Jämför ATV försäkringATV försäkring - Gratis prisjämförelse

En ATV (All Terrain Vehicle) kallas även för fyrhjuling. Detta kan göra att det ibland blir otydligt i avtalen då vissa försäkringsbolag använder sig av ATV medan andra skriver terrängregistrerad fyrhjuling eller 4-hjuling. Detta för att skilja denna och den trafikregistrerade fyrhjulingen åt. Oftast står ATV för en terrängregistrerad fyrhjuling.

Vilken försäkring man bör teckna handlar främst om var man ska åka och värdet på fyrhjulingen.

Vad ingår i ATV-försäkring?

När en ATV-försäkring ska tecknas har man valet att välja mellan Trafik-, Halv-, eller Helförsäkring. Däremot finns inte valet att köra en ATV oförsäkrad då det är lag på att alla fordon som framförs på allmänna vägar minst ska vara trafikförsäkrad.

Trafikförsäkring

Lagen på obligatorisk trafikförsäkring gör att alla personer som skadas i trafiken har rätt till ersättning. Trafikförsäkringen ersätter nämligen för alla personskador samt eventuella skador på motpartens fordon eller egendom. Att åka utan trafikförsäkring kan bli mycket dyr då det kan resultera i böter.

Halvförsäkring

En halvförsäkring består av flera olika delar:

  • Brand

Ersättning kan utgå vid skador på grund av brand. Detta gäller även om skador uppstått av blixtnedslag eller explosion.

  • Rättsskydd

Om det uppstår en större tvist kring fordonet gällande exempelvis köp, försäljning eller reparation kan denna del av försäkringen täcka kostnader för advokat och rättegång.

  • Stöld

Försäkringen kan ge ersättning vid stöld av fordonet, dess tillbehör eller för skador som uppstått vid försök till stöld av något av detta.

  • Kris

De som är med om en traumatisk olycka kan behöva psykologhjälp. Försäkringen kan hjälpa till med ett visst antal besök hos psykolog eller terapeut.

Det är inte alla ATV-försäkringar som innehåller denna del.

Helförsäkring

Det som tillkommer om en helförsäkring tecknas är en vagnskadedel. Det betyder att ersättning även kan betalas ut om det blivit skador på ATV:n genom bland annat trafikolycka, skadegörelse eller annat. Den täcker även om fordonet skulle skadas under transport på släp.

3 enkla steg!
  1. Fyll i formuläret
  2. Vi återkommer till dig med priser
  3. Teckna tryggt och enkelt
en ATV som är rätt försäkradLäs mer om ATV-försäkring

Försäkra din ATV - fyrhjuling
I trafikskadelagen stadgas följande:§ Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd ...

Läs mer »
se vilka tillägg du får i atv-försäkring Tilläggsförsäkringar för ATV
Garageförsäkring / AvställningsförsäkringVintertid är det många som väljer att ställa in fyrhjulingen i ett garage ...

Läs mer »
tänk på i atv försäkringen 5 saker att jämföra och tänka på i ATV-försäkring
Vi på Insplanet har tagit fram 5 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra ATV-försäkring, ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00