Arbetar...

Jämför bilförsäkringBilförsäkring -
Jämför pris & spara pengar!


Bilen du jämför är en:
CARFAXSe bilens historik

Bilförsäkring är ett lagstadgat krav för att din bil ska få användas i trafiken. Detta gör den unik, eftersom andra försäkringar är frivilliga. Bilförsäkringens lagstadgade del kallas trafikförsäkring, och den kan även kompletteras med en helförsäkring eller halvförsäkring. Vi på Insplanet hjälper dig att jämföra bilförsäkringar från olika försäkringsbolag och ger dig information kring hur du kan tänka när du tecknar en bilförsäkring.


Läs mer:

 • Vad ingår i bilförsäkringen?
 • Tillägg till bilförsäkringen
 • Jämför bilförsäkring
 • Att hitta en billig bilförsäkring
 • Teckna bilförsäkring - att tänka på
 • Vanliga skador på bilen
 • Frågor och svar om bilförsäkring

 • Vad ingår i bilförsäkringen?

  En bilförsäkring kan tecknas i tre olika nivåer: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Dessa tre kan ses som en trappa där trafikförsäkringen erbjuder ett grundläggande skydd, halvförsäkringen innehåller en trafikförsäkring och ett utökat skydd, och helförsäkringen täcker allt som ingår i en halvförsäkring samt ytterligare delar. Slutligen tillkommer också tilläggsförsäkringar, som kan komplettera bilförsäkringen på specifika punkter. Nedan följer mer information om de tre olika försäkringsnivåerna.


  Trafikförsäkring

  Om du vill köra din bil på vägarna i Sverige måste bilen ha en trafikförsäkring. Det är ett lagstadgat krav. Trafikförsäkringen finns till för att ersätta skador på förare och passagerare vid olycksfall. Den ersätter dessutom skador som kan uppstå på medtrafikanter och dess fordon. Med andra ord ska ingen som vistas i trafiken bli utan ersättning om olyckan är framme. Du kan även välja att halv- eller helförsäkra din bil. Detta eftersom trafikförsäkringen inte ersätter för skador på det egna fordonet.


  Här kan du lära dig mer om trafikförsäkring.


  Halvförsäkring

  Trots att det heter halvförsäkring så täcker denna betydligt mer än hälften av vad som ingår i en helförsäkring. Detaljerna varierar mellan olika försäkringsbolag, men generellt sett brukar en halvförsäkring täcka:

 • Brand
 • Skador på glasrutor (exempelvis stenskott)
 • Stöld
 • Vissa maskin- och elektronikskador
 • Krishjälp
 • Räddning
 • Rättsskydd
 • (Eventuellt allrisk, även kallad "drulle")

 • Här kan du lära dig mer om halvförsäkring.


  Helförsäkring

  I en helförsäkring ingår allt som täcks av en trafikförsäkring samt en halvförsäkring – och mer därtill. Helförsäkringen har även en vagnskadeförsäkring, som innebär att du som bilägare kan få ersättning för alla yttre skador på din bil oavsett orsak – förutsatt att du inte orsakat skadan medvetet.

  Helförsäkring är vanligtvis den försäkringsnivå som rekommenderas. Detta eftersom skador på kaross, motor och andra delar kan vara mycket kostsamma att reparera. Har du köpt en bil för enbart några tusenlappar kan det dock räcka med en halvförsäkring eller trafikförsäkring. Detta eftersom omfattande reparationer antagligen kommer kosta mer än du betalade för bilen i fråga.


  Här kan du lära dig mer om helförsäkring.


  Tillägg till bilförsäkringen

  Förutom det som ingår i trafik- halv- och helförsäkring kan man även komplettera sitt skydd med olika tilläggsförsäkringar. Dessa är ofta väldigt prisvärda komplement till bilförsäkringen eftersom de erbjuder ett högt värde till en förhållandevis låg kostnad. Några av de mest vanliga tilläggen är:


  Hyrbil

  Med ett hyrbilstillägg kan du får ersättning för kostnaden av en hyrbil, om att din egen bil behöver repareras under en längre tid. Detta tillägg rekommenderas till dig som är i behov av din bil för att få vardagen att gå ihop, eller av någon annan anledning alltid behöver ha en bil nära till hands.


