Arbetar...

Jämför bilförsäkringBilförsäkring -
Jämför pris & spara pengar!


Bilen du jämför är en:
CARFAXSe bilens historik

Bilförsäkringen är ett lagligt krav för att använda sitt fordon i trafiken. Detta gör den unik, eftersom andra försäkringar är frivilliga. Den lagstadgade delen av bilförsäkringen kallas trafikförsäkring. Den kan också kompletteras med helförsäkring eller halvförsäkring. Vi på Insplanet har verktygen för att jämföra pris på bilförsäkring och information om hur försäkringen fungerar i praktiken. Jämför gratis med oss!


Vad ingår i bilförsäkringen?

En bilförsäkring kan delas upp i tre nivåer: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Dessa tre kan ses som en trappa där trafikförsäkringen erbjuder ett grundläggande skydd, halvförsäkringen innehåller en trafikförsäkring och ett utökat skydd, och helförsäkringen täcker allt som ingår i en halvförsäkring samt ytterligare delar. Slutligen tillkommer också tilläggsförsäkringar, som kan komplettera din bilförsäkring på specifika punkter. Nedan följer mer information om de tre olika försäkringsnivåerna.


Trafikförsäkring – ett lagstadgat måste

Trafikförsäkringen är den lägsta nivå av försäkring som krävs för att köra i Sverige. Det är alltså ett lagstadgat krav. Trafikförsäkringen finns till för att ersätta skador på förare och passagerare vid olycksfall. Den ersätter dessutom skador som kan uppstå på medtrafikanter och dess fordon. Med andra ord ska ingen som vistas i trafiken bli utan ersättning om olyckan är framme. De som trots kravet inte tecknar en trafikförsäkring kan få dryga böter.

De allra flesta väljer att även halv- eller helförsäkra sin bil. Detta eftersom trafikförsäkringen inte ersätter för skador på ens eget fordon.


Halvförsäkring – betydligt mer än hälften

Trots att det heter halvförsäkring så täcker denna nivå på bilförsäkringen betydligt mer än hälften av vad som ingår i den kompletta helförsäkringen. Detaljerna varierar mellan olika försäkringsbolag, men generellt sett brukar en halvförsäkring täcka:

 • Brand
 • Skador på glasrutor (exempelvis stenskott)
 • Stöld
 • Vissa maskin- och elektronikskador
 • Krishjälp
 • Räddning
 • Rättsskydd
 • (Eventuellt allrisk, även kallad "drulle")

 • Helförsäkring – heltäckande skydd på vägarna

  I en helförsäkring ingår allt som täcks av en trafikförsäkring samt en halvförsäkring – och mer därtill. Denna försäkringsnivå har även en vagnskadeförsäkring, som innebär att du som bilägare kan få ersättning för alla yttre skador på din bil oavsett orsak – då förutsatt att du inte orsakat skadan medvetet.

  Helförsäkring är vanligtvis den försäkringsnivå som rekommenderas. Detta eftersom skador på kaross, motor och andra delar kan vara mycket kostsamt att reparera. Har man dock köpt en bil för enbart några tusenlappar kan det räcka med en halvförsäkring. Detta eftersom omfattande reparationer antagligen kommer kosta mer än man betalade för bilen.


  Tilläggsförsäkring – utökat och anpassat skydd

  Förutom det som ingår i trafik-, halv- och helförsäkring kan man även komplettera sitt skydd med olika tilläggsförsäkringar. Dessa är ofta väldigt prisvärda komplement till bilförsäkringen eftersom de erbjuder ett högt värde till en förhållandevis låg kostnad. Några av de mest vanliga tilläggen är:

 • Hyrbil
 • Med ett hyrbilstillägg kan du får ersättning för kostnaden av en hyrbil, om att din egen bil behöver repareras under en längre tid. Detta tillägg rekommenderas till dig som är i behov av din bil för att få vardagen att gå ihop, eller av någon annan anledning alltid behöver ha en bil nära till hands.

 • Självriskreducering
 • Självriskreducering, det vill säga en minskning av självrisken, alternativt självriskeliminering som tar bort självrisken helt och hållet. Ett tillägg som kan tecknas mot olyckor såsom skadegörelse eller djurkollision.

