Arbetar...

MC försäkring - Jämför pris gratis

Som MC-ägare har du stor påverkan över priset på din MC-försäkring. Därför är det mycket lönsamt att jämföra motorcykelförsäkringar noggrant innan du köper. På så sätt kan du spara flera tusen kronor per år. Vi på Insplanet hjälper dig jämföra pris och villkor på MC-försäkringar från Sveriges försäkringsbolag.

Genom att jämföra har jag tagit del av och godkänner Insplanets användaravtal och integritetspolicy.

Om MC-försäkring

Äger du en motorcykel måste du ha en motorcykelförsäkring. Det är ett lagligt krav att du har minst en trafikförsäkring för din motorcykel. Den täcker i princip alla skador som du själv råkar orsaka med hojen, men inte mer. Det är däremot frivilligt om du vill komplettera med att köpa en halv- eller helförsäkring för din motorcykel. Då ingår trafikförsäkringen, och du får samtidigt ett utökat skydd för dig själv och din båge.

Här nedan kan du läsa mer om vad som gäller när du försäkrar din motorcykel, och vad du kan göra för att pressa priset så mycket som möjligt.

Läs mer:

Vad ingår i MC-försäkringen?

Motorcykelförsäkringar är uppdelade i tre nivåer: trafik-, hel- och halvförsäkring. Uppdelningen fungerar i princip på samma sätt som för alla fordonsförsäkringar.

Trafikförsäkring

En trafikförsäkring för motorcykel ingår i samtliga MC-försäkringar på marknaden. Detta eftersom du enligt lag måste ha minst en trafikförsäkring för att få köra din motorcykel i trafik. En trafikförsäkring ger ett ekonomiskt skydd för personskador och egendomsskador som du själv orsakar med motorcykeln. Däremot ersätter trafikförsäkringen aldrig någon skada på – eller stöld av – den egna motorcykeln.

Det är bara under speciella omständigheter som du kan slippa trafikförsäkringskravet. Antingen så måste motorcykeln vara avställd hos transportstyrelsen, vilket innebär att du inte får köra den alls. Eller, om du till exempel har en crossmodell eller MC som du enbart kommer att köra inom inhägnat område, kan du också köra oförsäkrat i vissa fall.

Halvförsäkring

En halvförsäkring för motorcykel ger ett grundläggande skydd för dig och din hoj. Denna försäkringsnivå är rekommenderad för de allra flesta motorcyklister. Detta eftersom trafikförsäkringen inte erbjuder något skydd för dig som förare, och inte heller något skydd för ditt fordon.

En MC halvförsäkring kan delas upp i två delar. Den ena fokuserar på det ekonomiska skydd man får som person och den andra på det ekonomiska skydd som ges till fordonet. Denna försäkringsnivå är rekommenderad för de allra flesta motorcyklister eftersom trafikförsäkringen inte erbjuder något skydd för dig som förare, och inte heller något skydd för ditt fordon.

Den del som räknas som personskydd består oftast av nedanstående delar:

  • Krisskydd
  • Rättsskydd
  • Räddning

De delar som räknas som fordonsskydd består oftast av nedanstående delar:

  • Stöld och skador vid stöld
  • Brandskador
  • Glasskador
  • Maskinskador

Medan vissa bolag erbjuder ett heltäckande skydd för alla ovanstående punkter med generösa villkor så kan andra ha svagare skydd för några av punkterna med striktare villkor. Det är något som du inte ser direkt i priset, och därför måste du jämföra avtalen noggrant för att veta vad du faktiskt får.

Helförsäkring

Med en helförsäkring för MC ingår alltid skyddet från trafikförsäkring och halvförsäkring, samt en vagnskadeförsäkring. En vagnskadeförsäkring innebär att du får själva motorcykeln försäkrad mot yttre skador. Det kan vara skador som uppstår vid en olycka, men också skador orsakade av sabotage eller om du exempelvis råkar välta motorcykeln.

Försäkring för lätt MC

Transportstyrelsen fastställer vad som klassas som en lätt MC baserat på ett par faktorer. För det första får motorn maximalt ha en volym av 125 kubik och en nettoeffekt på 11 KW. Dessutom får inte nettoeffekten vara mer än 0,1Kw per kilo som motorcykeln väger. 

Är man osäker på hur motorcykeln är registrerad kan man enkelt ta reda på det eftersom det framgår i registreringsbeviset. 

Teckna billigaste och bästa försäkringen för lätt MC

Ett klassiskt fel många gör när de ska teckna försäkring är att de enbart tittar på priset. De söker den billigaste mc försäkringen och tecknar den i tron att de fått tag på det billigaste på marknaden.

Det finns två fel i detta tänk. För det första bör man utgå från sitt försäkringsbehov och först därefter från priset. Och för det andra blir inte alltid den billigaste försäkringen billigast i längden. Man bör nämligen jämföra priset efter att olika rabatter dragits av och även se på vad man får för avtal. Därför rekommenderar vi att noggrant jämföra både pris, försäkringsvillkor och eventuella rabatter.

Vilken försäkringsnivå ska man välja?

