Lån för Jordbrukare

Det finns många banktjänster som är riktade specifikt mot jord- och skogsbrukare. En del av jordbrukarens problematik är att det är en kapitalintensiv verksamhet. Maskinerna är dyra och i många fall används de bara några veckor per år. Den andra delen i problematiken är att inkomsten är mycket låg en stor del av året. Största delen av inkomsten kommer nästan helt under en till två månader.

Kontokredit

Lösningen för de flesta i den här situationen är en kontokredit eller checkkredit som det fortfarande kallas ibland. Man får då ett maximalt lånebelopp som man inte får överstiga och man betalar ränta enbart på den aktuella skulden. Till detta kommer en fast årsavgift som beror lite på det maximala beloppet. Många jordbrukare använder fortfarande långa leverantörskrediter, det vill säga att man begär att få faktura med många månaders betalningstid hos leverantörer. I mycket få fall är det en bra lösning. Leverantören bakar förstås in en kreditavgift i priset, även om den inte syns på fakturan. Det är oftast billigare kredit hos banken, samtidigt som man kan få bättre pris hos leverantörer mot kort betalningstid.

Det finns tillfällen då en kontokredit inte räcker till, till exempel om man vill köpa in mer mark. Här erbjuder alla banker ett bottenlån, det vill säga ett lån med inteckning i fastigheten. Flera banker har skaffat sig hög kompetens i att värdera jordbruksfastigheter på ett korrekt sätt och skapar därmed bättre kreditutrymme.

Finansiering

Köp av maskiner kan finansieras på flera sätt. Ofta kan man få finansiering av leverantören på olika sätt, men i allmänhet är det bättre att söka finansiering via sin bank. Det finns ett par olika huvudalternativ. Det ena är att man tar ett vanligt lån och köper maskinen. Man äger då maskinen själv och kan göra fulla avdrag för moms och ränta. Man kan förstås göra avskrivningar på maskinen efter den metod man använder. Dessa lån löper oftast på 4-6 år och man kan ofta få lägre amorteringar i början. Det andra alternativet är leasing. Det innebär att banken köper in maskinen och hyr ut den till jordbrukaren. Både hyreskostnad och moms är fullt avdragsgillt för maskiner, dock inte fullt ut för bilar. Avtalstiden sätts olika beroende på bland annat maskinens värde. Efter hyrestiden har maskinen ett restvärde som man tagit fram via ett avtal. Man kan då köpa maskinen till det värdet eller göra ett nytt leasingavtal på detta värde.

EU-kredit

En ”lantbrukarspecifik” banktjänst är EU-krediten. De flesta jordbrukare söker, och får, olika EU-bidrag. Dessa ansökningar går en lång och krokig väg i byråkratin innan pengarna slutligen betalas ut. Man söker då ett speciellt lån i banken som får motsvara högst 80 % av det totala EU-bidraget. När bidraget betalas ut, helt eller delvis, så löses lånet i motsvarande grad. Om man till exempel fått ut hälften av det sökta bidraget är halva lånet amorterat. Den del av bidraget som inte behövs för att lösa lån utbetalas förstås till jordbrukaren. EU-bidraget beräknas i euro och för att vara skyddad mot valutaförändringar kan man göra en valutasäkring. Man betalar en avgift till banken och skyddas då mot större valutaförändringar.


Relaterade artiklar


Anmäl försäkringsskada
De allra flesta människor behöver aldrig utnyttja sina försäkringar. De betalar år efter ...
Läs mer »


Lån för Jordbrukare
Det finns många banktjänster som är riktade specifikt mot jord- och skogsbrukare. En del av jordbrukarens problematik är att det är en ...
Läs mer »


Maximera ersättningsbeloppet Maximera ersättningsbeloppet - med rätt uppgifter till försäkringsbolaget
För att få ut maximal skadeersättning av ditt försäkringsbolag behöver uppgifterna du angett vid tecknandet av ...
Läs mer »


Byt försäkringsbolag Byta försäkringsbolag: Det här gäller om du vill byta försäkringsbolag
Det kan finnas många anledningar till att byta försäkringsbolag. Till exempel att du inte är nöjd...
Läs mer »


Specialförsäkringar
Idag kan man försäkra det mesta. Det är väl lite på både gott och ont. Många försäkringar är säkert...
Läs mer »


Samla dina försäkringar
Ett bra tips för den som vill spara pengar på sina försäkringar är att samla sina försäkringar i Läs mer »