 • Rehab
 • En tilläggsförsäkring som vid personskada kan ge ersättning för vård och rehabilitering för såväl chaufför som passagerarre, i samband med samt efter en olycka.

 • Drulle i bil
 • En försäkring som också täcker interiören av bilen, särskilt vid egenorsakade skador som till exempel att man tappar ut målarfärg över sätet eller råkar repa upp det med ett vasst föremål.

  Läs mer om några vanliga tillägg att teckna till bilförsäkringen här.


  Jämför bilförsäkring – att tänka på

  Det finns flera saker att tänka på när man jämför bilförsäkringar. Olika försäkringsbolag kan ha skillnader i sina erbjudanden, dels gällande vad försäkringen täcker, och dels vilka tillägg som finns tillgängliga. Priset kan dessutom skilja sig en del.

  Det viktigaste är att man funderar över vilket ekonomiskt skydd man behöver, samt vilken del av försäkringen som man anser vara viktigast. För vissa är det viktigt med en låg självrisk för att skydda mot stora oväntade utgifter. För andra är utbudet av tilläggsförsäkringar viktigast för att kunna förbättra avtalet på specifika punkter. För många är det viktigast att få en så billig bilförsäkring som möjligt, och då är det främst priset avgör.

  Det bästa sättet att hitta en bra bilförsäkring är att vara medveten om vilka delar som ingår i de olika försäkringsnivåerna. Men det är också viktigt att man har en god förståelse för sina behov, sin situation och sina förutsättningar.


  Ska man välja trafik-, halv- eller helförsäkring?

  Det är främst värdet på bilen som ska avgöra nivån på bilförsäkringen. Om bilen bara kostade kring 1 000 kr i inköp kan det vara onödigt att ha en helförsäkring, då självrisken på denna ändå brukar vara några tusen kronor. I detta fall rekommenderas antingen endast trafikförsäkring för bil eller en halvförsäkring.

  En halv bilförsäkring har också en självrisk, men den ger ekonomiska skydd som kan vara värda att betala för, även om bilen har lågt värde. Det kan till exempel vara räddning om bilen blir stående och rättskydd om en tvist kring bilen går upp till domstol. Dessutom ingår krisskydd som gör att man kan få psykologhjälp efter traumatiska trafikolyckor.


  Hur gör man lättast för att jämföra bilförsäkringar?

  Det viktigaste är att jämföra priser och avtal med flera olika försäkringsbolag. En möjlighet är att kontakta bolagen direkt och be om att få ta del av deras priser och avtal.

  Det enklaste sättet att jämföra bilförsäkringar är dock att använda en jämförelsefunktion online, till exempel den du hittar längst upp på denna sida. Fördelen är att man enbart uppger sina uppgifter en gång, och därefter presenteras en mängd försäkringsalternativ från flera olika försäkringsbolag. Den som jämför bilförsäkring online kan därmed spara både tid och pengar.


  Att få den billigaste bilförsäkringen

  Alla vill ha en billig bilförsäkring, det är inget konstigt. Det mest självklara sättet att få det lägsta möjliga priset är att jämföra erbjudanden och avtal från olika försäkringsbolag. Men genom att förstå hur prissättningen fungerar blir det möjligt att sänka kostnaden ännu mer.

  Här presenteras flera olika faktorer som påverkar priset på bilförsäkringar, samt tips om vad man kan göra för att pressa premien så lågt som möjligt.


  Vad påverkar priset?

  Den faktor som mest påverkar priset är den nivå av försäkring man väljer. Att endast teckna en trafikförsäkring har det lägsta priset, medan en helförsäkring har det högsta. Priset blir så klart också högre om man tecknar tilläggsförsäkringar.

  Utöver detta så påverkas priset också av försäkringstagarens situation och förutsättningar. Det är faktorer som kan vara väldigt svåra att påverka. Bilens märke, modell och värde är en sådan faktor. En del bilmärken är mer kostsamma att reparera och underhålla, viket i så fall leder till ett högre pris. Har bilen ett högt värde innebär det också en högre kostnad för försäkringsbolaget att täcka, och därför får nyare bilar oftast en högre premie än äldre bilar.

