×


Ägarkostnad: kr/mån
Bilens värde: kr

(Cirkapris vid köp av privatperson)

Att tänka på vid bilserviceBETA

  • Verkstaden ska lämna en skriftlig offert innan arbetet med bilen påbörjas. Om verkstaden under arbetets gång upptäcker att ytterligare åtgärder behöver göras ska kunden meddelas om detta och få skriftlig offert på det ytterligare arbetet innan arbetet påbörjas.

  • Efter utförd service/reparation ska bilens servicebok fyllas i och verkstaden ska sätta sin stämpel i boken.

  • Verkstaden ska efter genomförd service lämna ut ett serviceprotokoll där det framgår vilket arbete som utförts.

  • Fakturan ska vara specificerad för de olika arbetsmomenten och reservdelarna som använts.

  • För att fabriksgarantin ska gälla måste originalreservdelar användas (se nedan) och servicen ska vara fackmannamässigt utförd. Serviceprotokoll och ifylld servicebok är också viktigt.

  • Betala inte förrän du fått tillbaka bilen från verkstaden. Om arbetet drar ut på tiden är en innehållen betalning ett sätt att utöva påtryckning mot verkstaden så att bilen prioriteras. I sista hand kan du kräva att avtalet med verkstaden hävs och ta bilen till en annan verkstad istället.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2016 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00