Att tänka på när man letar barnförsäkring

Alla föräldrar vill förstås sina barns bästa och vill skydda dem så långt det går. Ett sätt att göra det på är att teckna försäkring för sina barn. För barn i skolåldern har kommunerna en genom att teckna en olycksfallsförsäkring, men precis som namnet säger gäller den endast vid olycksfall, inte vid sjukdom. Dessutom är skyddsnivån inte speciellt hög.

En extra försäkring kan man antingen teckna hos ett försäkringsbolag eller som en gruppförsäkring genom sitt fackförbund. Premierna skiljer sig avsevärt mellan olika alternativ, vanligtvis från cirka 1 000 kronor upp till cirka 2 500 kronor för vanligaste ersättningsnivåerna. Det finns all anledning att undersöka vad som ingår i de olika försäkringarna, eftersom de ofta skiljer sig tydligt mellan dem. Några viktiga punkter att kolla upp är:

1 - Ersättning vid medicinsk och/eller ekonomisk invaliditet. Det här ger ett skydd om barnet får en sjukdom eller skada som ger en bestående funktionsnedsättning och/eller nedsättning av arbetsförmågan. Även om de flesta bolag har med detta skydd så skiljer sig belopp och villkor rätt tydligt. I den här delen finns vanligen också ersättning för vanprydande ärr, även om de inte ger funktionsnedsättning. En viktig sak att kontrollera är att försäkringen gäller fullt ut även vid psykiska sjukdomar.

2 - Engångsbelopp vid allvarlig diagnos. Detta gäller till exempel om barnet drabbas av elakartad cancer. Om ett barn drabbas av en allvarlig diagnos innebär det även en ekonomisk påfrestning och då kan det här skyddet vara värdefullt. Skyddet i sig och vilka diagnoser som ger ersättning varierar mellan bolagen.

3 - Extra vårdnadsbidrag. Extra vårdnadsbidrag ger ekonomisk komplettering till förälder som får vårdnadsbidrag vid barnets sjukdom. Även här finns tydliga skillnader mellan bolagen.

4 - Ersättning till äldre barn. Grundprincipen i en barnförsäkring är att man då man fyllt 18 år inte längre är ett barn. Vissa försäkringar ger dock ekonomisk stöttning vid exempelvis sjukskrivning även för de som fyllt 18 år. Ofta är det knutet till att barnet skall ha varit försäkrat en lång tid.

5 - Vårdkostnader. De flesta försäkringar betalar ut någon typ av ersättning för vårdkostnader som inte täcks av den allmänna sjukförsäkringen. Det kan till exempel gälla kostnader för vård i hemmet. Det råder dock stor skillnad i omfattning.

6 - Idrott. De flesta bolag ersätter även idrottsskador, men inte alla. De flesta bolag har undantagsregler som bland annat beror på om det är idrott på elitnivå eller lägre nivå. Det här kan vara en besvärande begränsning, men inom de flesta idrotter har klubbarna tecknat försäkringar som kan gälla vid eventuell idrottsskada.

Många försäkringar har diverse undantagsregler om sjukdomar som visat sig före en viss ålder. Det gör att en del medfödda skador, exempelvis CP, inte omfattas. Det är också vanligt att om man försäkrar barn som är något/några år så finns en karenstid på omkring 2 år innan försäkringen börjar gälla fullt ut.

Som en slags allmän regel kan man påstå att gruppförsäkring är bättre än kommunernas olycksfallsförsäkring. Samtidigt har individuella försäkringar tydligt bättre försäkringsskydd än gruppförsäkringar. De är förstås också tydligt dyrare. Försäkringsvillkor för gruppförsäkringar är inte alltid så lätta att få fram, men för individuella försäkringar kan man enkelt ringa de olika bolagen och höra sig för.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Relaterade artiklar

Att tänka på när man letar barnförsäkring
Hund i varm bil

Hur varmt kan det bli i en bil på sommaren?

Allt för ofta läser man om barn eller djur som lämnats kvar i bilen en varm sommardag. Det kan vara någon som lite snabbt ska springa in och ...

Läs mer »


Viktig information om din gruppförsäkring tecknad hos Euro Accident

Du har idag en gruppförsäkring som du via Insplanet tecknat hos Euro Accident. Från och med den 1 maj ...

Läs mer »


Att tänka på när du ser över din försäkringssituation

För att snabbt få en överblick över ditt helhetsbehov av försäkringar, kan du dela in dem i sak- respektive ...

Läs mer »


Att tänka på när man letar barnförsäkring

Att tänka på när man letar barnförsäkring

Alla föräldrar vill förstås sina barns bästa och vill skydda dem så långt det går. Ett sätt att göra det på är att teckna ...

Läs mer »


Bra barnförsäkring

Se till att teckna en bra barnförsäkring

En av de viktigaste försäkringarna du kan ha är en bra billig barnförsäkring till dina barn. Då ger du ett bra och ...

Läs mer »


Läs om barnförsäkringen

Barnförsäkring En viktig investering

Tidigare var det inte så vanligt med speciella barnförsäkringar, men det blir allt vanligare och idag är det merparten av...

Läs mer »


Pris på barnförsäkring

5 Saker att tänka på

Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller Läs mer »

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00