  Försäkringstagarens ålder och bostadsort är också viktiga faktorer. Personer under 24 år oftast får betala en högre premie än personer över 24 år. Och man får generellt också ett lägre pris om bilen främst kommer att användas i glesbygd eller småstadsområde. Detta eftersom en mindre mängd trafik innebär en minskad risk för att hamna i en olycka.

  Vidare så kan priset även påverkas av försäkringstagarens körhistoria/trafikhistoria. Det innebär i princip att om inte har varit inblandad i några olyckor på många år så kan man få en lägre premie, och detta eftersom man uppfattas som en säker bilförare.


  Vad kan man göra för att få en billigare försäkring?

  Oavsett vilken situation man har, och vilket försäkringsbolag man väljer, så finns det saker man kan göra för att få ett bättre pris. För att sänka sin försäkringspremie kan man till exempel:

 • Köra mindre – Enkelt förklarat, ju mer man kör desto mer kostar det. Detta påverkar premien mycket lite, men det är alltid något. När försäkringen ska tecknas fyller man i hur långt man förväntas köra under nästkommande år. Ju längre man förväntas köra desto högre premie.
 • Använda billarm och garage – Att öka säkerheten för sin bil är ett sätt att få ett bättre pris. Bättre säkerhet innebär minskad risk, vilket självklart gynnar försäkringsbolagen på samma sätt som det gynnar bilägaren.
 • Samla försäkringar och få rabatt – Genom att samla fler försäkringar i samma bolag går det ofta att få en rabatt på bilförsäkringen – ibland upp till 20 – 25 %.
 • Välja högre självrisk – Att välja en högre självrisk på försäkringen är ett sätt att få ett lägre pris. Nivån på självrisken är nämligen en av de faktorer som påverkar priset mest. Men samtidigt försämras avtalet betydligt då man måste betala en mycket högre kostnad om bilen skulle skadas. De allra flesta väljer därför så låg självrisk som möjligt när försäkringen tecknas.
 • Det här är några metoder man kan använda sig av för att pressa priset. Men olika försäkringsbolag kan värdera och prissätta efter dessa, och andra faktorer på väldigt olika sätt. Vi rekommenderar därför att man alltid ska prata med sitt försäkringsbolag direkt om man vill få en billigare bilförsäkring.


  Teckna bilförsäkring – att tänka på

  Vem ska bilförsäkringen tecknas på?

  Det är alltid personen som äger bilen som ska stå som försäkringstagare. Försäkringsbolagen kräver också att försäkringstagaren är den som brukar bilen mest. Skulle bilen lånas ut gäller försäkringen fortfarande, men det är viktigt att det främst är försäkringstagaren som använder bilen. Detta har införts för att man inte ska kunna skriva bil och försäkring på någon annan för att på så vis få bättre pris.


  Gäller bilförsäkringen utomlands?

  Både ja och nej. Allt beror på var man åker och vilken del av försäkringen man behöver utnyttja. Så länge man håller sig till Sverige, Norge, Danmark, Island eller Finland gäller vanligtvis hela försäkringen. Detsamma gäller i många europeiska länder - men inte alla.

  Det som avgör är huruvida länderna är anslutna till ”Grönakortsystemet”. För att försäkringen ska gälla bör man ha med sig ett internationellt försäkringsbevis, vilket går att få från försäkringsbolaget. Har man tänkt köra utomlands är det därför alltid bäst att kontakta sitt försäkringsbolag och fråga vilka regler som gäller.


  Måste man säga upp bilförsäkringen om man säljer bilen?

  Det är inte nödvändigt att säga upp sin bilförsäkring vid försäljning. Detta eftersom Transportstyrelsen meddelar försäkringsbolagen om en bil byter ägare. Eventuell överbliven premie kan då betalas tillbaka. Har man inte betalat med autogiro måste man ändå kontakta bolaget för att de ska veta var de ska sätta in överblivna medel.


  Vad händer om jag flyttar?

  Man måste inte kontakta försäkringsbolaget vid flytt. Försäkringsbolaget får sina uppgifter från folkbokföringsadressen, och uppdaterar sina register om den ändras. Om man däremot under en viss tid bor på annan ort än sin folkbokförda adress måste detta anmälas till försäkringsbolaget. Detta eftersom att priset på bilförsäkringen till viss del beror på vilken stad som bilen används i.


