BarnförsäkringBarnförsäkring - Jämför pris och villkor

För de som vi är allra mest rädda om - barnen - finns heltäckande och generöst utformade barnförsäkringar. I dem täcks såväl sjukdom och olycksfall, som dödsfall. Jämfört med en sjuk- och olycksfallsförsäkring för en vuxen person, är barnförsäkringen mer generös i villkoren och har specifika tillägg som passar ett barns livssituation. Barnförsäkringen är därför en självklar investering för en trygg och säker framtid för ditt barn.Om barnförsäkring

Barnförsäkringen tecknas av dig som förälder och ger skydd till och med det år barnet fyller 25. Varje barn behöver en helt egen försäkring som med fördel tecknas så tidigt som möjligt i barnets liv. En olycka som inträffat eller en sjukdom som upptäckts innan barnförsäkringen har tecknats, täcks inte av försäkringen.

Det blir alltmer vanligt att teckna en så kallad gravidförsäkring, som sedan övergår till en barnförsäkring i samband med att barnet föds. Är man inte intresserad av att teckna en gravidförsäkring går det minst lika bra att teckna en barnförsäkring när barnet väl är fött.

För att teckna en barnförsäkring behöver barnet ha fått ett fullständigt personnummer, vilket brukar ges ungefär två veckor efter födseln. Det går även bra att teckna försäkringen senare under barnets liv - men ju förr desto bättre!

Det finns idag inget lagstadgat krav på att ha en barnförsäkring tecknad för sitt barn men för de allra flesta ses det som en självklar investering.

Läs mer:

 • Vad ingår i en barnförsäkring?
 • Varför behöver mitt barn en barnförsäkring?
 • Att tänka på när du jämför barnförsäkring
 • Vad händer efter att barnet fyllt 25?

 • Vad ingår i barnförsäkringen?

  En barnförsäkring består av ett antal olika delar, vilka kan skilja sig något åt mellan olika försäkringsbolag. Följande är några av de generella punkter som i de flesta fall ingår i en barnförsäkring:


  Medicinsk invaliditet

  Ditt barn kan få ersättning vid en bestående skada efter olycksfall eller sjukdom, som medför nedsättning av barnets fysiska funktionsförmåga. Funktionsnedsättningen mäts nästan alltid som en procentsats mellan 1 till 100 procent och ersättningen betalas i regel ut som ett engångssumma, i proportion till hur stor den bestående skadan är.


  Ekonomisk invaliditet

  Ekonomisk ersättning för oönskad arbetsoförmåga orsakad till följd av olycksfall eller sjukdom, kan ges om barnet kommer ha svårigheter med att komma ut i arbetslivet vid vuxen ålder. För att få ersättning krävs det att skadan är minst är en viss procent, som mäts på en skala mellan 1 till 100.

  Även om bekymret med oönskad arbetsoförmåga kan kännas långt bort med ett litet barn, är detta trots allt en mycket viktig del av barnförsäkringen, då samhällets allmänna hjälp och ersättning i dessa fall kan vara mycket begränsad. Det kan även finnas möjlighet att få ekonomisk ersättning månadsvis om barnet får vårdbidrag från försäkringskassan eller har nedsatt arbetsförmåga.


  Sjukhusbesök - akut och längre vistelse

  Vid akut sjukhusbesök där barnet blir inlagt över natten betalas ett engångsbelopp ut. Visar det sig att barnet behöver ligga kvar längre ges en ersättning per dag under ett visst antal dagar.


  Vård i hemmet

  Bara för att ett barn har blivit utskriven från sjukhuset så betyder det inte att hen inte längre är i behov av vård och omsorg. Föräldrar kan behöva vårda barnet i hemmet under en tid, och för att möjliggöra detta ersätter barnförsäkringen en del av eventuellt inkomstbortfall.


  Diagnoser/Händelseförsäkring

  Skulle ditt barn drabbas av en allvarlig sjukdom betalar försäkringsbolaget i vissa fall ut ett engångsbelopp. Det krävs alltid läkarintyg och ibland även intyg från försäkringskassan som visar att de har beviljat barnet vårdbidrag. Några exempel på diagnoser/sjukdomar som kan ge denna engångsutbetalning är godartad hjärntumör, cancer, Krohns sjukdom och MS.


  Kris

  Det finns en rad olyckliga händelser i livet som gör att barn (och vuxna) kan drabbas av en krisreaktion. Det kan gälla en traumatisk olycka, dödsfall av närstående eller besked om livshotande sjukdom. För att bearbeta detta kan ett visst antal besök hos psykolog anordnas av försäkringsbolaget.


  Rehab

  Efter en olycka, sjukdom eller krissituation hjälper barnförsäkringen till med kostnader för rehabilitering och andra hjälpmedel för att barnet snabbt ska kunna återgå till vardagslivet igen. Ersättning för genomförd rehabilitering kan inte ges i efterhand, vilket innebär att ett godkännande av försäkringsbolaget behöver göras innan påbörjad rehabilitering.

  Läkarintyg och/eller remiss för rehabilitering krävs och det finns flertalet begränsningar och undantag gällande rehabiliteringskostnader som kan täckas av barnförsäkringen. Exempel på ersättning som täcks av en barnförsäkring är bland annat för handikappanpassning av bostad, behandling av sjukgymnast samt kvalsterskydd, med mera.


  Utseendeförändringar

  Förutsatt att sjukdomen eller olyckan krävde läkarbesök och att barnet fått ärr eller annan utseendeförändring kan ersättning betalas ut. Nivån beror på var på kroppen utseendeförändringen sitter på kroppen, dess storlek och försäkringspremiens storlek.


