Arbetar...

Mc-försäkring - jämför pris gratis

Som mc-ägare har du stor påverkan över priset på din mc-försäkring. Därför är det lönsamt att jämföra motorcykelförsäkringar noggrant innan du köper. På så vis kan du spara flera tusen kronor per år. Vi på Insplanet hjälper dig att jämföra pris och villkor på mc-försäkringar från Sveriges försäkringsbolag.

Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användarvillkor.

Om MC-försäkring

Äger du en motorcykel måste du ha en motorcykelförsäkring. Det är ett lagligt krav att du har minst en trafikförsäkring för din motorcykel. Den täcker i princip alla skador som du själv råkar orsaka med hojen (på personer och annans egendom), men den täcker inga skador på din egen motorcykel. Om du vill ha ett skydd som även täcker skador på din egen motorcykel behöver du köpa en halv- eller helförsäkring.Trafikförsäkringen ingår i både halv- och helförsäkringen.

Här nedan kan du läsa mer om vad som gäller när du försäkrar din motorcykel och vad du kan göra för att pressa priset så mycket som möjligt.

Läs mer:

Vad ingår i mc-försäkringen?

Motorcykelförsäkringar är uppdelade i tre nivåer: trafik-, hel- och halvförsäkring. Uppdelningen fungerar i princip på samma sätt som för alla fordonsförsäkringar.

Trafikförsäkring

En trafikförsäkring för motorcykel ingår i samtliga mc-försäkringar på marknaden. Detta eftersom du enligt lag måste ha minst en trafikförsäkring för att få köra din motorcykel i trafik. En trafikförsäkring ger ett ekonomiskt skydd för personskador och egendomsskador som du själv orsakar med motorcykeln. Däremot ersätter trafikförsäkringen aldrig någon skada på – eller stöld av – den egna motorcykeln.

Det är bara under speciella omständigheter som du kan slippa trafikförsäkringskravet. Antingen måste motorcykeln vara avställd hos Transportstyrelsen, vilket innebär att du inte får köra den alls. Eller, om du till exempel har en crossmodell eller mc som du enbart kommer att köra inom inhägnat område, kan du också köra oförsäkrat i vissa fall.

Halvförsäkring

En halvförsäkring för motorcykel ger ett grundläggande skydd för dig och din hoj. Den här försäkringsnivån rekommenderas för de allra flesta motorcyklister, eftersom halvförsäkringen erbjuder dig ett bättre skydd både för dig som förare och för ditt fordon.

En mc halvförsäkring kan delas upp i två delar. Den ena fokuserar på det ekonomiska skydd man får som person och den andra på det ekonomiska skydd som ges till fordonet.

Den del som räknas som personskydd består oftast av nedanstående delar:

  • Krisskydd
  • Rättsskydd
  • Räddning

De delar som räknas som fordonsskydd består oftast av nedanstående delar:

  • Stöld och skador vid stöld
  • Brandskador
  • Glasskador
  • Maskinskador

Medan vissa bolag erbjuder ett heltäckande skydd för alla ovanstående punkter med generösa villkor så kan andra ha svagare skydd och striktare villkor. Det är något som du inte ser direkt i priset och därför måste du jämföra avtalen noggrant för att veta vad du faktiskt får.

Helförsäkring

Med en helförsäkring för mc ingår alltid skyddet från både trafik- och halvförsäkringen, men även en vagnskadeförsäkring. En vagnskadeförsäkring innebär att du får själva motorcykeln försäkrad mot yttre skador. Det kan vara skador som uppstår vid en olycka, men också skador orsakade av sabotage eller om du exempelvis råkar välta motorcykeln.

Försäkring för lätt mc

Transportstyrelsen fastställer vad som klassas som en lätt mc baserat på ett par faktorer. För det första får motorn maximalt ha en volym av 125 kubik och en nettoeffekt på 11 kilowatt. Dessutom får inte nettoeffekten vara mer än 0,1 kilowatt per kilo som motorcykeln väger.

Är du osäker på hur motorcykeln är registrerad kan du enkelt ta reda på det eftersom det framgår i registreringsbeviset.

Teckna billigaste och bästa försäkringen för lätt MC

Många som ska teckna en ny försäkring tittar endast på priset när de jämför. De söker efter den billigaste mc-försäkringen och tecknar den i tron att de fått tag på den billigaste på marknaden. Men när du ska jämföra försäkringar är det minst lika viktigt att du jämför villkoren i försäkringen och framförallt att du utgår från dina egna försäkringsbehov.