  Frågor och svar om bilförsäkring

  Måste jag ha en bilförsäkring?

  Ja, i alla fall minst en trafikförsäkring. Enligt Trafikskadelagen är du skyldig att ha en trafikförsäkring för varje fordon som du är registrerad ägare till enligt Centrala Bilregistret. Att försumma sin trafikförsäkringsplikt kostar för närvarande (december 2011) 105 kr per dag som ditt fordon är oförsäkrat. Denna avgift tas ut av Trafikförsäkringsföreningen, TFF, som är en statlig organisation. En trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag kostar ca 5-20 kr per dag, så det är jämförelsevis väldigt dyrt att inte försäkra bilen i tid.

  Kan jag nyttja den tidigare ägarens försäkring när jag köper en begagnad bil?

  Nej. Enligt trafikskadelagen måste fordonets ägare köpa trafikförsäkring på bilen från samma dag som man registreras som ägare till fordonet i Bilregistret. Du kan aldrig nyttja en tidigare ägares försäkring så snart du registrerats som ny ägare till fordonet.

  Kan jag som fordonsägare göra något för att få så liten premieskatt som möjligt?

  Ja. Du kan inte påverka själva skattesatsen, men du kan jämföra hur stor del av det totala priset (om du har en halv- eller helförsäkring) som utgörs av trafikförsäkringspremien. Ju mindre del av priset som utgörs av trafikförsäkring, desto mindre blir effekten av skatten, som beräknas procentuellt utifrån trafikförsäkringspremien. Tala med din försäkringsrådgivare, som kan hjälpa dig att reda ut begreppen.

  Vad är det för skillnad på halv- och helförsäkring?

  En halvförsäkring innehåller en trafikförsäkring och en delkaskoförsäkring. En helförsäkring innehåller trafik och delkasko, men också en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring täcker skador som du vållar din egen bil, till exempel kollision med annat fordon eller djur. Även skador vid singelolycka och uppsåtlig skadegörelse på bilen täcks normalt enbart av vagnskadeförsäkringen.

  Varför får unga förare så högt pris?

  En försäkringspremie ska motsvara den risk för skadekostnad man utgör, och enligt statistiken råkar yngre förare ut för skador oftare än äldre förare.

  Kan jag försäkra bilen på en släkting istället för mig själv?

  Nej, inte om du är huvudsaklig brukare till fordonet. Endast den registrerade ägaren till fordonet kan stå som försäkringstagare. Om du skriver över ägandet på en närstående och försäkrar fordonet på denna person, kan ersättningen vid en eventuell skada sättas ned eller helt utebli om denna person inte är den huvudsakliga brukaren av fordonet. Detta beror på att man inte betalat in rätt pris för den risk som faktiskt funnits, och därmed lämnat en oriktig uppgift. Vid en skada kan försäkringsbolaget göra en undersökning av fordonets bruk.

  Hur hög är självrisken vid krock med djur/vilt?

  Skador på den egna bilen som inte ersätts av annan förares försäkring, kan ersättas av din vagnskadeförsäkring, om villkoren uppfylls. Självrisken är då lika med vagnskadesjälvrisken. Hos de flesta försäkringsbolag kan du köpa en tilläggsförsäkring som heter Självriskreducering vid viltkollision. Detta tillägg ingår ofta i ett större tilläggspaket vars namn varierar mellan olika bolag, exempelvis bilplus/bilextra/bilallrisk. Detta tilläggspaket brukar kosta ca 400-500 kr per fordon och år. Med detta paket slipper man självrisken vid viltkollision och uppsåtlig skadegörelse på fordonet. Hos vissa bolag ingår självriskreducering vid viltkollision i helförsäkringen redan från början. Prata med din försäkringsrådgivare och red ut vad som gäller för just ditt bolag och dina förutsättningar. Alla som kör bil utanför storstadsområden löper större eller mindre risk för viltolycka.

  Vad avgör hur högt pris jag får betala för bilförsäkringen?

