ATV försäkring - Gratis prisjämförelse

En ATV eller fyrhjuling är ett terrängfordon som främst används i skogs- och jordbruk eller för nöjesåkning. Eftersom det finns flera olika varianter och storlekar, med olika regler för var de får köras, kan det vara lite knepigt att veta vilken försäkring som behöver tecknas för just din fyrhjuling. Vi på Insplanet hjälper dig med råd kring vilken ATV-försäkring du bör teckna.

För tillfället kan du inte ansöka om ATV-försäkring via våra tjänster. För närvarande utvärderar och omarbetar vi stora delar av vårt utbud för att bättre kunna hjälpa våra kunder hitta rätt försäkring.

Om ATV- & fyrhjulingsförsäkring

En ATV (All Terrain Vehicle) kallas även ofta för fyrhjuling. Detta kan göra att det ibland blir otydligt i försäkringsavtalen, då vissa försäkringsbolag använder sig av ATV medan andra skriver terrängregistrerad fyrhjuling eller 4-hjuling. Detta för att skilja denna och den trafikregistrerade fyrhjulingen åt, eftersom kostnaden för försäkringen skiljer sig mellan dem. Oftast står ATV för en terrängregistrerad fyrhjuling. Vilken försäkring man bör teckna handlar främst om var man ska åka och värdet på fyrhjulingen.

Måste du försäkra din ATV fyrhjuling?

I trafikskadelagen stadgas följande:

§ Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet fordon (trafikskadeersättning).

Lagen tillämpas dock ej på:

"Motordrivet fordon som är avsett att föras av gående.

Motordrivet fordon när det användes för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde.

Motorredskap med en tjänstevikt av högst 2 000 kg som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap och som varken är eller bör vara registrerat i vägtrafikregistret."

Det här är viktig information för dig som funderar på att skaffa någon form av fyrhjuling, både för privat bruk och i arbetet. Du rekommenderas att försäkra din fyrhjuling under alla omständigheter. I undantagsfall får du som köpare tala med handlaren och få dokumentation som visar att din fyrhjuling inte finns registrerad i vägtrafikregistret.

En fyrhjuling, eller ATV, kan beskrivas som en hybrid mellan en motorcykel och en bil, vars ändamål kan vara både nytta och nöje. Utgångspunkten bör dock vara att den skall trafikförsäkras.

En annan fråga är om man som ägare av en ATV behöver vara försäkrad utöver det obligatoriska skyddet. Svaret bör vara detsamma som om det rörde sig om en bil eller en motorcykel. Vill du alltså försäkra ditt fordon mot stöld, inbrottsskada, brand eller någon annan skada som orsakas utifrån bör du se till att utöver trafikförsäkringen också ha en halvförsäkring. Vill man gå ännu längre och skydda fyrhjulingen mot ofrivilliga skador som man själv som ägare och förare kan vara orsak till (om man till exempel skulle köra omkull på tomten eller liknande) bör man också skaffa sig en helförsäkring.

Vad ingår i ATV-försäkring?

När en ATV-försäkring ska tecknas har man valet att välja mellan trafik-, halv-, eller helförsäkring. Däremot finns inte valet att köra en ATV oförsäkrad då det är lag på att alla fordon som framförs på allmänna vägar minst ska vara trafikförsäkrad.

Trafikförsäkring

Lagen på obligatorisk trafikförsäkring gör att alla personer som skadas i trafiken har rätt till ersättning. Trafikförsäkringen ersätter nämligen för alla personskador samt eventuella skador på motpartens fordon eller egendom. Att åka utan trafikförsäkring kan bli mycket dyrt då det kan resultera i dryga böter.

Halvförsäkring

  • Ersättning kan utgå vid skador på grund av brand. Detta gäller även om skador uppstått av blixtnedslag eller explosion.
  • Om det uppstår en större tvist kring fordonet gällande exempelvis köp, försäljning eller reparation kan försäkringens rättsskydd täcka kostnader för advokat och rättegång.
  • Försäkringen kan ge ersättning vid stöld av fordonet, dess tillbehör eller för skador som uppstått vid försök till stöld av något av detta.
  • Är du med om en traumatisk olycka och behöver psykologhjälp, kan försäkringens krisskydd kan hjälpa till med ett visst antal besök hos psykolog eller terapeut. Det är inte alla ATV-försäkringar som innehåller denna del.