  Övriga kostnader

  Barnförsäkringen kan ersätta merkostnader som uppkommer vid olycka. Det kan vara resor till och från sjukhuset samt ersättning för kläder och hjälpmedel som gått sönder (glasögon, hörapparat m.m.).


  Livförsäkring

  Händer det allra värsta med ditt barn, delas ett engångsbelopp ut precis som med en livförsäkring för vuxna. Självklart finns det ingen summa i världen som kan ersätta en sådan förlust, men den ekonomiska ersättningen gäller i regel oavsett dödsorsak och kan komma väl till hands för de oväntade kostnader som i dessa fall kan uppstå.


  Varför behöver mitt barn en barnförsäkring?

  Ett barn är alltid extra utsatt och samtidigt är de det dyraste man har. I längden lönar det sig alltid att ha barnet försäkrat och det är en förhållandevis låg kostnad för det skydd som faktiskt ges. Att få ekonomiskt stöd när det känns som allra tyngst, eller när det mest oväntade inträffar, innebär även att livet för övriga familjemedlemmar kan fortsätta som vanligt. Behöver du vara hemma från jobbet med ditt som är sjukt eller skadat, kan en barnförsäkring även ge ersättning för lön som du då förlorar.

  Självklart ska man inte betala för mycket för barnförsäkringen. Det är inte svårt att hitta rätt barnförsäkring till rätt pris - jämför olika barnförsäkringar genom att klicka på länken nedan.


  Till toppen av sidan.


  Kommunal barnförsäkring (olycksfall)

  När ett barn är på förskola eller skola skyddar en kommunal olycksfallsförsäkring mot olyckor som inträffar både under skoltid och på väg till och från skolan. I en del kommuner gäller olycksfallsförsäkringen för barnet dygnet runt men det är viktigt att kolla upp vad som gäller i varje enskild kommun.

  På fritid, lov och helger, är det annars den privata barnförsäkringen som skyddar barnet. Det innebär även att en nyfödd bebis är helt oförsäkrad så länge bebisen är hemma och alltså inte har skrivits in på någon förskola.

  I de kommunala försäkringarna finns det inte något skydd mot sjukdom. I en barnförsäkring finns däremot ett heltäckande skydd som täcker såväl olycksfall, sjukdom samt dödsfall. Drabbas ditt barn av en sjukdom som ger bestående men eller invaliditet, behöver alltså en barnförsäkring vara tecknad för att barnet ska få ekonomisk ersättning och hjälp.


  Att tänka på när du jämför barnförsäkring

  Grundutbudet mellan olika barnförsäkringar är i regel detsamma, men det finns ett par saker att kika närmare på för att vara på den säkra sidan. Två tunga saker som kan komma att orsaka stor skada om det vill sig illa, är medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet. En rekommendation kan därför vara att jämföra just dessa moment mellan olika barnförsäkringar och till exempel titta på hur den ekonomisksa ersättningen ser ut för skador som dessa medför. Även om det är ett scenario som känns långt borta, kan det vara värt att se över hur barnförsäkringen kan hjälpa till om ditt barn på grund av invaliditet kan ha svårt att komma ut i arbetslivet, till exempel. Det kan alltså vara värt att betala lite mer för en barnförsäkring, om den har ett generöst skydd för medicinsk invaliditet samt ekonomisk invaliditet.


  Barnförsäkring vid utlandsvistelse

  Självklart gäller en barnförsäkring även utomlands och fungerar alltså som ett skydd i de fall då reseförsäkringen (som är en del av hemförsäkringen) inte gäller. Det kan till exempel handla om en olyckshändelse som orsakar invaliditet eller långsiktig skada - då går alltså barnförsäkringen in och ger skydd och ersättning.


  Vad händer med barnförsäkringen efter att barnet fyllt 25?

  En barnförsäkring gäller i regel till och med det år barnet fyller 25 (oftast med en brytning vid årsskiftet). Fyller ditt barn 25 år i februari, gäller försäkringen alltså till och med 31 december samma år. Efter det försvinner barnförsäkringen. Den övergår alltså inte till en vuxen sjuk- och olycksfallsförsäkring eller livförsäkring. Det är då upp till personen i fråga att själv teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring samt en livförsäkring (och eventuellt en inkomstförsäkring).


  Jämför och teckna barnförsäkring.


  Läs mer om:

 • Livförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring

 • Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

  Check Jämför priser och villkor åt dig

  Check Samma priser som hos bolagen direkt

  Check Våra kunder sparar i snitt 1 800 kr per år

  Check Kostnadsfri rådgivning via chatt och telefon

  Läs mer om Barnförsäkring

  Viktig information om din gruppförsäkring tecknad hos Euro Accident
  Du har idag en gruppförsäkring som du via Insplanet tecknat hos Euro Accident. Från och med den 1 maj ...

  Läs mer »
  Att tänka på när du ser över din försäkringssituation
  För att snabbt få en överblick över ditt helhetsbehov av försäkringar, kan du dela in dem i sak- respektive ...

  Läs mer »
  Att tänka på när man letar barnförsäkring Att tänka på när man letar barnförsäkring
  Alla föräldrar vill förstås sina barns bästa och vill skydda dem så långt det går. Ett sätt att göra det på är att teckna ...

  Läs mer »
  Bra barnförsäkring Se till att teckna en bra barnförsäkring
  En av de viktigaste försäkringarna du kan ha är en bra billig barnförsäkring till dina barn. Då ger du ett bra och ...

  Läs mer »
  Läs om barnförsäkringen Barnförsäkring En viktig investering
  Tidigare var det inte så vanligt med speciella barnförsäkringar, men det blir allt vanligare och idag är det merparten av...

  Läs mer »
  Pris på barnförsäkring 5 Saker att tänka på
  Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller
  Läs mer »

  Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

  © 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
  Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

  Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
  Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00