×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Faktorer som påverkar värdeminskningBETA

Det finns många faktorer som kan påverka värdeminskningen hos en bil åt det ena eller andra hållet.

Typ av bil och bilmärke och årlig körsträcka är ofta två av de viktigaste faktorerna. En bil som körs 5 000 mil per år förlorar i värde betydligt snabbare är en bil som körs 1 000 mil per år.

Vissa bilmärken och modeller har ett gott andrahandsvärde på marknaden medan det är tvärtom för andra. Denna faktor inbegriper många olika aspekter: bilmodellens generella behov av service och frekvens för reparationer, bilens skatt, bilens drivmedel och bränsleförbrukning, bilmärkets varumärkesstyrka och en rad andra mer eller mindre viktiga faktorer.

Ålder i sig är en annan viktig faktor. Det är vanskligt att särskilja ålderns betydelse från betydelsen av hur långt bilen körts, men båda faktorerna påverkar i sig bilens värdeminskning. Även en bil som körs väldigt lite förlorar värde över tid.

En bils extrautrustning förlorar generellt sett snabbare i värde än resten av bilen. En bil där prislappen i hög grad än hänförlig till extrautrustning kan alltså generellt sett väntas förlorar i värde snabbare än motsvarande bil med mindre extrautrustning, men undantag finns också.

Allmänt slitage är en värdepåverkande faktor. En sliten bil med smårepor och eftersatt underhåll är mindre värd än motsvarande bil i gott skick. Och om bilen inte har ifylld servicebok är det ytterligare en faktor som driver ner marknadsvärdet på bilen.

För riktigt gamla bilar är en central värdepåverkande faktor hur länge sen bilen senast genomgick en godkänd besiktning.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00