BarnförsäkringBarnförsäkring - Jämför pris och villkor

Att försäkra sina barn är för de allra flesta en självklarhet. Barnförsäkringen är en mycket heltäckande försäkring gällande olycka, sjukdom och dödsfall. I jämförelse mot en sjukdom- och olycksfallsförsäkring för vuxna är barnförsäkringen mer generös i villkoren samt har även flera tillägg som är specifik för denna. När barnet är på förskola eller skola täcker försäkringen från dessa men på fritiden är det familjens barnförsäkring som ger tryggheten. Om barnet däremot blir akut sjuk, även på skoltid, är det alltid barnförsäkringen som är gällande.

Vad ingår i barnförsäkringen?

Detta är de generella punkter som en barnförsäkring består av men det finns alltid regler och undantag som varierar mellan de olika bolagen.

 • Medicinsk invaliditet

Med medicinsk invaliditet menas att barnet får en funktionsnedsättning av något slag. Ju större nedsättning desto större belopp betalas ut. Skadan mäts i 1-100%.

 • Ekonomisk Invaliditet

Om barnet genom olycka eller sjukdom får en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan negativt kallas det att barnet fått en ekonomisk invaliditet. För att få ersättning krävs det att skadan är minst är en viss procent (ex 50 % invaliditet).

 • Arbetsoförmåga

En ersättning kan betalas ut månadsvis om barnet får vårdbidrag från försäkringskassan eller har nedsatt arbetsförmåga på 50% (procentsatsen kan variera)

 • Sjukhusbesök – Akut och längre

Vid akut sjukhusbesök där barnet blir inlagt över natten betalas ett engångsbelopp ut. Visar det sig att barnet behöver ligga kvar längre ges en ersättning per dag under ett visst antal dagar.

 • Vård i hemmet

Bara för att ett barn har blivit utskriven från sjukhuset så betyder det inte att han/hon inte längre är behov av vård och omsorg. Föräldrar kan behöva vara i hemmet hos barnet under en tid och för att möjliggöra detta ersätter barnförsäkringen en del av förälderns inkomstbortfall. Det kan t.ex. vara 500kr per dag upp till 30 dagar.

 • Diagnoser/Händelseförsäkring

Om barnet får utvalda sjukdomar eller diagnoser betalar försäkringsbolaget ut ett engångsbelopp. Det krävs alltid läkarintyg och i vissa fall även intyg från försäkringskassan att dessa har beviljat barnet vårdbidrag. Några exempel på diagnoser/sjukdomar som kan ge utbetalning är godartad hjärntumör, cancer, Krohns sjukdom och MS.

 • Kris

Det finns en rad tillfällen i livet som barn (och vuxna) kan få en krisreaktion. Det kan gälla en traumatisk olycka, dödsfall av närstående eller besked om livshotande sjukdom. För att bearbeta detta kan ett visst antal besök till psykolog anordnas av försäkringsbolaget.

 • Rehab

För att barnet snabbt ska återgå till vardagslivet igen hjälper barnförsäkringen till med rehabilitering och hjälpmedel. För att få detta krävs läkarintyg och kostnaderna går inte att söka i efterhand. Exempel på ersättning är för handikappanpassning av bostad, behandling av sjukgymnast, kvalsterskydd m.m.

 • Utseendeförändringar

Förutsatt att sjukdomen eller olyckan krävde läkarbesök och att barnet fått ärr eller annan utseendeförändring kan ersättning betalas ut. Nivån beror på var utseendeförändringen sitter på kroppen, dess storlek och försäkringsbelopp.

 • Övriga kostnader

Barnförsäkringen kan ersätta merkostnader som uppkommer vid olycka. Det kan vara resor till och från sjukhuset samt för kläder och hjälpmedel som gått sönder (glasögon, hörapparat m.m.)

 • Livförsäkring

Om barnet avlider delas ett engångsbelopp ut.

Barnförsäkringen är en viktig investering

Barnet är det dyraste man har, se alltid till att teckna en bra och prisvärd försäkring, försäkringen är inte gratis men tänk på att premien är som en investering, det lönar sig i längden att ha barnet försäkrad.

3 enkla steg!
 1. Fyll i formuläret
 2. Se priser och jämför försäkringar
 3. Teckna tryggt med hjälp av våra rådgivare

Läs mer om Barnförsäkring

Viktig information om din gruppförsäkring tecknad hos Euro Accident
Du har idag en gruppförsäkring som du via Insplanet tecknat hos Euro Accident. Från och med den 1 maj ...

Läs mer »
Att tänka på när du ser över din försäkringssituation
För att snabbt få en överblick över ditt helhetsbehov av försäkringar, kan du dela in dem i sak- respektive ...

Läs mer »
Att tänka på när man letar barnförsäkring Att tänka på när man letar barnförsäkring
Alla föräldrar vill förstås sina barns bästa och vill skydda dem så långt det går. Ett sätt att göra det på är att teckna ...

Läs mer »
Bra barnförsäkring Se till att teckna en bra barnförsäkring
En av de viktigaste försäkringarna du kan ha är en bra billig barnförsäkring till dina barn. Då ger du ett bra och ...

Läs mer »
Läs om barnförsäkringen Barnförsäkring En viktig investering
Tidigare var det inte så vanligt med speciella barnförsäkringar, men det blir allt vanligare och idag är det merparten av...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00