Helförsäkring

Det som tillkommer om en helförsäkring tecknas är en vagnskadedel. Det betyder att ersättning även kan betalas ut om det blivit skador på ATV:n genom bland annat trafikolycka, skadegörelse eller annat. Den täcker även om fordonet skulle skadas under transport på släp.

Till toppen av sidan.

Hur hittar jag en billig ATV-försäkring?

För att hitta en så prisvärd ATV-försäkring som möjligt är det viktigt att definiera var och hur ditt fordon ska användas. För terrängregistrerade fyrhjulingar kan priset variera ganska mycket mellan bolagen, beroende på försäkringens omfattning. Snittpriset för en ATV- försäkring hittills i år 2020, är 1 474 kronor hos oss på Insplanet.

Följande påverkar priset på din försäkring:

  • Värdet på din ATV/fyrhjuling. Ju dyrare fordon, desto högre försäkringspremie.
  • Hur din fyrhjuling förvaras. Ju säkrare förvaring, desto billigare premie alternativt lägre självrisk.
  • Spårning kopplad till din ATV. Många försäkringsbolag erbjuder lägre självrisk om du har en GPS kopplad till din ATV, så att den kan spåras om den skulle bli stulen.
  • Tänk på att kontrollera huruvida din fyrhjuling är registrerad som terrängfordon eller för att kunna köras i trafiken, eftersom detta påverkar priset på försäkringen en hel del.

Tilläggsförsäkringar för ATV

Garageförsäkring / Avställningsförsäkring

Vintertid är det många som väljer att ställa in fyrhjulingen i ett garage och även ställa av den hos trafikverket för att minska kostnaden. Men att stå helt oförsäkrad är aldrig tryggt. Då är en avställningsförsäkring ett bättre alternativ.

Denna täcker vanligtvis brand, rättskydd och stöld (även av tillbehör). Tillägget kan även ersätta skador på grund av skadegörelse, ökad ersättning vid stöld av tillbehör, skador som uppkommer vid transport samt skador vid yttre påverkan exempelvis takras.

Då avställningsförsäkringarna skiljer sig åt på dessa punkter bör man jämföra dem noggrant innan man tecknar den som passar ens behov bäst.

Extra utrustning

Alla ATV-försäkringar kan ge ersättning för stöld av utrustning. Däremot ersätter de bara upp till ett förutbestämt maxbelopp. Har man mycket dyr utrustning bör man teckna en tilläggsförsäkring som ökar detta tak.

Olycksfall

Trafikförsäkringen ger ersättning vid personskador men den som vill ha extra ersättning vid skador ska teckna olycksfallstillägget. Denna gäller både för förare och passagerare och ger ersättning för specialistvård och rehabilitering så att man snabbare kommer tillbaka till vardagen efter en olycka.

Jämför och teckna ATV-försäkring.

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Fyll i formuläret
Vi återkommer till dig med priser
Teckna tryggt med hjälp av våra förmedlare

Fordon & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för fordon och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Aktuellt just nu

Författare/Granskare


Författare
Angelica Lindberg

Angelica Lindberg är skribent på Insplanet sedan september 2019. Som utbildad språkkonsult arbetar hon för att göra informationen om försäkringar lättbegripliga för dig som läsare.
Kontakta gärna Angelica Lindberg om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Författare
Jesper Lindius

2 års erfarenhet inom försäkringsbranschen.
Kontakta gärna Jesper Lindius om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Granskare:
Sebastian Franzén

Sebastian är affärsområdeschef för försäkringar på Insplanet och har ansvar för Insplanets försäkringsaffär. Han har jobbat på Insplanet med försäkringar i över 15 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef.
Kontakta gärna Sebastian Franzén om du har några frågor.


Granskare:
Andreas Nilsson

Andreas Nilsson är försäkringsexpert med 10 års erfarenhet som försäkringsförmedlare. Han har kunskap inom samtliga försäkringsväsen som förmedlas via Insplanet.com
Kontakta gärna Andreas Nilsson om du har några frågor.