Viktig information om din gruppförsäkring tecknad hos Euro Accident genom Insplanet

Du har idag en gruppförsäkring som du via Insplanet tecknat hos Euro Accident. Från och med den 1 maj 2017 upphör försäkringsskyddet via Euro Accident för den gruppförsäkring du tecknat. Detta brev innehåller viktig information om dina försäkringar och vi ber dig att läsa igenom hela brevet och kontakta oss på Insplanet om du har ytterligare frågor.

Följande gäller om du har någon eller några av nedan försäkringar:

- Livförsäkring
- Olycksfallsförsäkring
- Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vi har arbetat fram en ny likvärdig försäkringslösning till dig, vilket gör att du har möjlighet att behålla ditt försäkringsskydd även efter den 1 maj 2017. Ny försäkringsgivare för din gruppförsäkring blir Movestic Livförsäkring AB.

Se ytterligare information under avsnitt A).

Följande gäller om du har nedan försäkring:

- Barnförsäkring

Gruppförsäkringen upphör helt då vi inte har en ny försäkringsgivare till produkten fr.o.m. 1 maj 2017, och du kommer därför ha två valmöjligheter: 1. att ansöka om en individuell fortsättningsförsäkring hos Euro Accident eller 2. ta hjälp av oss på Insplanet snarast möjligen för att hitta en ny barnförsäkring med ett annat försäkringsbolag för att behålla samma försäkringsskydd som ditt barn har idag efter detta datum.

Se ytterligare informationen under avsnitt B).

A) Information för dig med någon eller några av följande försäkringar (Livförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Sjuk- och olycksfallsförsäkring)

Ny försäkringsgivare blir Movestic Livförsäkring AB och du kommer att erhålla separat information från Movestic inom kort via post. Det är viktigt att du läser den information du kommer att erhålla. Är du fullt arbetsför* per 1 maj 2017 kommer du automatiskt att anslutas till den nya försäkringslösningen med Movestic som ny försäkringsgivare. Du behåller ditt försäkringsskydd och förs över till motsvarande försäkringar och försäkringsbelopp. Du kommer i informationen från Movestic även erhålla nytt försäkringsbrev med information om dina försäkringar och din nya premie fr.o.m. 1 maj 2017 samt betalningsinstruktioner.

Viktig information för dig som inte är fullt arbetsför*

För dig som, per den 1 maj, 2017, inte är fullt arbetsför (se definition nedan) kan inte försäkringarna överföras per automatik.

För att bibehålla ditt nuvarande försäkringsskydd måste du ansöka om en individuell fortsättningsförsäkring hos Euro Accident för både dig själv och ev. medförsäkrad (make/sambo/partner). Eftersom det är viktigt att det inte blir något uppehåll i försäkringsskyddet skall ansökan vara Euro Accident tillhanda senast 2017-07- 31.

På På www.euroaccident.se finner du ansökan, premier samt förköpsinformation under: ”Försäkringar & Hälsa” – ”Gruppförsäkringar” – ”Fortsättningsförsäkring” – ”Till produkten”.

Om du vill tala med någon på Euro Accident ringer du 077-440 00 10 eller skickar e-post till info@euroaccident.com.

Premien för Fortsättningsförsäkring debiteras dagen efter den tidigare försäkringens upphörande och beräknas på nästkommande födelsedag enligt särskild tariff som du finner i premiebladet.

Observera att du enbart har rätt att teckna fortsättningsförsäkring om du inte är fullt arbetsför per den 1 maj, 2017 samt har omfattats av denna gruppförsäkring hos Euro Accident under minst sex månader.

*Fullt arbetsför är en person som inte till någon del uppbär sjuklön, sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukbidrag, förtidspension, aktivitetsersättning, sjukersättning, skadelivränta, vårdbidrag, handikappersättning eller liknande ersättning samt kan fullgöra sitt vanliga arbete utan några inskränkningar eller särskilda anpassningar av hälsoskäl.

B) Information för dig med en Barnförsäkring

Gruppförsäkringen upphör helt då vi inte har en ny försäkringsgivare till produkten fr.o.m. 1 maj 2017. För att behålla samma försäkringsskydd som ditt barn har idag med den barnförsäkring du har tecknat är det mycket viktigt att du ansöker om en individuell fortsättningsförsäkring hos Euro Accident senast 2017-07- 31.

Du har rätt att teckna fortsättningsförsäkring om ditt barn har omfattats av denna gruppförsäkring hos Euro Accident under minst sex månader.

Barnförsäkringen som du har tecknat på ditt barn idag upphör 2017-04- 30 och skador som inträffar därefter kommer inte ersättas av din nuvarande försäkring. Fortsättningsförsäkringen kommer att ha likartad utformning som din nuvarande barnförsäkring, men premien kan komma att skilja sig mot nuvarande premie.

www.euroaccident.se finner du ansökan, premier samt förköpsinformation under: ”Försäkringar & Hälsa”- ”Gruppförsäkringar” – ”Fortsättningsförsäkring” – ”Till produkten”. Premien för Fortsättningsförsäkring debiteras dagen efter den tidigare försäkringens upphörande.

Vill du ha hjälp att hitta en ny barnförsäkring kan du jämföra olika barnförsäkringar hos oss på Insplanet! Önskar du en barnolycksfallsförsäkring som ersättning till din nuvarande barnförsäkring kan Movestic erbjuda detta, men till skillnad mot din nuvarande barnförsäkring med Euro Accident täcker denna endast för olycksfallsskador och inte sjukdom.

Skador som inträffade före 2017-05- 01

Skador regleras alltid av det försäkringsbolag som var försäkringsgivare när skadan inträffade. Skador som inträffat före den 1 maj 2017 skall regleras av Euro Accident oavsett om du hunnit anmäla skadan eller ej.

Hör av dig till oss om du har några funderingar!

Kundtjänst: 08 - 51 000 060
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Relaterade artiklar


Hund i varm bil

Hur varmt kan det bli i en bil på sommaren?

Allt för ofta läser man om barn eller djur som lämnats kvar i bilen en varm sommardag. Det kan vara någon som lite snabbt ska springa in och ...

Läs mer »


Viktig information om din gruppförsäkring tecknad hos Euro Accident

Du har idag en gruppförsäkring som du via Insplanet tecknat hos Euro Accident. Från och med den 1 maj ...

Läs mer »


Att tänka på när du ser över din försäkringssituation

För att snabbt få en överblick över ditt helhetsbehov av försäkringar, kan du dela in dem i sak- respektive ...

Läs mer »


Att tänka på när man letar barnförsäkring

Att tänka på när man letar barnförsäkring

Alla föräldrar vill förstås sina barns bästa och vill skydda dem så långt det går. Ett sätt att göra det på är att teckna ...

Läs mer »


Bra barnförsäkring

Se till att teckna en bra barnförsäkring

En av de viktigaste försäkringarna du kan ha är en bra billig barnförsäkring till dina barn. Då ger du ett bra och ...

Läs mer »


Läs om barnförsäkringen

Barnförsäkring En viktig investering

Tidigare var det inte så vanligt med speciella barnförsäkringar, men det blir allt vanligare och idag är det merparten av...

Läs mer »


Pris på barnförsäkring

5 Saker att tänka på

Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller Läs mer »

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00