  Vägassistans

  I halvförsäkringens (och helförsäkringens) grundutförande ingår hjälp då din bil blir stillaståendes, exempelvis på grund av en punktering. Med en assistansförsäkring kan du utöka detta skydd ytterligare, och framförallt inkludera hjälp med bärgning av din bil till slutdestinationen, snarare än till närmaste verkstad.


  Djurkollision

  Tillägget djurkollision är en av de absolut vanligaste tilläggsförsäkringarna till bilen, och en vanlig uppfattning om djurkollisionstillägget är att det ger ersättning för hela skadan som uppstår vid en viltkollision. Men det stämmer inte riktigt. Djurkollisionstillägget är snarare till för att sänka eller ta bort dina självriskkostnader om du kolliderar med ett djur.


  Skadegörelse eller parkeringsskada

  Med tillägget skadegörelse kan du få självriskreducering, det vill säga en minskning av självrisken, alternativt självriskeliminering som tar bort självrisken helt och hållet, om din bil utsätts för skadegörelse. Hos en del försäkringsbolag finns istället ett tillägg för parkeringsskada, det vill säga då ett annat fordon kört in i din bil då den varit stillastående.


  Fördjupa dina kunskaper om tillägg till bilförsäkring här.


  Jämför bilförsäkring

  Det finns flera saker att tänka på när du jämför din bilförsäkring med andra bilförsäkringar. Olika försäkringsbolag kan ha skillnader i sina erbjudanden, dels gällande vad försäkringen täcker, och dels vilka tillägg som finns tillgängliga. Ytterligare en stor, och många gånger avgörande, skillnad är priset. När du jämför bilförsäkringar kommer du märka att det dyraste alternativet inte nödvändigtvis är det bästa. Vidare kan försäkringsbolagens utbud justeras löpande - därför rekommenderar vi på Insplanet alltid att du jämför bilförsäkring årligen.

  Det viktigaste att funderar över är vilket ekonomiskt skydd du behöver, samt vilken del av försäkringen som du anser väger tyngst för dig. För vissa är det viktigt med en låg självrisk, för att skydda sig mot stora oväntade utgifter. För andra är utbudet av tilläggsförsäkringar viktigast, för att kunna förbättra försäkringen på specifika punkter. Självklart vill de allra flesta dessutom få en så billig bilförsäkring som möjligt. Du behöver alltså ha en god förståelse för dina behov, din situation och dina förutsättningar.


  Jämför din bilförsäkring med andra bilförsäkringar

  Det viktigaste är att jämföra priser och avtal med flera olika försäkringsbolag. En möjlighet är att kontakta bolagen direkt och be om att få ta del av deras priser och avtal. Alternativt kan du ta hjälp av oss på Insplanet och låta oss genomföra en komplett jämförelse åt dig. På bara några minuter kan du jämföra bilförsäkringar från ett flertal försäkringsbolag, och sedan välja vilken aktör du vill teckna en bilförsäkring hos. Alternativt, upptäcker du att det mest förmånliga erbjudandet är det du idag har hos ditt befintliga försäkringsbolag.

  Självklart är det helt kostnadsfritt att jämföra bilförsäkringar via oss på Insplanet, och du väljer själv om du vill teckna en ny försäkring eller inte. Fördelen med vår tjänst är att du enbart uppger dina uppgifter en gång, och därefter därefter presenteras en mängd försäkringsalternativ från flera olika försäkringsbolag. På så sätt kan du maximera din besparing av såväl tid som pengar.


  Välja trafik-, halv- eller helförsäkring?

  Det är främst värdet på bilen som ska avgöra nivån på bilförsäkringen. Helt enkelt eftersom försäkringsskyddet ska stå i proportion till de ersättningskostnader som kan komma att uppstå för att bilen ska hållas intakt. Om bilen bara är värd någon tusenlapp eller två kan det vara onödigt att ha en helförsäkring, då självrisken på denna ändå brukar vara några tusen kronor. I detta fall rekommenderas i regel endast en trafikförsäkring.

