×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Beräkna din bils VärdeminskningBETA

Här kan du se en uppskattning på hur mycket bilen minskar i värde över tid. Du kan ändra det uppskattade slitaget och se hur mycket värdeminskning skiljer sig beroende på exempelvis hur mycket du kör, hur du köbilen är skadad, etc.

Kostnad för värdeminskning


Värdeminskning för din bil
Bilens värde:

Tid du äger bilen

SlitageVärdeminskning hos bilar

Värdeminskning är generellt sett en av de två största kostnadsposterna för att äga bil. Den andra stora posten är drivmedel.

Grovt räknat förlorar en bil cirka 20 % av sitt värde årligen. Det motsvarar ungefär en halvering på tre år. En bil som är värd 100 000 kronor från början är värd 100 000 – 20 % * 100 000 = 80 000 kronor efter ett år. Samma bil förlorar ytterligare 20 % * 80 000 = 16 000 kronor under andra året, och är då värd 64 000 kronor. Under tredje året förlorar bilen 20 % * 64 000 = 12 800 kronor och är då värd 51 200 kronor, cirka hälften av de ursprungliga 100 000 kronorna bilen var värd.

Läs mer

Av ovanstående följer att en dyr bil förlorar mer i värde än en billig bil räknat i kronor och ören, även om den procentuella värdeminskningen är densamma. 20 % av 500 000 kronor innebär en årlig värdeminskning av 100 000 kronor, medan 20 % av 100 000 kronor innebär en årlig värdeminskning på 20 000 kronor. Å andra sidan är det kanske inte en relevant jämförelse att ställa värdeminskningen hos en bil för 500 000 kronor mot den hos en bil för 100 000 kronor. Den dyrare bilen har förmodligen ett antal attribut såsom bättre komfort, prestanda etc. som gör jämförelsen irrelevant. En mer relevant jämförelse är kanske snarare att titta på hur den procentuella värdeminskningen skiljer sig åt för bilar med ungefär samma attribut och samma värde. Två ungefär likvärdiga bilar som kostar ungefär detsamma, men där den ena bilen förlorar 25 % i värde per år och den andra endast 15 %, ger kanske ett tydligare besked om vilken bil som är bäst att satsa på.

Värdeminskning
Värdeminskning
Värdeminskning
Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00