Förebygg skador

Det finns många goda skäl att arbeta för att hindra uppkomsten av personskador, stölder, naturskador, bränder, trafikskador, inbrott och andra försäkringsskador.

Insatserna är ofta små jämfört med de stora ekonomiska och känslomässiga konsekvenser skador kan innebära.

Var efterklok före.

Här hittar du handfasta tips för olika områden i din vardag.

- Larm i lägenhet
- Larm i villa
- Skydda din cykel
- Skydda din båt
- Skydda din bil
- Skydda fönstren
- Skydda fönsterdörren
- Skydda källarfönstren
- Skydda villadörren
- Skydda vind och källare

Tips

Så gör du en förteckning av din egendom

En förteckning över lös egendom kan verka som ett stort arbete att skapa och underhålla. Men det behöver inte ta allt för lång tid, och man kan ta till exempel ett rum i taget. Fördelarna är flera: lättare att ange rätt försäkringsbelopp i hemförsäkringen, bättre överblick över saker, värden, kostnader och värdeminskning.

Ta för vana att spara kvitton och garantihandlingar, inte bara för stora saker som TV och stereo. Även föremål för mindre belopp är värt att kunna reklamera eller få reparerade om de går sönder. Kom ihåg att anteckna allt du förvarar på vinden, i källaren, i garage och uthus.

I datorn är det också lätt att spara, sortera och uppdatera stora förteckningar, till exempel i Excel där du också har funktioner för sammanräkningar av olika slag.

Det är mycket bra att fotografera saker, dels som stöd för minnet och dels som bevis inför en eventuell skadereglering. Ta bilder av alla rum, helst från olika vinklar, sedan mer detaljerade bilder av enskilda föremål. Med en digitalkamera kostar mängd inget extra och det är lätt att lagra bilderna.

Har du förteckningen på en dator så bör du säkerhetskopiera filerna tillsammans med annat som du gör backup på. En smart lösning är att skicka upp filerna till ett filarkiv på Internet. Då finns filerna på en annan plats, i händelse av ett omfattande inbrott eller en allvarlig brand. En annan lösning kan vara att använda usb-minnen som förvaras på andra platser (annat boende, arbetet eller i bankfack).

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00