Försäkra din ATV - fyrhjuling

I trafikskadelagen stadgas följande:

§ Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet fordon (trafikskadeersättning).

Lagen tillämpas dock ej på:

  1. Motordrivet fordon som är avsett att föras av gående.
  2. Motordrivet fordon när det användes för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde.
  3. Motorredskap med en tjänstevikt av högst 2 000 kg som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap och som varken är eller bör vara registrerat i vägtrafikregistret.”

Det här är viktig information för dig som funderar på att skaffa någon form av fyrhjuling, både för privat bruk och i arbetet. Du rekommenderas att försäkra din fyrhjuling under alla omständigheter. I undantagsfall får du som köpare tala med handlaren och få dokumentation som visar att din fyrhjuling inte finns registrerad i vägtrafikregistret.

En fyrhjuling, eller ATV, kan betecknas som en hybrid av motorcykel och bil vars ändamål kan vara både nytta och nöje. Utgångspunkten bör dock som nämnt vara att den skall trafikförsäkras.

En annan fråga är om man som ägare av en ATV behöver vara försäkrad utöver det obligatoriska. Svaret bör vara detsamma som om det rörde sig om en bil eller en motorcykel. Vill du alltså försäkra ditt fordon mot stöld, inbrottsskada, brand eller någon annan skada som orsakas utifrån bör du se till att utöver trafikförsäkringen också ha en halvförsäkring. Vill man gå ännu längre och skydda fyrhjulingen mot ofrivilliga skador som man själv som ägare och förare kan vara orsak till (om man till exempel skulle köra omkull på tomten eller liknande) så bör man också skaffa sig en helförsäkring.

En halvförsäkring omfattar:

  • Brand; det vill säga om fordonet av någon anledning skulle fatta eld.
  • Stöld och försök till stöld med de skador som kan vara följden av brottet.
  • Rättsskydd; som utgör ett skydd mot egna eller motpartens kostnader i samband med en tvist som rör fordonet. Tvisten kan t.ex. handla om vem som är rättmätig ägare till fyrhjulingen. Vanligtvis är rättsskyddet förenat med en självrisk på 20 %.
  • Krisskydd. I samband med en olycka kan föraren drabbas av chock som kan kräva medicinsk behandling. Krisskyddet är avsett att täcka kostnader för både vård och eftervård.

Helförsäkringen innebär att man har en försäkring som består av tre delar:

  • Trafikförsäkringen
  • Halvförsäkringen
  • Vagnskada.

Ersättning för vagnskada utgår oavsett vem som har orsakat den; så länge man inte själv har gjort det med avsikt eller genom att ha varit grovt oaktsam.

Har man själv orsakat en trafikolycka tar trafikförsäkringen hand om den skada som drabbat motpartens fordon men inte de skador som uppstått på det egna. Även här kommer vagnskadeförsäkringen in. Denna del av försäkringen täcker också en skada som kan uppstå om fordonet är uppställt på ett släp eller vid bärgning.

Kostnaden för en ATV-försäkring prövas individuellt för varje fordon och förare. Det kan exempelvis vara så att försäkringen kostar betydligt mer om ägaren är tjugo år och bor intill stenig skogsterräng eller om det handlar om en 66-årig man utan tidigare skadehistoria på Öland.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Relaterade artiklar


Försäkra din ATV - fyrhjuling

I trafikskadelagen stadgas följande:§ Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd ...

Läs mer »


se vilka tillägg du får i atv-försäkring

Tilläggsförsäkringar för ATV

Garageförsäkring / AvställningsförsäkringVintertid är det många som väljer att ställa in fyrhjulingen i ett garage ...

Läs mer »

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00