
Den bästa bilförsäkringen till din BMW hittar du genom att jämföra olika bilförsäkringar med varandra. Det hjälper vi på Insplanet dig med. Vi ...

Läs mer »
Volkswagen försäkring
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Volkswagen bör du självklart jämföra olika alternativ innan du bestämmer dig för vilket ...

Läs mer »
Mini Bilförsäkring
Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och...

Läs mer »
Land Rover Försäkring
Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ville ...

Läs mer »
Mitsubishi Försäkring
 År 1870 grundades Mitsubishi som ett rederi med inriktning mot transport. Under de kommande åren växte företaget och riktade sig även in mot ...

Läs mer »
Smart bilförsäkring
Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...

Läs mer »
Toyota bilförsäkring
Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra såväl pris, villkor innehåll mellan olika försäkringsbolag. Även om det ...

Läs mer »
Subaru Bilförsäkring
Företaget Subaru: Det japanska bilmärket Subaru har främst blivit känd för att i stort sett alla modeller är fyrhjulsdrivna. Detta...

Läs mer »
Jeep bilförsäkring
Idag används ordet Jeep sin ett begrepp för fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i eländig terräng. Begreppet kommer från just bilmodellen Jeep som var ...

Läs mer »
Ferrari
Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...

Läs mer »
Citroen
Företaget Citroen: André Citroën grundade bilföretaget Citroën år 1919. Det som var speciellt för just detta bilmärke var en speciell ...

Läs mer »
Chrysler
Företaget Chrysler: När den första modellen av Chrysler lanserades 1924 (Model B-70) blev den snabbt en stor försäljningssuccé. Detta på ...

Läs mer »
Audi
För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Audi är det två saker du bör fundera på. Delvis hur mycket din bil används, men även hur din ...

Läs mer »
Suzuki
Företaget: Länge förknippades Suzuki bara med motorcyklar, en bransch där de fortfarande är mycket stora, men idag erbjuder de även ...

Läs mer »
Volvo
När man letar efter den bästa försäkringen för sin Volvo är det viktigt att jämföra vad olika försäkringar kostar och vad som ingår i ...

Läs mer »
Opel
När du jämför bilförsäkringar för din Opel bör du inte enbart titta på priset, även om du vill hitta en så billig försäkring som möjligt. Det ...

Läs mer »
Mazda
Företaget:Mazda (eller Matsuda som det japanska uttalet är) är ett japanskt bilmärke som började säljas i Sverige 1972. Bilmärket har ...

Läs mer »
Saab
Jämför bilförsäkring SaabFör att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är ...

Läs mer »
Renault
Renault företaget:Louis Renault startade det franska bilföretaget Renault 1899 tillsammans med hans bröder Fernand och Marcel. Under...

Läs mer »
Märkesförsäkringar
Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...

Läs mer »
Alfa Romeo
FöretagetAlfa Romeo är ett italienskt bilmärke som är mest känd för sina sportmodeller. Men redan under 60- och ...

Läs mer »
Skoda
Oavsett vilken Skodamodell du har vill du självklart hitta rätt bilförsäkring för just dig och din bil. Det handlar om att identifiera de ...

Läs mer »
Nissan
Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar och ...

Läs mer »
Kia
Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande från...

Läs mer »
Jaguar
Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under namnet ...

Läs mer »
Hyundai
Företaget:Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare hade de ...

Läs mer »
Fiat
Fiat FöretagetFiat är en Italiensk storkoncern med fokus på bilar, motorcyklar och andra motorfordon. ...

Läs mer »
Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...

Läs mer »
Halvförsäkring
Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar till bil för att...

Läs mer »
Helförsäkring
När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...

Läs mer »

Läs mer om Bilförsäkring

På väg till eller från midsommarfirandet? - Då inträffar flest olyckor!
- Då inträffar flest ...

Läs mer »
Vårtecken vi gärna undviker
Blåsippan ute i backarna står framrutan spräcks utav grusiga spår. Läcka i stugan och en sjunkande båt olyckor som vittnar om att nu är det ...

Läs mer »
Behovsguiden
Vad är behovsguiden?Behovsguiden är en komplett guide som hjälper dig att ta reda på vilken bilförsäkring som passar dina specifika försäkringsbehov allra ...

Läs mer »
Två av tre jämför inte sin försäkring - går miste om 1 500 kronor
Att två av tre personer inte jämför olika alternativ innan de tecknar en ny försäkring innebär att de i genomsnitt går miste om 1 500 ...

Läs mer »
Kör du som andra i din ålder?
Tjugoåringar och femtioåringar har mer gemensamt än förväntat. Samtidigt kostar trettioåringarna på sig något dyrare bilar. Och fyrtioåringarna, de visar sig ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00