Barnförsäkring - Jämför pris och villkor

Dina barn är det mest värdefulla du har. Därför förtjänar de att skyddas med anpassade försäkringar. En barnförsäkring gäller dygnet runt till och med det år barnet fyller 25. Försäkringen kan bland annat ge ersättning vid olycksfall och sjukdom. Med en barnförsäkring kan du som förälder känna dig tryggare.

För tillfället kan du inte ansöka om barnförsäkring via våra tjänster. För närvarande utvärderar och omarbetar vi stora delar av vårt utbud för att bättre kunna hjälpa våra kunder hitta rätt försäkring.

Om barnförsäkring

Barnförsäkringen skyddar ditt barn till och med det år barnet fyller 25. Du kan köpa den från dagen då barnet föds fram till barnets 18-årsdag. Den omfattar dessvärre inte olycksfall och sjukdomar som inträffade eller upptäcktes innan försäkringen registrerades, därför är rekommendationen att köpa den så tidigt som möjligt.

Varför är barnförsäkring viktigt?

En barnförsäkring är ett komplement till samhällets skydd och kan göra skillnad för familjens ekonomi. Försäkringen kan bland annat ge ersättning vid invaliditet och vissa diagnoser samt för vårdkostnader. Den kan också vara ett ekonomiskt stöd för ett barn som har begränsade möjligheter till arbete i framtiden.

Många tror att kommunens försäkringar är tillräckliga men de gäller tyvärr inte alltid för sjukdom. Just sjukdom är den vanligaste orsaken till invaliditet. Dessutom sker många olyckor på fritiden när många kommuners försäkringar inte gäller. En barnförsäkring gäller däremot dygnet.

En barnförsäkring ger ditt barn en tryggare framtid.

Vad ingår i en barnförsäkring?

I en barnförsäkring ingår olika moment. Vilka det är beror dels på vilken försäkring du väljer samt hos vilket försäkringsbolag du köper barnförsäkringen.

En barnförsäkring kan bland annat ge ersättning för:

Medicinsk invaliditet

Om ditt barn drabbas av en bestående nedsättning av funktionsförmåga på grund av ett olycksfall eller en sjukdom kan barnet få ett engångsbelopp. Hur stort belopp det blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt och hur stor nedsättningen är.

Ekonomisk invaliditet

Om ditt barn förlorar sin arbetsförmåga på grund av ett olycksfall eller en sjukdom och inte kan arbeta som vuxen kan barnet få ett engångsbelopp. Ersättningen är 50, 75 eller 100 procent av försäkringsbeloppet beroende på hur nedsatt arbetsförmågan är.

Diagnoser

Om ditt barn drabbas av en diagnos som finns angivet i försäkringsvillkoret kan barnet få ett engångsbelopp. Det kan bland annat betalas ut om ditt barn drabbats av cancer eller brännskador.

Sjukhusvistelse

Om ditt barn blir akut inskrivet på sjukhus och måste stanna över natten kan försäkringsbolaget betala ut ett engångsbelopp. En barnförsäkring kan även ersätta samma belopp per dag för sjukhusvistelser i upp till 365 dagar.

Vård hemma efter sjukhusvistelse

Om ditt barn behöver vårdas hemma efter en sjukhusvistelse kan försäkringsbolaget betala ut ett bestämt belopp per dag i upp till 30 dagar.

Arbetsoförmåga

Om ditt barn förlorar 50 procent eller mer av sin arbetsförmåga kan en månadsersättning betalas ut från 18-årsdagen och som längst till 30-årsdagen. Hur stort belopp det blir beror på hur stort omvårdnadsbidraget respektive arbetsoförmågan är.

Rehabilitering och hjälpmedel

Om ditt barn behöver rehabilitering och hjälpmedel kan försäkringsbolaget ersätta kostnader för bland annat sjukgymnastik och handikappanpassning av bostaden. Kravet är ett läkarintyg på att barnet behöver rehabilitering och hjälpmedel.

Ärr

Om ditt barn fått ett ärr eller annan utseendemässig förändring efter en skada som krävt läkarbehandling kan han eller hon få ett engångsbelopp. Hur stort belopp det blir beror bland annat på hur ärret ser ut och var på kroppen det sitter.

Kristerapi

Om ditt barn drabbas av en krisreaktion i samband med mobbning, nära anhörigs död, svår sjukdom eller olycka ersätter försäkringsbolaget kostnader för behandling hos en legitimerad psykolog. Försäkringsbolaget kan även ersätta resekostnader.

