Om du drabbats av en försäkringsskada, gör så här:

Börja med att försöka minimera skadeverkningarna om det är möjligt, till exempel vid en akut skada som ett läckage eller en personskada. Kontakta det försäkringsbolag du är försäkrad i så snart du kan och berätta vad som hänt. De ger ytterligare råd om hur du går vidare.

 • Accept 08- 629 24 90
 • Alandia 08- 630 02 45
 • Allmänna Änke- och Pupillkassan 08-10 60 00
 • Atava 0771-128 290
 • Atlantica 0200-213 213
 • Auro 0771-84 84 84
 • Euroaccident 0470-72 98 50
 • Folksam 0771-960 960
 • Gjensidige 08-544 766 00
 • If... 0771-655 655
 • Länsförsäkringar 020-59 00 00
 • Moderna Försäkringar 0200-213 213
 • SalusAnsvar 0200-876000
 • Skandia 020-55 55 00
 • Sveland 0771-388 300
 • Trygg Hansa 0771-111 500
 • White Label Insurance 077-443 30 31
 • Vid skador utomlands: Kontakta SOS International: +45 701 050 50

Har skadan skett i samband med ett brott, behöver du i princip alltid göra en polisanmälan. Rådgör med ditt försäkringsbolag, och kontakta sedan vid behov Polisen.

Du kommer vid ersättningsanspråk att behöva fylla i en skadeanmälan, vilken du kan få från ditt försäkringsbolag. Dessa kan man ofta ladda hem från bolagens hemsidor, eller så kan du be dem skicka en till dig.

Försäkringsbolagets skyldighet

Försäkringsbolaget är skyldiga att behandla din skadeanmälan inom en månad från de att de tar emot anmälan.

Försäkringsbolaget meddelar dig om sitt beslut om ersättning och vidare hantering av ditt ärende.

Skadan regleras genom reparationer, rekvisitioner, kontant ersättning eller inköp av ny eller begagnad vara. Är skadan inte försäkringsgill enligt villkoren och bolagets bedömning, så kan du få ett avslag.

Om du inte är nöjd med ditt försäkringsbolags beslut, kan du vända dig i första hand med en överklagan till bolaget självt. Kommer ni fortfarande inte överens, kan du vända dig till konsumenträttsliga instanser som Allmänna reklamationsnämnden, Konsumentombudsmannen eller Trafikskadenämnden.

« Tillbaka

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00