Den billigaste försäkringen blir inte alltid billigast i längden, eftersom det kan finnas olika rabatter som drar ner priset på en dyrare försäkring. Därför rekommenderar vi att du noggrant jämför både pris, försäkringsvillkor och eventuella rabatter.

Vilken försäkringsnivå ska jag välja?

Trafikförsäkringen är billigast, men har också det lägsta skyddet. Den täcker endast personskador och skador på andras egendom, men inte skador på din egen motorcykel. Vill du ha skydd mot fler saker utöver detta ska du i stället välja en halv- eller helförsäkring.

En halv- eller helförsäkring täcker även skador på din egen motorcykel. I dem ingår det alltid en trafikförsäkring, men även skydd mot bland annat brand-, glas- och maskinskador samt stöld. Men också rättsskydd, krishjälp och räddning, med mera.

Skillnaden mellan halv- och helförsäkringen är att helförsäkringen även innehåller en vagnskadeförsäkring vilket innebär att du kan få ersättning för yttre skador på motorcykeln som orsakats av exempelvis en trafikolycka, eller av att du råkat välta motorcykeln. Vill du skydda dig mot yttre skador är det alltså en helförsäkring du ska välja.

Tilläggsförsäkringar till mc

Tilläggsförsäkringar är extra skydd som du kan teckna för att komplettera din mc-försäkring. Vilka tilläggsförsäkringar som försäkringsbolagen erbjuder varierar. I vissa fall kan delar av en halvförsäkring flyttas ut till tillägg och i andra så faller tillägg samman med helförsäkringen. Här nedan går vi igenom de fyra vanligaste tilläggsförsäkringarna.

Avställningsförsäkring

Eftersom en stor del av alla mc-ägare väljer att ställa av sin motorcykel på vintern erbjuder många försäkringsbolag en avställningsförsäkring. Det betyder att du kan omvandla din halv- eller helförsäkring till en avställningsförsäkring under ett visst antal månader och därmed sänka försäkringspremien.

Hyrbil

Om du använder din motorcykel dagligen till och från jobbet kan det bli besvärligt om motorcykeln behöver lämnas in på verkstaden över en längre tid. Därför är hyrbilstillägget värt att fundera över. Om din motorcykel skadas kan du få ersättning för hyrbil upp till ett visst antal dagar. Men du kan endast få ersättning om skadan är ett försäkringsärende.

Olycksfall

Du som motorcyklist är betydligt mindre skyddad än en bilförare. Det gör också att du löper större risk för svårare personskador om du är med om en olycka. Av den anledningen väljer många att teckna ett extra olycksfallstillägg som täcker både förare och medpassagerare. Det ger ersättning för specialistvård och olika möjligheter till snabbare rehabilitering.

Värdeminskning

En motorcykel, precis som andra fordon, minskar i värde ju äldre den blir och ju mer den används. Med värdeminskningstillägg skyddas värdet på motorcykeln en längre tid. Det innebär att du har rätt till högre ersättning, även när motorcykeln har några år på nacken, om den blir stulen eller får sådana skador att det inte är ekonomiskt försvarbart att reparera den. Namnet på tillägget varierar hos olika försäkringsbolag, men innehållet är liknande.

Till toppen av sidan.

Vad kostar en mc-försäkring?

Under 2019 var snittpriset för en mc-försäkring 3 177 kronor per år. Informationen om priset är hämtad från vår jämförelsetjänst av försäkringar och är baserad på samtliga nytecknade mc-försäkringar gjorda via oss på Insplanet under 2019.

Vad påverkar priset?

Mc-försäkringen är bland de försäkringar med flest faktorer som påverkar premien. Det innebär att du har stor kontroll över ditt slutgiltiga pris. Vissa faktorer är självklart svårare att påverka än andra, exempelvis din ålder och bostadsort. Yngre personer får oftast en högre premie än äldre förare. Bostadsorten påverkar också priset baserat på lokala körförhållanden och förväntad olycksrisk.

Vilken motorcykel du har är ett annat exempel. Priset på din mc-försäkring påverkas dels av motorcykelns värde (där ett högt värde får en högre premie) och vilken viktklass den tillhör (där en tung mc ofta blir dyrare än en lätt mc). Det kan du så klart inte ändra på om du redan äger motorcykeln du vill försäkra.

Det finns dock flera faktorer som du kan påverka för att få ett lägre pris. Dessa går vi igenom i nästa avsnitt.

Så får du en billig mc-försäkring

För att få en så billig mc-försäkring som möjligt behöver du ta ställning till vilka försäkringsbehov du har och hur du kommer använda din motorcykel. Här kan du läsa mer om alla faktorer som påverkar priset och vad du kan göra för att pressa premien så mycket som möjligt.