  Det är ett antal faktorer som spelar in för att försäkringsbolagen ska kunna bedöma risken och därmed priset. Några av dessa premiegrundande faktorer är: Var du bor, vem du är, när du tog körkort, din skadefrihet, bilens klassning, stöldbegärligheten och marknadsvärdet, hur långt du kör per år, och hur du parkerar bilen nattetid.

  Snabbskjuts till toppen av sidan.


  Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

  Check Jämför priser och villkor åt dig

  Check Samma priser som hos bolagen direkt

  Check Våra kunder sparar i snitt 1 800 kr per år

  Check Kostnadsfri rådgivning via chatt och telefon

  Bilförsäkringens nivåer

  Trafikförsäkring
  I bilförsäkringen är trafikförsäkringen det första steget av skydd. Den är även nödvändig enligt lag.
  Läs allt om trafikförsäkringen här

  Halvförsäkring
  Försäkringstrappan när man försäkrar bilar kan sägas bestå av tre steg. Längst ned är trafikförsäkringen (vilket är lagstadgat att man behöver), sedan kommer halvförsäkringen.
  Vad är en halvförsäkring?

  Helförsäkring
  Den som köper en bil värd mer än ett par tusenlappar bör överväga att teckna en helförsäkring, den omfattning som ger bäst skydd.
  Vad ingår i helförsäkringen?

  Fakta om Bilförsäkring

  Volvo
  När du letar efter den bästa försäkringen för din Volvo är det viktigt att jämföra vad olika försäkringar kostar och vad som ...

  Läs mer om Volvo försäkring »
  Volkswagen
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Volkswagen bör du självklart jämföra olika alternativ innan du bestämmer dig för vilket ...

  Läs mer om Volkswagen försäkring »
  Audi
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Audi är det två saker du bör fundera på. Delvis hur mycket din bil används, men även hur din ...

  Läs mer om Audi försäkring »
  BMW
  Den bästa bilförsäkringen till din BMW hittar du genom att jämföra olika bilförsäkringar med varandra. Det hjälper vi på Insplanet dig med. Vi ...

  Läs mer om BMW försäkring »
  Ford
  En billig Ford bilförsäkring, som ger rätt skydd om olyckan är framme, hittar du lättast genom att se över och ...

  Läs mer om Ford försäkring »
  Renault
  Renault företaget:Louis Renault startade det franska bilföretaget Renault 1899 tillsammans med hans bröder Fernand och Marcel. Under...

  Läs mer om Renault försäkring »
  Kia
  Kia - FöretagetÖversatt till svenska skulle Kia betyda något i stil med ”Kommer från Asien” eller ”Framåtskridande från...

  Läs mer om Kia försäkring »
  Skoda
  Oavsett vilken Skodamodell du har vill du självklart hitta rätt bilförsäkring för just dig och din bil. Det ...

  Läs mer om Skoda försäkring »
  Nissan
  Företaget: Nissan Motor Co Ltd är ett japanskt företag som grundades 1928 och tillverkar både personbilar, lastbilar och ...

  Läs mer om Nissan försäkring »
  Opel
  När du jämför bilförsäkringar för din Opel bör du inte enbart titta på priset, även om du vill hitta en så ...

  Läs mer om Opel försäkring »
  Porsche
  Jämför olika bilförsäkringar till din Porsche innan du bestämmer dig för vilket bolag du vill teckna hos. Vi på
  Läs mer om Porsche försäkring »
  Citroen
  Den bästa bilförsäkringen till din Citroën hittar du lättast genom att jämföra olika försäkringsbolags utbud. För att underlätta ditt letande hjälpte vi på ...

  Läs mer om Citroen försäkring »
  Peugeot
  Din Peugeot, gammal som ny, försäkrar du bäst genom att jämföra bilförsäkringar samt avgöra vilken nivå du behöver på ditt skydd. Billigast ...

  Läs mer om Peugeot försäkring »
  Subaru
  Företaget Subaru: Det japanska bilmärket Subaru har främst blivit känd för att i stort sett alla modeller är fyrhjulsdrivna. Detta...

  Läs mer om Subaru försäkring »
  Toyota
  Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra såväl pris, villkor innehåll mellan olika försäkringsbolag. Även om det grundläggande skyddet i ...