Kostnader vid olycksfall

Om ditt barn skadas i ett olycksfall kan försäkringsbolaget ersätta kostnader. Bland annat för läkarbesök samt för resor till och från sjukhuset eller vårdcentralen. Det finns även möjlighet att få ersättning för hjälpmedel, sjukgymnast och tandvård.

Livförsäkring

Om det värsta skulle hända ditt barn betalar försäkringsbolaget ut ett engångsbelopp. Pengar kan förstås inte ersätta en sådan förlust men ersättningen kan hjälpa till att täcka oväntade kostnader som kan uppstå när någon dör.

Vårdbidrag

Försäkringsbolaget betalar ut en månadsersättning om ditt barn drabbas av en sjukdom eller skada. För att få ersättningen ska sjukdomen eller skadan omfattas av barnförsäkringen och Försäkringskassan ska ha beviljat omvårdnadsbidrag. Den betalas vanligen ut tills att barnet fyller 19.

Kommunal barnförsäkring

En kommunal olycksfallsförsäkring skyddar vid olyckor som inträffar under skoldagen samt på väg till och från förskolan eller skolan. I vissa kommuner gäller olycksfallsförsäkringen för barnet dygnet runt. Kolla upp vad som gäller i din kommun!

På fritiden, helger och lov är det normalt den privata barnförsäkringen som skyddar vid eventuella olyckor.

I kommunala försäkringar finns tyvärr inget skydd vid sjukdom. I barnförsäkringar finns däremot skydd som ersätter vid olycksfall, sjukdom och dödsfall. Om ditt barn drabbas av en sjukdom som ger bestående men eller invaliditet måste barnet ha en barnförsäkring för att få ekonomisk ersättning och hjälp.

Vad händer med barnförsäkringen efter att barnet fyllt 25?

En barnförsäkring gäller i regel till och med det år barnet fyller 25. Om ditt barn fyller i februari gäller försäkringen alltså till och med 31 december samma år. Efter det slutar barnförsäkringen gälla. Det är då upp till ditt barn att bestämma om han eller hon vill köpa en sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och inkomstförsäkring.

Jämför barnförsäkring

Grundläggande barnförsäkringar brukar innehålla samma moment men innehållet i respektive moment kan variera mellan olika försäkringsbolag. Därför är det viktigt att du jämför innehållet noggrant. Framför allt ska du jämföra den ekonomiska ersättningen i momenten ekonomisk invaliditet och medicinsk invaliditet.

Trots att det känns avlägset kan det vara en bra idé att kolla vilken barnförsäkring som bäst kan hjälpa ditt barn i framtiden om han eller hon inte kan jobba på grund av en olycka eller sjukdom. Det kan vara värt att betala lite mer för en barnförsäkring som har ett generöst skydd för ekonomisk och medicinsk invaliditet.

Gör en jämförelse och se vilket försäkringsbolag som erbjuder barnförsäkringen med bäst villkor till bäst pris.

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Jämför priser och villkor åt dig
Samma priser som hos bolagen direkt
Kostnadsfri rådgivning via chatt och telefon

Person & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för person och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Aktuellt just nu

Att tänka på när du ser över din försäkringssituation För att snabbt få en överblick över ditt helhetsbehov av försäkringar, kan du dela in dem i sak- respektive ...
Läs mer »


5 Saker att tänka på i barnförsäkringen Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller Läs mer »

Författare/Granskare


Författare
Angelica Lindberg

Angelica Lindberg är skribent på Insplanet sedan september 2019. Som utbildad språkkonsult arbetar hon för att göra informationen om försäkringar lättbegripliga för dig som läsare.
Kontakta gärna Angelica Lindberg om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Granskare:
Sebastian Franzén

Sebastian är affärsområdeschef för försäkringar på Insplanet och har ansvar för Insplanets försäkringsaffär. Han har jobbat på Insplanet med försäkringar i över 15 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef.
Kontakta gärna Sebastian Franzén om du har några frågor.


Granskare:
Andreas Nilsson

Andreas Nilsson är försäkringsexpert med 10 års erfarenhet som försäkringsförmedlare. Han har kunskap inom samtliga försäkringsväsen som förmedlas via Insplanet.com
Kontakta gärna Andreas Nilsson om du har några frågor.