  Till en bil med mycket lågt värde kan även en halvförsäkring vara ett alternativ då denna försäkringsnivå ger ekonomiskt skydd som kan vara värt att betala för, trots bilens låga värde. Det kan till exempel vara räddningen om bilen blir stående och rättsskydd om en tvist kring bilen går upp till domstol. Dessutom ingår krisskydd som gör att du kan få psykologhjälp efter traumatiska trafikolyckor. Till de flesta bilar rekommenderas dock en helförsäkring, helt enkelt eftersom detta är det mest heltäckande skyddet.

  Är din bil alldeles fabriksny, ingår en vagnskadegaranti under de allra första åren. Denna garanti kan ersätt det vagnskadeskydd som ingår i en helförsäkring, och det räcker alltså med att du har en halvförsäkring under denna period. När vagnskadegarantin sedan löper ut, är det dags att uppgradera till en heltäckande helförsäkring. Har du några frågor eller funderingar kring detta, är du varmt välkommen att ringa och tala med en av våra kunniga försäkringsrådgivare, som du når på 08 - 51 000 000.

  Till toppen av sidan.


  Att hitta en billig bilförsäkring

  Alla vill ha en billig bilförsäkring, det är inget konstigt. Det mest självklara sättet att få det lägsta möjliga priset är att jämföra erbjudanden och avtal från olika försäkringsbolag. Men genom att förstå hur prissättningen fungerar blir det möjligt att sänka kostnaden ännu mer. Här presenteras flera olika faktorer som påverkar priset på bilförsäkringar, samt tips om vad du kan göra för att pressa premien så lågt som möjligt.


  Vad kostar en bilförsäkring?

  Den faktor som påverkar priset mest är vilken försäkringsnivå du väljer. Väljer du en trafikförsäkring kommer du undan billigast, medan en helförsäkring är det dyraste alternativet. Priset på bilförsäkringen blir så klart också högre om du tecknar tilläggsförsäkringar, oavsett vilken försäkringsnivå du väljer. Vidare kan du välja mellan olika självrisknivåer, det vill säga hur mycket du själv betalar vid en skada.

  Utöver detta så påverkas priset också av försäkringstagarens och försäkringsobjektets situation och förutsättningar. Det är faktorer som kan vara väldigt svåra att påverka. Bilens märke, modell och värde är exempel på sådana faktorer. En del bilmärken är mer kostsamma att reparera och underhålla, vilket i så fall leder till ett högre pris. Har bilen ett högt värde innebär det också en högre kostnad för försäkringsbolaget att täcka, och därför får nyare bilar oftast en högre premie än äldre bilar.

  Försäkringstagarens ålder och bostadsort är också viktiga faktorer. Personer under 24 år får oftast betala en högre premie än personer över 24 år. Och du får generellt också ett lägre pris om bilen främst kommer att användas i glesbygd eller småstadsområde. Detta eftersom en mindre mängd trafik innebär en minskad risk för att hamna i en olycka.

  Vidare kan priset även påverkas av försäkringstagarens körhistoria/trafikhistoria. Kort sagt är försäkringsbolagen intresserade av om du varit inblandad i, och då framförallt varit vållande till, några olyckor under de senaste två till tre åren. Har du inte det så kan du få en lägre premie, eftersom försäkringsbolagen då uppfattar dig som en säker bilförare.


  Vägen till den billigaste bilförsäkringen

  Oavsett vilken situation du har, eller vilket försäkringsbolag du väljer, så finns det saker du kan göra för att få ett bättre pris på din bilförsäkring. Här nedan presenteras några punkter du kan ha i åtanke om du vill pressa priset, men olika bolag kan värdera och prissätta efter dessa och andra faktorer, på väldigt olika sätt. Men generellt gäller att du bör:

 • Köra mindre. Enkelt förklarat, ju mer du kör desto mer kostar det. Detta påverkar premien mycket lite, men det är alltid något. När försäkringen ska tecknas fyller du i hur långt du förväntas köra under nästkommande år. Ju längre du förväntas köra desto högre premie.
 • Använda billarm och garage. Att öka säkerheten för din bil är ett sätt att få ett bättre pris. Bättre säkerhet innebär minskad risk, vilket självklart gynnar försäkringsbolagen på samma sätt som det gynnar bilägaren.
 • Samla försäkringar och få rabatt. Genom att samla fler försäkringar hos samma försäkringsbolag går det ofta att få en rabatt på bilförsäkringen – ibland upp till 20 procent. Allra vanligast är att rabatt ges då hem- respektive bilförsäkringen samlas hos ett och samma bolag.
 • Välja högre självrisk. Att välja en högre självrisk på försäkringen är ett sätt att få ett lägre pris. Nivån på självrisken är nämligen en av de faktorer som påverkar priset mest. Men samtidigt försämras avtalet betydligt då du måste betala en mycket högre kostnad om bilen skulle skadas. De allra flesta väljer därför så låg självrisk som möjligt när försäkringen tecknas.
 • Till toppen av sidan.


  Teckna bilförsäkring – att tänka på

  Vem ska bilförsäkringen tecknas på?

  Det är alltid personen som äger bilen som ska stå som försäkringstagare. Försäkringsbolagen kräver också att försäkringstagaren är den som brukar bilen mest. Skulle bilen lånas ut gäller försäkringen fortfarande, men det är viktigt att det främst är försäkringstagaren som använder bilen. Detta har införts för att man inte ska kunna skriva bil och försäkring på någon annan för att på så vis få bättre pris.


  Gäller bilförsäkringen utomlands?

  Både ja och nej. Allt beror på var man åker och vilken del av försäkringen man behöver utnyttja. Så länge man håller sig till Sverige, Norge, Danmark, Island eller Finland gäller vanligtvis hela försäkringen. Detsamma gäller i många europeiska länder - men inte alla. Det som avgör är huruvida länderna är anslutna till ”Grönakortsystemet” eller inte. För att försäkringen ska gälla bör du ha med dig ett internationellt försäkringsbevis, vilket går att få från ditt försäkringsbolag.


  Vad gäller vid försäljning av bilen?

  Det är inte nödvändigt att säga upp bilförsäkringen vid försäljning. Detta eftersom Transportstyrelsen meddelar försäkringsbolagen då en bil byter ägare. Eventuell överbliven premie kan då betalas tillbaka. Har du inte betalat med autogiro måste du ändå kontakta bolaget för att de ska veta var de ska sätta in överblivna medel.


  Vad händer med bilförsäkringen vid flytt?

  Du måste inte kontakta ditt försäkringsbolag (där du har din bilförsäkring tecknad) vid flytt. Försäkringsbolaget får automatiskt uppgifter om folkbokföringsadressen, och uppdaterar sina register om något ändras. Om du däremot under en viss tid bor på annan ort än din folkbokförda adress måste detta anmälas till försäkringsbolaget. Detta eftersom att priset på bilförsäkringen till viss del beror på vilken stad som bilen används i.

  Till toppen av sidan.


  Vanliga skador på bilen

  Du kan drabbas av många olika skador i och på din bil, både i trafiken och genom olyckor som inte är trafikrelaterade. Beroende på vilken bilförsäkring och vilka försäkringstillägg du väljer kan du få ekonomisk ersättning för de flesta skador. Nedan har vi listat exempel på skador du kan drabbas av som bilägare och vilken typ av försäkring som skyddar dig.


  Stenskott

  Det går snabbt och plötsligt hör du hur det smäller till. Rekommendationen är att försöka laga ett stenskott så snart som möjligt, innan det blivit större än storleken av en enkrona. Har skadan blivit större än så behöver hela framrutan bytas ut, och då täcker din halvförsäkring detta.


  Självförvållade skador på bilen

  Ibland inträffar händelser som gör att du får skador på bilen där du själv bär ansvar för hur skadan uppkommit. För att skydda dig mot självförvållade skador på bilen krävs att du tecknar en halvförsäkring som innefattar drulleförsäkring.


  Skador i bilen på grund av skadegörelse

  Om du drabbas av skadegörelse på bilen kan du få ersättning från din helförsäkring. De flesta helförsäkringar innehåller ett skydd mot skadegörelse, men du kan även teckna en tilläggsförsäkring, som hjälper dig att reducera eller eliminera de höga självrisker som kan uppstå vid skadehantering av skadegörelse.


