Att tänka på när du ser över din försäkringssituation

För att snabbt få en överblick över ditt helhetsbehov av försäkringar, kan du dela in dem i sak- respektive personförsäkringar.

Sakförsäkringar avser skydd av egendom, smått som stort. Bilförsäkringen är i huvudsak en typisk sakförsäkring (trots att den även innehåller momentet personförsäkring i form av trafikförsäkring). Hemförsäkringen är delvis en sakförsäkring, i det avseende att den ersätter skador som ditt hem kan få efter till exempel en brand. Båtförsäkringen, MC-försäkringen och Fritidshusförsäkringen är andra vanliga sakförsäkringar.

Under kategorin personförsäkringar hamnar de försäkringar som skyddar dig och din familj. De allra flesta har barnförsäkringar tecknade för sina barn. Som vuxen är det vanligt att ha en sjuk- och/eller olycksfallsförsäkring. Det blir allt vanligare att även teckna både inkomstförsäkring och livförsäkring.

Personförsäkringar skiljer sig från sakförsäkringar på så vis att de kan överlappa varandra. Har du till exempel två olycksfallsförsäkringar och är med om en olycka, kan du få ersättning från de båda försäkringarna. Gällande personförsäkringar kan du alltså inte vara överförsäkrad. Vi på Insplanet kan självklart inte rekommendera någon att ha fler försäkringar än nödvändigt men det kan vara bra att känna till just denna skillnad.

På sakförsäkringar å andra sidan, kan det bara utgå ersättning från en försäkring eller ett försäkringsbolag om en olycka inträffar. Skulle du av någon anledning ha två sakförsäkringar tecknade samtidigt, för samma egendom, har du bara rätt att bli ersatt genom en av de två försäkringarna.

Däremot kan två olika sakförsäkringar gå in och gälla vid ett och samma olyckstillfälle, eftersom olyckan kan ha orsakat skada inom två olika försäkringsområden. Det skulle till exempel kunna röra sig om ett villainbrott. Tar inbrottstjuven även bilnyckeln och kör iväg med bilen som står parkerad på uppfarten utanför villan, tillämpas både villaförsäkringen och bilförsäkringen. Värt att veta är att du i ett sådant läge alltså kan komma att få betala dubbla självrisk för att få ut full ersättning.

En försäkring börjar i regel att gälla från det att du tecknar den. För en del försäkringar, eller under vissa omständigheter, kan det dock spela in hur länge du haft försäkringen i fråga. Det är framförallt viktigt att tänka på gällande vissa personförsäkringar.

Värt att känna till om man byter försäkringsbolag för en barnförsäkring, är att sjukdomar som kan klassas som medfödda och som senare i barnets liv faktiskt orsakar skada, inte nödvändigtvis täcks om man har bytt försäkringsbolag. Liknande situationer kan uppstå då vuxna människor byter sjuk- eller olycksfallsförsäkringar och den tidigare försäkringen utnyttjats för en specifik sjukdom eller olycka. Då är det inte säkert att den nya försäkringen gäller för åkammanden som senare uppstår till följd av sjukdomen eller olyckan i fråga.

Försäkringsdjungeln är komplex och det finns många saker att tänka på. Slå oss en signal om du vill ha personlig rådgivning när du ser över din försäkringssituation, eller om du har några andra frågor!


E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Relaterade artiklar


Hund i varm bil

Hur varmt kan det bli i en bil på sommaren?

Allt för ofta läser man om barn eller djur som lämnats kvar i bilen en varm sommardag. Det kan vara någon som lite snabbt ska springa in och ...

Läs mer »


Viktig information om din gruppförsäkring tecknad hos Euro Accident

Du har idag en gruppförsäkring som du via Insplanet tecknat hos Euro Accident. Från och med den 1 maj ...

Läs mer »


Att tänka på när du ser över din försäkringssituation

För att snabbt få en överblick över ditt helhetsbehov av försäkringar, kan du dela in dem i sak- respektive ...

Läs mer »


Att tänka på när man letar barnförsäkring

Att tänka på när man letar barnförsäkring

Alla föräldrar vill förstås sina barns bästa och vill skydda dem så långt det går. Ett sätt att göra det på är att teckna ...

Läs mer »


Bra barnförsäkring

Se till att teckna en bra barnförsäkring

En av de viktigaste försäkringarna du kan ha är en bra billig barnförsäkring till dina barn. Då ger du ett bra och ...

Läs mer »


Läs om barnförsäkringen

Barnförsäkring En viktig investering

Tidigare var det inte så vanligt med speciella barnförsäkringar, men det blir allt vanligare och idag är det merparten av...

Läs mer »


Pris på barnförsäkring

5 Saker att tänka på

Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller Läs mer »

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00