Tryggare personskydd än trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen är visserligen billigast men ger inte något skydd alls för motorcykelägaren, förutom vid personskada. Har man en gammal motorcykel eller en som inte har något större värde kan man lockas av att enbart teckna trafikförsäkringen. Men även om motorcykeln är billig och därmed inte värd att försäkra så ger halvförsäkringen ett starkare personskydd som kan vara användbart.

Ovan syns vilka försäkringsdelar som ingår i varje försäkringsnivå, och det är framförallt de punkter som presenteras under ”personskydd” som är extra värdefulla. I en halvförsäkring ingår visserligen även skydd mot brand och vissa andra skador men är motorcykeln inte värd mer än någon tusenlapp blir det inte mycket i ersättning. Vid rätts-, kris- och räddningsskydd kan däremot betydligt större ersättning betalas ut.

Med en halvförsäkring får man därför ett heltäckande skydd för sig själv och ett helt godkänt skydd för motorcykeln.

Billigare än helförsäkringen i längden

Det extra ekonomiska skydd man får med en helförsäkring är den del som ofta kallas vagnskadeförsäkring. Förutsatt att man betalar självrisken får man ersättning för skador på motorcykeln vid t.ex. krock. Men ersättningen grundar sig på motorcykelns värde och dessutom ska man alltid betala en självrisk. Har man en billig motorcykel som man köpt för någon tusenlapp kan det alltså visa sig att man ska betala 50% av motorcykelns hela värde i självrisk.

Dessutom får man betala en högre premie för helförsäkringen än halvförsäkringen. I detta läge är det inte ekonomiskt försvarbart att välja detta alternativ.

Tilläggsförsäkringar till MC

Tilläggsförsäkringar är extra skydd som du kan teckna för att komplettera din MC-försäkring. Vilka tilläggsförsäkringar som försäkringsbolagen erbjuder varierar mycket. I vissa fall kan delar av en halvförsäkring flyttas ut till tillägg, och i andra så faller tillägg samman med helförsäkringen. De fyra vanligaste tilläggsförsäkringarna för MC är:

Avställningsförsäkring

Eftersom en stor del av alla MC-ägare väljer att ställa av sin motorcykel på vintern erbjuder försäkringsbolagen en avställningsförsäkring. Det betyder att du kan omvandla din halv- eller helförsäkring till en avställningsförsäkring under ett visst antal månader, och därmed sänka försäkringspremien.

Hyrbil

Om du använder din motorcykel dagligen till och från jobbet kan det bli mycket besvärligt om motorcykeln behöver lämnas in på verkstaden över en längre tid. Därför är hyrbilstillägget värt att fundera över. Om din motorcykel skadas kan du få ersättning för hyrbil upp till ett visst antal dagar. Ersättningen utgår dock endast om skadan är ett försäkringsärende.

Olycksfall

En motorcyklist är betydligt mindre skyddad än en bilförare. Det gör också att man löper större risk för svårare personskador om man hamnar i en olycka. Av den anledningen väljer många att teckna ett extra olycksfallstillägg som täcker både förare och medpassagerare. Det ger ersättning för specialistvård och olika möjligheter till snabbare rehabilitering.

Värdeminskning

En motorcykel, precis som andra fordon, minskar i värde ju äldre den blir och ju mer den används. Med värdeminskningstillägg skyddas värdet på motorcykeln en längre tid. Det innebär att du har rätt till högre ersättning, även när motorcykeln har några år på nacken, om den blir stulen eller får sådana skador att det inte är ekonomiskt försvarbart att reparera den. Namnet på tillägget varierar hos olika försäkringsbolag, men innehållet är liknande.

Till toppen av sidan.

Vad kostar en MC-försäkring?

Under 2019 var snittpriset för en MC-försäkring 3 177 kronor. Informationen om priset är hämtad från vår jämförelsetjänst av försäkringar och är baserad på samtliga nytecknade MC-försäkringar gjorda via oss på Insplanet under 2019.

Vad påverkar priset?

MC-försäkringen är bland de försäkringar med flest faktorer som påverkar premien. Det gör att du har väldigt mycket egen kontroll över ditt slutgiltiga pris. Vissa faktorer är självklart svårare att påverka än andra. Där är din ålder och bostadsort bra exempel. Yngre personer får oftast en högre premie än äldre förarare. Bostadsorten påverkar också priset baserat på lokala körförhållanden och förväntad olycksrisk.

Vilken motorcykel du har är ett annat exempel. Priset på din MC försäkring påverkas dels av motorcykelns värde (där ett högt värde får en högre premie) och vilken viktklass den tillhör (där en tung MC ofta blir dyrare än en lätt MC). Det kan du så klart inte ändra på om du redan äger motorcykeln du vill försäkra.

Det finns dock flera faktorer som du kan påverka för att få ett lägre pris. Dessa går vi igenom i nästa avsnitt.

Så får du en billig MC-försäkring

För att få en så billig MC försäkring som möjligt behöver du ta ställning till vilka försäkringsbehov du har och hur du kommer använda din motorcykel. Här kan du läsa mer om alla faktorer som påverkar priser och vad du kan göra för att pressa premien så mycket som möjligt.