  Parkeringsskada

  Parkeringsskador är svåra att värja sig mot, och de flesta bilförare får någon gång en vagnskada som orsakats av en annan förare när den egna bilen lämnats obevakad. Ersättning för parkeringsskada utgår om du tecknat en vagnskadeförsäkring på din bil. Om du kan bevisa att parkeringsskadan uppkommit när din bil stått parkerad på grund av ett annat motorfordon kan du även få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen, oavsett din bilförsäkrings omfattning.


  Fläckar i bilen

  Har du råkat spilla i bilen och fått en ful fläck på bilklädseln eller i taket? Med en helförsäkring med allrisktillägg kan du i vissa fall få ersättning för att kunna byta ut den skadade delen om det inte anses tillräckligt att sanera bilen. Detta är dock en bedömningsfråga och allrisktillägget är ingen garanti för att försäkringsbolaget godkänner din begäran om skadereglering.


  Skador på grund av husdjur i bilen

  Om din hund eller något annat husdjur orsakat skador i bilen kan det vara knepigt att få ut ersättning från ditt försäkringsbolag, eftersom många försäkringar har undantag för denna typ av skada. Om du vill teckna ett allrisktillägg som täcker skador på bilen orsakade av husdjur är det viktigt att du kontrollerar vad som ingår.


  Avställningsförsäkring

  Om du har en bil som för tillfället inte används och därför är avställd kan du teckna en försäkring som täcker skador som kan uppkomma under avställningsperioden. Dessa innefattar skydd mot bland annat brand, stöld och vagnskada.

  Till toppen av sidan.


  Frågor och svar om bilförsäkring

  Måste jag ha en bilförsäkring?

  Ja, i alla fall minst en trafikförsäkring. Enligt Trafikskadelagen är du skyldig att ha en trafikförsäkring för varje fordon som du är registrerad ägare till enligt Centrala Bilregistret. Att försumma sin trafikförsäkringsplikt kostar för närvarande (december 2011) 105 kr per dag som ditt fordon är oförsäkrat. Denna avgift tas ut av Trafikförsäkringsföreningen, TFF, som är en statlig organisation. En trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag kostar ca 5-20 kr per dag, så det är jämförelsevis väldigt dyrt att inte försäkra bilen i tid.

  Kan jag nyttja den tidigare ägarens försäkring när jag köper en begagnad bil?

  Nej. Enligt trafikskadelagen måste fordonets ägare köpa trafikförsäkring på bilen från samma dag som man registreras som ägare till fordonet i Bilregistret. Du kan aldrig nyttja en tidigare ägares försäkring så snart du registrerats som ny ägare till fordonet.

  Kan jag som fordonsägare göra något för att få så liten premieskatt som möjligt?

  Ja. Du kan inte påverka själva skattesatsen, men du kan jämföra hur stor del av det totala priset (om du har en halv- eller helförsäkring) som utgörs av trafikförsäkringspremien. Ju mindre del av priset som utgörs av trafikförsäkring, desto mindre blir effekten av skatten, som beräknas procentuellt utifrån trafikförsäkringspremien. Tala med din försäkringsrådgivare, som kan hjälpa dig att reda ut begreppen.

  Vad är det för skillnad på halv- och helförsäkring?

  En halvförsäkring innehåller en trafikförsäkring och en delkaskoförsäkring. En helförsäkring innehåller trafik och delkasko, men också en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring täcker skador som du vållar din egen bil, till exempel kollision med annat fordon eller djur. Även skador vid singelolycka och uppsåtlig skadegörelse på bilen täcks normalt enbart av vagnskadeförsäkringen.

  Varför får unga förare så högt pris?

  En försäkringspremie ska motsvara den risk för skadekostnad man utgör, och enligt statistiken råkar yngre förare ut för skador oftare än äldre förare.

  Kan jag försäkra bilen på en släkting istället för mig själv?

