×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Är värdeminskning en riktig kostnad?BETA

Många människor blir förvirrade av det faktum att värdeminskning är en utgiftspost som inte direkt påverkar hushållets kassaflöde, d.v.s. de pengar som ”går in och ut” ur hushållet. Om bilen förlorar 20 000 kronor i värde under året så är det inte en kostnad som hushållet måste ”betala” under året. Kostnaden ”realiseras”, alltså blir konkret, först då bilen säljs (eller skrotas).

Om hushållet köper en bil för 100 000 kronor och ett år senare säljer bilen för 80 000 kronor så blir det tydligt när ett eventuellt billån ska lösas att bilens värdeminskning har inneburit en verklig kostnad för hushållet. Om hushållet lånat till hela bilens köpeskilling och endast betalat ränta för lånet måste hushållet betala tillbaka 100 000 kronor till banken, jämfört med de 80 000 kronor som hushållet fått tillbaka vid försäljningen.

Kostnaden för värdeminskningen är densamma även om hushållet inte lånat pengar för att köpa bilen, exempelvis om bilen är kontantköpt, men blir då kanske inte lika tydligt. Hushållet har då vid köpet betalat 100 000 kronor och får 80 000 kronor tillbaka vid försäljningen. Vissa människor associerar hela kostnaden till tillfället då hushållet betalade 100 000 kronor för att köpa bilen, medan kostnaden egentligen uppstår under det år då bilen brukas.

I vilket fall som helst är det viktigt att förstå att värdeminskningen i allra högsta grad utgör en verklig kostnad, även om den inte är direkt kopplad till att pengar går in eller ut ur hushållet.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00