  Läs mer om Toyota försäkring »
  Saab
  Jämför bilförsäkring SaabFör att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är ...

  Läs mer om Saab försäkring »
  Seat
  Till din Seat hittar du den bästa bilförsäkringen genom att se över ditt behov av skydd och samtidigt ställa detta mot det utbud som finns inom försäkringsbranschen. Du ...

  Läs mer om Seat försäkring »
  Mazda
  Till din Mazda ska du självklart teckna den bästa bilförsäkringen du kan hitta, men även till det bästa priset. Att betala onödigt höga premier för ditt ...

  Läs mer om Mazda försäkring »
  Hyundai
  Företaget:Den första bilen som företaget Hyundai tillverkade på egen hand var Hyundai Pony år 1975. Tidigare hade de ...

  Läs mer om Hyundai försäkring »
  Honda
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra olika försäkringsbolags utbud och priser. Det kan nämligen skilja en hel ...

  Läs mer om Honda försäkring »
  Fiat
  Fiat FöretagetFiat är en Italiensk storkoncern med fokus på bilar, motorcyklar och andra motorfordon. ...

  Läs mer om Fiat försäkring »
  Mini
  Företaget Mini – Precis som namnet antyder är detta en mycket liten bilmodell. Den första modellen presenterades 1959 av BMC och fram till år 2000 ...

  Läs mer om Mini försäkring »
  Jeep
  Idag används ordet Jeep sin ett begrepp för fyrhjulsdrivna bilar som tar sig fram i eländig terräng. Begreppet kommer från just bilmodellen Jeep som var ...

  Läs mer om Jeep försäkring »
  Lexus
  En bra bilförsäkring till din Lexus hittar du enkelt genom att jämföra alternativ från olika försäkringsbolag. Vid en första ...

  Läs mer om Lexus försäkring »
  Jaguar
  Företaget:Jaguar är ett brittiskt bilmärke som började tillverka sidovagnar till motorcyklar 1922. Detta under namnet ...

  Läs mer om Jaguar försäkring »
  Chrysler
  Den bästa bilförsäkringen till din Chrysler får de genom att jämföra utbudet bland olika försäkringsbolag. Bra villkor kan exempelvis handla om att du som är ...

  Läs mer om Chrysler försäkring »
  Mitsubishi
  Att jämföra utbudet bland olika försäkringsbolag innan du tecknar en bilförsäkring till din Mitsubishi ger dig helt rätt förutsättningar för att du ska ...

  Läs mer om Mitsubishi försäkring »
  Ferrari
  Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...

  Läs mer om Ferrari försäkring »
  Land Rover
  Landrover: Bilmärket Landrover ägs och av det indiska företaget Tata Motors. Grundidén till modellen kom då britterna ville ...

  Läs mer om Land Rover försäkring »
  Suzuki
  Företaget: Länge förknippades Suzuki bara med motorcyklar, en bransch där de fortfarande är mycket stora, men idag erbjuder de även ...

  Läs mer om Suzuki försäkring »
  Chevrolet
  Den bästa försäkringen till din Chevrolet kan vi på Insplanet hjälpa dig att hitta. Vi ser över och jämför Sveriges försäkringsbolag, och ger dig en enkel och ...

  Läs mer om Chevrolet försäkring »
  Alfa Romeo
  FöretagetAlfa Romeo är ett italienskt bilmärke som är mest känd för sina sportmodeller. Men redan under 60- och ...

  Läs mer om Alfa Romeo försäkring »
  Smart
  Företaget Smart: Bilmärken Smart tillverkas idag av Mercedes-Benz men var från början ett projekt mellan Volkswagen och ...

  Läs mer om Smart försäkring »
  Märkesförsäkringar
  Idag så erbjuder nästan alla försäkringsbolag bilförsäkringar och det kan skilja sig en hel del åt mellan olika bilförsäkringar.Dels ...

  Läs mer »
  Trafikförsäkring
  Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...

  Läs mer »
  Halvförsäkring
  Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...

  Läs mer »
  Helförsäkring
  När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...

  Läs mer »

  Läs mer om Bilförsäkring

  Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor
  Västerbottenborna, tillsammans med Gotlänningarna och Kalmarborna, är de som kommer undan med lägst snittpremier på sina ...