  Nej, inte om du är huvudsaklig brukare till fordonet. Endast den registrerade ägaren till fordonet kan stå som försäkringstagare. Om du skriver över ägandet på en närstående och försäkrar fordonet på denna person, kan ersättningen vid en eventuell skada sättas ned eller helt utebli om denna person inte är den huvudsakliga brukaren av fordonet. Detta beror på att man inte betalat in rätt pris för den risk som faktiskt funnits, och därmed lämnat en oriktig uppgift. Vid en skada kan försäkringsbolaget göra en undersökning av fordonets bruk.

  Hur hög är självrisken vid krock med djur/vilt?

  Skador på den egna bilen som inte ersätts av annan förares försäkring, kan ersättas av din vagnskadeförsäkring, om villkoren uppfylls. Självrisken är då lika med vagnskadesjälvrisken. Hos de flesta försäkringsbolag kan du köpa en tilläggsförsäkring som heter Självriskreducering vid viltkollision. Detta tillägg ingår ofta i ett större tilläggspaket vars namn varierar mellan olika bolag, exempelvis bilplus/bilextra/bilallrisk. Detta tilläggspaket brukar kosta ca 400-500 kr per fordon och år. Med detta paket slipper man självrisken vid viltkollision och uppsåtlig skadegörelse på fordonet. Hos vissa bolag ingår självriskreducering vid viltkollision i helförsäkringen redan från början. Prata med din försäkringsrådgivare och red ut vad som gäller för just ditt bolag och dina förutsättningar. Alla som kör bil utanför storstadsområden löper större eller mindre risk för viltolycka.

  Vad avgör hur högt pris jag får betala för bilförsäkringen?

  Det är ett antal faktorer som spelar in för att försäkringsbolagen ska kunna bedöma risken och därmed priset. Några av dessa premiegrundande faktorer är: Var du bor, vem du är, när du tog körkort, din skadefrihet, bilens klassning, stöldbegärligheten och marknadsvärdet, hur långt du kör per år, och hur du parkerar bilen nattetid.

  Snabbskjuts till toppen av sidan.


  Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

  Check Jämför priser och villkor åt dig

  Check Samma priser som hos bolagen direkt

  Check Våra kunder sparar i snitt 1 800 kr per år

  Check Kostnadsfri rådgivning via chatt och telefon

  Bilförsäkringens nivåer

  Trafikförsäkring
  I bilförsäkringen är trafikförsäkringen det första steget av skydd. Den är även nödvändig enligt lag.
  Läs allt om trafikförsäkringen här

  Halvförsäkring
  Försäkringstrappan när man försäkrar bilar kan sägas bestå av tre steg. Längst ned är trafikförsäkringen (vilket är lagstadgat att man behöver), sedan kommer halvförsäkringen.
  Vad är en halvförsäkring?

  Helförsäkring
  Den som köper en bil värd mer än ett par tusenlappar bör överväga att teckna en helförsäkring, den omfattning som ger bäst skydd.
  Vad ingår i helförsäkringen?

  Fakta om Bilförsäkring

  Volvo
  När du letar efter den bästa försäkringen för din Volvo är det viktigt att jämföra vad olika försäkringar kostar och vad som ...

  Läs mer om Volvo försäkring »
  Volkswagen
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Volkswagen bör du självklart jämföra olika alternativ innan du bestämmer dig för vilket ...

  Läs mer om Volkswagen försäkring »
  Audi
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Audi är det två saker du bör fundera på. Delvis hur mycket din bil används, men även hur din ...

  Läs mer om Audi försäkring »
  BMW
  Den bästa bilförsäkringen till din BMW hittar du genom att jämföra olika bilförsäkringar med varandra. Det hjälper vi på Insplanet dig med. Vi ...

  Läs mer om BMW försäkring »
  Ford
  En billig Ford bilförsäkring, som ger rätt skydd om olyckan är framme, hittar du lättast genom att se över och ...

  Läs mer om Ford försäkring »
  Renault
  Renault företaget:Louis Renault startade det franska bilföretaget Renault 1899 tillsammans med hans bröder Fernand och Marcel. Under...

  Läs mer om Renault försäkring »
  Kia
  Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande från...

  Läs mer om Kia försäkring »
  Skoda
  Oavsett vilken Skodamodell du har vill du självklart hitta rätt bilförsäkring för just dig och din bil. Det ...

  Läs mer om Skoda försäkring »
  Nissan
  Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar och ...