Utvärdera ditt försäkringsbehov

Den största prisfaktorn är vilken nivå av försäkring du väljer. Trafikförsäkring är billigast, men ger också minst skydd. Halv-, hel- och eventuella tilläggsförsäkringar ger mer heltäckande skydd och kostar därför mer.

Här är det viktigt att fundera över vilket skydd du behöver. En billig båge kanske inte behöver lika mycket skydd som en dyr, eftersom självrisken kan göra att du betalar nära halva värdet för motorcykeln om du drabbas av en olycka. Har du en dyr motorcykel vill du troligtvis ha täckning för en eventuell stöld eller allvarlig vagnskada.

Jämför försäkringsbolag

Prisskillnaden mellan olika försäkringsbolag kan vara uppåt flera tusen kronor per år. När du vet vilket skydd du behöver är det därför viktigt att jämföra priser, villkor och erbjudanden hos flera olika bolag innan du tecknar din försäkring.

Genom att fylla i formuläret längst upp på den här sidan kan du jämföra priser från flera försäkringsbolag samtidigt. Då får du direkt en överblick av hur marknaden ser ut och kan göra ett smart försäkringsval. Jämförelsetjänsten är gratis och du får samma pris som hos försäkringsbolagen.

Skriv försäkringen på rätt person

Vem försäkringen står på, och vilka som får köra motorcykeln, är viktiga faktorer som påverkar försäkringspremien. En äldre person som har haft mc-körkort en lång tid får oftast en lägre premie än en ung person som precis har tagit sitt körkort. Om du dessutom vill kunna låna ut motorcykeln fritt till andra så leder det till ett högre pris.

Om du är en erfaren mc-förare och har åldern inne kan du därför sänka priset på motorcykelförsäkringen genom att inte låna ut din mc.

Godkända lås och rätt förvaring

Du kan sänka priset på din mc-försäkring genom att förvara den säkert och därigenom minska risken för stöld och skadegörelse. Försäkringsbolagen har ofta tydliga kriterier för säker förvaring. Ett vanligt krav är att motorcykeln ska förvaras i garage nattetid och i vissa fall kan du få ytterligare rabatt om garaget är larmat. Det finns också kriterier för vilka typer av lås som du bör använda när motorcykeln står parkerad utomhus. Se till att endast använda lås godkända av din försäkringsgivare för att sänka din premie.

Använd rätt skyddsutrustning

Både lagen och försäkringsbolagen kräver att motorcyklister och medpassagerare ska ha hjälm. Vissa bolag kan också kräva, eller ge lägre pris, om du använder viss skyddsutrustning. Det kan handla om allt från det som kallas ”passande klädsel”, till att du ska ha olika specialskydd när du kör. Se till att hålla koll på vad som krävs hos ditt försäkringsbolag och använd rätt skydd för att hålla dig säker på vägarna.

Ställ av din mc på vintern

Under vinterhalvåret ökar risken för trafikolyckor. Därför är det många som väljer att inte köra sin mc på vintern. Om du väljer en avställningsförsäkring kan du ställa av hojen när du vet att du inte ska köra den under en period. Då slipper du kostnaden för trafikförsäkringsdelen, samtidigt som du fortfarande har skydd för stöld, skador och skadegörelse.

Vissa försäkringsbolag erbjuder avställningsförsäkring som del av halv- eller helförsäkring. Andra bolag har den som en tilläggsförsäkring. Kontrollera hur avställning hanteras hos ditt bolag innan du tecknar din mc-försäkring.

Jämför och teckna MC-försäkring.

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Jämför priser och villkor åt dig
Samma priser som hos bolagen direkt
Kostnadsfri rådgivning via chatt och telefon

Fordon & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för fordon och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Aktuellt just nu

Så mycket kostar mc-försäkringen där du bor
Priset på motorcykelförsäkringen bestäms individuellt utifrån flera olika faktorer, bland annat utifrån var du bor. ...
Läs mer »


Försäkra din lätta eller tunga motorcykel
För att få köra en motorcykel måste du ha rätt körkortsbehörighet och teckna en trafikförsäkring till fordonet. Motorcykeln...
Läs mer »

Varumärkesförsäkringar

Harley Davidson
Allt du behöver veta när du ska försäkra din HD. Om Harley Davidson Läs det här när ...
Läs mer »


Triumph
Allt du behöver veta när du ska försäkra din Triumph. Om Triumph Försäkra en Triumph? Vi ...
Läs mer »


Yamaha
Allt du behöver veta när du ska försäkra din Yamaha. Om Yamaha Dags att teckna eller ...
Läs mer »