  Läs mer »
  Hitta billigaste bilförsäkringen - steg för steg
  Att hitta en billig bilförsäkring blir betydligt enklare om du tar hjälp av oss på Insplanet i stället för att leta på egen hand. ...

  Läs mer »
  Två av tre betalar fel pris för sin bilförsäkring
  Att två av tre försäkringstagare inte jämför olika alternativ innan de tecknar en ny bilförsäkring innebär att de riskerar att få ...

  Läs mer »
  Jämför din bilförsäkring med andra bilförsäkringar
  För att jämföra bilförsäkringar behöver du kunna identifiera de risker som din bil utsätts för mest och samtidigt väga in hur väl...

  Läs mer »
  Parkeringsskada
  Att komma tillbaka till bilen och upptäcka en skada på karossen är inte särskilt roligt. Har förövaren dessutom smitit från platsen - vilket alltför ofta är regel ...

  Läs mer »
  Hur skyddar bilförsäkringen vid viltolycka?
  Ersättningen du kan få vid viltolycka beror på din bilförsäkrings omfattning, och framförallt om du har tecknat ett tillägg för ...

  Läs mer »
  Krock med rådjur, älg, vildsvin eller annat vilt
  En djurkollision är en otäck upplevelse som kan påverkar din handlingsförmåga för en stund. Här kan du läsa om vad du ska tänka på ...

  Läs mer »
  Vägassistans
  Vägassistans, vilket även kallas assistansförsäkring eller bilassistans, är en av de mest populära tilläggsförsäkringarna till bilförsäkringen. Med en ...

  Läs mer »
  Stenskott
  Oavsett hur ansvarsfull bilägare och förare du är, kommer du förmodligen råka ut för stenskott förr eller senare. Plötsligt smäller det till på bilrutan och ett tråkigt ...

  Läs mer »
  Hur fungerar betala-som-du-kör-försäkringar?
  Betala-som-du-kör-försäkringar riktar sig främst till säkra och trygga bilförare, eller till bilägare som kör mindre än genomsnittet. ...

  Läs mer »
  tillägg i bilförsäkringar Tillägg att köpa till bilförsäkringen
  Till din bilförsäkring finns ett antal tilläggsförsäkringar som kan ingå eller tecknas utöver både
  Läs mer »
  Behovsguiden
  Vad är behovsguiden?Behovsguiden är en komplett guide som hjälper dig att ta reda på vilken bilförsäkring som passar dina specifika försäkringsbehov allra ...

  Läs mer »
  På väg till eller från midsommarfirandet? - Då inträffar flest olyckor!
  - Då inträffar flest ...

  Läs mer »
  Vårtecken vi gärna undviker
  Blåsippan ute i backarna står framrutan spräcks utav grusiga spår. Läcka i stugan och en sjunkande båt ...

  Läs mer »
  Kör du som andra i din ålder?
  Tjugoåringar och femtioåringar har mer gemensamt än förväntat. Samtidigt kostar trettioåringarna på sig något dyrare bilar. Och fyrtioåringarna, de visar sig ...

  Läs mer »
  Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor
  Västerbottenborna, tillsammans med Gotlänningarna och Kalmarborna, är de som kommer undan med lägst snittpremier på sina bilförsäkringar. De som...

  Läs mer »
  Bilmärkena med lägst försäkringskostnad
  Från billigast till dyrast - vi på Insplanet har listat 39 bilmärken och rankat dem efter hur mycket de ...

  Läs mer »
  Samlarfordonsförsäkring
  I de fall som en bil, eller annat fordon, främst används som ett samlarobjekt är samlarfordonsförsäkring ett mer passande alternativ mot den...

  Läs mer »
  Det är viktigt att ha rätt skydd
  Det är inte bara du utan även dina medtrafikanter som kan komma att skadas i trafiken. Att du har en bilförsäkring är därför ...

  Läs mer »
  Billig bilförsäkring för alla
  Vi är alla tvungna att ha en bilförsäkring om vi har en bil. Många tänker att man kanske inte behöver en om man har en äldre bil...

  Läs mer »

  Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

  Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

  © 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
  Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

  Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
  Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00