  Läs mer om Nissan försäkring »
  Opel
  När du jämför bilförsäkringar för din Opel bör du inte enbart titta på priset, även om du vill hitta en så ...

  Läs mer om Opel försäkring »
  Porsche
  Jämför olika bilförsäkringar till din Porsche innan du bestämmer dig för vilket bolag du vill teckna hos. Vi på
  Läs mer om Porsche försäkring »
  Citroen
  Den bästa bilförsäkringen till din Citroën hittar du lättast genom att jämföra olika försäkringsbolags utbud. För att underlätta ditt letande hjälpte vi på ...

  Läs mer om Citroen försäkring »
  Peugeot
  Din Peugeot, gammal som ny, försäkrar du bäst genom att jämföra bilförsäkringar samt avgöra vilken nivå du behöver på ditt skydd. Billigast ...

  Läs mer om Peugeot försäkring »
  Subaru
  Företaget Subaru: Det japanska bilmärket Subaru har främst blivit känd för att i stort sett alla modeller är fyrhjulsdrivna. Detta...

  Läs mer om Subaru försäkring »
  Toyota
  Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra såväl pris, villkor innehåll mellan olika försäkringsbolag. Även om det grundläggande skyddet i ...

  Läs mer om Toyota försäkring »
  Saab
  Jämför bilförsäkring SaabFör att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är ...

  Läs mer om Saab försäkring »
  Seat
  Till din Seat hittar du den bästa bilförsäkringen genom att se över ditt behov av skydd och samtidigt ställa detta mot det utbud som finns inom försäkringsbranschen. Du ...

  Läs mer om Seat försäkring »
  Mazda
  Till din Mazda ska du självklart teckna den bästa bilförsäkringen du kan hitta, men även till det bästa priset. Att betala onödigt höga premier för ditt ...

  Läs mer om Mazda försäkring »
  Hyundai
  Företaget:Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare hade de ...

  Läs mer om Hyundai försäkring »
  Honda
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra olika försäkringsbolags utbud och priser. Det kan nämligen skilja en hel ...

  Läs mer om Honda försäkring »
  Fiat
  Fiat FöretagetFiat är en Italiensk storkoncern med fokus på bilar, motorcyklar och andra motorfordon. ...

  Läs mer om Fiat försäkring »
  Mini
  Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och fram till år 2000 ...

  Läs mer om Mini försäkring »
  Jeep
  Idag används ordet Jeep sin ett begrepp för fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i eländig terräng. Begreppet kommer från just bilmodellen Jeep som var ...

  Läs mer om Jeep försäkring »
  Lexus
  En bra bilförsäkring till din Lexus hittar du enkelt genom att jämföra alternativ från olika försäkringsbolag. Vid en första ...

  Läs mer om Lexus försäkring »
  Jaguar
  Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under namnet ...

  Läs mer om Jaguar försäkring »
  Chrysler
  Den bästa bilförsäkringen till din Chrysler får de genom att jämföra utbudet bland olika försäkringsbolag. Bra villkor kan exempelvis handla om att du som är ...

  Läs mer om Chrysler försäkring »
  Mitsubishi
  Att jämföra utbudet bland olika försäkringsbolag innan du tecknar en bilförsäkring till din Mitsubishi ger dig helt rätt förutsättningar för att du ska ...

  Läs mer om Mitsubishi försäkring »
  Ferrari
  Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...

  Läs mer om Ferrari försäkring »
  Land Rover
  Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ville ...

  Läs mer om Land Rover försäkring »
  Suzuki
  Företaget: Länge förknippades Suzuki bara med motorcyklar, en bransch där de fortfarande är mycket stora, men idag erbjuder de även ...

  Läs mer om Suzuki försäkring »
  Chevrolet
  Den bästa försäkringen till din Chevrolet kan vi på Insplanet hjälpa dig att hitta. Vi ser över och jämför Sveriges försäkringsbolag, och ger dig en enkel och ...

  Läs mer om Chevrolet försäkring »
  Alfa Romeo
  FöretagetAlfa Romeo är ett italienskt bilmärke som är mest känd för sina sportmodeller. Men redan under 60- och ...

