×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Om du är missnöjd med din bilserviceBETA

  • Klaga så fort som möjligt om du är missnöjd med servicen. Att vänta med att klaga kan betyda att dina chanser till kompensation minskar.

  • Se till att du får ett serviceprotokoll där verkstaden specificerar vilket arbete som utförts.

  • Försök dokumentera eventuella fel så gott det går. Detta kan göras genom att gå till en annan verkstad som får verifiera felet eller till en besiktningsstation som gör en särskild kontroll av fordonet.

  • Kontrollera om verkstaden lämnar garanti för utfört arbete. En garanti gör det enklare för dig att bli kompenserad för felet.

  • Försök inte åtgärda ett eventuellt fel på egen hand. Då kan verkstaden hävda att det är du som orsakat felet.

  • Betala inte verkstaden innan du fått tillbaka bilen och håll inne betalningen om du inte är nöjd. Detta ökar verkstadens incitament att avhjälpa felet.

  • Om du inte når en lösning med verkstaden kan du anmäla verkstaden till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Nämnden gör ett utlåtande som inte i sig är tvingande, men de flesta näringsidkare följder ARN:s utlåtanden. Om så inte är fallet återstår att stämma verkstaden i tingsrätten. Detta är en sista utväg och bör övervägas noga då en förlorad tvist innebär att du måste stå för båda parters rättegångskostnader. En domstolsprocess tar dessutom ofta väldigt lång tid.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00