Tilläggsförsäkringar för ATV

Garageförsäkring / Avställningsförsäkring
Vintertid är det många som väljer att ställa in fyrhjulingen i ett garage och även ställa av den hos trafikverket för att minska kostnaden. Men att stå helt oförsäkrad är aldrig tryggt. Då är en avställningsförsäkring ett bättre alternativ.

Denna täcker vanligtvis brand, rättskydd och stöld (även tillbehör). Tillägget kan även ersätta skador på grund av skadegörelse, ökad ersättning vid stöld av tillbehör, skador som uppkommer vid transport samt skador vid yttre påverkan ex takras.

Då avställningsförsäkringarna skiljer sig åt på dessa punkter bör man jämföra dem noggrant innan man tecknar den som passar behoven bäst.

Extra utrustning
Alla ATV-försäkringar kan ge ersättning för stöld av utrustning. Däremot detta bara upp till ett förutbestämt maxtak. Har man mycket dyr utrustning bör man teckna en tilläggsförsäkring som ökar detta tak.

Olycksfall
Trafikförsäkringen ger ersättning vid personskador men den som vill ha extra ersättning vid skador ska teckna olycksfallstillägget. Denna gäller både för förare och passagerare och ger ersättning för specialistvård och rehabilitering så att man snabbare kommer tillbaka till vardagen efter en olycka.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Relaterade artiklar

se vilka tillägg du får i atv-försäkring

Försäkra din ATV - fyrhjuling

I trafikskadelagen stadgas följande:§ Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd ...

Läs mer »


se vilka tillägg du får i atv-försäkring

Tilläggsförsäkringar för ATV

Garageförsäkring / AvställningsförsäkringVintertid är det många som väljer att ställa in fyrhjulingen i ett garage ...

Läs mer »

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00