5 Saker att tänka på i barnförsäkringen

Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra barnförsäkring, med våra 5 enkla råd kan du redan idag spara pengar och tid på din försäkring.

Sjukdomar i släkten
Finns det sjukdomar eller diagnoser i släkten är risken större att även barnet får det. Av den anledningen kan det vara bra att specialstudera villkoren i försäkringsavtalet kring just dessa för att hitta en försäkring som passar bäst.

Priset ska inte avgöra
Självklart vill alla ha en billig försäkring men på just barnförsäkringen ska man definitivt inte pressa priset med risken att kvalitén minskar. När man väljer försäkringsbelopp bör man ha i åtanke att barnet kan vara med om en olycka eller bli sjuk i låg ålder och att detta kan påverka inkomstbortfall under resterande del av livet. Skillnaden på premien är inte speciellt stor men tryggheten blir betydligt högre om man väljer ett högre försäkringsbelopp.

Teckna tidigt
När man får barn är det en mängd saker att tänka på. En av dessa är att teckna barnförsäkring så tidigt som möjligt. Det är en fördel att bestämma sig för bolag och försäkringsbelopp före förlossningen så är allt klart när försäkringen sedan ska tecknas.

Ej olycksfall utanför norden
Olycksfallsförsäkringen i en barnförsäkring täcker inte resor utomlands (förutom Norden). Var därför noga med att ha en gällande reseförsäkring, något som finns i hemförsäkringen.

Begränsningar
Alla barnförsäkringar har sina begränsningar gällande specifika sjukdomar. Dessa har en ICD-kod vilket är en internationell kod för de olika sjukdomarna. Det är en rekommendation att läsa igenom dessa begränsningar och detta framförallt om barnet har någon sjukdom eller om det finns i släkten.

Barnförsäkringen är en viktig investering

Barnet är det dyraste man har, se alltid till att teckna en bra och prisvärd försäkring, försäkringen är inte gratis men tänk på att premien är som en investering, det lönar sig i längden att ha barnet försäkrad.


Relaterade artiklar

Pris på barnförsäkring

överblick över ditt helhetsbehov av försäkringar Att tänka på när du ser över din försäkringssituation
För att snabbt få en överblick över ditt helhetsbehov av försäkringar, kan du dela in dem i sak- respektive ...
Läs mer »


Pris på barnförsäkring 5 Saker att tänka på i barnförsäkringen
Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller Läs mer »