  Läs mer om Alfa Romeo försäkring »
  Smart
  Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...

  Läs mer om Smart försäkring »
  Märkesförsäkringar
  Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...

  Läs mer »
  Trafikförsäkring
  Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...

  Läs mer »
  Halvförsäkring
  Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...

  Läs mer »
  Helförsäkring
  När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...

  Läs mer »

  Läs mer om Bilförsäkring

  Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor
  Västerbottenborna, tillsammans med Gotlänningarna och Kalmarborna, är de som kommer undan med lägst snittpremier på sina ...

  Läs mer »
  Hitta billigaste bilförsäkringen - steg för steg
  Att hitta en billig bilförsäkring blir betydligt enklare om du tar hjälp av oss på Insplanet i stället för att leta på egen hand. ...

  Läs mer »
  Två av tre betalar fel pris för sin bilförsäkring
  Att två av tre försäkringstagare inte jämför olika alternativ innan de tecknar en ny bilförsäkring innebär att de riskerar att få ...

  Läs mer »
  Jämför din bilförsäkring med andra bilförsäkringar
  För att jämföra bilförsäkringar behöver du kunna identifiera de risker som din bil utsätts för mest och samtidigt väga in hur väl...

  Läs mer »
  Parkeringsskada
  Att komma tillbaka till bilen och upptäcka en skada på karossen är inte särskilt roligt. Har förövaren dessutom smitit från platsen - vilket alltför ofta är regel ...

  Läs mer »
  Hur skyddar bilförsäkringen vid viltolycka?
  Ersättningen du kan få vid viltolycka beror på din bilförsäkrings omfattning, och framförallt om du har tecknat ett tillägg för ...

  Läs mer »
  Krock med rådjur, älg, vildsvin eller annat vilt
  En djurkollision är en otäck upplevelse som kan påverkar din handlingsförmåga för en stund. Här kan du läsa om vad du ska tänka på ...

  Läs mer »
  Vägassistans
  Vägassistans, vilket även kallas assistansförsäkring eller bilassistans, är en av de mest populära tilläggsförsäkringarna till bilförsäkringen. Med en ...

  Läs mer »
  Stenskott
  Oavsett hur ansvarsfull bilägare och förare du är, kommer du förmodligen råka ut för stenskott förr eller senare. Plötsligt smäller det till på bilrutan och ett tråkigt ...

  Läs mer »
  Hyrbilsförsäkring
  Din bilförsäkring kan utökas med en så kallad hyrbilsförsäkring, som ger ersättning för de hyrbilskostnader som kan komma att uppstå när din egen bil är obrukbar ...

  Läs mer »
  Hur fungerar betala-som-du-kör-försäkringar?
  Betala-som-du-kör-försäkringar riktar sig främst till säkra och trygga bilförare, eller till bilägare som kör mindre än genomsnittet. ...

  Läs mer »
  tillägg i bilförsäkringar Tillägg att köpa till bilförsäkringen
  Till din bilförsäkring finns ett antal tilläggsförsäkringar som kan ingå eller tecknas utöver både
  Läs mer »
  Behovsguiden
  Vad är behovsguiden?Behovsguiden är en komplett guide som hjälper dig att ta reda på vilken bilförsäkring som passar dina specifika försäkringsbehov allra ...

  Läs mer »
  Kör du som andra i din ålder?
  Tjugoåringar och femtioåringar har mer gemensamt än förväntat. Samtidigt kostar trettioåringarna på sig något dyrare bilar. Och fyrtioåringarna, de visar sig ...

  Läs mer »
  Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor
  Västerbottenborna, tillsammans med Gotlänningarna och Kalmarborna, är de som kommer undan med lägst snittpremier på sina bilförsäkringar. De som...

  Läs mer »
  Bilmärkena med lägst försäkringskostnad
  Från billigast till dyrast - vi på Insplanet har listat 39 bilmärken och rankat dem efter hur mycket de ...

  Läs mer »
  Samlarfordonsförsäkring
  I de fall som en bil, eller annat fordon, främst används som ett samlarobjekt är samlarfordonsförsäkring ett mer passande alternativ mot den...

  Läs mer »

  Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

  © 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
  Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

  Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
  Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00