×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

När är det dags för bilservice?BETA

Bilservice är underhåll som görs av bilen vid vissa intervall, antingen baserat på tidsintervall eller på intervall för körsträcka. Serviceintervallen specificeras av tillverkaren i bilens serviceschema. Vissa bilar meddelar automatiskt föraren när det är dags för service, för övriga bilar gäller det att själv hålla reda på när det är dags att göra service. Sådan information bör finnas i bilens instruktionsbok.

Service av bilen dokumenteras ofta av verkstaden i bilens ”servicebok”, ett häfte som följer med bilen där verkstaden sätter en stämpel vid genomförd service. En korrekt uppdaterad och ifylld servicebok höjer bilens andrahandsvärde vid en eventuell försäljning. Säkerställ därför att verkstaden fyllt i serviceboken i samband med att du får tillbaka bilen efter genomförd service.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00