Utvärdera ditt försäkringsbehov

Den största prisfaktorn är vilken nivå av försäkring du väljer. Trafikförsäkring är billigast, men ger också minst skydd. Halv-, hel- och eventuella tilläggsförsäkringar ger mer heltäckande skydd, och kostar därför mer.

Här är det viktigt att fundera över vilket skydd du behöver. En billig båge kanske inte behöver lika mycket skydd som en dyr, eftersom självrisken kan göra att du betalar nära halva värdet för motorcykeln om du drabbas av en olycka. Har du en dyr MC så vill du troligtvis ha täckning för en eventuell stöld eller allvarlig vagnskada, så att du har skydd för din investering.

Jämför försäkringsbolag

Prisskillnaden mellan olika försäkringsbolag kan vara uppåt flera tusen kronor per år. När du vet vilket skydd du behöver är det alltså viktigt att jämföra priser, villkor och erbjudanden hos flera olika bolag innan du tecknar din försäkring.

Genom att fylla i formuläret längst upp på den här sidan så kan du jämföra priser från flera försäkringsbolag samtidigt. Då får du direkt en överblick av hur marknaden ser ut och kan göra ett smart försäkringsval.

Skriv försäkringen på rätt person

Vem försäkringen står på, och vilka som får köra motorcykeln, är viktiga faktorer som påverkar försäkringspremien. En äldre person som har haft MC-körkort en lång tid får oftast en lägre premie än en ung person som precis har tagit sitt körkort. Om du dessutom vill kunna låna ut motorcykeln fritt till andra så leder det till ett högre pris.

Om ni är många som kommer köra motorcykeln är det därför klokt att skriva försäkringen på någon över 25 som har haft körkort längst. Om du å andra sidan har åldern och erfarenheten inne så kan du sänka priset genom att inte låna ut din MC.

Godkända lås och rätt förvaring

Du kan sänka priset på din MC försäkring genom att förvara den säkert, och därigenom minska risken för stöld och skadegörelse. Försäkringsbolagen har ofta tydliga kriterier för säker förvaring. Ett vanligt krav är att motorcykeln ska förvaras i garage nattetid, och i vissa fall kan man få ytterligare rabatt om garaget är larmat. Det finns också kriterier för vilka typer av lås man bör använda när MCn står parkerad utomhus. Se till att endast använda lås godkända av din försäkringsgivare för att sänka din premie.

Använd rätt skyddsutrustning

Både lagen och försäkringsbolagen kräver att motorcyklister och medpassagerare ska ha hjälm. Vissa bolag kan också kräva, eller ge lägre pris, om du använder viss skyddsutrustning. Det kan handla om allt från det som kallas ”passande klädsel”, till att man ska ha olika specialskydd när man kör. Se till att hålla koll på vad som krävs hos ditt försäkringsbolag, och använd rätt skydd för att hålla dig säker på vägarna.

Ställ av din MC på vintern

Under vinterhalvåret ökar risken för trafikolyckor. Därför är det många som väljer att inte köra sin MC på vintern. Om du väljer en avställningsförsäkring kan du ställa av hojen när du vet att du inte ska köra den under en period. Då slipper du kostnaden för trafikförsäkringdelen, samtidigt som du fortfarande har skydd för stöld, skador och skadegörelse.

Vissa försäkringsbolag erbjuder avställningsförsäkring som del av halv- eller helförsäkring. Andra bolag har den som en tilläggsförsäkring. Kontrollera hur avställning hanteras hos ditt bolag innan du tecknar din MC-försäkring.

Frågor & svar om MC-försäkring

Jämför och teckna MC-försäkring.

Insplanet hjälper dig i valet av försäkringsbolag

Jämför priser och villkor åt dig
Samma priser som hos bolagen direkt
Våra kunder sparar i snitt 1 800 kr per år
Kostnadsfri rådgivning via chatt och telefon

Fordon & Försäkring - Insplanets kunskapsportal

Välkommen till Insplanets kunskapsportal för fordon och försäkring. Här kan du få tips, råd och guider för allt om din försäkring.

Aktuellt just nu

Försäkring Tung MC
En försäkring för en tung MC är i grunden lika som en försäkring till vilken motorcykel som helst. Men det finns vissa ...
Läs mer »


Försäkring för lätt MC
Enligt transportstyrelsen är det några punkter som kännetecknar en lätt MC.  För det första får den max ha en volym av 125kubik ...
Läs mer »

Varumärkesförsäkringar

Harley Davidson
Dags att försäkra din Harley Davidson? I den här artikeln går vi igenom vad du kan tänka på när du ska jämföra mc-försäkringar och hur du hittar det...
Läs mer »


Yamaha
Ska du försäkra din Yamaha? Då finns det ett stort utbud av yamaha försäkringar. Här går vi igenom vad du bör jämföra innan du tecknar din ...
Läs mer »


Kawasaki
Det japanska företaget Kawasaki är främst känd för att de tillverkar motorcyklar men har även tillverkning av båtar, robotar ...
Läs mer »